Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

Back to the roots of rap & hip hop

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 24550 woorden
  • 9 juni 2006
  • 57 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.1
  • 57 keer beoordeeld

Taal
Engels
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Inhoud

Inleiding

1 De slavernij:
- Hoe Amerika ontdekt werd:
- Wat de Ontdekking van Amerika met de slavernij te maken heeft
- De slaven, hun functie en de leefomstandigheden
- Het verschil tussen Noord en Zuid Amerika
- Het einde van de slavernij en de mensen die daarbij geholpen hebben
- Was er nu nog een verschil tussen de blanke en de zwarten?
- Wie begon aan de gelijke rechten en de gerechtigheid van de donkeren?

2 De getto’s:

- Ontstaan van getto’s en de leefomstandigheden
- Gangs + ellende
- 4 Rappers uit de hood + teksten:
Tupac Shakur
Notorious BIG
Nas
Eminem

3 Oorsprong van de rap:
- Oorsprong van de rap
- Oorsprong van de hip hop
- Gedetailleerd Historisch overzicht van rapmuziek

4 Verschuiving van de inhoud van de hip hop:
- Inhoud van de hip hop vroeger
- Rappers van nu
- Teksten van de verschuiving
- Wat in deze teksten aangeeft dat de stijl is veranderd

5 Tupac Shakur:
- Biografie Afro-Amerikaanse rapper
- Link tussen algemene geschiedenis van de Afro Amerikanen in de VS en Tupac
- Eastcoats/Westcoast problematiek

- Hoe de ruzie tussen Biggie en 2pac ontstaan is
- Songteksten
- Waar gaan de teksten nou eigenlijk over

6 Mijn gevoel bij de rapmuziek

7 Logboek

Bronnen

Afsluiting

Inleiding

Ik had in principe deze opdracht niet als eerste keus.
Mijn eerste keus ging naar bijles wiskunde geven in de eerste klas, maar dat ging ineens niet meer door.

Toen kwam ik deze opdracht wel tegen en die sprak me wel erg aan, omdat ik zelf erg van hip hop hou.

Hip hop vond ik vooral wel interessant, omdat het heel uitgebreid is en uit meerdere elementen bestaat, maar hoe het nou allemaal precies zat, wist ik zelf ook niet.
Daarom leek mij deze opdracht wel erg leuk en leerzaam om te doen.

Toen ik de opdracht zelf voor mijn neus kreeg, leek het me wel erg moeilijk, omdat het wel erg diepgaand allemaal was.

In het begin keek ik er dus ook wel erg tegenop, maar dat is wel veranderd.

1. De slavernij

Hoe Amerika ontdekt werd:

Om te begrijpen hoe en waarom de slavernij begon moeten we eerst ver terug in de tijd. Zo eind 15e eeuw, toen Columbus het land Amerika ontdekte.

