Binnenlandse migratie in de VS

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1578 woorden
  • 8 januari 2003
  • 188 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
188 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inleiding

In dit werkstuk wil ik een antwoord proberen te vinden op de hoofdvraag : Wat is na 1980 het patroon van de binnenlandse migratie van de VS en hoe kun je dat verklaren en waarderen ? Dat ga ik doen door middel van deelvragen te beantwoorden die met dit onderwerp te maken hebben en plaatjes/kaartjes te bekijken die van toepassing kunnen zijn op het onderwerp migratie, industrie en klimaat. Uiteindelijk zal ik een conclusie hieruit trekken wat eveneens het antwoord op de hoofdvraag zal zijn.

Mijn deelvragen : - Wat is binnenlandse migratie ? - Hoe was de bevolking over de VS verdeeld ? - Wat is de snowbelt ? - Wat is de sunbelt ? - Welk migratiepatroon ontstond er, en hoe kan je dat verklaren ? - Wat gebeurde er met het migratie patroon na 1960 ? - Hoe is het leven van mensen in droge gebieden in de VS ?

Deelvraag 1
Wat is binnenlandse migratie ?

Als er mensen gaan verhuizen kan men spreken van immigratie of emigratie. Bij immigratie verhuis je van het ene land naar het desbetreffende land, dus je komt het land binnen. Bij emigratie verhuist iemand uit het desbetreffende land naar een ander land, oftewel je gaat het land uit. Bij binnenlandse migratie verhuis je binnen een land van het ene gebied naar het andere. Er zijn hierbij ook gebieden waar de mensen vooral naartoe verhuizen of uit weg trekken, zoals de snowbelt of sunbelt. Als mensen intensief gaan migreren in eigen land (in dit geval) kan er ook een bepaald patroon ontstaan.

Deelvraag 2
Hoe was de bevolking over de VS verdeeld ?
Toen de eerste emigranten naar Amerika kwamen gingen ze in het Noord-Oosten aan land, de emigranten gingen er wonen en bouwden vanuit daar het land, de economie en de industrie verder op. Later krijgt het gebied de naam Manufacturing Belt. Het is vandaag de dag uitgegroeid tot een belangrijk industrieel gebied. In de manufacturing Belt werd vooral zware industrie bedreven/geproduceerd (betekent dat het vooral georiënteerd is op grondstoffen en drukt ook echt een stempel op het landschap : veel machines) en het is er dichtbevolkt, hoe verder je naar het westen gaat hoe minder mensen er wonen. Het is er droog en het is er moeilijk aan water te komen, dus waarom zouden de mensen dan voor zo`n moeilijk leven kiezen ? Deelvraag 3
Wat is de snowbelt ?
Snowbelt betekent letterlijk sneewgordel, oftewel koud gebied, daarom wordt het Noordoosten ook zo genoemd (bijvoorbeeld de staten New York, Ohio, New Jersey …enz…) het is een gebied waar het vooral `s winters ijzig koud kan zijn en sneeuwstormen het land teisteren. Het is een enorm industrieel gebied waar veel mensen wonen; oftewel Manufacturing Belt , het is al heel oud en is ontstaan in de industriële revolutie. Dezer dagen is de snowbelt van grote waarde voor de economie van de Verenigde Staten.

Deelvraag 4
Wat is de sunbelt ?
Sunbelt betekent letterlijk zonnegordel oftewel zonrijk gebied, daarom word het Zuidwesten ook zo genoemd (bijvoorbeeld de staten Florida, Calafornia … enz …), het is er de meeste tijd van het jaar warm, maar vooral ook erg droog. Er wonen veel oudere mensen om er van hun oude dag te genieten en te ontspannen. De sunbelt is ook gericht op dat soort mensen, er staan mooie woonwijken, veel ontspanningsmogelijkheden en een vrije natuur. Ook is er veel lichte industrie gevestigd (denk aan de silicon Valley) en er is een modern stadscentrum gevestigd.

De echte sunbelt staten en hun populariteit.

Deelvraag 5
Welk migratie patroon ontstond er en wat was de verklaring daarvoor ?
Het was duidelijk dat er altijd de meeste mensen in de snowbelt leefden, maar dat veranderde, de mensen gingen naar de sunbelt trekken. Waarom de mensen en bedrijven dat zo intensief gingen doen waren een aantal redenen voor : - De grote steden in de snowbelt raakten achter, de fabrieken kregen concurentie van grote bedrijven uit andere landen en er was nog weinig belangstelling voor deze fabrieken/ondernemingen. - De stadscentra van de steden verpauperden vanwege de enorme trek van de stedelingen naar de voorsteden/suburbanisaties.Het werd er rumoerig en de rijke blanke mensen verloren hun belangstelling voor de stad. - ( Van ijzige klimaat in het Noorden kregen de Amerikanen schoon genoeg, en waarom zouden ze er blijven als er elders in hun land genoeg warmte was?) dit is niet zo`n hele belangrijke reden daarom staat hij tussen haakjes.

Het was dus duidelijk dat de mensen uit het Noorden genoeg hadden van de snowbelt, ze wilden weg! Maar waar naartoe? Veel mensen trokken naar de sunbelt : het Zuidwesten, maar waarom de mensen juist dáár naartoe trokken hadden zij ook zo hun redenen voor : - De sunbelt had een zeer warm klimaat, veel beter dan in de snowbelt en vooral perfect voor oudere mensen om van te genieten. - Voor lichte industrie bedrijven en bedrijven uit de dienstensector was de sunbelt ook een ideale plek. Om dat zij weinig of geen grondstoffen gebruikten hadden zij alle ruimte om hun bedrijf op te richten.(voorbeeld is Silicon Valley) - Voor andere mensen was het belangrijk dat er zo`n enorme luxe heerste, prachtige omgevingen, mooie woonwijken en een groot stadscentrum. - Jonge mensen hadden er de kans een goede universitaire studie te volgen en een mooi beroep te nemen.

