Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Binnenlandse Migratie in de VS

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 2997 woorden
  • 1 januari 2003
  • 260 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
260 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
Het onderzoeksterrein Mijn onderzoeksterrein is Amerika. De hoofdvraag Mijn hoofdvraag is: Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de Verenigde Staten en hoe kun je dat verklaren en waarderen? De deelvragen Mijn deelvragen zijn: 1. Wat is de Snow Belt? Wat is de Sun Belt? 2. Waarom trokken mensen weg uit de Snow Belt? 3. Waarom trokken mensen naar de Sun Belt? 4. Hoe verklaar je dat uit Californië mensen weer wegtrekken? 5. Het binnenlands migratiesaldo van Californië is negatief; hoe verklaar je dat er toch sprake is van bevolkingsgroei? 6. Hoe leven de mensen in de droge gebieden van de Verenigde Staten? 7. Waarderen: Zijn de benamingen van Sun Belt en Snow Belt wel goed gekozen? Zijn ze elkaars tegenpolen? Antwoorden op de deelvragen
1. Wat is de Snow Belt? Wat is de Sun Belt?
De Snow Belt is een gebied in het noordoosten van Amerika. Het is het belangrijkste industriegebied van de Verenigde Staten. Het gebied is al heel oud: het is het eerste industriegebied en ontstond tijdens de industriële revolutie, doordat toen de industrie begon. De Sun Belt is een gebied in het zuiden en westen van de Verenigde Staten. Het is een goede plek voor bedrijven in de lichte industrie en de dienstensector. Omdat ze geen grondstoffen nodig hebben, kunnen ze zich vestigen waar ze willen. Er zitten daar dus veel bedrijven die in de lichte industrie of in de dienstensector werken.
2. Waarom trokken mensen weg uit de Snow Belt? Tijdens de industriële revolutie en erna was de Snow Belt of Manufacturing Belt verreweg het belangrijkste industriegebied en dus kwamen veel mensen erheen. De economie versterkte doordat dat industriegebied zowat een monopoly van de wereld had. Nog een reden waarom er veel mensen naar toe migreerden, was dat iedereen er aan werk kon komen, ook mensen met een lage of zonder opleiding. Zo konden de immigranten er ook terecht. Na verloop van tijd woonden er heel veel mensen. Deze situatie bleef zo, tot ongeveer 1960. Vanaf dat jaar kreeg de Verenigde Staten meer concurrentie van andere landen, waardoor de economie verslechterde. Als het niet goed gaat met de economie ontstaat er veel werkeloosheid, waardoor de immigratie op die plekken terugloopt: de mensen willen er niet meer heen, omdat ze er moeilijk of geen werk kunnen vinden en de mensen die er al zijn en geen werk kunnen vinden, migreren ook. Verder emigreren alle mensen die zich dat kunnen veroorloven: de rijkeren met een hoger inkomen en status dus. De mensen die het niet kunnen betalen, blijven achter, waardoor de hoogte van het inkomen terugloopt. Als de klanten van de bedrijven vertrekken, trekken ook de bedrijven zelf weg en dan loopt het industriegebied pas echt leeg. Niet dat het zo is dat het industriegebied nu helemaal leeg is, maar het bevolkingsaantal en de sterkte van de economie loopt ook terug. 3. Waarom trokken mensen naar de Sun Belt? De Sun Belt is erg zonnig en voor de bedrijven die werken in de lichte industrie en dienstensector maakte het niet uit waar ze heen gingen. Ze gebruiken namelijk nauwelijks grondstoffen. Omdat de mensen in de Sun Belt gingen wonen, kwamen de bedrijven ook daar. De bedrijven moeten namelijk wel naar de plaatsen waar de mensen wonen, om hun producten en diensten te verkopen. 