Chili

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2273 woorden
  • 2 december 2003
  • 222 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
222 keer beoordeeld

Een Geografisch beeld van:

Republica de Chile

1. Bepalen van de absolute ligging van het gebied.

a. Ligging op halfrond
- Zuidelijk Halfrond

b. Ligging in werelddeel of land
- Aan de westkant ingeklemd tussen het Andes gebergte in het oosten en de Stille Oceaan in het westen. In het noorden grenst het land aan Peru, in het oosten aan Argentinië en in het noordoosten aan Bolivia Zuid Amerika
- Geografische Coördinaten 30 00 S, 71 00 W


c. Ligging in binnenland of zee
- Chili ligt grotendeels aan zee. Het is een land dat erg uitgestrekt is met een lengte van 4345 kilometer (Noord-Zuid). De kustlijn is 6,435 kilometer lang, wat aangeeft wat een groot stuk van Chili zich aan de kust bevind.

d. Grootte van het gebied
- De oppervlakte van dit land is 756,950 vierkante kilometer, dat is achttien keer zo groot als Nederland
land: 748,800 vierkante kilometer
water: 8,150 vierkante kilometer
Dat is inclusief Paaseiland en Isla Sala y Gomez


2. Inventariseren van natuurlijke gebiedskenmerken.

a. Ligging in een groter geologisch geheel:
Het zuidelijk deel van Chili bestaat uit een archipel met de doorvaart Estrade de Magallanes en in het uiterste zuiden ligt het eilandje Kaap Hoorn. Chili is lang en smal: van noord naar zuid bedraagt de afstand 4.345 kilometer, wat overeenkomt met de afstand tussen Nederland en Koeweit. Van Oost naar West is de afstand tussen de kust en de Oostgrens nooit groter dan 250 kilometer.
Het hoogste punt van Chili is Cerro Aconcagua op 6,962 meter hoogte. Het laagste punt is de Pacifische oceaan, op zeeniveau.


b. Ligging in een groter klimatologisch geheel
Omdat Chili zo’n lang land is vind je er eigenlijk alle typen klimaat. Er is regenwoud en er zijn delen van Antarctica dat Chili claimt, waar het uiteraard erg koud is. Aan de kust heerst er een gematigd klimaat door het hele jaar heen maar inlands wordt het weer extremer vooral in het centrale bassin. Grote droogte heerst er ook in het noorden van het land waar er haast geen regen valt.
Het midden van Chili heeft een Middellandse Zee klimaat met koele natte winters, maar zonder een compleet droog seizoen.
In het zuiden van Chili valt veel regen. In vergelijking met het noorden van chili valt hier ongeveer 300 keer meer regen. De sneeuwgrens van de westelijke hellingen van de Anders bergen is hier ook 9 keer lager dan in het noorden.
Chili heeft veel verschillende soorten type van land en grote minerale voorraden, waar de economie een belangrijke bron van inkomsten in vindt.

c. Specifieke natuurlijke gebiedskenmerken

a. Grondstoffen:
Natuurlijke hulpbronnen in Chili zijn koper, hout, ijzererts, nitraten, waardevolle metalen en molybdenum.

b. Energiebronnen:
· Elektriciteit—Capaciteit: 5.504 miljoen kW (1995)
· Elektriciteit —Productie: 24.5 biljoen kWh (1995)
· Elektriciteit —verbruik per capita: 1,730 kWh (1995)

3. Inventariseren van menselijke inrichtingskenmerken

a. De ligging van het gebied in een groter geheel: landbouwgebieden

a. Type landbouw:
In heel Chili speelt landbouw een belangrijke rol maar vooral rond het meren gebied in de buurt van Valdivia omdat daar een zacht klimaat heerst en er veel regen valt (soms te veel).
In dit gebied is 1,126,150 hectare bestemd voor koeien (ongeveer 75% van alle graslanden). In 1993 produceerde dit gebied 737,600,000 liter melk oftewel 1,310 liter per hectare.
De verst ontwikkelde tak van de landbouw is zonder enige twijfel de fruitteelt. Fruit wordt vooral geëxporteerd naar Europa, het Midden Oosten en andere Latijns Amerikaanse landen. De belangrijkste gewassen zijn appels, peren, perzik, walnoten, pruimen, kersen, olijven, sinasappels, citroenen, avocado’s, chirimoya en druiven.
Druiven worden in Chili vanwege het gunstige klimaat met uiterst hoge kwaliteit geproduceerd tegen zeer lage prijs. De hoeveelheid grond die aan druiven geweid wordt is daarom zelfs groter dan alle grond voor fruitteelt bij elkaar.

