Brazilie

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 2408 woorden
  • 12 februari 2002
  • 490 keer beoordeeld
Cijfer 6
490 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Bevolking

Samenstelling
De oorspronkelijke bewoners van het land zijn indianen.
Zij verblijven nu voor het grootste gedeelte in het amazone gebied en in Matto Grosso. Van de oorspronkelijke 1 miljoen indianen zijn er nu nog 150.000 over, waarvan de Tupy's de meerderheid zijn.
De portugezen hebben zich erg vermengd met de indianen en de negers, vroegere slaven, waardoor er nu veel mestiezen en mulatten zijn.
De negerbevolking woont voor het grootste gedeelte in de staten Bahia, Rio de Janeiro, Marahao en Minas Gerias.
De bevolking in het zuiden is voor 85% blank, omdat daat vroeger veel Europese emigranten zijn gaan wonen.
Er woont ook een kleine groep Japanners die voornaamlijk in de tuinbouw werken

Bevolkingsspreiding
De bevolkong is zeer onregelmatig verdeelt. de meeste mensen wonen aan de kust in het zuioosten, zuiden en noordoosten.
Het grootste deel van de bevolking woont in steden. De bevolkingsgroei is 2,1% veroorzaakt door het hoge geboortecijfer en het dalende sterftecijfer.

Taal
De moedertaal in Portugees. De gesproken taal is verschillend in de uitspraak van Portugees en de woordenschat heeft veel namen van planten, vruchten en voorwerpen uit de Indiaanse Tupy taal.

Godsdienst
het Braziliaanse volk wordt het grootste katholieke volk van de wereld genoemd. Zo'n 80 a 90% van de bevolking is dan ook katholiek gedoopt.
In een regel bij hun gaan ze alleen naar de kerk bij een doop, bruiloft of begrafenis.
De mensen die katholiek zijn en altijd trouw hun plicht aan de kerk doen, komen over het algemeen uit de lagere bevolkingsgroepen. Naast het katholieke geloof zijn er ook nog andere Afrikaanse natuurgodsdiensten. Er bestaat ook nog een kleine maar levendige protestante beweging, die veel invloed heeft op de universiteiten en vooral sociaal bewogen is.

GEWOONTEN EN GEBRUIKEN.

Carnaval
Dit is ongetwijfelt het meest populaire Braziliaanse volksfeest.
Elke deelstaat viert carnaval op haar eigen manier. In Bahia is de grote atractie van het zogenaamde "cavaquinhos" (een soort kleine gitaar) basgitaar, electrische gitaar, trommels en slagwerk, die als enorme praalwagens door de stad rijden met als gevolg een enorme dansende menigte.
In Pernambuco, meer naar het noorden zijn er "frevo" groepen.
(frevo is een geheel eigen rythme, typisch voor die streek.)
Carnaval wordt er hoofdzakelijk buiten geviert met praalwagens die ieder jaar meedoen om de eerste prijs te winnen voor beste frevogroep.
De muziek is levendig en weer heel wat anders dan de traditionele samba-muziek van het carnaval van in Rio de Janeiro, dat niet alleen in Brazilie, maar ook ver daar buiten beroemd is om zijn schitterende optochten van deinende "Escola de Samba" (''Samba -scholen"), elk een ander thema, soms uit de geschiedenis, soms een actueel gebeuren.
Carnaval wordt ieder jaar gevierd op uitbundige manier gevierd en trekt elk jaar duizende toeristen.

Sport
Dat de Braziliaanen van sport houden blijkt wel uit het bestaan van zo'n 8000 clubs in het land.
De populairste sport is voetbal. Het grootste stadion, Maracana in Rio de Janeiro, werd in 1950 gebouwd voor de wereldkampioenschappen.
Het stadion bied plaats voor 200.000 toeschouwers.
De Braziliaanse voetbalploeg was de eerste die vier keer de wereldbeker won in 1958, 1962, 1970 en 1994.
Zelfs wie zich niet in voetbal interesseert kent de Braziliaanse Pele
die als beste voetballer van de wereld wordt beschouwd.
Tijdens zijn carriere in Brazilie scoorde hij meer dan 1200 doelpunten.
In de laatste jaren is het Braziliaanse goed in Nederland vertegenwoordigd geweest.Getuige hiervan zijn spelers zoals, Ronaldo, Rivaldo, Marcos Santos en vele andere.
Eind jaren 60 begon Emerson Fittipaldi overwinningen op te stapelen in de Formule 1. Goede jonge coureurs kwamen tevoorschijn, zoals Nelson Piquet, wereldkampioenschap in 1982, 1983 en 1987. En niet te vergeten Ayrton Senna die de internationale autoraces won in 1988, 1990 en1991. Op 1 mei 1994 verongelukte Senna tijdens de grot prijs van San Marino.

