Ghana

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 1914 woorden
  • 2 november 2002
  • 221 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
221 keer beoordeeld

1. Algemene informatie. Ik heb bij de recente cijfers niet alles kunnen vinden van 1998 of later, dus heb ik er ook wat van 1997 of bij 2 nog iets eerder dan 1997. Algemene gegevens: Land: Ghana
Hoofdstad: Accra
Inwoners: 19,5 miljoen
Oppervlakte: 238.537 km2 (7x Nederland)Bevolkingsdichtheid: 81,7 inwoners per km2
Godsdienst: Inheemse godsdiensten (38%) Islamitisch (30%) Christelijk (24%) Overig (8%) Officiële taal: Engels
Andere talen: Er worden ongeveer nog 75 andere talen gesproken, maar de bekendste daarvan is Akan, dat spreekt 40% van de bevolking. Er zijn ook nog: Ewe, Fante en Ga-Adangbe

Klimaat: Tropisch
Onafhankelijkheidsdag: 6 maart 1957
Kustlijn: 539 km Staatkundige gegevens: President: Jerry John Rawlings (sinds december 1981) Vice-president: Professor John Atta Mills
Staatsvorm: Constitutionele Republiek Demografische gegevens: Geboorten (per 1000): 39,8
Sterften (per 1000): 10,2
Geboorteoverschot: 29,6
Kindersterftecijfer: 107 per 1000 levendgeborenen
Aantal kinderen per vrouw: bijna 4 (3,95) en dat geeft dus ook het grote geboorteoverschot. Levensverwachting: vrouwen: 58,8 jaar
mannen: 56,1 jaar Economische gegevens: Munteenheid: Cedi (C) 1000 Cedi is ongeveer 1 gulden. Werkloosheid: 20% Buitenlandse schuld: US$ 5,464 miljard
Beroepsbevolking per sector: landbouw en visserij (60%) Handel en diensten (25%) Industrie (15%)
2. Geschiedenis en nu (1999 t/m 2001) Ghana is op 6 maart 1957 ontstaan als onafhankelijke staat. Het ontstond uit de gebieden Goudkust (dat was een Britse kolonie) en een gebied van Togo. Op 1 juli 1960 werd Ghana door het volk uitgeroepen tot republiek. Premier Kwame N’krumah werd president. Hij wilde meer economische onafhankelijkheid en trok daarmee sterk de internationale aandacht. Toen N’krumah in 1965 steeds meer macht kreeg, en hij de economische toestand verslechterde, werd hij in 1966 afgezet door de politie en het leger. De economie bleef maar verslechteren. Ook onder leiding van generaal J.A. Ankrah en brigadegeneraal A. Afrifa. Afrifa werd in 1969 gedwongen de macht over te dragen aan een burgerregering. Die stond onder leiding van Kofi Busia. Zijn slechte manier van regeren bracht de militairen ertoe in te grijpen. In december 1971 brachten zij kolonel I.K. Acheampong aan de macht. Toen bleek dat hij een burgerregering van nationale eenheid zonder politieke partijen voorstond, werd hij op 5 juli 1978 afgezet. Zijn opvolger, luitenand-generaal F. Akuffo, kon niet verhinderen dat de economische wanorde alleen maar