Frankrijk

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 704 woorden
  • 18 juni 2001
  • 127 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
127 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

1e couplet Frans volkslied:

Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé ! Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras. Egorger vos fils, vos compagnes !

Engelse vertaling:

Arise children of the fatherland
The day of glory has arrived
Against us tyranny's
Bloody standard is raised
Listen to the sound in the fields
The howling of these fearsome soldiers
They are coming into our midst
To cut the throats of your sons and consorts

Geografie:

Frankrijk is het grootste West-Europese land, en meet 543.965 km². Het land telt niet minder dan 8 buurlanden: België en Luxemburg in het noorden. Duitsland, Zwitserland en Italië vormen de oostgrens. Andorra en Spanje zijn Frankrijk's zuiderburen. Het mini-vorstendom Monaco, aan de Middellandse Zee, wordt aan de landzijde geheel door Frankrijk omsloten. Frankrijk heeft een lange westkust. In het noordwesten scheiden het Nauw van Calais en Het
Kanaal (Frans: La Manche) Frankrijk van Groot-Brittannië. De Golf van Biskaje spoelt op de Franse zuidwestkusten. Deze Golf is in feite niets anders dan een deel van de Atlantische Oceaan. De zuidwestkusten worden daarom ook vaak aangeduid als de Atlantische kusten. De Middellandse Zee vormt Frankrijk's zuidoostelijke begrenzing. In deze Middellandse Zee ligt het meest zuidelijke gedeelte van Frankrijk: het eiland Corsica.

Verschillende volkeren Hoewel de Fransen een enorme vaderlandsliefde koesteren, chauvinisme is niet voor niets een Frans woord, bestaat er niet zoiets als een doorsnee Fransman. De Fransen vormen niet een groep die zijn oorsprong vind in
dezelfde voorouders. Veel Fransen hebben nog kenmerken in zich van de Kelten die het land ooit bevolkten: klein, donkerharig en gedrongen. Dit type Fransen komt u overal tegen, maar nog het meeste in de hoger gelegen gebieden, bijvoorbeeld in de Alpen. Maar de karaktereigenschappen die binnenvallende Germaanse stammen achterlieten zijn in sommige streken
onmiskenbaar. In Noord-Frankrijk zijn de mensen over het algemeen langer,hebben vaker blonde haren en blauwe ogen. Dit is ook te zien in Normandië,waar Noormannen hun genen achterlieten. De streek rond Nice is eeuwen onder Italiaanse heerschappij geweest, terwijl Rouisillon duidelijk Catalaanse kenmerken heeft. De Basken en Corsicanen vormen een geheel eigen cultuur met ieders hun eigen taal.

Franse cultuur Maar toch is er in de loop der eeuwen wel degelijk een Franse cultuur
ontstaan waarvan de exponenten over de hele wereld bekend zijn. Door de vroege kerstening van het land zijn veel (kerkelijke) bouwstijlen ontstaan in Frankrijk. Gotische kerken en kathedralen in heel Europa zijn vaak gebaseerd
op Franse voorbeelden. De Franse cultuur is op veel meer terreinen een voorbeeld geweest. Sterker: tot de Amerikanisering na de Tweede Wereldoorlog zijn intrede deed was Frankrijk vaak de standaard waar de rest
van Europa zich aan mat. Zo hebben Franse schrijvers en filosofen uit de Verlichting, maar ook daarna, een stempel gedrukt op het Europese denken. En Frans werd vele eeuwen lang door de betere klassen beschouwd als dé omgangstaal. Ook stromingen in kunst en cultuur als de Romantiek en Art Deco vinden hun oorsprong in Frankrijk.

Belangrijk Frankrijk Het Franse levenslied, het chanson, mag dan in de laatste 30 jaar aan
belangrijkheid ingeboet hebben: op veel oudere Nederlanders heeft Edith Piaf waarschijnlijk meer indruk gemaakt dan de Beatles dat hebben gedaan. De Fransen zelf zullen overigens nooit ontkennen dat Frankrijk héél belangrijk is. De Fransman voelt zich, in het algemeen, allerminst geroepen zich aan te passen aan omliggende landen. Zíj zijn per slot van rekening toch belangrijk,nietwaar? Deze opvatting uit zich door het vaak niet willen spreken van een
andere taal dan het Frans, ook niet tegen toeristen. Ook blijven de Fransen consequent hun eigen regels naleven. Kijkt heel Europa televisie volgens de zogenaamde PAL-standaard?Nee hoor, Frankrijk gebruikt haar eigen SECAM-systeem. En weet bijna iedereen ter wereld wat u bedoelt als u het
over de ziekte AIDS heeft. In Frankrijk noemen ze de ziekte SIDA. Dat je het even in de gaten houdt. Frankrijk, en de Fransen, willen heel graag belangrijk gevonden worden. Dat zijn ze nu eenmaal zo gewend, en dat is ook wel een zekere charme van het land en haar inwoners. Houdt u daar als toerist rekening mee, dan zijn de Fransen hele vriendelijke en gastvrije mensen.

REACTIES

S.

S.

Ik vind dat je het goed hebt gedaan ga zo door. Ik hoop dat je meer info op deze site zet. het is leerzaam voor kinderen die er hun werkstuk over doen.

21 jaar geleden

E.

E.

heey dimitri
heel erg bedankt voor je werkstuk ik heb er heel veel aan gehad.
xxxjuhs Estel (uit gennep)
please stuur een mail terug

20 jaar geleden

M.

M.

heb je ook wat info over de kleding

18 jaar geleden

E.

E.

eej vet leuk opstel man mzzls ikkuh

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.