Binnenlandse migratie Amerika

Beoordeling 7.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2290 woorden
  • 24 september 2002
  • 245 keer beoordeeld
Cijfer 7.4
245 keer beoordeeld

Probleemstelling Na het maken van de deelvragen als voorbereiding, probeer ik een goed antwoord te vinden op de volgende vraag: Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de Verenigde Staten en hoe kun je dat verklaren en waarderen? Deelvragen De volgende deelvragen zouden mij naar een goed antwoord op de hoofdvraag moeten leiden: 1. Wat is een Snow/Sunbelt? 2. Waarom trokken de mensen weg uit de Snowbelt? 3. Waarom trokken de mensen náár de Sunbelt? 4. Hoe verklaar je dat uit Californië mensen weer wegtrekken? 5. Het binnenlandse migratiesaldo van Californië is negatief, hoe verklaar je dat er toch sprake is van een bevolkingsgroei? 6. Hoe leven de mensen in de droge gebieden van de VS? 7. (Waarderen:) Zijn de benamingen van Sun/Snowbelt wel goed gekozen en is het waar dat ze elkaars tegenpolen zijn? Inleiding In deze onderzoeksparagraaf wordt de binnenlandse migratie in Amerika onderzocht. Want ook al komen er veel mensen náár de Verenigde Staten toe, bínnen Amerika wordt er ook heel wat afverhuist. En dit verhuizen gaat vaak over grote afstanden. Waarom en waarheen verhuizen de Amerikanen dan zoal? Dit is wat besproken wordt in deze onderzoeksparagraaf.
Begripsverklaring In deze onderzoeksparagraaf komen een aantal begrippen aan de orde. De meeste zal ik hier verklaren: Migratie à Migratie is een verandering in een woongebied. Je hebt twee hoofdsoorten migratie: - Binnenlandse migratie (intramigratie), je verhuist binnen je eigenland, bijv. van Amsterdam naar Den Haag. - Buitenlandse migratie, je vertrekt uit je eigen land en gaat bijv. naar de VS. Intergratie: Verhuizen tussen verschillende landen. Emigratie: Dit is het verlaten van een land. Immigratie: Dit is het binnenkomen van een land. Urbanisatie: Het verhuizen van het platteland naar de stad (urbs = stad) Suburbanisatie: Het verhuizen van de stad naar een rustiger gebied buiten de stad. Dit hoeft niet meteen platteland te zijn, het kan ook een rustig dorpje aan de buitenkant van de stad zijn (voorsteden). Suburbs = voorsteden, vandaar het begrip suburbanisatie. Pushfactoren: Negatieve omstandigheden in je huidige woonplaats, waardoor je geduwd (‘gepusht’) wordt om ergens anders heen te gaan. Economie, werkgelegenheid, politiek en het klimaat spelen hier een grote rol. Deze factoren kunnen veranderen van waarde, alhoewel het klimaat niet snel verandert. Pullfactoren: Positieve omstandigheden elders, waardoor je daarheen heen getrokken (‘pull’) wordt. Ook spelen hier weer de factoren economie, werkgelegenheid, politiek en het klimaat een grote rol. Negatief migratiesaldo: Er vertrekken meer mensen dan dat er binnenkomen. Positief migratiesaldo: Er komen meer mensen binnen dan dat er weggaan. 1. Wat is een Sun/Snowbelt? Ik begin met de Sunbelt. De Sunbelt ligt in het zuiden en westen van de Verenigde Staten. De Sunbelt is erg zonnig, dat verklaart ook de naam Sunbelt. De staten Florida, Arizona, Texas, Nevada en California zijn typische Sunbeltplekken. De Sunbelt: een mooi huis, mooie omgeving, mooie zee en stranden en bergen. En dit niet afgesloten van de buitenwereld, maar er is vaak een mooi centrum in de buurt met winkels die alles hebben. Letterlijk betekent de Sun Belt: de zonnegordel. Het is er maar liefst driehonderd dagen per jaar zonnig. Het is de ideale plek om je pensioen uit te zitten. De Snow Belt is een bijnaam van het gebied in het noordoosten van de VS wat ‘s winters zo