Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Chicago

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2005 woorden
  • 30 mei 2003
  • 60 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
60 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
INHOUDSOPGAVE: INLEIDING
DE GESCHIEDENIS VAN CHICAGO
BEZIENSWAARDIGHEDEN
John Hancock Center
Sears Tower
Six Flags Great America
RONDTOUR DOOR DE STAD EN DE PLATTEGROND. 2 MUSEA 6
Adler Planetarion
POLITIEK EN ECONOMIE VAN DE VS
Politiek van de Verenigde Staten; Economie van de Verenigde Staten; ROUTEPLANNER VANUIT EIGEN WOONPLAATS
TAAKVERDELING EN MENING: Taakverdeling: Mening: BRONVERMELDING: Sites: Boeken: INLEIDING Zoals U ongetwijfeld weet doe ik mijn 3e project over Chicago. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik het een mooie, grote stad vind. Ook vind ik de Verenigde Staten erg mooi en leuk. Ik ga over de geschiedenis vertellen, verschillende musea, politiek, VS, skyline’s bijvoorbeeld de Sears Tower, economie en mooie bezienswaardigheden. Ik heb ook ervoor gekozen dat ik alleen mocht doen.
DE GESCHIEDENIS VAN CHICAGO De stad is gesticht door de Franse Jezuieten in 1696. Chicago ontstond aan de monding van de Chicago River in het Michiganmeer. Die werd later omgelegd en doorstroomt nu in westelijke richting van de stad. Van 1955 tot 1976 was Richard J. Daley burgemeester van Chicago. Zijn zoon Richard M. Daley is hem later gaan opvolgen. Het oudste deel van de stad (‘Downtown Chicago’) is nu voornamelijk een kantoorwijk. Daar is ook een heel groot zakencentrum genaamd ‘the Loop’. Eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw was Chicago een centrum van de nieuwe architectuur. Kijk maar naar de foto hiernaast die is geknipt uit een panorama die ik op internet heb gevonden. Door vele immigratie ontstonden er vele uitgestrekte krottenwijken. ‘Slums’ zoals Amerikanen zeggen. Voorbeelden zijn: Little Sicily, Greektown, Chinatown en Black Belt. Heel veel hiervan zijn thans geheel of gedeeltelijk opgebouwd. Later zijn brede boulevards aangelegd naar het centrum. In 1871 is in de stad een grote brand geweest. Daardoor is de grote watertoren volledig verwoest. Tegenwoordig heb je in de stad ook nog mooie gebouwen: het John Hancock Center (337 meter hoog) Marina City en de Sears Tower (1973; 422 meter hoog, dit gebouw heeft 110 verdiepingen.) Deze gebouwen worden later meer beschreven in het hoofdstuk ‘Bezienswaardigheden’. BEZIENSWAARDIGHEDEN In dit hoofdstuk ga ik een paar belangrijke gebouwen beschrijven en voorstellen. Ik ga het onder andere hebben over het John Hancock Center, Sears tower en het Six Flags Great America Park. John Hancock Center Deze wolkenkrabber van ruim honderd verdiepingen is 344 meter hoog en ik weet niet wanneer het gebouwd is. Het gebouw reikt zelfs een hoogte van 450 als je de grote radio- en televisie masten meerekenend. De grote masten zijn van zes radiozenders en van twaalf televisiezenders. Op de 94ste verdieping van dit indrukwekkende gebouw is een uitkijkterras. Daar heb je een schitterend uitzicht over Chicago en omgeving. Dit uitzicht reikt zelfs tot de buurtstaten Indiana, Wisconsin en Michifan. Tegenwoordig word het gebouw nog steeds gebruikt met eigenlijk dezelfde functie als het nu niet meer staande World Trade Center in New York. Het is dus een kantoorgebouw waar meer dan 750 kantoren zich hebben gevestigd. Het gebouw zelf staat met grote pinnen in een betonnen bodem. Het John Hancock Center is zo gunstig gelegen dat je als bedrijf een mooie centrale plek hebt in Chicago. Sears Tower Het Sears gebouw is gebouwd in 1970 en drie jaar later was het dus klaar en is het geopend. Het gebouw is 443 meter hoog met nog twee antennes van bijna 100 meter wordt het bijna 530 meter. Bovenop het gebouw is een reuzengroot terras die op een hoogte van 412 meter boven de grond. Het gebouw heeft een oppervlakte van 418064 vierkante meter. Dit gebouw ligt grenzend aan Adamsstreet, Jackson Boulevard en Franklinstreet. De bouw van dit mooie gebouw heeft in totaal 150 miljoen dollar gekost. Nu wordt het alleen nog maar gebruikt door kantoren en bezoekers. Het bezoekers aantal per jaar is ruim 1,5 miljoen toeristen. Net zoals het gebouw hierboven is het geankerd in staal en een betonnen bodem. Een mooie gunstige plek in het hartje van Chicago dat hemelsbreed maar ongeveer 75 meter is verwijderd van het John Hancock Center. Six Flags Great America Dit attractiepark in Chicago is s’werelds grootste attractiepark. Dit park heeft ook ‘kleine’ attractieparken in: Nederland, Duitsland, Spanje en nog een vestiging in Amerika bij New York. Eigenlijk kun je dit park niet beschrijven zooo mooi. Met vele attractie voor groot en klein. Vele achtbanen en draaimolens met zelfs nog een hotel en een zwembad. Je hebt daar ook the Goliath, American Eagle en nog meer. Dit onderdeel is zo kort omdat er niet zo veel is beschreven.