4. Hoe verklaar je dat uit Californië mensen weer wegtrekken? Toen de Snow Belt leegliep, bleven de bedrijven die grondstoffen van die plek nodig hadden, over. Zij konden niet weg en probeerden er weer bovenop te komen. Na heel veel ontslagen en grote investeringen gaat het weer goed in de Snow Belt. En ook dáár is nu werkgelegenheid in de dienstensector. De mensen die uit de Snow Belt waren weggelopen, hadden dat voor een deel gedaan omdat de mensen met lagere lonen overbleven. Want doordat die overbleven, verouderden en vervuilden de steden, want er was in de stad geen geld genoeg meer om dingen schoon te houden en te vernieuwen. De verouderde en vervuilde industriesteden werden opgeknapt en kregen een nieuw stadsgezicht. De mensen in de Sun Belt hadden ook nog grote investeringen in de wapenindustrie gedaan, maar na de val van het communisme en de ontspanning tussen oost- en West-Europa waren die wapens helemaal niet meer nodig. De Amerikanen in de Sun Belt verloren veel geld. Door deze tegenslag en doordat het weer goed ging met de economie in de Snow Belt, migreerden veel mensen terug naar de Snow Belt en gingen weg uit de Sun Belt. 5. Het binnenlands migratiesaldo van Californië is negatief; hoe verklaar je dat er toch sprake is van bevolkingsgroei? Bij veranderingen in bevolkingsaantal, wat bevolkingsgroei of bevolkingsdaling kan betekenen, spelen twee dingen mee. Eén menselijke factor en één natuurlijke factor. De menselijke factor is de migratie, die je kunt onderverdelen in emigratie en immigratie. Bij emigratie gaan er mensen weg uit een streek, plaats of land en bij immigratie komen er mensen bij i n een streek, plaats of land. De natuurlijke factor is de natuurlijke groei van de bevolking. Er kan sprake zijn van een geboorteoverschot of een sterfteoverschot. Bij een geboorteoverschot worden er meer mensen geboren dan er sterven en bij een sterfteoverschot sterven er meer mensen dan er geboren worden. In Californië is het binnenlands migratiesaldo negatief. Toch is er sprake van bevolkingsgroei. Dan moet er dus een geboorteoverschot zijn, en dat moet een geboorteoverschot zijn die zorgt dat er ondanks de emigratie toch bevolkingsgroei is. Een grote bevolkingsgroei is. Als er dan toch sprake is van bevolkingsgroei, moet dat komen door een geboorteoverschot, want er spelen twee factoren mee, en als het niet aan de ene factor ligt, moet het aan de andere factor liggen. Nu ga ik nog verklaren waarom er een geboorteoverschot is. Als er een negatief migratiesaldo is, hoeft het niet zo te zijn dat er alleen maar mensen wegtrekken. Er komen toch altijd wel immigranten. De immigranten die in Californië komen, komen vooral vanuit Zuid-Amerika. Die immigranten komen uit ontwikkelingslanden en daar krijgen de mensen meer kinderen. Als mensen immigreren, doen ze dat niet als ze heel oud zijn, maar ze krijgen vaak na hun immigratie nog kinderen. Omdat er zo’n grote instroom van migranten uit Zuid-Amerika is, krijg je een stedelijke crisis in Californië. Het gaat slechter met de economie in de stad. Vooral de oudere en rijkere mensen vluchten, want de rijken kunnen het zich veroorloven en de ouderen zijn met pensioen en zijn dus niet aan hun werk gebonden. De hierboven genoemde dingen hebben een aantal gevolgen: omdat de immigranten nog jong zijn, zullen ze niet zo snel sterven. Er is dus minder sterfte, waardoor je gemakkelijker een geboorteoverschot krijgt. Verder krijgen de mensen in ontwikkelingslanden meer kinderen en de mensen die uit ontwikkelingslanden komen dus ook. Er zijn dus meer geboorten, omdat de groep immigranten, als ze in Californië zijn, veel kinderen krijgen. Verder krijgen de mensen die al in Californië wonen ook nog kinderen. Meestal is er in rijke landen toch al een klein geboorteoverschot. Bovendien