Ik zou de hele geschiedenis van de eerste Europeaan in Amerika even kort voor u schetsen. In het jaar 1451 werd in Genua in Italië Christoffel Columbus geboren. Zijn leven tot 1476, is heel onduidelijk en allerlei theorieën wijken van elkaar af. Bovendien is dit niet echt boeiend voor zijn latere beroemde reizen.
Dus gaan we verder bij de dingen die er wel toe doen.
In 1476 leed Columbus schipbreuk toen hij met een Portugees schip mee voer. Ze gingen voeren langs Afrika om zo naar India te gaan. Maar dat was nog al een moeilijke reis, omdat er verschillende klimaten onderweg zijn en daardoor dus verschillende stormen. Columbus Begon steeds meer na te denken over een andere, kortere en minder gevaarlijke reis. Eindelijk had hij het bedacht. Hij dacht dat het mogelijk was om India te bereiken door westwaarts de Atlantische Oceaan over te varen. Maar niemand in Portugal wou luisteren en iedereen keurde zijn idee af. Het Portugese Hof met de koninklijke raadsheren keurde zijn idee af en wouden hem al helemaal niet financieel steunen.
Maar Columbus liet het hier niet bij zitten. Hij had Zijn theorieën verder uitgedacht en geloofde er eens temeer in dat dit project ging lukken. Alleen moest hij nog iemand vinden die hem wou sponsoren. Columbus had meerder landen op het oog maar Spanje was eigenlijk zijn eerste keus. In 1492 besloten de Spaanse koning en koningin, Ferdinand V van Aragon en Isabella van Castilië, Columbus de gewenste steun te geven. Columbus kreeg 3 schepen mee en 90 mannen als bemanning. Op 17 augustus vertrok Columbus uit de haven Palos.
Dit was de eerste reis die hij met het doel via de Atlantische oceaan India bereiken maakte. Hij reisde met de drie schepen en 90 mannen toen hij op 12 oktober dat jaar op de eilanden Cuba, Hispaniola en de Bahamas stuitte. Denkend dat hij in India was noemde hij de bewoners van deze eilanden Indianen.
Bij de terugkeer nam hij allemaal souvenirs mee voor de Spaanse koning en koningin. Op 15 Maart was hij weer terug in Palos.
Bij de 2e reis die in september 1493 begon en waarbij 17 schepen betrokken waren stuitte hij op het eiland Dominica en ontdekte hij ook Guadeloupe en Puerto Rico. Maar nog steeds was hij niet op de bestemming waar hij wou zijn, dit trouwens niet wetende. Columbus die een deel van de bemanning achter had gelaten bij een fort ontdekte bij terugkomst dat alle 39 achtergelaten bemanningen vermoord waren door de Indianen. Columbus stichtte op Hispaniola nog een nieuwe kolonie.
Bij de 3e reis in 1498 kwam Columbus aan op het vaste land van Amerika. Op Hispaniola had hij nog een rekening te vereffen. Hij vermoordde daar alle Indianen en stal al hun bezittingen. Columbus werd gestraft voor deze daden. En werd uiteindelijk in de gevangenis in Spanje gegooid. Hij heeft India nooit bereikt.

Wat de Ontdekking van Amerika met de slavernij te maken heeft:

Nu we weten hoe Amerika is ontdekt, gaan we een stap verder; Van Columbus en dus de ontdekking van Amerika naar slavernij. Dat is nog al een stap en daarom ga ik u die nu uitleggen.

Met de ontdekking van Amerika kwamen er veel mensen naar het land. Niet alleen van uit Spanje kwamen er gelukzoekers, ook uit Portugal Engeland, Frankrijk en natuurlijk Nederland kwamen mensen. Heel veel mensen zagen veel in het transporteren van mineralen en groenten uit het andere continent. Veel rijke mensen gingen op zoek naar avontuur en anderen waren ingehuurd om mee te gaan. Er waren heel veel verschillende redenen om naar Amerika te gaan. Toch was de meest voorkomende reden, dat de mensen in Amerika gouden bergen zagen. Ze wilden goederen zoals specerijen uit Amerika naar Europa brengen.
Er kwamen steeds meer kolonies en de mensen daar begonnen er steeds meer aan het land te wennen. Steeds minder mensen gingen weer terug en steeds meer mensen kwamen. Bovendien kregen de mensen daar ook kinderen. Er was dus een grote bevolkingsgroei. Al deze mensen bleven in Amerika. Maar de meeste mensen waren erg rijk en hadden genoeg geld voor hun hele leven. Deze mensen waren niet van plan om op het land te gaan werken. Toch moesten er dingen op het land verbouwd worden. Nog minder zaten deze mensen te springen om te werken in de mijnbouw. Maar ook dat wouden de mensen daar exporteren. Kort verteld was er teveel werk en te weinig mensen die dit werk wilden doen. Bovendien vonden ook de handelaren de Europeanen te goed voor dit werk. Zeker omdat er ook Indianen waren. Hier begon de slavernij!
In het begin werd er vooral gebruik gemaakt van Indianen. Maar niet lang nadat ze met deze slavernij begonnen, werd duidelijk dat de Indianen niet goed waren voor dit werk. De indianen waren een erg zwak volk. Ze waren niet alleen niet sterk gebouwd, ze konden ook niet tegen de ziekten die de Europeanen bij zich droegen. Al snel vielen de Indianen bij bosjes neer. Toen de Europeanen dit door hadden kregen ze een nieuw idee.
Ze haalde Afrikanen op en namen die aan als contract arbeiders. Vele stierven onderweg in de boot. De boten waren te klein voor het grote aantal mensen die hierin werden vervoerd. Hierdoor stikten veel mensen. Ook al waren de Afrikanen misschien sterker gebouwd dan de Indianen en kwamen ze uit een heel ander continent ook zij konden niet tegen de ziekten die de Europeanen bij zich droegen. Ook veel gingen dus dood aan de tyfus, tering en andere rare ziekten.
Ook overleden er veel aan de honger en de scheurbuik. Er bleven dus vaak ook niet echt veel Afrikanen over. In het begin waren de Europeanen echt van plan deze mensen na een tijd hun vrijheid en een stuk land daarbij te geven. Veel is er echter niet van dit plan gekomen.