groter werd, terwijl de militaire leiders steeds meer vooruit gingen. Na een mislukte poging in mei 1979 lukte het een groep lagere officieren onder leiding van de luitenant-vlieger Jerry Rawlings op 4 juni 1979 de macht te grijpen. De afgezette staatshoofden werden veroordeeld wegens corruptie. Protesten uit het buitenland leidden ertoe dat het wel doorging, maar minder werd. Sinds 1981 is Jerry Rawlings president van Ghana. In 1999 bracht Ghana weinig schokkende ontwikkelingen. Het land was één van de meest stabiele in de regio. President Jerry Rawlings geniet nog steeds veel steun onder de Ghanese bevolking. In december 2000 komt, volgen de Ghanese grondwet, een eind aan Rawlings. Zij vinden dat een president niet voor de 3e achtereenvolgende termijn herkozen kan worden. De huidige vice-president heeft zich inmiddels kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen maar een sterke opvolger van Rawlings, gesteund door brede lagen van de Ghanese bevolking, lijkt niet te voorhanden. Ook veel aandacht gaat uit naar de voetbalkampioenschappen die in Ghana werden gehouden in januari en februari 2000. Ook in de dorpen rond Asesewa waar Foster Parents-families wonen konden ze de wedstrijden volgen: pas geleden werd het gebied aangesloten op het elektriciteitsnet. Veel televisies zijn er niet, maar de bewoners konden kijken in cafeetjes of het dorpscentrum. Veel van deze families zullen nooit een televisie bezitten, want ze moeten rondkomen van US$ 200,- per jaar. De prijzen van voedsel en brandstof zijn ook nog is gestegen in 1999 met bijna 14%. 3. De kenmerken van Ghana Hier beschrijf ik de kenmerken van Ghana zodat je kunt zien dat het een ontwikkelingsland is. Hier heb ik niet zoveel kenmerken kunnen vinden. Je moest 2 of 3 blaadjes en ik heb er maar 1. Ghana is ook niet een heel extreem ontwikkelingsland. Er zijn 20 ontwikkelingskenmerkingen die ik heb kunnen vinden. 1. Groot geboorteoverschot (per 1000 inwoners 29,6 mensen) Dat betekent dus dat het inwoneraantal sterk groeit. 2. Grote werkloosheid (20%) Veel mensen hebben geen werk en moeten bedelen voor geld. 3. Tropisch klimaat
4. Lage levensverwachting: - mannen: 56,1 jaar (2 jaar ervoor 58,3 jaar) - vrouwen: 58,8 jaar (2 jaar ervoor 61,8 jaar) De levensverwachting daalt dus sterk
5. Ze voeren vooral delfstoffen uit: cacaobonen, goud en timmerhout
6. Veel mensen in de landbouw en de visserij (59%) en juist heel weinig in de handel (28%) en de industrie (15%) 7. Geld wordt steeds minder waard: - 1997: 27,8% - 1998: 19,4% 8. Veel buitenlandse schuld: US$ 5,464 miljard
9. Verloren geld aan handel: US$ 324 miljoen
10. Verloren geld aan handel en diensten samen: US$ 225 miljoen