heb je nog de ouderen en rijkeren die zijn vertrokken: de rijkere mensen krijgen toch niet veel kinderen e n voor hen in de plaats zijn mensen gekomen die wel veel kinderen krijgen. En omdat ook de ouderen vertrokken zijn daalt het aantal sterften. Dit alles bij elkaar zorgt voor een geboorteoverschot die het negatief migratiesaldo van Californië overtreft, waardoor er ondanks een negatief migratiesaldo toch bevolkingsgroei is. De mensen in Amerika kunnen prima in de droge staten leven. Het zonnige en droge klimaat brengt ook nog geld binnen. Het land wordt een vakantieland, omdat mensen naar warme landen willen en zo verdienen de Amerikanen aan het toerisme door het klimaat. Aan activiteiten buiten, zoals pretparken en sporten in en op het water en op het land, verdienen de Amerikanen ook geld. Een leeg droog gebied is ook heel handig voor militaire vliegvelden voor oefeningen, doordat de mensen geen last van geluidsoverlast hebben en doordat er bijna nooit wolken zijn. Zo brengt de droogte geld in het laatje en is de droogte niet alleen een nadeel, maar ook een voordeel. Veel rijke mensen vinden het prettig om in een droog klimaat te wonen, omdat ze regen vervelend vinden. Dit is een reden waarom veel mensen op het droge klimaat af komen. Samengevat: de Amerikanen vinden het eigenlijk juist wel prettig om in een droog gebied te wonen om de volgende redenen: - Het klimaat is behalve droog, ook zonnig. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee die ik hieronder zal noemen. - De activiteiten die buiten zijn, worden een stuk aangenamer, bijvoorbeeld sporten in en op het water en op het land. - De toeristen voelen zich vaker aangetrokken tot een warm en zonnig klimaat en aan hen (die toeristen) verdienen de Amerikanen dus veel geld. - Doordat een droog gebied toch een stuk leger is dan andere gebieden, hebben de mensen geen last van geluidsoverlast van vliegtuigen. Hierdoor kunnen daar militaire oefeningen plaatsvinden. 6. Hoe leven de mensen in de droge gebieden van de Verenigde Staten? Eerst wil ik bespreken hoe de mensen in droge gebieden aan water komen. Daarna ga ik er pas op in hoe de mensen in droge gebieden van de Verenigde Staten leven. De droge gebieden van de Verenigde Staten liggen in Californië en een beetje ten oosten daarvan. Er is daar zelfs al een kans tot erg grote kans op woestijnvorming. Je kunt wel leven in droge gebieden, maar de mogelijkheden zijn beperkt en het is moeilijk. Er wonen meestal minder mensen in droge gebieden en er zijn niet echt steden. Er zijn twee manieren om ondanks de droogte aan water te komen: water uit de grond halen en water van ergens anders vandaan halen. De eerste manier (het water uit de grond halen) is niet zo goed voor de bodem. Je moet dan erg voorzichtig zijn met de planten, die kunnen dan snel te weinig water krijgen. De tweede manier (het water ergens anders vandaan halen) kan al door de natuur worden gedaan. Bijvoorbeeld door middel van een rivier die water naar het binnenland aanvoert. Als de mens hier zelf voor moet zorgen (voor het ergens anders vandaan halen van water) doet de mens dat via pijpleidingen. Dit is echter heel duur, want de pijpleidingen moeten heel lang zijn. Daardoor kan dit alleen in rijke landen. Nu ga ik in op het leven van de mensen in de droge gebieden van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten kunnen tot de rijke gebieden worden gerekend die de lange pijpleiding met water wel kunnen betalen. Zij komen dan ook op die manier aan het benodigde water. Hoewel het niet handig is om in een droog gebied te wonen, zijn er toch mensen die dat wel doen. In sommige drogen staten van de Verenigde Staten groeit de bevolking zelfs sneller dan in landen met meer neerslag. De droogste staten zijn ook de zonnigste staten. De droge staten behoren tot de Sun Belt. Daarom willen veel Amerikanen er wonen.