De slaven, hun functie en de leefomstandigheden:

Slaven werden voor alles gebruikt. Verreweg de meeste slaven werden gebruikt op de plantages. Verder dienden zij als koks, stallenjongens, verpleegsters, handwerkers of oppasmeisjes. De laatste paar slaven hielpen mee in het huishouden, dus schoonmakkers en koks die liepen elke dag door het huis. Ze stonden dichterbij hun baas dan die slaven die op het land werkten. Zij waren er dan ook het minst erg aan toe. Soms kreeg een slaaf promotie en mochten dan toezicht houden op het land en mochten andere slaven dan ook martellen. Vaak was zo’n slaaf die andere mocht martellen wreder dan de baas zelf. Het ergste hadden de slaven het dus op het land. Daar was de band niet goed tussen de eigenaar en zijn slaaf. Immers, er kwam eens per maand toch een nieuw schip vol deze “dingen”. Want zo dachten de Europeanen over de slaven. Het was alleen een ding net als een hond en een kast. De slaven hadden nog nooit wapens gezien. Wanneer er bij hun oorlog was, gebruikten zij hun vuisten of scherpe stenen als messen, maar wapens als pistolen enzovoort hadden ze nog nooit gezien. Veel konden die slaven ook niet tegen de Europeanen doen. De slaven waren dan wel met meerderen, maar vaak waren ze in Afrika gevangen genomen en werden ze opgesloten in gevangenissen tot er weer een nieuw schip kwam. Maar dit allemaal terzijde. Op het land en in de mijnen hadden de slaven het het ergst. Ze werden daar afgebeuld en geslagen met allerlei onmenselijke dingen. Niet gek ook dat de slaven daar met bosjes tegelijk dood neervielen. De slaven sliepen vaak in krotten onder houten hutjes met tientallen in een hut. De leefomstandigheden waren dus ook na het werk niet goed. Vrouwen en mannen werden vaak gescheiden gehouden en zagen elkaar vaak nooit meer.
Door de slechte leefomstandigheden werden de slaven vaak niet erg oud. Ze stierven aan verschillende dingen zoals ernstige vergroeiingen in de rug, waardoor er allerlei dingen met de organen gebeurde. Maar ook veel hartverlammingen kwamen voor. De meest voorkomende oorzaak was dat de Slaven stierven aan verwondingen die zij opliepen door de harde aanpak. Slaven hadden helemaal geen rechten. Ze moesten luisteren naar hun eigenaar, mochten niet tegen een blanke getuigen in de rechtbank, ze mochten geen bezit hebben en kregen geen loon. Ze mochten ook niet voor de wet trouwen. Wanneer een slaaf zich niet aan deze regels hield volgde er ernstige lijfstraffen. Ze werden dan afgeranseld met een zweep en soms als het een hele grote overtreding was werd er een hand of een oor afgesneden. Maar in het allerergste geval werd een slaaf levend begraven of opgehangen. Ook dit zijn de doodsoorzaken van vele slaven. De doodsoorzaak van de slaven verschilt erg door de jaren heen. De eerste jaren zijn drukker en sterven er meer aan de verwondingen die hun meester of een ander persoon hen toebrachten. Later begonnen de slaven te merken dat er tegenin gaan niet veel zin had. Nieuwe en jongere slaven hadden al snel te veel verhalen gehoord om er iets aan te willen veranderen.

