Filevorming

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 921 woorden
  • 20 mei 2002
  • 54 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
54 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Deelvraag 1
Wat is de oorzaak van filevorming?

De allergrootste oorzaak van de file is de welvaart.

Die is zo hoog dat de meeste gezinnen wel een auto hebben en meestal wel twee.

Vooral als beide partners werken is het logisch dat er twee auto’s zijn.

Meestal is er een tweede auto voor de handigheid.

Als de verdiener werken is en de auto mee heeft kan de ander de tweede auto gebruiken voor de boodschappen enzovoort.

Van de 400.000 mensen die regelmatig in de file staan heeft 42% een tweede auto thuis.

De manier waarop Nederland met de ruimtelijke ordening omgaat staat op de tweede plaats van de fileoorzaken. In West-Nederland is er sprake van een bijzondere omstandigheid die ervoor zorgt dat er extra lange en extra veel files komen. De West-Nederlandse steden zijn bijna allemaal ontstaan als handelssteden. De daaruit gegroeide steden vormen de randstad en die vormen weer het groene hart.

Files ontstaan in 9% van de gevallen door wegwerkzaamheden, waardoor rijstroken uitvallen en maximumsnelheden worden verminderd.

15% van de files ontstaan door ongelukken zoals botsingen en gekantelde vrachtauto’s.

Ook een oorzaak van filevorming is de wegversmalling van de weg.

Deelvraag 2
Wat zijn de gevolgen van filevorming

De opstoppingproblemen hebben niet alleen gevolgen voor de doorstroming op de snelweg en het onderliggende wegennet, maar ook de hoeveelheid auto’s leidt tot meer onveilige situaties. Vooral op St. Annabosch-Hooipolder, Hank-Gorinchem en Everdingen-Houten doen zich meer ongevallen voor.

De files veroorzaken ook ongewenste vertragingen van het openbaar vervoer.

Op de gedeelten Hank-Gorinchem en Gorinchem-Everdingen loopt de interliner regelmatig vast in een file.

Behalve op de A27 zelf leidt het toenemende verkeer tot veel overlast voor de omgeving. Door het ontwijken van de file ontstaat sluipverkeer. Het onderliggende wegennet wordt drukker en dus onveiliger, terwijl meer verkeer in de kernen ook meer emissie van geluid en schadelijke gassen betekent.

De negatieve gevolgen van files voor de economie zijn ook groot. De slechtere bereikbaarheid betekent een fikse schadepost voor het bedrijfsleven. Verder ondervindt de natuur schade van het drukker wordende verkeer.

Sluipverkeer op het onderliggende wegennet in het landelijk gebied veroorzaakt bijvoorbeeld veel faunaslachtoffers. (fauna = dierenwereld)

Dit wil je ook lezen:

Deelvraag 3
Wat wordt eraan gedaan om het fileprobleem te verminderen

Er worden veel maatregelen getroffen tegen het fileprobleem.

Er zijn nieuwe fietspaden aangelegd om automobilisten te stimuleren om met de fiets te gaan (als het niet te ver weg is)

Ook zijn er bedrijven en scholen(neem nou die van ons) die aan het personeel fietsen lenen. Je kan ook gebruik maken van het openbaar vervoer. Sommige gemeentes en andere wegbeheerders zetten zich in om vrije busbanen aan te leggen, want als de bus in de file komt heeft het nog weinig nut.

Veel mensen doen tegenwoordig aan carpoolen.

Dat betekent dat je met elkaar meerijdt.

Het verkleind de file en is goedkoper.

Aan carpoolen zit ook een financieel voordeel, want via de meerijovereenkomst mag de werkgever aan de chauffeur die een carpooler meeneemt een vergoeding van 60 cent per kilometer. Op verschillende plaatsen zijn nu ook carpoolplaatsen aangelegd of uitgebreid. (bv bij Nieuwendijk en de Tol)

Er zijn ideeën voor betaalstroken.