11. In % de inwoners die de leeftijd van 40 niet halen: 21,1% 12. In % de kinderen onder de 5 jaar die ondergewicht hebben: 27% 13. In % de mensen die toegang hebben tot veilig drinkwater: 65% 14. In % de mensen met toegang tot de gezondheidszorg: 25% 15. Mensen die kunnen lezen en schrijven: - mannen: 76,5% - vrouwen: 56,5% 16. Hoog kindersterftecijfer (150 voor hun 5de op 1000 levendgeborenen) 17. In % de kinderen die na de basisschool doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs: minder dan 40% 18. Ze baden in het water dat afgevoerd wordt door rioleringen. Dat is dus waarin mensen naar het toilet geweest zijn. 19. De bevolkingsdichtheid gaat steeds meer omhoog. (van 77,5 naar 81,7 inwoners per km2.) 20. Er zijn plekken waar de bevolkingsdichtheid oploopt tot bijna 400 op 1 km2. 4. Welke hulp wordt geboden en welke is zinvol? PLAN International: PLAN International werkt het meest in diverse plaatsen (ongeveer 150) rond de plaatsen Asesewa, Bawijase en Mankessim. (zie het plaatje.) Asesewa ligt 150 km boven Accra, waar het
hoofdkantoor van PLAN/Ghana sinds 1993 staat. Bawijase ligt 50 km en Mankessim 100 km in het westen van Ghana. In eerste instantie richten de projecten zich op het verbeteren van het onderwijs, zodat meer kinderen naar school kunnen en uit
betere boeken kunnen leren. Ze richten zich ook op het bijbrengen van informatie over de gezondheidszorg aan moeders. Een ander hoofdpunt van PLAN International is de verbetering van de woonomgeving. Het uiteindelijke doel is om de bewoners zoveel bij te brengen dat ze later geen hulp meer nodig hebben. Bij PLAN/Ghana staan ongeveer 15.000 Foster Parent-kinderen ingeschreven. De NOVIB: Bij NOVIB staat “zelf doen” voorop. Eerst helpt NOVIB met het oplossen van de problemen, en als de mensen weten hoe ze het op moeten lossen gaat NOVIB weer weg. De bevolking gaat dan op eigen kracht verder. NOVIB zorgt er ook voor dat mensen regelmatig bij elkaar komen om van elkaars fouten te leren. Ze wisselen ook hun ervaringen uit. De NOVIB wil er ook voor zorgen dat mensen meer gaan samenwerken, want samen kun je meer dan alleen. NOVIB besteedt het meeste de aandacht aan vrouwen, milieu en mensenrechten. De vrouwen zijn minderwaardig en daar willen ze verandering in aanbrengen. NOVIB let er daarom op dat de vrouwen worden betrokken bij projecten. Zij spelen een rol in het gezinsinkomen, de gezondheidszorg en het onderwijs voor de kinderen. Veel projecten van NOVIB zijn erop gericht het kwetsbare milieu in ontwikkelingslanden te verbeteren en de verdere achteruitgang te verbeteren. Mijn mening is, dat ik PLAN International beter vind werken. Ik vind dat het onderwijs veel aandacht moet hebben, want dan kunnen de kinderen door leren en dan hoeven ze over 40 jaar niet meer daar heen te gaan, want dat weten heel veel “toen nog kinderen” die de school gevolgd hebben hoe ze moeten werken. En die kunnen het dan verbeteren. En het dus beter doen als hoe de mensen het nu doen. Dat vind ik goed. Ik zeg niet dat NOVIB het slecht doet, want die doen het ook goed, maar ik vind PLAN International beter.
5. Contact met Nederland. Nederland heeft goed contact met Ghana. Ghana is in 1999 opgenomen op een lijst waar alle ontwikkelingslanden op staan waar Nederland een goede relatie mee heeft. Tussen beide landen bestaan historische banden die onder andere tot uitdrukking komen in de aanwezigheid van tal van Nederlandse forten langs de Ghanese kust. Ook op sportief gebied zijn de betrekkingen intensief: zo hebben de voetbalclubs Feyenoord en Ajax in Ghana voetbalopleidingen opgericht. Handelscontacten Met Nederland zijn er veel handelscontacten. Er zijn diverse producten die tussen Ghana en Nederland worden verhandeld. Voorbeelden zijn: Nederlandse uitvoer: fl 280,6 miljoen - de belangrijkste producten daarvan zijn zuivelproducten en eieren, margarine, tweedehands kleding en voertuigen. Nederlandse invoer: fl 344,4 miljoen - de belangrijkste producten daarvan zijn cacao, vis, aluminium, plantaardige olieën en vetten. De investeringen door Nederland en Nederlandse bedrijven in Ghana is onbekend. Dat geldt ook voor de investeringen van Ghana in Nederland. 