Het verschil tussen Noord en Zuid Amerika:

De leefomstandigheden van de slaven verschilde heel erg. Niet alleen tussen jongens en meisjes of tussen landbouwers en kinderleraren, maar ook tussen de kolonies en het noorden en zuiden van Amerika. Hier gaat het volgende stuk over.

Noord-Amerika was een deel waar ze weinig slaven hadden. Er waren hier kleinere bedrijven en dus ook minder mensen nodig. Vaak konden de boeren en hun familie het wel alleen af. Ook heerste er hier een hele andere sfeer. Afrikanen waren in hun ogen vrij en niemand mocht een ander bezitten. Als er al slaven waren in dit deel van het continent, dan sliepen zij in een eigen kamer of hadden ze een speciaal huis bij het huis van hun meester. Ook werden zij vaak beschouwd als lid van de familie en bleef generaties lang bij dezelfde.

In het zuiden lag de situatie heel anders. Daar waren grote plantages en grote mijnen en daar dacht men ook heel anders over de Afrikanen. Afrikanen konden niet lezen en schijven en ze spraken een vreemde taal. Veel mensen in het zuiden zagen hen dan ook als beesten. Koeien waren even veel als deze zwarte mensen. Het Zuiden zag deze mensen ook als economisch hulpmiddel, net als gereedschap.

Maar ook per kolonie verschilde het. Zo was het in het latere Texas erg streng.
Grote plantages waren bezaaid met slaven. De Europeanen daar dachten heel anders dan de noordelingen. De Europese Texanen om het zo maar te noemen, waren in grotere mate ook gelovig. Dit zie je later ook terug in de Texanen van nu. Door hun geloof dachten zij dat de blanke heel ver boven de zwarte stond.
De zwarte mensen geloofden in vele goden en waren dus niet christen. De Europeanen daarentegen waren of christenen of katholiek. Hoewel er vaak om gestreden werd, was het verschil tussen katholiek en christen niet erg groot. Wel groot was het verschil tussen de slaven en de gelovige Europeanen.
Verder waren de Texanen gewoon strenger. Ze martelden de slaven veel meer dan elders in het zuiden. Zij zien de slaven ook als economisch gereedschap. En als het kapot gaat vinden ze wel een nieuwe slaaf.

Nu kun je het wel terug zien dat het latere Texas erg streng was. Er heerst nu in Texas nog steeds de verhouding tussen de zwarte bevolking en de witte. Hiervandaan komt ook de ku klux klan, die strijdt tegen de zwarte bevolking. Wat je wel in deze strijd ziet is dat de leden van de KKK heel gelovig zijn.
In Texas heb je nog steeds zwarte bevolking die voor de witte werken.

Het einde van de slavernij en de mensen die daarbij geholpen hebben:

De omstandigheden verschilde erg per plaats. Veel bronnen hierover heb je niet. Voorbeelden kan ik er niet over geven. Behalve een paar onduidelijke dingen die ik zelf niet eens begreep.
Rond de 19e eeuw begon het Noorden mede door de industriële revolutie daar zich tegen de slavernij te keren. Bij de Industriële revolutie kwam de machine op de markt. Minder werk dus en daarom hoefden de slaven ook niet meer te werken voor hen. Ze hadden zelf al bijna geen werk meer laat staan genoeg voor hun en de slaven. Bovendien waren lang niet alle blanken meer rijk. Dus ze moesten er nu ook zelf voor werken.
In het Noorden waren de slaven daar al een lange tijd vrij. Niemand was meer bezit van een ander. Wel waren er nog Zwarten (sorry hoor) die voor blanken, werkten, maar dit deden ze wel betaald en nog steeds woonden ze bij boeren in, maar ook dit was alleen maar makkelijk voor hen zelf.

