Binnenlandse migratie in de VS

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 1435 woorden
  • 23 mei 2001
  • 352 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
352 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Het patroon van de binnenlandse migratie in de VS sinds 1980.

Inleiding

In dit werkstuk heb ik een hoofdvraag: Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de Verenigde Staten en hoe kun je dat verklaren en waarderen?

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, heb ik de volgende deelvragen:

-Wat is binnenlandse migratie? -Welke plaatsen zijn veel of juist weinig in trek? -Wat zijn push- en pullfactoren? -Welke push- en pullfactoren spelen mee in de Sun Belt en de Snow Belt? -Wat is mijn mening over het de binnenlandse migratie van de VS en het patroon daarvan.

Wat is binnenlandse migratie?

Het is normaal als een inwoner van een land, bijvoorbeeld Nederland, verhuist naar een ander land, bijvoorbeeld Amerika. Je spreekt dan van immigratie en emigratie. Maar iemand kan ook binnen een land verhuizen. Men spreekt dan van binnenlandse migratie.

In een land als de Verenigde Staten van Amerika is er natuurlijk ruimte zat om te verhuizen: 50 staten waar je naar toe kan gaan.

Natuurlijk zijn er bepaalde staten populairder dan andere staten. Dit heeft te maken met verschillende factoren. Door de manier waarop mensen verhuizen is een patroon te vinden. Als er in een bepaalde tijd opeens veel mensen naar een gebied vertrekken is er dus iets aan de hand. Op eens een grote stroming mensen, terwijl die grote stroming er daarvoor niet was komt dan dus ergens door.

Maar er is niet alleen een patroon te vinden in de plek waar de mensen naar toe migreren, het is er ook als je kijkt naar de plaatsen waar de mensen vandaan komen.

Natuurlijk is er geen sprake van een patroon als er 5 mensen van Texas naar California vertrekken of ergens anders naar toe. Pas wanneer mensen in grote getale migreren naar dezelfde plek of van dezelfde plek, spreekt men van een patroon.

Welke plaatsen zijn veel of juist weinig in trek?

Een gebied wat momenteel erg in trek is in de Verenigde Staten, is de Sun Belt. De Sun Belt is de naam voor de gebieden in het zuiden en westen waar het (bijna) altijd heerlijk warm is. Veel mensen komen vanuit andere staten en gaan hier wonen.

De Snow Belt is minder in trek. Dit gebied ligt in het noordoosten. Vroeger was het gebied nog veel minder populair. De laatste jaren wordt dit beter.

Zoals gezegd is er een patroon te ontdekken in de wijze waarop mensen migreren. Dit wordt dan ook onderzocht.

Van 1980 tot en met 1990 was vooral het zuidwesten erg in trek. Het migratiesaldo was er hoog positief. Een negatief migratiesaldo houdt in dat er meer mensen vertrekken uit een bepaald gebied, dan dat er komen. Een positief migratiesaldo houdt het tegengestelde in.

Meer mensen komen dus naar het gebied dan dat er weg gaan.

Dit wil je ook lezen:

Dat hoog positieve migratiesaldo houdt in dit geval in dat er meer dan 100.000 migranten per jaar meer kwamen dan gingen. Het middenwesten en het noordoosten had een negatief migratiesaldo.

Van 1990 tot en met 1995 werd het middenwesten populairder en het westen minder populair. Minder populair is in dit geval nog steeds wel een positief migratie saldo, maar nu met minder dan 100.000 migranten per jaar.

In 1995 en 1996 waren vooral Nevada, Arizona, Colorado, Georgia en North Carolina erg positief.

Wat zijn push- en pullfactoren?

Push- en pullfactoren zijn redenen waardoor mensen aangetrokken of afgestoten worden om naar een bepaald gebied te gaan of weg te gaan uit een bepaald gebied. Push staat dan ook voor duwen en pull voor aantrekken.