Dus het migratiepatroon was het intensieve verhuizen van de snow- naar de sunbelt. En het gevolg daarvan was dat het migratiesaldo van de snowbelt negatief werd (er trokken meer mensen weg uit het gebied dan dat er kwamen wonen) en het migratiesaldo van de sunbelt positief werd.

Deelvraag 6
Wat gebeurde er met het migratie patroon sinds de jaren 60 ?
Er is heel wat verandert in het migratie patroon van de Verenigde Staten sinds de jaren 60. In dit werkstuk is de snowbelt beschreven als 'slecht' en 'onbewoonbaar' en de sunbelt als een paradijs op aarde, maar de realiteit is anders. Nadat het zo slecht met de economie ging zijn de mensen er veel aan gaan veranderen, ze zijn mensen gaan ontslaan en gaan investeren, zo wist de Amerikaanse industrie weer een beetje omhoog te klimmen in de wereld economie. Ook de verwaarloosde steden kregen een nieuw gezicht en een nieuw centrum, zo wonnen de grote steden in de snowbelt weer een beetje de belangstelling van de mensen.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Deelvraag 6
Wat gebeurde er met het migratie patroon sinds de jaren 60 ?
Er is heel wat verandert in het migratie patroon van de Verenigde Staten sinds de jaren 60. In dit werkstuk is de snowbelt beschreven als 'slecht' en 'onbewoonbaar' en de sunbelt als een paradijs op aarde, maar de realiteit is anders. Nadat het zo slecht met de economie ging zijn de mensen er veel aan gaan veranderen, ze zijn mensen gaan ontslaan en gaan investeren, zo wist de Amerikaanse industrie weer een beetje omhoog te klimmen in de wereld economie. Ook de verwaarloosde steden kregen een nieuw gezicht en een nieuw centrum, zo wonnen de grote steden in de snowbelt weer een beetje de belangstelling van de mensen.

De sunbelt is er in tegenstelling heel wat op achteruit gegaan, de overheid heeft niet meer zoveel geld uit te geven om van de sunbelt een 'paradijsje' maken. Ook vormt Mexico een enorme bedreiging voor de sunbelt, vanuit dat land komen vluchtelingen het land binnen en 'vervuilen' dat gebied van Amerika, waardoor het heel moeilijk is voor de overheid om van de sunbelt nog iets te maken. Dus het migratiepatroon is zo verandert dat de mensen niet meer zo massaal naar het zuidwesten trekken, omdat het noordoosten veel meer is verbeterd en het zuidwesten enigszins is verslechterd, en als je het goed hebt waarom zou je dan verhuizen ?

Dit wil je ook lezen:

Deelvraag 7
Hoe is het leven van de mensen in de droge gebieden van de VS ?
In de VS zijn er veel droge gebieden, als je naar het bovenstaande kaartje en in de atlas kijkt zie je dat vooral het Zuiden-midden van de VS erg droog is en het Oosten het natst is. Hoe het leven in die droge gebieden is zal ik als voorbeeld het droge gebied de staat Nevada (Las Vegas) nemen. In Nevada valt er bijna geen neerslag en heeft geen grote natuurlijke waterbron (De Nijl) waar de inwoners van kunnen profiteren. Daarom moeten de mensen andere manieren vinden om toch alle inwoners te kunnen voorzien van water. Dat kan op de volgende manieren : - water uit de grond halen. - Water van elders halen.

Het eerste is niet zo`n goed plan omdat de planten en bomen dat kleine beetje water uit de grond nodig hebben om van te leven en het slecht is om de natuur te verstoren.Ook is het toch veel te weinig is voor alle inwoners van een staat als Nevada. Het tweede is een goede oplossing en daar word dan ook gebruik van gemaakt. Er voeren enorme pijpleidingen met water dwars door de woestijn naar een stad als Las Vegas. Zo worden alle inwoners van water voorzien, dit kost alleen handen vol geld en is dus niet in ieder land mogelijk. Waarom de mensen toch in zo`n droog gebied gaan wonen ? Dat is hen enkel te doen om het warme klimaat, want waar het in de VS warm is, is het meestal ook droog.

De hoofdvraag
Wat is na 1980 het patroon van de binnenlandse migratie van de VS en hoe kun je dat verklaren en waarderen ?

Nu ik alle deelvragen heb beantwoord ga ik een antwoord proberen te geven op de hoofdvraag. Het Noordoosten van de VS was altijd een dichtbevolkt en industrieel belangrijk gebied genaamd snowbelt ,of de Manufacturing Belt – vanwege de zware industrie- , maar in de jaren na 1980 gingen veel 'blanke' 'rijke' mensen wegens sociale en economische redenen wegtrekken uit de snowbelt, hierdoor werd het migratiesaldo negatief. De mensen verhuisden wegens bepaalde pullfactoren naar het Zuidwesten, oftewel de sunbelt, hier was het migratiesaldo nu positief. In de opeenvolgende jaren veranderde dit echter langzaam, het noordoosten wist zijn economie op te bouwen en de steden uit de snowbelt kregen een nieuw gezicht, ook het gezicht van de sunbelt veranderde echter, er was niet meer zo veel geld en de vluchtelingen uit Mexico vormden ook een bedreiging voor het zuidwesten. Hierop trokken er weer heel wat Amerikanen weg uit de sunbelt weer terug naar de snowbelt.

REACTIES

A.

A.

welke bronnen heb je gebruikt????????????

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.