Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

De light rail

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 1157 woorden
  • 14 november 2001
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
19 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Wat is de light rail? De light rail is een nieuw soort vervoermiddel dat over bestaande rails kan rijden. Dit vervoersmiddel kan ook over zijn eigen rails rijden als deze rails op al bestaande rails zijn aangesloten. Deze bestaande rails kunnen tram-, metro- en treinsporen zijn. Door dan vervolgens een kloppend tijdschema op te stellen, tussen al deze vervoersmiddelen, ontstaat een uiterst soepele manier van reizen voor mensen uit de omgeving.

Light rail voertuigen zijn lichter dan treinwagons en kunnen door één machinist bestuurd worden. Dankzij dat lichte gewicht zijn ze in staat om in een flinke vaart, soepel over de rails te rijden. De light rail geeft de mogelijkheid om via het spoorvervoer te reizen en voorziet gelijkertijd ook in het stads- en streekvervoer.

Momenteel is de light rail al een aardige tijd opgenomen in het regeer akkoord, maar dit heeft nog niet veel geholpen om de broodnodige stimulans aan het plan te geven en de light rail te realiseren

Waarom de light rail het meest geschikt is voor dit doel Het is algemeen bekend dat de autowegen steeds voller raken en dat er niet voldoende wegcapaciteit is voor de opvang van deze en de vele toekomstige autovoertuigen. Dit gaat ongetwijfeld nog problemen veroorzaken die mensen zullen noodzaken hun auto vaker te delen of zelfs helemaal te laten staan. Op routes waar de bestaande wegcapaciteit tekortschiet is het openbaar vervoer van nu niet de kwalitatief concurrerende voorziening die een aantrekkelijk alternatief vormt voor de auto. Het bussysteem bijvoorbeeld zal steeds meer hinder ondervinden van de drukte op de wegen. Bovendien kan de bus niet of nauwelijks bijdragen aan het beperken van de groei van het autoverkeer. De trein heeft, vooral de laatste tijd, veelvuldig last van vertragingen, personeels tekorten of andersoortige problemen die de reiziger verhinderen ongestoord en comfortabel te reizen. Zodra de treinen uitvallen worden er bussen ingezet, maar deze zijn vaak te laat en hebben te weinig capaciteit om de gestrande reizigers op te vangen. Daar komt nog bovenop dat de bus langzamer is dan de trein en ook nog te kampen heeft met de overbevolkte autowegen. Kortom: er is dringend een nieuwe oplossing nodig. Deze oplossing kan worden gezocht in de light rail. Dit vervoersmiddel kan vrij snel en stopt kort bij veel haltes waar passagiers gelijkvloers makkelijk en massaal in en uit kunnen stappen. Het voertuig zelf kan over tram-, metro- en treinspoor rijden, dus hoeft er weinig te worden overgestapt. De light rail is zelfs goedkoper en energiezuiniger dan de trein. En bij veelvuldig gebruik van de light rail in plaats van de auto is er een grote milieuwinst te halen. Bovendien heeft het de capaciteit om in de toekomst de beoogde verkeersgroei op te vangen. Dus niet meer in de file, maar soepeltjes over de rails. Wat zijn de gevolgen van een eventuele light rail door een deel van de randstad? Doordat de light rail een groot deel gaat uitmaken van het openbare vervoersnet zal dit vervoersmiddel ook veel veranderingen teweeg brengen in de omgeving (bijvoorbeeld de plaatselijke bevolking, de natuur en het milieu) waarin hij wordt aangelegd. Deze veranderingen kunnen zowel positief als negatief ervaren worden. Hieronder een verslag van de mogelijke veranderingen die de light rail teweeg kan gaan brengen.

Als de light rail er komt is er kans dat er minder files ontstaan doordat veel mensen dan via dit vervoersmiddel gaan reizen. De benzineprijzen zijn het laatste jaar enorm gestegen en daardoor is men waarschijnlijk sneller geneigd met het openbaar vervoer te reizen. Ook zullen de mensen een stukje meer mobiliteit ontvangen waardoor ze zich makkelijker kunnen verplaatsen.