In het zuiden zorgde de landbouw en de plantages en dergelijk, nog steeds voor de grootste inkomsten. En dus waren de slaven nog steeds hard nodig. Al lang werden er geen nieuwe slaven meer vervoerd vanuit Afrika naar Amerika, want de slaven kregen onderling steeds meer kinderen. Vrouwen en mannen werden nu namelijk niet meer zo streng gescheiden gehouden, mede om kinderen te bevorderen.
Het zuiden wou dus duidelijk niet mee gaan met de mening van het noorden.

Deze verschillende opvattingen tegenover de slavernij zorgden voor veel onrust bij de burgerlijke bevolking. Steeds vaker ging het fout in grens steden en de bevolking sloeg elkaar hun mening in. Grote vechtpartijen waren begin 1800 zeker niet vreemd.
Al eerder heeft president Washington geprobeerd om de slavernij af te schaffen, wat hem steeds niet lukte. President Jefferson ziet in 1808 wel zijn kans en voert een nieuwe wet in, zodat de slavernij op papier niet meer mocht en dus niet meer bestond. Maar nu was er op zich nog niks veranderd. Nu was er illegale slavernij en dus was er nog steeds slavernij. Steeds meer en meer kwamen er conflicten tussen het noorden en het zuiden, waarbij vooral abolitionisten (mensen die echt tegen de slaven handel waren en die voor hen ook gelijke rechten wouden hebben, ze hadden zo’n 100.000 leden) een grote rol speelde.
Ze hadden een redding plan voor de slaven. Ze hielpen slaven die wouden vluchten naar het noorden of naar canada. Ze werden overdag ondergebracht bij deze abolitionisten en ‘s nachts werden ze vervoerd.
Op deze reddingsacties die onder de naam Underground Railroad vallen, was al snel een antwoord van de regeringspartijen; de Ontvlucht-Slaven-wet. Deze wet hield in dat de staat waar de gevluchte slaaf was, hem te pakken moest krijgen en hem terug brengen naar de plaats waar hij bezit van was. Maar dit koste veel tijd en veel geld dus ook dit werkte niet. De laatste terug slaaf was in 1854 gevonden en teruggebracht. In 1857 kwam het hoger gerechtshof tot een uitspraak; Zwarte waren geen burgers maar koopwaar. Hierdoor begon alles weer van voor af aan.
Omdat het nu dus weer overal mocht en er veel woede heerste zei het congres dat de staten het zelf maar moesten gaan bepalen. Dit liep op tot hevige gevechten die er vaak heftig aan toe gingen. De voor en tegenstanders van slavernij waren erg fel in het verdedigen van hun eigen standpunt. De regeringspartijen die van beide partijen veel leden had hield zich op de achtergrond. Er werd een nieuwe partij opgericht tegen de slavernij: de Republikeinen. Deze hadden al gelijk heel veel steun en nieuwe leden. 3 Jaar later in 1860 werd er bij de presidentsverkiezingen de republikein Abraham Licoln gekozen tot president. Maar het Zuiden was het hier niet mee eens en wou zich afscheiden van de Noordelijke kant. Wat hen op hun beurt weer niet wou. Zo begon de burgeroorlog in 1861. Eerst liet Abraham Licoln zich niet zo sterk uit over de slavernij. Eerst wou hij geen uitbreiding van de slavernij, om de grens staten niet te verliezen. Maar later toen hij door had dat de noordelingen in de minderheid waren gaf hij toe aan zijn leden en beloofde de slaven vrijheid, zodat ze voor het noorden zouden vechten.
Na drie jaar in 1864 vechten en de overwinning van het Noorden, was dan eindelijk de slavernij afgeschaft. Dit tot grote vreugde van iedere slaaf en abolitionist. Maar eigenlijk was er nog steeds niet veel veranderd. Behalve dat ze niet meer geslagen werden en geen eigenaar hadden. De blanken verzonnen altijd wel iets tegen de Afrikanen. Ze waren geen burgers en mochten dus ook niet stemmen. Of ze mochten wel stemmen, maar alleen als ze konden lezen en wisten wat de grondwet in hield. In deze jaren werd ook de KKK opgericht. Zwarte die van hun rechten gebruik maakten werden al snel aangepakt mishandeld of vermoord. Ook blanken die hun hielpen konden vaak een brandend kruis in hun tuin verwachten. Tegenwoordig is de KKK al niet meer actief. Wel soortgelijke organisaties als White Power en Neo nazi’s zijn in dezer dagen op pad. In Nederland zie je ook op school en in de stad een zuidelijk verschil. Men noemt hun tegenwoordig Lonsdale jongeren en deze zijn nogal discriminerend en felle jongeren schikken er niet van terug om een Neger zoals zij dat noemen op hun gezicht te slaan.
In ieder geval er was nog lang geen vrijheid voor de slaven in Amerika.