ijzig koud is. Geen mooie stranden tekenen het landschap van de Snowbelt, maar met sneeuwbedekte wegen en hoge wolkenkrabbers waarin allerlei kantoren gevestigd zijn. De Snowbelt wordt ook wel de Manufacturing Belt genoemd, er zijn veel fabrieken/ 2.Waarom trokken de mensen weg uit de Snowbelt? De Snowbelt is eigenlijk de Manufacturing Belt. Deze Manufacturing Belt werd hét economische hart van de VS. Het was erg in trek bij arbeiders. Eerst was er op de Manufacturing Belt (10% van het landoppervlakte van VS), 70% van de industrie gevestigd. Dit percentage is behoorlijk gedaald, namelijk naar nog maar slechts 40% van de industrie. Blijkbaar zijn er mensen vertrokken uit de Snowbelt, maar waarom? Als voorbeeld neem ik Detroit, deze stad ligt in de staat Michigan, in het noorden van de VS. In Detroit ging het enige tijd niet zo goed, fabrieken gingen er failliet. Dit kwam doordat de fabrieken verouderden en er sterke concurrentie kwam uit Japan, Europa en Zuid-Azië. De blanken hielden het voor gezien en trokken weg uit het centrum, ze trokken naar de voorsteden (suburbs). Er kwamen zelfs rassenrellen tussen blanken en zwarten in de jaren zestig. Dit was nog eens een goede reden (push-effect) voor de blanken om naar de voorsteden van Detroit of zelfs helemaal uit de Snowbelt te vertrekken. Van het centrum van Detroit bleef niet veel over, de gebouwen werden steeds slechter. Er gingen meer mensen weg dan dat er binnenkwamen, er was een negatief migratiesaldo. Tegenwoordig is de situatie weer wat verbetert, de centra’s van grote steden in de Snowbelt zijn en worden opgeknapt.De Manufacturing Belt komt weer terug.
3. Waarom trokken de mensen náár de Sunbelt? Een goede reden om ergens heen te gaan is een pullfactor. Een goede reden om naar de Sunbelt te gaan is het klimaat. Het is heerlijk warm in de Sunbelt, een paradijs om van je oude dag te genieten. Pushfactoren waren vaak: weg uit de Snowbelt of andere plekken waar het niet goed ging, op naar het paradijs. Ook zijn er goede scholen en universiteiten in de Sunbelt. Maar er zijn nog meer pullfactoren, zoals werkgelegenheid. Het is namelijk niet alleen maar genieten van de zon in de Sunbelt. Er wordt ook gewerkt. De Sunbelt is geen Manufacturing Belt (dat is meer de zwaardere industrie), maar de Sunbelt is meer van lichte industrie en de diensten. Veel mensen trokken hierom naar de Sunbelt om hun bedrijf uit de lichte industriesector en dienstensector te vestigen. Deze twee sectoren zijn niet afhankelijk van grondstoffen, het is voor hun geen probleem om zich te vestigen in de zonovergoten Sunbelt. Een voorbeeld van een nieuw industriegebied in Californië is de Silicon Valley, deze naam komt van silicium, het materiaal waarvan de chip is gemaakt (de chip is in dat gebied ‘geboren’). Nog een reden dat er mensen naar de Sunbelt trokken: de arbeiders komen achter de ondernemers aan om een baan te nemen bij hun. 4. Hoe verklaar je dat uit Californië mensen weer wegtrekken? Uit de vorige deelvraag lijkt naar voren te komen dat de Sunbelt alleen maar geweldig is, en de Snowbelt een achteraf gebied. Dit is niet helemaal waar, anders zou er natuurlijk niemand meer wonen in de Snowbelt. En zelfs uit het ‘paradijselijke’ Sunbelt trekken mensen weg. De Sunbelt kreeg enige problemen, na forse investeringen gedaan te hebben in de wapenindustrie verdienden ze veel geld. Maar na de val van het communisme kwam er minder overheidsgeld beschikbaar. Het werd ook steeds drukker in Californië, er kwamen en komen steeds meer migranten uit Latijns-Amerika binnen. Dit is de reden dat er een stedelijke crisis ontstaat in Californië en dat ouderen weer uit Californië wegtrekken. Ze trekken naar bijvoorbeeld Nevada, Oregon, Arizona en Washington. In de Snow Belt is het nog zo slecht nog niet, het gaat er al veel beter. Van verouderde centra’s is vaak helemaal geen sprake meer. De centra’s zijn mooi opgeknapt en de auto-industrie is weer terug van weggeweest. Mede door New York en Washington blijft de Snow Belt toch een belangrijk gebied van de Verenigde Staten. Er trekken weer mensen naar de Snowbelt, in plaats van ervandaan te trekken. 