7. Waarderen: Zijn de benamingen van Sun Belt en Snow Belt wel goed gekozen? Zijn ze elkaars tegenpolen? Snow Belt is de bijnaam van het industriegebied: eigenlijk heet het gebied de Manufacturing Belt. ‘To manufacture’ betekent ‘vervaardiging, fabricage’ en in de Manufacturing Belt wordt veel geproduceerd. Een belt is een gebied. Het betekent dus dat er veel geproduceerd wordt in het gebied. De Sun Belt heet Sun Belt, omdat het er heel zonnig is en omdat het er erg goed met de economie gaat. De Snow Belt heet de Snow Belt, omdat er in de Snow Belt koude winters zijn en het er lange tijd wat minder ging met de economie. Een tijdje geleden waren deze gebieden wat meer elkaars tegenpolen dan tegenwoordig. Er komt steeds een kleiner verschil tussen de twee gebieden. De economie van de Sun Belt gaat een stuk slechter doordat er in Rusland geen communisme meer is en Oost- en West-Europa niet meer tegenover elkaar staan, maar samenwerken. De Verenigde Staten verdienden aan deze dingen veel geld door middel van de wapenindustrie die zij hadden. De economie in de Snow Belt is ook versterkt de laatste tijd. De bedrijven die er nog zaten hebben door middel van veel ontslagen en investeringen de boel weer opgekrikt en er zijn veel bedrijven in de dienstensector bijgekomen, zoals al in een eerdere deelvraag was te lezen. Ik vind de benamingen wel een beetje kloppen, maar niet zo erg. Het klimaat is niet het belangrijkste van de gebieden en door de naam lijkt dat wel zo te zijn. Dat die gebieden daar zitten heeft voor een deel wel met het klimaat te maken, maar dat komt ook door de grondstoffen. In de Snow Belt zitten namelijk meer van de belangrijke grondstoffen die nodig zijn voor de zware industrie. Dat is eigenlijk de ware reden waarom de Snow Belt dáár zit. Zo goed zijn de benamingen dus niet gekozen. De Sun Belt is wel een betere benaming, omdat het klimaat daar wel een grote rol speelde voor het gebied zoals het nu is. Ik vind niet dat de gebieden elkaars tegenpolen zijn, omdat het nu steeds minder goed gaat met de Sun Belt en steeds beter met de Snow Belt. De peilen van de welvaart in de gebieden groeien steeds dichter naar elkaar toe. Het is tenslotte ook niet zo dat het altijd slecht weer is in de Snow Belt en altijd mooi weer in de Sun Belt. Antwoord op de hoofdvraag Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de Verenigde Staten en hoe kun je dat verklaren en waarderen? Eerst zal ik een samenvatting van de deelvragen geven, waaruit vooral blijkt hoe het patroon in de binnenlandse migratie voor 1980 was. Daarna zal ik antwoord geven op de hoofdvraag. Toen de industriële revolutie in Amerika begon, ontstond het industriegebied de Snow Belt. De eigenlijke naam van dat gebied is Manufacturing Belt. De industrie die er was, bestond voornamelijk uit zware industrie en dat betekent dat ze veel grondstoffen nodig hadden. Die grondstoffen waren daar te vinden, daarom was het belangrijkste industriegebied daar. Het was ongeveer het enige industriegebied met zware industrie en daardoor was er goede welvaart. Rond 1960 veranderde dat. Er kwam meer concurrentie, voornamelijk uit Japan, Europa en lagelonenlanden in Zuid-Oost-Azië. De economie begon in te zakken. Bovendien vonden de mensen het klimaat in de Snow Belt niet prettig, vanwege de koude winters. Een aantal mensen trokken naar een zonnig en droog gebied en er begonnen zich bedrijven te vestigen die werkten in de lichte industrie en in de dienstensector. Want