b. Specifieke inrichting

a. Inrichting van landbouwlandschappen:
In Chili wordt er dus vooral wijn geproduceerd als het om landbouw gaat.
Het aantal koeien in Chili is erg laag, maar 3 miljoen koeien in 1993. Ook produceren deze koeien veel minder melk dan koeien in de Verenigde Staten. Dit komt door het type voeding (ander gras) en de rassen.

b. Mate en vorm van verstedelijking;
In Chili wonen de meeste mensen in de stad. Tussen Copiapó en Concepción dat slechts 18 procent van het totale grondgebied beslaat woont tweederde deel van de totale bevolking. Zo'n 76 procent (2000) van de bevolking woont in stedelijke gebieden.


4. Inventariseren van demografische kenmerken

Kenmerken van de bevolking
a. Bevolkingsomvang:
Er wonen 15,3 miljoen mensen (schatting eind 2000) in Chili.

b. Bevolkingsgroei (migratie, geboorte, sterfte):
· Bevolkingsgroei: 1.27% (1998)
· Geboortecijfer: 18.28 per 1000 inwoners (1998)
· Sterftecijfer: 5.55 per 1000 inwoners (1998)
· Bijna geen migranten (1998)
· Kindersterfte: 10.39 kinderen sterven er per 1000 levend geborenen (1998)
· Vruchtbaarheid: per vrouw 2.3 kinderen.

c. Levensverwachting:
· Bij de geboorte:
Man: 72 jaar
Vrouw: 78 jaar

d. Bevolkingsopbouw:
-Blank en Blank Amerikaans-Indiaans 95%
-Amerikaans Indiaans 2%

-Anders 3%

e. Bevolkingsdichtheid en bevolkingsspreiding:
De bevolkingsdichtheid is 20,2 per vierkante kilometer (2000).
Meer dan een derde van de inwoners woont in de hoofdstad (5,3 miljoen inwoners), het industrieel, economisch, cultureel en administratief centrum van Chili.

5. Inventariseren van culturele kenmerken.

Kenmerken waarmee de cultuur van het gebied is aan te duiden
a. Godsdienst:
Rooms Katholiek 89%
Protestants 11%
Joods, anders
Kerk is van de staat gescheiden en er is volledige godsdienstvrijheid.

b. Taal:
De nationale taal is Spaans

c. Etnische samenstelling van de bevolking:
Behalve de afstammelingen van de oorspronkelijke indiaanse bevolking bestaat de bevolking bijna helemaal uit nazaten van Europeanen die voornamelijk in de 19de eeuw naar Chili zijn gekomen. Dit waren Italiaanse, Duitse, Britse, Joegoslavische en andere Europese immigranten. Ook afstammelingen van Spaanse veroveraars wonen in Chili.

d. Onderwijs:

De kwaliteit van gezondheidszorg en scholing in Chili is bijzonder hoog vergeleken met andere Latijns Amerikaanse landen. Daarom is de levensverwachting ook 75 jaar.
Analfabetisme komt nauwelijks voor, alleen een beetje op het platteland. Van de totale bevolking is 5,9 procent analfabeet.

6. Inventarisering van economische kenmerken

a. ligging van het gebied in een groter economisch geheel
a. Kijken naar politieke en economische samenwerking met andere landen of gebieden:
Voornaamste handelspartners Partners:
Export : EU 25%, VS 15%, Azië 34%, Latijns Amerika 20% (1995)
Import : EU 18%, VS 25%, Azië 16%, Latijns Amerika 26% (1995)
Staatsschuld buiten eigen land: 26.7 miljard dollar.
Chili heeft de beste economie van heel Latijns Amerika en er wordt ook wel eens verwezen naar Chili als de “Economische Tijger” van Zuid Amerika.

b. Ligging in economisch kerngebied of economisch zwak gebied:
Chili ligt duidelijk in een economisch zwak gebied, Latijns Amerika.