6. Mening en uitleg waarom ik juist dit land gekozen heb. Het land heb ik gekozen, omdat wij een Foster Parents Kind hebben en die woont daar. Ik vond het leuk om meer van het land te weten te komen waar hij woont. Daarom heb ik voor het land Ghana gekozen. Ik heb er zeker iets van geleerd. Ik wist eigenlijk helemaal niks van Ghana af. Ik wist zelfs niet de hoofdstad! Dus alles wat ik nu weet over Ghana is helemaal nieuw. Een tegenvaller was wel, dat ik helemaal geen recente cijfers uit 1998 kon vinden. Het heeft dan ook ongelooflijk lang geduurd, voordat ik die te pakken kreeg. Ik ben eerst naar de site van amnesty geweest. Daar kon ik geen recente cijfers vinden en ook niet zoveel informatie. Toen ging ik naar de site van het Foster Parents Plan, en daar kon ik ook niet zoveel informatie vinden. Als laatst ging ik pas naar de site van NOVIB, en daar heb ik een mail naar gestuurd. Daar kreeg ik een mail van terug dat er wel recente cijfers op de site stonden, maar dan de site van NOVIB voor kinderen. Daar stonden wel cijfers op, maar die waren allemaal van 1997! Nog maar een mailtje sturen en dit keer naar de mensen van de NOVIB site die bij de “kindersite” stonden. Daar heb ik een mail van terug gekregen en daar heb ik dus het heen en weer zitten mailen om die recente cijfers toch te pakken te krijgen. Na een paar mailtjes kreeg ik een word-document en daar stonden dan toch de cijfers in die ik nodig had. Daar was ik toen heel erg blij mee! Een meevaller was, dat ik toch heel veel verdere informatie kon vinden. Ik kijk meestal eerst op internet. Ik had al een boek van school, maar daar stond niet zoveel in. Ik dacht: veel informatie zal ik wel niet kunnen vinden over Ghana. Maar dat was dus niet zo. Een kleine tegenvaller die daar weer aan vast zat, was dat ik toch ook wel weer een beetje te veel informatie had. Ik moest lang zoeken voor ik het goede blaadje te pakken had. Maar dat was niet het ergste. Ik vond het erg leuk om meer te weten te komen over Ghana en ik vond het leuk om het werkstuk te maken. Ik heb niet met tegenzin alle informatie gezocht en gaan zitten werken. Al vond ik wel dat het heel lang duurde voordat ik de informatie had en voordat ik het uitgewerkt had. Ik vond het niet altijd leuk, maar dat heeft iedereen wel is.
Literatuurlijst Ik heb informatie van internet. De site’s zijn: - www.novib.nl - www.plan-international.org/nederland/about/where/ghana.html - www.amnesty.nl - www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gh.html
Ik heb ook nog gebruik gemaakt van Encarta 98. Ik heb een mail naar amnesty en naar de NOVIB gestuurd. Van de NOVIB kreeg ik een mail terug en van amnesty een pakketje met 2 blaadjes met informatie over Ghana. Met de NOVIB heb ik het heen en weer zitten mailen en daar heb ik veel informatie van gekregen. Ik heb ook een boek uit de mediatheek van school gehaald maar daar heb ik niks in gevonden. Dat boek was: Ghana
Koninklijk Instituut voor de Tropen

Geschreven door: F.N.M. Hulsbosch
Uitgeverij Terra Zutphen, 1982
ISBN 90.6255.511.X

REACTIES

J.

J.

ja je heb het heel en heel goed gedaan

21 jaar geleden

X.

X.

goed

21 jaar geleden

D.

D.

Ik vind je werkstuk erg goed geworden ik kom zelf uit ghana en ik vind dat je het erg goed gedaan hebt!!!

21 jaar geleden

J.

J.

mooooooooooooooooooooooooooooi :D

21 jaar geleden

E.

E.

hoi ik ben Edith

Ik wil weten of Ghana een ontwikkelingsland is.
Maar je hebt te veel dingen opgeschreven en wat ik moet doen is een werkstuk dus kan je me een korte samenvatting geven van de ontwikkeling van Ghana.

Groetjes Edith

PS:Alvast bedankt

19 jaar geleden

S.

S.

ik vind je werkstuk echt goed en ik kom zelf ook uit ghana.
maar ghana is niet zo arm als je denkt hoor maar wel goed gedaan.

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.