BESTAANSMIDDELEN.

Landbouw
23% van de beroepsbevolking werkt in de landbouw. Het grootste deel van Brazilie ligt in de tropische luchtstreek en is een belangrijk product van veel tropische landbouwproducten zoals bananen, koffie, katoen enz.
Slechts ca. 20 miljoen ha van Brazilie is als cultuurland in gebruik.
De belangrijkste akkerbouwgebieden liggen in de kuststaten van het zuiden en noordoosten. De kuststreek, met tropische wouden, is ook geschikt voor de verbouw van suikerriet. Koffie is het economisch belangrijkste product van Brazilie,
1/3 van alle koffie wordt verbouwd in Brazilie en is daarmee de belangrijkste koffieproducent van de wereld. Tabak, rijst en katoen zijn ook belangrijke producten.

Bosbouw
Brazilie is voor 60% bebost, voor 45% met tropisch regenwoud.
Economisch belangrijker dan het (hard)hout van de Amazone is de naaldhoutexploitatie. Er zijn legale en ilegale houtbedrijven die hout kappen in het regenwoud. De ilegale houtkapbedrijven kappen op grote schaal, hierdoor verdwijnt het regenwoud op snel tempo. Er wordt niet alleen gekapt voor hout, maar ook voor landbouwgrond of om vee op te houden.

Visserij
De visserij in het land is nog haast niet ontwikkeld. In het noorden wordt het meest gevist naar markreel en schaaldieren, in het zuiden op kabeljauw, haring en tonijn. Overbevissing lijdt in sommige gebieden in de Amazone tot afname van de visstand.

Mijnbouw
De bodemschatten in Brazilie zijn heel groot en verschillend, maar er is naar verhouding nog weinig naar gegraven. Brazilie is ‘s werelds grootste exporteur van ijzererts. Ook belangrijk is de winning van goud, industriediamant en edelstenen.
De winning van goud veroorzaakt een ernstige aantasting van het landschap
En verontreiniging (door wegspoeling van kwik) van het oppervlaktewater.
Ook werden er veel indianen gedood door de goudzoekers.

Industrie
Brazilie is het meeste geindustrialiseerde land van Zuid-Amerika.
Van de totale beroepsbevolking werkt 23% in deze sector.
De industrie vind het meest plaats in het zuidoosten.
De automobielindustrie en de straalindustrie worden het meest gedaan.
Bij ontwikkeling van Braziliaanse industrie hebben de Verenigde Staten,
Japan, Nederland en Duitsland geinvesteerd in deze bedrijven.
Daardoor is er in Brazilie een redelijk moderne industrie.

Veeteelt
Omdat het in de grote gebieden lang duurde voordat het vee bij de gebruiker was en er niet te veel aandacht was voor veeteelt, kwam het niet veel voor dat er veeteeltbedrijven waren. De laatste twintig is er een grote bloei gekomen in de veeteelt. Er kwamen betere wegen en men ging zich nadrukkelijker met de veeteelt bezig houden.
Op dit moment is Brazilie de vierde rundveefokker ter werelden de vijfde rundvleesexporteur.

Dienssector
Er werken Brazilie 56% van de mensen in de dienstensector.
Er zijn meisjes die voor een werkweek van 6 dagen van 7 tot 5
maar 25 dollar in de maand krijgen
De dokters krijgen per dag meer dan 25 dollar.
Er is in Brazilie (net zoals in andere ontwikkelings landen) veel verschil tussen arm en rijk.
Met de dienstensector wordt iedereen die werkt voor een ander bedoelt.

De geschiedenis van Brazilie
Brazilie is op 22 april 1500 ontdekt door de Portugese zeevaarder Pedro Alvares Cabral, die met zijn vloot op weg was naar oost-Indie. Kort daarvoor waren Vespucci (juli 1499) en pizon (jan 1500), maar door het verdrag van Tordesillas (1494) hoorde het gebied bij portugal.In 1530 kwamen de eerste kolonisten in Brazilie aan. Het land heette eerst Terra da Sante Cruz (land van het heilige kruis)Maar na 1540 werd het genoemd naar het brazielhout pernambuco(plantkunde.)Door de komst van slaven uit Afrika en de export van suiker bloeide de handel op. Nadat portugal in1580 van Spanje was geworden, Beschouwde nederland brazilie als vijandelijk gebied. Vaak werden er toen kustplaatsen geplundert door Engelsen en Nederlanders.