in dat droge gebied waren niet zo veel goede grondstoffen aanwezig. Deze eerste bedrijven trokken heel veel mensen uit de Snow Belt aan. De meeste rijkere mensen trokken weg uit de Snow Belt, maar de armere mensen bleven over, omdat zij geen geld hadden om te migreren. De rijkere mensen zorgden voor een sterke economie in de Sun Belt en daardoor ging het daar erg goed. Ook het klimaat zat mee, alleen was het nogal droog. De Amerikanen legden buizen aan om aan water te komen en dat probleem was ook weer opgelost. Maar er migreerden ook armere mensen naar de Sun Belt, afkomstig uit Latijns-Amerika. Dat zorgde weer voor een iets slechtere economie. Ondertussen was het Snow Belt gebied best leeg geworden. De bedrijven die nog overbleven en niet weg konden, ontsloegen veel mensen en investeerden veel geld. Zo hielpen zij de economie in de Snow Belt er weer bovenop. Er kwamen ook nog was bedrijven in de dienstensector naar de Snow Belt en toen ging het daar echt weer goed. In de Sun Belt leden veel mensen toen ook nog grote verliezen aan investeringen in de wapenindustrie en toen migreerden de mensen weer naar de Snow Belt. Het patroon van de migratie na 1980 Vlak voor 1980 waren veel mensen weer naar de Snow Belt gemigreerd en was de Sun Belt weer aardig leeggelopen. Na 1980 trokken er juist weer veel mensen naar de Sun Belt, omdat het klimaat daar beter is. Vanaf dat moment kwam de computerindustrie ook op gang en die vestigde zich daar. Dat zorgde voor veel werkgelegenheid en er kon veel geld mee verdiend worden. Veel mensen trokken erheen. De Sun Belt was hét gebied met computerindustrie. Het ging daardoor heel erg goed met de economie en er trokken nog meer mensen heen. Tot voor kort ging het fantastisch met de computerindustrie, de laatste tijd iets minder. Ik denk dat de mensen in Amerika de hele tijd van de Sun Belt naar de Snow Belt en dan weer terug naar de Sun Belt en dan weer naar de Snow Belt zullen trekken. Als de economie van het ene gebied inklapt, gaan de mensen naar het andere gebied en de mensen die in het ene gebied overblijven (meestal de bedrijven), werken de economie er weer bovenop. Dan trekken de mensen weer naar het ene gebied en gebeurt weer het omgekeerde. Het lijkt mij logisch om naar het gebied te trekken waar je het meeste verdient, ik denk dat ik dat ook zou doen, vooral omdat iedereen (je kennissen en familie) toch mee migreert. Ik zou ook geen zin hebben om met de armere mensen over te blijven in de stad (als ik tenminste rijk zou zijn). Je verliest je status dan ook, als je niet mee migreert. Ik zou altijd mee migreren, behalve als ik in het gebied zou blijven om daar de economie weer op te krikken, zodat de mensen weer terugkomen. Bronnen Woordenboek: Kramers Vertaalwoordenboek
Engels – Nederlands
Redactie onder leiding van drs. H. Coenders
Uitgeverij: Elsevier
Internet: http://www.scholieren.com
Verschillende andere werkstukken over dit onderwerp. Ik heb gezocht op de zoekterm ‘migratie Verenigde Staten’ in het vak aardrijkskunde. Http://www.google.nl
Via deze site heb ik de plaatjes gezocht. Schoolboeken: De Geo Basisboek
auteur: H. Dragt
met medewerking van S.H. Bijker, drs. W. ten Brinke, drs. Chr, de Jong en drs. B. J. Maatman

Ik heb B50 Droge gebieden, B51 Leven in droge gebieden, B84 Veranderingen in bevolkingsaantal en B129 Gevolgen van suburbanisatie gebruikt.

REACTIES

K.

K.

yo Awital ik vind het een hendig goed werkstuk ik heb er erg veel aan gehad ik wou je er effe voor bedanke kxs mij thnx

21 jaar geleden

H.

H.

Omgdie thnxs ik snapte er niks van il wil je bedanken met een dinee voor 2???

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.