De werkeloosheid is hier groot en armoede wijdverspreid.
Chili zelf heeft binnen dit gebied de gezondste economie en hoogste welvaart.
Door het hoge niveau van scholing en de politieke stabiliteit heeft Chili ook nog eens een goede hoop voor de toekomst van het land.
Een van de grootste mankementen aan de economie is dat die voor een groot deel afhankelijk is van de koper mijnen, visvangst en houtkap.
Hierdoor hangt het succes van het regeringsdoel om de economische groei van 5% aan te houden voornamelijk af van de prijs van deze paar producten op de wereldmarkt.
Buitenlandse investeringen en economische verdragen zoals het verdrag met Canada om geen importheffingen te doen geven een zonnige kijk op de toekomst.

b. specifieke economische kenmerken
a. BBP per hoofd van de bevolking:
4.613 Amerikaanse Dollars (2000)

b. Opbouw beroepsbevolking:

Het grootste deel van de beroepsbevolking werkt in de handel en industrie, 38%, daarna diensten, 26%, landbouw boskap en visserij 19%, gouvernementele zaken, 12% mijnbouw 2% en de bouw 6%. De totale beroepsbevolking bestaat uit 5.7 miljoen mensen.

c. Werkloosheid:
Werkeloosheid is 9%.

d. Indicatoren voor welvaart:
Inkomensverdeling Wage
Executives and top administrators 2,327
Professionals and technicians 858
Retail sales people 565
Specialized employees 526
Administrative personnel 444
Skilled workers 325
Unskilled workers 251
Domestic and other personal service workers 250
19% Van de bevolking leeft onder de armoedegrens, maar er is maar een klein gedeelte van de bevolking analfabeet.

· * Wisselkoers: 500 Chileense peso’s ≈ US$1.

7. Inventariseren van politieke kenmerken

a. Ligging van gebied in een groter politiek geheel

a. Deelneming aan internationale organisaties:
APEC, CCC, ECLAC, FAO, G-11, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, LAES, LAIA, NAM, OAS, OPANAL, PCA, RG, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNITAR, UNMIBH, UNMOGIP, UNTSO, UNU, UPU, WCL, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO

b. Aanwezigheid van politieke rechten
a. Vrijheid van meningsuiting:
Er is een volledige vrijheid van meningsuiting in Chili.

b. Vrije verkiezingen:
De democratie in Chili heeft vrije verkiezingen voor iedereen vanaf 18 jaar, de president wordt rechtstreeks gekozen.

c. Mensenrechten:
Er zijn vrije rechten voor iedereen en niemand wordt onderdrukt. Er zijn sinds het bewind van Pinochet geen rustbarende meldingen meer geweest van schendingen van de mensenrechten door de regering.

8. Inventariseren van ecologische kenmerken

Specifieke kenmerken

a. Omvang natuur:
De natuur in Chili is gigantisch. Een derde van de bevolking woont in de hoofdstad en een groot gedeelte van de rest van de bevolking woont in dezelfde regio.
Hierdoor blijft er enorm veel van het land ongebruikt en is er natuur in overvloed.

b. Beschikbaarheid van voldoende drinkwater:
Omdat Chili gelegen is langs de Andes is er altijd wel genoeg drinkwater verkrijgbaar. Vooral in de verstedelijkte valleien is er veel water.
In de zuidelijke woestijnen is geen water maar daar woont ook niemand dus daar is weer geen water nodig. De voorziening van drinkwater is dus adequaat.

c. Verwoestijning
Er bestaat geen probleem met verwoestijning in Chili. Er zijn verdragende wetten opgenomen voor de bescherming van de natuur, toen het bestuur van Pinochet werd overgenomen door de burger regering.

9. Inventariseren van relaties met andere gebieden

a. Handelsrelatie en goederenstroom:

Er is de laatste jaren een duidelijke tendens ontstaan in Chili om meer te exporteren naar Europa. Dit gaat in procenten ten koste van de export naar de Verenigde Staten.

b. migratie en forensisme:
In de 16de en 17de eeuw is een groot aantal migranten uit Europa naar Chili gekomen. Migratielanden waren Joegoslavië, Duitsland, Engeland, Portugal en Spanje. Tegenwoordig is het grootste gedeelte van de bevolking een mengelmoes van deze volkeren en de inheemse indianen.
De grootste concentratie Europeanen woont in Santiago, de hoofdstad.


10. Inventariseren van samenhang tussen de verschijnselen/kenmerken binnen gebied

a. Spreidingspatroon van landbouwactiviteiten in relatie met:
- Natuurlijke gebiedskenmerken (reliëf, grondssoorten, klimaat):
De meeste landbouwactiviteiten vinden zich plaats in het meren gebied. Dit komt door de grote hoeveelheid regenval daar (soms te veel).
Chili heeft met behulp van het uitstekende klimaat en goede grond op een flink aantal plekken een internationale bekendheid verworven met haar wijncultuur. Wijnen uit Chili worden tot de beste van de wereld gerekend en omdat ze uitstekend kunnen concurreren met de wat meer gevestigde wijnen groeien ze snel in populariteit.