Toen Portugal weer vrij was gingen de Portugezen meer aandacht geven aan kolonisatie, vooral toen in het einde van de 17e eeuw in Minas Gerias goud werd gevonden. In de 18e eeuw was de economie vrij goed, daarbij hielp ook de rijke diamantader die ontdekt werd in1728.
Nu regeerde Pedro I over Portugal. Hij regeerde tot 1831, toen deed hij afstand van de troon en gaf deze aan zijn vijfjarige zoon, die hem in 1840 opvolgde als Pedro II.
Onder leiding van hem kwam het tot een economische bloei.
het duurde lang voordat alle staatschulden afgelost waren en er was ook nog oorlog met Paraquay (1865 - 1870).
Op 13 mei 1888 tekende prinses Isabella de zogenaamde '' gouden wet'', die de slavernij in Brazilie afschafde.
Op 15 november werd de keizer ( Pedro II) afgezet. De keizer en zijn familie werden met eerbied behandeld, maar moeste toch het land verlaten.

De eerste republiek duurde tot 1930. de leider van deze republiek was in die tijd Getulio Vargas, die vijftien jaar lang Brazilie bestuurde.
de werelddepressie (overal armoede en economische crisis in de wereld) die toen heerste leidde tot een grote verlaging van de koffieprijzen.
De politiek werd niet alleen getroffen door de financiele crisis, maar ook door ruzies tussen groepjes actievoeders, sommigen beinvloed door de ideeen van de Duitse Nazi's en de Italiaanse Fascisten. In 1934 kregen ook vrouwenstemrecht.
Brazilie was het enige land (behalve de VS en Canada) die soldaten naar Europa stuurde tijdens WOII
Aan het eind van de oorlog was Vargas gedwongen ontslag te nemen.
Toen werd Generaal Eurico Gaspar Dutra door de mensen gekozen als president, maar in 1951 kwam Vargas zelf weer aan de macht. Tijdens politieke ruzies schoot hij zichzelf door het hart met een pistool.
In 1984kwamen er overal in het land protesten met als motto ''verkiezing, nu''
Het volk kreeg hun zin en de verkiezingen kwamen.
In januari werd Tancredo da Almeda Neves door een Electoraal College verkozen tot president.
Hij was de eerste burgelijke president sinds 21 jaar. Neves overleed een paar weken na zijn bevestiging in het ziekenhuis.
In november 1989 werd de eerste presidentiele verkiezing gehouden, waardoor Fernando Coller de Mello aan de macht kwam.
Op 20 september 1992 werd Coller verdacht van omkoping tijdens de verkiezingen.
Coller legde daarom op 29 december 1992 zijn functie neer.

Duurzame bosbouw
In het tropisch regenwoud is het nooit koud, het is er altijd warm en het regent er vaak (vandaar de naam regenwoud)
Een regen woud is een heel groot bos met heel veel soorten bomen en dieren.
De mensen hebben die bomen niet geplant maar ze zijn uit zaadjes gegroeit.
In Brazilie zijn hele grote stukken regenwoud, vooral aan de Amazone.
De Amazone is de langste rivier van Brazilie en van Zuid-Amerika.
Aan de rand van het regenwoud groeit een muur van planten.
Lopen kun je daar bijna niet.
Meer naar het midden is meer ruimte. De bomen staan er ver uit elkaar.
Hun bladeren zijn altijd groen. Zij houden de zon en de wind tegen. het is er nat en donker.

In het regenwoud zijn hele oude en hoge bomen, die noemen we woudreuzen. Er groeien vaak een soort wortels langs de stam.
Dat zijn plankwortels, die steunen de woudreus.
Door de takken heen hangen slingerplanten: lianen.
Onder de bomen is er altijd schaduw. Er groeien planten die weinig licht nodig hebben.

De dieren die in het woud wonen zie je haast niet. Ze hebben een schutkleur. Denk maar aan een wandelende tak.
Omdat het in een regenwoud altijd warm en vochtig is kunnen de planten en vruchten goed groeien. De dieren hebben dus altijd volop voedsel.
Ze leven soms jaren op de zelfde plek.
In het woud leven ook oerangoetang, maar omdat er veel boskap is worden ze met uitsterven bedrijgd.
Ook meerdere dieren en planten worden met uitsterven bedrijgt door de boskap.
Er zijn waarschijnlijk nog duizenden plantensoorten die door de mensen nog geen benaming hebben en ook nog nooit gezien zijn.
Als de boskap doorgaat zullen we ze ook nooit komen te zien.

Er leven ook mensen in het regenwoud. Ze wonen in hutten van sterke, taaie akken. Het dak is van grote bladeren. Zo'n hut is snel gemaakt.
Daarna hakken ze bomen om Die steken ze in de brand. de as is goed voor de grond. Op die grond verbouwen ze hun voedsel. Als de grond uitgeput is dan gaat iedereen verhuizen en gaan ze op een andere plek in het woud opnieuw beginnen.