Was er nu nog een verschil tussen de blanke en de zwarten?:

Nog steeds was er dus verschil tussen Blank en zwart. Er waren nog steeds mensen die zich beter waanden dan deze mensen. Toch was er in ruim 200 jaar in doen en laten geen verschil tussen deze twee soorten mensen. Veel donkeren kenden inmiddels het christendom ook. Ze kregen aparte kerken. Maar dit was niet het enige wat gescheiden werd. Je had speciaal gescheiden bussen voor donkeren en blanken. Ook moest een donker iemand gaan staan voor een blanke.
De scholen waren ook verdeelt en de woonwijken ook. Omdat de donkeren slaaf waren geweest en bovendien minder verdiende dan de blanken deden, waren ook de woonwijken van deze mensen vaak niet veel soeps.
Als een bedrijf failliet ging werden de Zwarte eerst ontslagen. En je zag ook nooit een zwarte die de baas was. Ook al waren de capaciteiten van iemand beter dan die van de blanke toch werd dan de blanke aangenomen voor de baan.
Eigenlijk hadden de oud Afrikanen nog steeds geen rechten en dit zou ook heel lang duren voor dit beter of anders zou worden.

Wie begon aan de gelijke rechten en de gerechtigheid van de donkeren?:

Een man die de taboe over de ongelijkheid doorbrak was Martin Luther King. Toen in 1995 er een zwarte vrouw weigerde om voor een blanke op te staan boycotte de zwarte bevolking van Montgomery (de toenmalige leefplek waar M.L. King predikant was) onder leiding van Martin Luther King de bussen. Dit was de eerste echte actie van hem. En dat maakte hem in 1 klap bekend.
Martin had geen gemakkelijk leven, doordat hij het zo voor zijn soort opnam.
Hij werd door de overheid getreiterd, in de gevangenis gegooid zonder geldige reden en allerlei andere kinderachtige dingen. Maar desondanks hield hij vol.
King’s eigen stijl van het oproepen van de zwarte bevolking was eigenaardig als je kijkt naar hoe hij aan gevallen werd. Bommen en aanslagen waren voor King niet vreemd. Toch bleef hij door zijn vrouw en zijn geloof geweldloos. In iedere preek die hij gaf tegen de mensen die in opstand kwamen zei hij steeds hetzelfde. We moeten dit met woorden en niet door middel van vechten bereiken.
Onder veel mensen die invloed hadden was hij dan ook geliefd. Maar hoewel King dit van tevoren nooit wist en ook niet leuk vond warmde hij als het ware de donkere mensen op om verder onderleiding van onder andere Malcolm X een grote agressieve groep te worden die duidelijk liet merken dat ze er waren. Ondanks dat King dood geschoten werd en het einde van de rasdiscriminatie nooit heeft meegemaakt zien velen hem als de dominee die voor het grootste gedeelte de apartheid aan een eind heeft geholpen.

2 De getto’s

Ontstaan van getto’s en de leefomstandigheden:

Sinds de Middeleeuwen zijn in talrijke landen (Duitsland, Spanje, Portugal, Frankrijk en Polen) afgezonderde stadsdelen waarin de joodse bevolking zich noodgedwongen vestigde, daar de kerk in meerdere concilies de scheiding van de Joden en Christenen bevorderde. Het begrip "getto" werd voor het eerst in 1531 in Venetië gebruikt. De joden- emancipatie van de 18e en 19e eeuw hief de scheiding op. In de Tweede Wereldoorlog werden de getto's door de nationaal-socialisten, speciaal in Polen (Warschause getto), weer ingericht.