Er zijn verschillende push- en pullfactoren. Enkele voorbeelden kunnen zijn: economie, werkgelegenheid, politiek en het klimaat. Deze factoren kunnen veranderen van waarde.

Zo kan het zijn dat in een tijd waar veel werkloosheid is en weinig werkgelegenheid heel belangrijk zijn om naar een gebied te gaan waar wel veel werk is. Maar als er juist werk genoeg is, telt deze factor niet echt veel mee.

Een factor als het klimaat blijkt meestal wel lang mee te tellen: een vast klimaat verandert niet snel en behoefte aan warmte of juist geen behoefte aan regen en kou zal er waarschijnlijk altijd wel blijven.

Welke push- en pullfactoren spelen mee in de Sun Belt en de Snow Belt?

Vroeger was de Snow Belt nog wel populair en kwamen er veel migranten naar toe, dit omdat er veel werkgelegenheid was, met name fabrieken. Maar tegenwoordig is dit gebied niet meer zo in trek. Het is zelfs zo dat er meer mensen vertrekken uit het gebied, als dat er naar toe verhuizen. Hiervoor zijn twee duidelijke factoren:

De economie. Sinds 1960 zijn de fabrieken verslechterd en is er meer concurrentie, waardoor het er slechter gaat met de economie. Veel mensen vertrekken om ergens naar toe te gaan waar het wel goed gaat met de economie.

De bevolking. De meeste inwoners zijn er zwart. Veel blanke mensen zijn om deze reden verhuisd naar een andere staat. Er komen om deze reden ook minder mensen naar dit gebied toe. Omdat er meer mensen vertrekken dan er komen heeft dit gebied dus een negatief migratiesaldo.

Een reden waarom veel mensen naar de Sun Belt gaan is het klimaat. In de Sun Belt (vandaar de naam) schijnt vaak de zon en is het er heerlijk warm. Veel mensen, waaronder ook veel 60-plussers genieten daar van het heerlijke weer. Er komen zelfs zoveel 60-plussers naartoe dat er aparte wijken zijn, vol met mensen die rustig van hun oude dagje willen genieten.

Met name Florida, Arizona en Nevada zijn erg in trek.

Maar naast het klimaat zijn er nog meer pull-factoren zoals de werkgelegenheid. De Sun Belt is voor bedrijven in de lichte industrie en de dienstensector een perfectie plek om zich te vestigen. Zij hebben namelijk weinig of helemaal geen grondstoffen nodig.

Voor mensen waarvoor de werkgelegenheid er niet toe doet is het aantrekkelijk door de mooie huizen bij de zee en de prima universiteiten, zoals bijvoorbeeld in Silicon Valley, een typische Sun Belt locatie.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Voor mensen waarvoor de werkgelegenheid er niet toe doet is het aantrekkelijk door de mooie huizen bij de zee en de prima universiteiten, zoals bijvoorbeeld in Silicon Valley, een typische Sun Belt locatie.

Na deze uitleg lijkt het toch alsof de Sun Belt alleen maar positieve kanten heeft en de Snow Belt alleen maar negatieve. Maar dit is natuurlijk niet zo, anders zou de Snow Belt al lang leeg zijn en de Sun Belt juist overvol.

De bovengenoemde factoren zijn slechts de belangrijkste, waar onder andere het migratiesaldo erg vanaf hangt.

Zo is een negatieve factor van de Sun Belt dat ze moeten bezuinigen. Er is weinig overheidsgeld beschikbaar door de vele investeringen in wapens en ruimtevaart. En door een grote stroom migranten uit Latijns-Amerika in Californië, vluchtten oudere en rijkere Amerikanen weg uit die stad naar dichtbij gelegen steden.

In de Snow Belt gaat het de laatste jaren al weer een stuk beter. De auto-industrie is weer terug van weggeweest en grote steden werden opgeknapt. Ook door steden als New York en Washington blijft de Snow Belt toch een belangrijk gebied van de Verenigde Staten.

Wat is mijn mening de binnenlandse migratie van de VS en het patroon daarvan?