- Inrichting van landschap:

Het grootste deel van het landschap in Chili is niet ingericht omdat er geen mensen wonen. Slechts een klein gedeelte van Chili wordt bewoond en daarom is er een groot gedeelte wat niet gebruikt wordt.
Door deze situatie is er de gelegenheid voor landbouwbedrijven om zich bijna vrij te vestigen in het land. Dit heeft grote voorspoed gebracht aan het land maar heeft het wel grotendeels afhankelijk gemaakt van de agrarische sector. Als gevolg hiervan heeft Chili een Economie die sterk afhankelijk is van de prijsschommelingen op de internationale markt.

b. Bevolkingsspreiding/dichtheid in samenhang met:
- Natuurlijke gebiedskenmerken reliëf en klimaat:
De meeste kolonisten uit de die zich rond de 17de eeuw vestigde in Chli zijn rond de hoofdstad gaan wonen in het centrale valleien gebied.
De kolonisten werden aangetrokken door het aangename klimaat.
- Landbouwactiviteiten:
En natuurlijk de mogelijkheden daar om gewassen te verbouwen en dieren te laten grazen.

c. Spreidingpatroon van verontreiniging in relatie met:
- Industrie:
Omdat Chili nog een relatief verouderde economie heeft en veelal zelf de grondstoffen naar boven haalt komt daar de nodige verontreiniging bij kijken. Een voordeel dat het land ondervind is dat het zo smal is waardoor veel van de verontreiniging zo de zee in kan spoelen.

- Landbouw:

De meest verontreinigende factor in Chili is zonder twijfel de Industrie maar de landbouw speelt een mooie rol van iets kleiner broertje.
Doordat in de landbouw stelselmatig regels worden overtreden die er voor moeten zorgen dat het mileu gespaard blijft is er een hoge veronreiniging (vergeleken met andere landen).
Gelukkig blijft deze verontreiniging tamelijk stabiel op een plaats waardoor met de recente waterzuiveringen een groot deel van de verzuring van de grond tegengegaan kan worden.

d. Spreidingspatroon van toerisme in relatie met:
- natuurlijke gebiedskenmerken (landsap en klimaat):
Chili is een van die landen die het voor toerisme helemaal getroffen hebben. Het cosmopolische karakter van de hoofdstad Santiago, de overblijfselen van de oude inca cultuur, uitgestrekte stranden en zelfs wintersport behoord in Chili tot de mogelijkheden, wat het land voor ieder wat wils geeft.


Nawoord:

Ik heb goede hoop voor de toekomst van Chili. In de laatste jaren in er een duidelijke steigende lijn waar te nemen in de welvaart en stabiliteit van het land. De industrie krabbelt op en de mensen zijn er klaar voor om zich volledig aan te sluiten bij de westerse wereld en het verschrikkelijke verleden van dictator Pinochet achter zich te laten.

Er is veel aan Chili te ontdekken waar de meeste mensen niet aan toekomen.
Het lijkt me plezierig om in een land te wonen wat zoveel goede voorspellingen heeft en waarvan velen geloven dat het een gouden toekomst ligt te wachten.
Ik heb veel geleerd over dit land en ik zelfs in de praktijk ondervonde, hoe lekker Chileense wijn is.

Bronnen:

EIU
Central Bank of Chile
Instituto Nacional de Estadísticas
http://www.ddg.com/LIS/aurelia/chile.htm
http://www.nationbynation.com/Chile/index.html
http://www.nationbynation.com/Chile/index.html
http://zhenghe.tripod.com/c/chile/
http://www.photius.com/wfb/wfb1999/chile/chile_people.html
http://www.worldrover.com/vital/chile.html
http://www.evd.nl/start.asp?pagina=/printing_chl/chl_basisgegevens.asp
http://www.isep.org/nus/chile/
http://www.localaccess.com/chappell/chile/basics.htm
http ://
www.cia.gov/cia/publications/factbook/
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cltoc.html

Chile.
A long petal of ocean and wine and snow,
Oh when,
Oh when oh when,
Oh when we meet,
You will wrap your black and white
Band of foam around my waist,
I will unleash my poetry over your dominion.
-Pablo Neruda

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.