Ook waren er natuurlijk nog de mensen die slaaf waren geweest en hun kinderen. Zij waren vaak uit Afrika naar Amerika gehaald. Na de slavernij waren zij natuurlijk nog wel in Amerika, maar hadden vaak geen werk of werden gediscrimineerd.
Zij gingen dus ook vaak bij elkaar wonen. Dit werden getto’s, omdat ze allemaal bijna geen geld hadden en het dus achterstandswijken waren.

Er zijn veel nadelen aan Getto's. Vaak is het misdaadcijfer hier erg hoog. Mensen die niet in die wijken wonen komen er niet graag. Ook vormen zich in die getto's veel bendes. Ze bedreigen en beschieten zelfs de bendes uit andere getto's. Een mini oorlog tussen verschillende groepen mensen in 1 land.
Een ander nadeel is dat de mensen die er wonen hun eigen geboortetaal blijven spreken,zo leren ze dus slecht of helemaal geen Engels.
Al die wijken hebben dezelfde eigenschappen. Je hebt er geen groenvoorziening, de enige mogelijkheden tot vermaak is een bordeel of een drankpaleis, er is geen riolering, het drinkwater is slecht en er zijn geen wijkorganisaties.
Wel zijn de voordelen dat de mensen hun eigen cultuur en leefgewoontes behouden in "hun" wijken.
Veel mensen voelen zich veilig en op hun gemak bij hun eigen "soort".

Gangs + ellende:

In getto’s heb je ook altijd verschillende gangs. Een gang is een groep mensen met dezelfde leefstijl en vaak is dit erg crimineel. Meestal is er ook een leider in zo’n gang.
Verschillende gangs leven ook in verschillende wijken. Ze komen niet in elkaar gebied en als dat gebeurd dan komt er een vechtpartij of een zogenoemde gangwar.
Aangezien de gangs meestal erg gewelddadig zijn en vaak streven naar macht, loopt het niet altijd soepeltjes tussen deze verschillende gangs.
Vaak willen ze hun gebied uitbreiden en staat een andere gang in de weg. Zulke gangwars zijn erg gevaarlijk, omdat er ook wapens bij gebruikt worden. Dus ook onschuldige mensen die er niks mee te maken hebben of tegen een gang in gaan lopen hierbij gevaar.
Door al die gangwars is geweld daar een normaal iets geworden en ben je niet veilig als je over straat loopt. Vooral niet als je in de verkeerde wijk komt.
Het grootste probleem dat de criminaliteit blijft is omdat niemand tegen de gangs in durft te gaan. Zodra een gang minder gevaarlijk lijkt, dan neemt een andere gang hun wijk over. Daardoor blijven ze veel criminaliteit gebruiken.
Als je tegen zo’n gang in gaat, wordt je zelf vaak het slachtoffer, dus dat laat natuurlijk ook iedereen uit hun hoofd.

Ook door de hip hop cultuur wouden mensen graag net zo zijn als de beruchte rappers. Er ontstonden enorme gangs die hun wijk terroriseerden. Dit kwam vooral voor in de Bronx. Hele jonge, vooral zwarte mensen sloten zich aan bij door zeer gevaarlijke leiders geleidde gangs. Een van de eerste gangs die wel vredelievend was, waren The Black Spades.
De leider was de Amerikaanse DJ Afrika Bambaataa. Hij werd met zijn "Zulu Nation" de vertegenwoordiger van Hip-hop cultuur, en probeerde de ganggevechten en het drugs dealen te vervangen door Rap muziek, breakdance en Hip-hop stijl.
Dit werkte. Er vielen minder slachtoffers door geweld en hij gaf in samenwerking met platenbazen jong talent een kans om het te maken. Even ging het allemaal zoals hij het wilde maar na ene tijdje ontstonden er juist meer gangs die zich dan bij een bepaalde Rapper aansloten, zo werd de Rapper een beetje de vertegenwoordiger van zijn aanhang.