RONDTOUR DOOR DE STAD EN DE PLATTEGROND. Nu pakken we de auto en rijden naar het Sears Tower die erg bekent staat om zijn grote hoogte en zijn grote terras. Als U wilt kunnen we het gebouw even gaan bekijken en er boven op het terras een broodje en kop koffie gaan drinken. En mensen? Was het lekker? Hoog daarboven hė? Ja, geen wonder; we zaten op ±300 meter hoogte. Nu pakken we voor de verandering eens de Sight Seeing Bus. Deze start voor het gebouw en stopt voor het Field Museum. Nu zijn we er. Dit gebouw lijkt wel op het Witte Huis in Washington. Deze mensen die hier werken bestuderen alles over de mensen, dieren en de geologie. We kunnen hier wel even rondkijken. Naast dit gebouw is een voetgangersaquaduct. Erg bijzonder dus. Nu zijn we bijna aan de eind van de rondleiding en we lopen nu even recht door naar The Art Institute of Chicago. Dit gebeouw dient als school en als museum. Dit is ’s werelds bekendste en grootste museum van ‘Art’. Het gebouw is gebouwd in 1893 maar was een huis van Michigan Avenue. Hij heeft er permanent gewoond. Ohh, we zijn er. Uitstappen allemaal en dan kijken we even rond. Leuk was het allemaal he? Nou we gaan weer terug naar het Chicago Cultural Center en dan gaan we weer naar het hotel. 2 MUSEA Het Museum of Contemporary Art Chicago is gevestigd aan 220 East Chicago Avenue. Dit gebouw is een museum en ook een cultuurcentrum voor jongere kunstenaars. Het gebouw is geopend in 1967 en de eerste baas was Jan de Marck. (Belg) Je kunt er elke dag heen en is geopend vanaf 10 uur en is gesloten om 17 uur. In het museum is ook nog een restaurant en zelfs als je twee dagen of meer wilt blijven kun je er overblijven voor maar $ 38,00 per nacht. PRIJSLIJST: Vanaf 18 jaar vanaf 12 jaar vanaf 0 jaar
Elke dag behalve
Dinsdag $ 10,00 $ 7,50 $ 0,00
Dinsdag gratis gratis gratis Adler Planetarion Er is in dit gebouw van alles te zien over de ruimte, psychologie en over de mens. Ik vind dit gebouw erg saai maar het schijnt een bekend gebouw te zijn. De prijzen zijn voor iedereen even laag. Het kost maar $ 4,95. Dit museum ligt, zoals te zien op de foto op een schiereiland. Je kunt er net zoals andere musea schilderijen en andere artistieke kunst. POLITIEK EN ECONOMIE VAN DE VS Politiek van de Verenigde Staten; Nederland is een koninkrijk maar Amerika is een republiek. Die hebben dus een president. Iemand die president word wordt gekozen door het volk. Hij of zij kan zich zelf voorstellen aan het volk om mee te doen aan de campagne. Stel dat de president wordt gekozen mag hij 4 jaar het blijven. Daarna mag hij nog 4 jaar maar er worden wel verkiezingen gehouden. Na die andere 4 jaar mag hij geen president meer zijn. De president ma gaan wonen in het Witte Huis; samen met zijn familie. Als hij geen president meer is kan er niet meer wonen. Zoals bijna iedereen weet is George William Bush (beter bekend als George W. Bush) de president van de Verenigde Staten van Amerika. Hij is de opvolger van Bill Clinton die al twee keer vier jaar president is geweest. Toen is hij afgetreden. Bij de verkiezingen is het een heuze veldslag. Dit is meestal tussen twee personen. Drie jaar geleden was het een gevecht tussen Al Gore (Republikein) en George W. Bush (Democraat). Bush won en werd dus president. Onder de president staan ministers, denk maar aan Rumsfeld(defensie), Powell(Buitenlandse Zaken) en nog meer. Daaronder staat de ‘first and second chamber’. Die beslissen of iets goed is of niet. Iedereen weet vast nog wel de aanslagen van 11 september. Amerika gaf Saddam Hoessein de schuld. Amerika wilde Irak binnenvallen om het regime van Saddam te verdrijven. Langzaam begon de VS legertroepen rondom Irak. Op 18 maart ver in de nacht begonnen de Amerikaanse soldaten en troepen zich op te rukken richting de grens van Irak en Koeweit. Een uur later viel men binnen. 21 dagen later is de oorlog afgelopen, maar Saddam is nog niet gevonden. Amerika heeft wel het regime verdreven. Nu komen er weer berichten dat er steeds weer iemand word gepakt.