Natuurlijk word er bij de aanleg van de light rail gedacht aan de natuur van het groene hart die verstoord zou kunnen worden. Het is vanzelfsprekend de bedoeling om de natuur zo intact mogelijk te laten. Maar dit is helaas niet altijd mogelijk. Zo zou een omleiding van de rails voor de light rail teveel geld kunnen gaan kosten, of teveel reistijd voor de reiziger. Op deze manier is er een grote kans dat het groene hart zijn natuur gedeeltelijk verliest en bovendien ook nog schaarse ruimte, die het groene hart niet kan missen. Verder is er ook de mogelijkheid dat het geluidsoverlast zal brengen waar niet alleen de plaatselijke bevolking last van zou hebben, maar ook de dieren die in het groene hart leven. Zij zullen niet meer rustig op hun plek kunnen blijven wonen en langzamerhand verdwijnen.

Een speciaal onderzoeksbureau heeft onderzocht of het milieu ook iets gaat opschieten met de komst van de light rail. Uit hun onderzoek bleek dat openbaar vervoer niet tot minder autokilometers leidt. Zo zou het kunnen zijn dat er evenveel auto's blijven rijden en de light rail onnodig en niet optimaal benutte energie- en grondstoffen verbruikt. Dit zou uiteindelijk weer nadelig kunnen aflopen voor het milieu.

Wil de light rail toch doorzetten en een succes worden, dan zal men er toch voor moeten gaan zorgen dat deze vorm van reizen het voordeligst wordt. Bijvoorbeeld door het parkeren duurder te maken, hogere wegenbelasting te heffen of de benzineprijzen hoog te houden.

Conclusie Het handhaven van het bestaande systeem van stoptreinen en bussen biedt geen perspectief. Het systeem loopt tegen zijn capaciteitsgrenzen en zal een verdere vervoersgroei niet kunnen opvangen.

De light rail blijkt een veel minder groot effect te hebben op de vermindering van de automobiliteit dan wij hadden gedacht. Hierdoor moeten wij concluderen dat zonder het nemen van maatregelen ter bevordering van selectief autogebruik de afweging tussen het gebruik van de auto of het openbaar vervoer in het voordeel van de auto zal blijven uitvallen, ongeacht verbeteringen in laatstgenoemde. Het autoverkeer zal dan sterk blijven toenemen.

Ondanks dat de light rail toch ook vrij veel nadelige punten bewerkstelligt, voldoet dit vervoersmiddel prima aan onze eisen. Ons doel was namelijk het verdichten van het vervoersnet met behulp van een light rail en hierbij hebben wij niet op al te veel andere punten gelet. Ook hebben wij geconcludeerd dat er voldoende animo is, zou er een light rail traject komen. In dat geval zou er wel goede voorlichting moeten komen, aangezien een groot deel vreest voor de overlast en het Groene Hart.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Ondanks dat de light rail toch ook vrij veel nadelige punten bewerkstelligt, voldoet dit vervoersmiddel prima aan onze eisen. Ons doel was namelijk het verdichten van het vervoersnet met behulp van een light rail en hierbij hebben wij niet op al te veel andere punten gelet. Ook hebben wij geconcludeerd dat er voldoende animo is, zou er een light rail traject komen. In dat geval zou er wel goede voorlichting moeten komen, aangezien een groot deel vreest voor de overlast en het Groene Hart.

Lijst van geraadpleegde informatiebronnen Plankaart van de streek Zuid-Holland oost
Met deze kaart hebben we een goed geografisch beeld van het gebied waar de rail komt te lopen. Bovendien is daar goed op te zien hoe spoorwegen en andere wegen dit gebied verbinden.

Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Verkeersveiligheid
Voor de belangrijkste plannen voor na 2000

Verkeer en Vervoer Zuid-Holland
Een mini krant met actueel nieuws.

Verdi Algemene informatie

Rijn en Gouwelijn Getallen, cijfers en termen.

Tracé N 470 Ontwerp herziening streekplannen

Verkeersveiligheid provinciale wegen 2000
Evaluatie en verantwoording van verkeersveiligheidsprojecten

Rijn Gouwe Lijn
Bekijken van problemen die anderen zijn tegengekomen en de oplossingen die zij daarvoor hebben gevonden.

Notitie Scope, RijnGouwelijn
Hierin stond ook nog achtergrond informatie die wij goed konden gebruiken, in plaats van alleen maar de door hen beoogde trajecten en varianten daarop.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.