5. Het binnenlandse migratiesaldo van Californië is negatief, hoe verklaar je dat er toch sprake is van een bevolkingsgroei? Zoals uit de vorige deelvraag bleek, trekken er steeds meer mensen weg uit de Sunbelt. Het binnenlands migratiesaldo van Californië is hierom ook negatief. Toch is er in Californië sprake van een kleine bevolkingsgroei. Hoe komt dit? De staten met een positief migratiesaldo liggen vooral in het zuiden en in het westen. Enkele voorbeelden zijn: Florida, California,Texas, Colorado en Arizona. In de periode 1980-1990 was er overal sprake van een hoog positief migratiesaldo, behalve in het noordoosten en het middenwesten. In 1990 tot 1995 was er alleen in het zuiden nog sprake van een hoog en positief migratiesaldo. In het westen en het middenwesten was er sprake van een laag positief migratiesaldo. Uit deze gegevens blijkt dus dat het migratiesaldo in Californië laag maar positief is. Het binnenlandse migratiesaldo is wel negatief (kleiner dan –0,5%, 1995-1996), dit komt doordat de ouderen vaak wegtrekken uit Californië (uitgelegd in de vorige deelvraag). Maar uit het buitenland komen er weer immigranten binnen (o.a. van hun zuiderburen, de Latijns-Amerikanen), het buitenlandse migratiesaldo (1995-1996) is positief, namelijk groter dan 0,4 procent. Hieruit komt dus dat er sprake is van een kleine bevolkingsgroei (minder dan 1% van de bevolking er elk jaar bij, 1995-1996). Andere factoren kunnen natuurlijk ook zijn dat er veel kinderen worden geboren en dat er door de medische vooruitgang minder mensen dood gaan. Dus er is sprake van een bevolkingsgroei doordat er mensen van buiten de Verenigde Staten binnen komen en misschien ook doordat er veel mensen geboren worden en weinig sterven.
6. Hoe leven de mensen in de droge gebieden van de VS? Het is wel heerlijk warm in het westen, maar hierdoor is er weinig bewolking en weinig neerslag. De zomers zijn erg droog. Amerika wordt door de verticale meridiaan van 100º WL in twee bijna gelijke neerslagdelen verdeeld. Het westen is vooral droog, het oosten vooral nat. Waar moet de bevolking uit het westen water vandaan halen, is er überhaupt wel voldoende water om goed van te leven? Kortom: hoe leven de mensen in de droge gebieden van de VS? Ik neem als voorbeeld Californië, ook zij moeten hun water ergens vandaan halen. Californië is een soort grote vallei die aan alle kanten is omgeven door bergen. Californië ligt precies in de regenschaduw en krijgt dus geen regen. In de bergen, daar valt de meeste regen. Toch wonen er in de bergen bijna geen mensen, maar in het dal Californië wel. De Californiërs zijn erg afhankelijk van die neerslag in de bergen. Ze maken gebruik van irrigatie om zo de neerslag bij hun te krijgen. Dit gebeurt op twee manieren: - Op een natuurlijke manier, rivieren voeren het water uit de bergen de vallei Californië in. - Op een kunstmatige manier, pijpleidingen en aquaducten leiden het water uit de bergen de staat Californië in. Door deze oplossingen kunnen de welvarende Californiërs met een gerust hart hun zwembaden vullen, zonder hierdoor een tekort aan water voor andere voorzieningen