De weggebruikers gaan dan betalen om over een bepaalde weg te rijden. Je kan natuurlijk ook gratis in de file gaan staan, maar waarom zou je dat doen al je voor een klein bedrag goed door kan rijden?

Rekeningrijden is net iets anders. Het is een electrische vorm van tolheffing die de automobilisten niet zal ophouden maar juist goed door laat stromen.

Het effect is dat de mensen schrikken van de hoge prijzen.

De grote wegen in de Randstad zijn voorzien van speciale poorten en camera’s die het rekeningrijden technisch mogelijk maken.

Je hebt tegenwoordig ook het telewerken.

Als je een kantoorbaan hebt en een computer, fax enz. hoef je niet iedere dag de file in, want dan kan je gewoon thuis werken.

Je moet nog wel 2 dagen in de week op kantoor zijn, want dat is om de goede band met collega’s niet te verliezen of om te vergaderen.

Deelvraag 4
Waar zijn de meeste files?

De meeste files zijn te vinden rond de grote steden bijvoorbeeld rond Rotterdam, Spijkenisse, Capelle aan de IJssel, Amsterdam en hellevoetssluis.

In de buurt van Den Haag vind je de files rond Zoetermeer.

Ook Utrecht is een van de grote steden omringd door files.

Veel files ontstaan door wegwerkzaamheden, ook leveren enkele aansluitingen met andere snelwegen en hoofdverbindingsroutes voortdurend problemen op bijvoorbeeld bij het knooppunt Hooipolder(aansluiting A59), de afslag Oosterhout-zuid, het knooppunt Gorinchem (aansluitingA15) en het knooppunt Everdingen (aansluiting A2)

Een bekende autosnelweg met dagelijkse files is de A27, zoals bekend is wordt het fileprobleem op de A27 aangepakt. Ze zijn nu van plan om de auto’s van de A27 toehalen door meer gebruik temaken van veerdiensten en fietspaden op de Merwedebrug.

Hoofdvraag
Waardoor wordt in Nederland het fileprobleem veroorzaakt, en op welke wijze kan het worden opgelost?

Uit deelvraag 1 is gebleken dat de allergrootste oorzaak van het fileprobleem wordt veroorzaakt door de welvaart. Op de tweede plaats staat de manier waarop Nederland omgaat met de ruimtelijke ordening. Bekende oorzaken van filevorming zijn: wegwerkzaamheden, ongelukken, drukte en versmalling van wegen.

Hoe wordt het opgelost?

Er zijn veel maatregelen getroffen tegen het fileprobleem zoals:

- Het aanleggen van fietspaden om automobilisten te stimuleren om met de fiets te gaan.

- Het gebruik maken van het openbaar vervoer.

- Carpoolen.

Ook zijn er ideeën voor betaalstroken, de weggebruikers gaan betalen om over een bepaalde weg te rijden.

Doormiddel van rekeningrijden, elektrische vorm van tolheffing.

Telewerken, thuiswerken via de computer.

REACTIES

R.

R.

Hallo ik wil even wat toevoegen hieraan.dat veel. Mensen 2 auto,s hebben speelt zeker een rol in het zinloze file probleem, zoals ik het noem.wegwerkzaamheden zijn zeker een oorzaak maar dit is logisch.mijn mening hierover is dat de nutteloze file die zomaar ontstaat en ook weer zo. Is opgelost door het niet doorrijden als maar van links naar rechts rijden, graag treintje rijden. En slakken op de weg en ook de goede baan kiezen, mensen kunnen blijkbaar niet inschatten, uitkijken en gasgeven bij stoplichten oftewel doooooorrijden wat blijkbaar heel moeilijk is. Ik kan nog wel effe doorgaan.dit is wat mij altijd weer opvalt op de weg helaas.
Hopelijk komt er eens een einde aan die file creëerders

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.