Economie van de Verenigde Staten; De Amerikaanse economie rust op de steigers van de vrije markt en het particuliere ondernemerschap (‘free enterprise’), waarbij de invloed van de overheid tot zeer beperkt is. Spoorwegen, elektriciteitsbedrijven, telefoon en dergelijke zijn grotendeels in particuliere handen. Toch houdt de overheid zich zeker niet helemaal afzijdig van beïnvloeding van het economische leven. Zo heeft zij een beslissende stem in de hoogte van de tarieven die de nutsbedrijven aan hun klanten berekenen en is het centrale bankwezen door een wet van 1913 in de overheidssfeer getrokken door middel van het Federal Reserve System. Ook is er in de loop van de tijd een streng toezicht is gekomen op trustvorming, waardoor marktscheidingen, monopolisering en prijsafspraken verboden zijn. Verder beïnvloedt de overheid het economisch leven door belastingheffing, arbeidsbeschermende wetten, kwaliteitseisen en consumentenbeschermende bepalingen. Echte staatsbedrijven kent men in de Verenigde Staten niet. De Verenigde Staten zijn in de loop der tijd het welvarendste land ter wereld geworden. Door de enorme uitgestrektheid, de vele mogelijkheden voor de landbouw, de aanwezigheid van vrijwel alle belangrijke delfstoffen (alleen olie is een probleem) en een ondernemende en vindingrijke bevolking, hebben het land tot de machtigste economische mogendheid ter wereld gemaakt, en neemt bijna een kwart van de wereldproductie voor haar rekening. Alleen Japan komt de laatste decennia enigszins in de buurt van de Verenigde Staten. Na de zware recessie van 1982 kende de Amerikaanse economie een aantal jaren lang een periode van ononderbroken expansie met een gemiddelde groei van 4% per jaar. Het nieuwe economische overheidsbeleid was geënt op het stimuleren van de aanbodzijde op de markt. Lagere belastingen en deregulering leidden tot meer investeringen van het bedrijfsleven, en er werd bezuinigd op verschillende federale programma's, met name op die in de sociale sector. De daling van de olieprijs, van de rente en van de dollar droeg verder bij tot het herstel van de economie. Maar tegelijk liep ook het begrotingstekort enorm op, tot boven de $200 miljard in 1984. Het tekort op de handelsbalans groeide van $35 miljard in 1982 tot $174 miljard in 1995. Om de steeds langzamer groeiende economie uit het dal te halen werd een strakker monetair beleid gevoerd, mede om de inflatie in toom te houden. Maar eind 1990 belandde de Amerikaanse economie opnieuw in een recessie door het stijgen van de olieprijs en het teruglopen van het vertrouwen van de consument (mede ten gevolge van de Iraakse invasie in Koeweit). Het Bruto Nationaal Product daalde, de werkloosheid steeg tot boven de zeven procent en ook de industriële productie daalde, voor het eerst sinds 1982. De export trok met een groei van 7% in 1991 flink aan. Het bruto nationaal prouduct bedroeg in 2001 10,1 biljoen dollar oftewel $35.860 dollar per hoofd van de bevolking. Toch leefden in 2000 ca. 31 miljoen Amerikanen (11,3% van de bevolking) onder de armoedegrens. Vooral onder de niet-blanke bevolking is de armoede groot. Circa 22% van het aantal indianen, zwarten en Hispanics kan gerekend worden tot de categorie armen. Ongeveer 40% van de armen leeft in de grote steden. De beroepsbevolking was is op dit moment voor 2% actief in de landbouw, voor 22% in de industrie en voor 76% in de dienstverlening. ROUTEPLANNER VANUIT EIGEN WOONPLAATS We gaan met de Taxi naar station Oldenzaal. Tijd Treinstation/Locatie Spoor Richting Reisdetails TIJD: STATION: SPOOR: REISDETAILS: 07.34 Oldenzaal Stoptrein 7226
07:45 Hengelo 2a 08.07 Hengelo 2a Intercity 1726
09.24 Amersfoort 6a/b 09.30 Amersfoort 7 Intercity 726
10.10 Schiphol 6 Lopen richting vliegveld. Daar op vliegtuig stappen
Vluchtnummer: KL 0611 (KLM-Royal Dutch Airlines) Reistijd: 8.35 uur Vertrek: Amsterdam 10:40 8 Mei Stops: Non-Stop Aankomst: Chicago O'Hare International Apt 12:15 8 Mei Vliegtuig: 74M
Ik wens U allen een fijne vlucht en veel genot in Chicago! Prettige vlucht!

REACTIES

L.

L.

goed gedaan maar ik weet niet waar ik materiaal kan vinden ik hou namelijk een spreek beurt

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.