ontstaat… 7. Zijn de benamingen van Sun/Snowbelt wel goed gekozen en is het waar dat ze elkaars tegenpolen zijn? De Sunbelt, gebied van zon. De Snowbelt, ijzig koud en guur. Zijn deze namen wel goed gekozen en is het wel zo dat de Snow- en Sunbelt elkaars tegenpolen zijn? Deze vraag ga ik aan de hand van mijn eigen mening proberen te beantwoorden. De Sunbelt ligt in de gebieden met een zonnig klimaat. Persoonlijk vind ik de naam erg toepasselijk. ‘De gordel van de zon’, de letterlijke betekenis van Sunbelt. Het westen, waarin deze gordel van zon ligt, is ook een erg zonnig gebied. Bijna het hele jaar is er zon in de Sunbelt. De Snowbelt komt voor in de noordelijke staten. In deze staten staan allerlei zware-industrie fabrieken. De naam Snowbelt is vooral aan die staten gegeven omdat het vooral ‘s winters heel koud is. Deze naam vind ik ook wel toepasselijk, er ligt immers ‘s winters sneeuw in de Snowbelt. Maar deze sneeuw ligt er niet het hele jaar door. Een deel van de Snowbelt heet de Manufacturing Belt, dit vind ik een goede naam. Het geeft echt goed aan dat er in dat gebied zware industrie is. In sommige opzichten zijn de Snow- en Sunbelt elkaars tegenpolen. Neem nou het klimaat, de Sunbelt is echt warm en zonnig, de Snowbelt is koud. Maar het is niet zo dat je echt een duidelijke grens kan trekken tussen de Snow- en Sunbelt. Je kan niet zeggen: de Sunbelt: paradijs, de Snowbelt: hard werken en koud. De werkelijkheid ligt anders. In de Sunbelt wordt er ook hard gewerkt, alleen heeft men zich hier niet gericht op de zware industrie, maar meer op de lichtere industrie en op de dienstensector. Het is dus niet helemaal waar dat Snow- en Sunbelt elkaars tegenpolen zijn. Hoofdvraag: Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de Verenigde Staten en hoe kun je dat verklaren en waarderen? Nu ik alle deelvragen beantwoord heb, ga ik proberen om de hoofdvraag goed te beantwoorden. Na 1980 zijn er veel mensen gemigreerd naar de Sunbelt, die in het zuiden en westen van de VS liggen. In de periode 1980-1990 was er een hoog en positief binnenlands migratiesaldo in het zuid-westen van de VS. In dezelfde periode was er negatief binnenlands migratiesaldo in het noorden en midden van de VS. In de periode 1990-1995 was het binnenlands migratiesaldo in het westen en midden van de VS laag positief. In het zuiden was het binnenlands migratiesaldo in die tijd nog steeds hoog positief en het noordoosten was in die tijd nog steeds niet in trek bij de bewoners van Amerika. Ik vind het zelf raar dat er wel buitenlanders geïnteresseerd zijn in de Snowbelt, maar de Amerikanen zelf nog altijd de voorkeur geven aan de Sunbelt. In de Snowbelt wonen veel zwarte mensen, om sociale redenen trekken de blanken van hun vandaan. Ik vind dit niks, dat de blanken wegrennen van de zwarten. Soms hebben de zwarten hulp nodig van een blanke om een bedrijf op poten te zetten, maar als de blanken wegvluchtten van de zwarten, dan blijven de zwarten met de rotzooi achter. Ondanks een negatief binnenlands migratiesaldo, groeit bijv. New York erg. De bevolking stijgt niet alleen dankzij mensen die uit het buitenland de stad binnenkomen. Kinderen die in de stad geboren worden, laten de bevolking ook erg groeien.

REACTIES

X.

X.

yo man je hebt me gered met je werkstuk Binnenlandse migratie Amerika anders zou ik niet overgaan


bedanktbedanktbedanktbedankt!

21 jaar geleden

C.

C.

bedankt

20 jaar geleden

N.

N.

ik heb veel aan dit werkstuk gehad vooral aan de conclusie

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.