Andere mensen gebruiken het bos zo dat er over vijftig jaar geen oerwoud meer over is.
Die mensen kappen het hout en brengen het naar europa.
Er zijn legale en illegale houtkapbedrijven.
Vooral die illegale bedrijven zorgen voor de sterke afname van het tropisch regenwoud.
Er zijn twee redenen voor de ontbossing, namelijk voor het tropisch hardhout, dat is het allersterkste hout van de wereld. Het verrot nouwelijks en het ziet er mooi uit. De tweede reden is voor veegrond.
Er zijn grootgrondbezitters die hebben veel koeien en schapen. Die hebben veel grond nodig om op te grazen. En omdat er niet veel landbouwgrond is, kappen ze de bomen maar.
Er zijn ook gevolgen van die ontbossing:
Sterke afname van zuurstof, maar dat is niet het ergste. Dat is de erosie die er ontstaat. De grond in het regenwoud wordt vastgehouden door de wortels van bomen, maar als die bomen er niet zijn zit de grond dus los.
Er komt een grote regenbui en alle grond spoelt weg.
Ook zullen er vaal boomsoorten en diersoorten verloren gaan en dat is zonde. Als we zo doorgaan zullen er grote stukken woud weggaan en dat is niet goed voor onze kinderen en kleinkinderen. Zij zijn de toekomst en als zij later groot zijn willen ze ook graag genieten van de mooie natuur in de wereld.

KENMERKEN VAN ONDERONTWIKKELING
Brazilie hoort nog maar net tot de ontwikkelingslanden. Het zuidoosten is goed ontwikkeld, dankzij de industrie.
Hier ontvangt 40% van de bevolking ruim 80% van het nationaal inkomen.
Noord-, noordoost- en centraalwest Brazilie blijven sterk achter ontwikkeld.
Mensen zijn daardoor massaal naar de steden getrokken in de hoop daar werk te vinden, als gevolg dat er nog meer krottenwijken zijn omdat heel veel mensen werkloos bleven. Brazilie heeft een hele hoge schuld aan het buitenland ( in 1988 $114,6 miljard ).
Toch is Brazilie het meest ontwikkeld van alle ontwikkelingslanden.
Brazilie steekt geld in de verbetering van de industrialisatie en de infrastructuur.
Van 1969 tot 1988 heeft het land $2,3 miljard ontwikkelingshulp gekregen.
De laarste jaren gaat het steeds beter met de economie doordat er een speciaal plan was opgezet in 1995:
Het PLano Real, dit plan was gericht op het verminderen van de inflatie. En met succes, de inflatie daalde en ook de werkloosheid daalde.
In de grote steden zoals Rio de Janeiro zijn veel straatkinderen.
Ze verdienen geld als krantenverkoper of schoenpoetser, maar meestal belanden ze in de drugswereld of in de prostitutie.

Nog een kenmerk van onderontwikkeling van Brazilië is de snelheid van de bevolkingsgroei. Dit komt doordat de Braziliaanse regering nooit heeft gezegd of "reclame" gemaakt voor minder kinderen, ook leeft er in Latijns-Amerika een groot "Machismo" bij de mannen. Hoe meer kinderen hoe "stoerder". De regering vond dat er nog wel meer kinderen mochten komen want de bevolkingsdichtheid is nog maar 143 inwoners per vierkante kilometer. Ook het sterftecijfer is aanzienlijk gedaalt.
De onderwijsvoorzieningen waren heel slecht, door de enorme bevolkingsgroei was er niet genoeg onderwijs voor iedereen. Dat is de oorzaak dat er in 1976 van de bevolking boven de 15 nog een kwart analfabeet is.

REACTIES

A.

A.

Ik vind dit een donderz goed werkstuk en ik kan er heel veel mee! ThNxXx...
XxX AnNy

21 jaar geleden

N.

N.

heej!
ik heb heel veel aan je werkstuk.

groetjes noortje

20 jaar geleden

H.

H.

heel leuk alleen iets logisch volgorde de volgende keer

9 jaar geleden

W.

W.

mooi werkstuk

9 jaar geleden

J.

J.

Heyyyy,
Tnx van je fantastiches werkstoek. Ik hab er veel aan gehed.
Nogmeal dank
Groetjezzz

6 jaar geleden

I.

I.

Gebruik een rekenmachine voortaan want je zegt dat 23% van de bevolking in de landbouw en industrie werken. Daarna zeg je dat 56% van de beroepsbevolking in de dienstensector werkt. 23%+23%+56%=102%

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.