Ik vind het logisch dat mensen naar een andere plaats vertrekken wanneer er daar betere omstandigheden zijn, dan in de plaats waar ze op dat moment verblijven. Dit zijn dan uiteraard factoren die voor hen van waarde zijn of in het belang van hun veiligheid.

Ik zou zelf niet over zo’n grote afstand gaan migreren voor bijvoorbeeld het klimaat. Dan maar iets kouder.

Als het om iets anders gaat, zoals bijvoorbeeld politieke redenen is het meer te begrijpen al zou ik het wel heel moeilijk vinden. Maar dat is natuurlijk bijna altijd als je gaat verhuizen.

Ook dat er een patroon ontstaat vind ik logisch. De redenen voor het migreren zijn meestal problemen waar anderen ook last van hebben. En dan is het natuurlijk niet vreemd als men er op komt om dit probleem op te lossen door ergens anders te gaan wonen.

Wanneer veel mensen dit dus beslissen krijg je zo’n patroon.

Maar in ieder geval: als de persoon graag wil migreren, om welke reden dan ook, vind ik dat hij dat moet doen.

Nawoord

Ik heb door middel van deelvragen geprobeerd een antwoord te vinden op de hoofdvraag.

Deze was: Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de Verenigde Staten en hoe kun je dat verklaren en waarderen?

Het antwoord: Veel mensen zijn na 1980 gemigreerd naar de Sun Belt, het zuiden en westen van de VS. Ook gingen er veel mensen naar de Snow Belt, het noordoosten, maar meer gingen er daar weg. Dit komt door de factoren als de economie, het klimaat, de werkgelegenheid en de bevolking. Ik zelf vind dit oké, omdat mensen gelukkiger worden als ze naar een plek gaan, waar ze graag naar toe willen gaan.

REACTIES

S.

S.

hey Linda! ik wil je echt bedanken dat je dit werkstuk hebt gemaakt en hier hebt gezet. Ik moet ook een werkstuk maken over binnenlandse migratie in de VS ( zelfde hoofdvraag), alleen het is zo dat ik andere deelvragen heb.... dus dat vind ik wel jammer...... maat toch bedankt !!!

ciao xxxxxxx Sevil

21 jaar geleden

F.

F.

hoi linda! echt thxxx voor je aardrijkskunde werkstuk over de binnenlandse migratie.... ik moet echt precies het zelfde inleveren!! ik zit in 3havo. heel erg bedankt ik hoop dat ik met jou info erbij een goed cijfer haal.
groetjes fleur

21 jaar geleden

N.

N.

Ik wil je even heel erg bedanken, ik heb heel veel aan je werkstuk gehad. Ik heb namelijk ook de geo en moest ook een werkstuk maken over de binnenlandse migratie in de Vs, en ik zit ook in 3V. nou dat was het, nogmaals heel erg bedankt!!
Groetjes, nicolette

21 jaar geleden

M.

M.

Hai linda,
Hardstikke bedankt voor je verslag, het is echt ontzettend handig, ik heb er veel aan. Dankjewel,

Me

21 jaar geleden

M.

M.

ben jij blond? wat een pauper werkstuk... nee joh geintje maar ik vind dat je in 3VWO wel mag weten wat Push en Pull factoren zijn.....

20 jaar geleden

R.

R.

ey!je bent echt een schat!zonder jou had ik het niet gered, hhaha! echt heel erg bedankt en lief van je dat je het op internet hebt gezet!ik moest namelijk dit werkstuk inleveren maar had niks gemaakt dus toen zei die man dat ik het volgende dag in moest leveren maar ik had echt GEEN tijd en als ik het niet inleverde kreeg ik geen cijfer en dan mag ik niet over dus door jou ben ik niet dood! haha thnx lieverd!hele dikke kus rachel,als ik ooit wat terug moet doen moet je me maar mailen!

20 jaar geleden

J.

J.

goed bezig. nou nee. lol

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.