In de film 8 mile bijvoorbeeld zie je een goed voorbeeld van 2 verschillende gangs. Daarin heb je de 313 en “free world”. Zij hebben altijd ruzie met elkaar. In die tijd is de hip hop al ontstaan, dus vechten zij hun wars uit d.m.v freestylen. Maar daar zal ik later nog wat meer over vertellen

4 Rappers uit de hood + teksten:

Hier beschrijf ik 4 rappers en uit welke hood zij komen. Ook zoek ik bij elke rapper 2 teksten waarin zij het leven beschrijven.

Tupac Shakur aka 2Pac:
Tupac Amaru Shakur wordt op 16 juni 1971 geboren in de New Yorkse wijk The Bronx, waar hij een armoedige jeugd heeft. Na deel uit te hebben gemaakt van Digital Underground én een rol te hebben gespeeld in de speelfim 'Juice', begint hij een solocarrière. Daarnaast raakt hij betrokken bij een schietpartij waarbij twee politieagenten in burger slachtoffer worden. En kort daarop komt het bericht dat hij wegens verkrachting in voorarrest is genomen.

Terwijl hij voor deze feiten in de cel zit, brengt zijn platenmaatschappij het album 'Me Against The World' uit. Hiermee is hij de eerste rapper die van achter de tralies z'n album op de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten terecht ziet komen.
Wanneer hij vrij komt is om de één of andere reden zijn vriendschap met The Notorious B.I.G. tot een eind gekomen. De beef die tussen de twee ontstaat is één van de meest besproken Hiphop beefs aller tijden.

Op 7 september 1996 bezoekt Tupac een boxwedstrijd in Las Vegas. Na afloop wordt hij klemgereden en neergeschoten. In kritieke toestand wordt hij naar het ziekenhuis gebracht maar op 13 september overlijdt hij op 25-jarige leeftijd. Tot op heden zijn zijn moordenaars nog niet gepakt.

Er zijn zelf veel fans die beweren dat Tupac niet dood is en de schietpartij zelf in scene heeft gezet. Dood of niet, Tupac blijft hits scoren.

Teksten:

Brenda’s got a baby
Brenda`s got a Baby
Brenda`s got a Baby
I hear Brenda`s got a baby
Well, Brenda`s barely got a brain
A damn shame
Tha girl can hardly spell her name
(That`s not her problem, that`s up ta Brenda`s family)
Well let me show ya how it affects tha whole community
Now Brenda never really knew her moms and her dad was a junky
Went in debt to his arms, it`s sad
Cause I bet Brenda doesn`t even know
Just cause your in tha ghetto doesn`t mean ya can`t grow
But oh, that`s a thought, my own revelation
Do whatever it takes ta resist tha temptation
Brenda got herself a boyfriend
Her boyfriend was her cousin, now lets watch tha joy end
She tried to hide her pregnancy, from her family
Who didn`t really care to see, or give a damn if she
Went out and had a church of kids
As long as when tha check came they got first dibs
Now Brendas belly is gettin bigger
But no one seems ta notice any change in her figure
She`s 12 years old and she`s having a baby
In love with tha molester, who`s sexing her crazy
And yet she thinks that he`ll be with her forever
And dreams of a world with tha two of them are together, whatever
He left her and she had tha baby solo, she had it on tha bathroom floor
And didn`t know so, she didn`t know, what ta throw away and what ta keep
She wrapped tha baby up and threw him in tha trash heep
I guess she thought she`d get away
Wouldn`t hear tha cries
She didn`t realize
How much tha tha little baby had her eyes
Now tha babys in tha trash heep balling
Momma can`t help her, but it hurts ta hear her calling
Brenda wants ta run away
Momma say, you makin` me lose pay, tha social workers here everyday
Now Brenda`s gotta make her own way
Can`t go to her family, they won`t let her stay
No money no babysitter, she couldn`t keep a job
She tried ta sell crack, but end up getting robbed
So now what`s next, there ain`t nothin left ta sell
So she sees sex as a way of leavin hell
It`s payin tha rent, so she really can`t complain
Prostitute, fair slang, and Brenda`s her name, she`s got a baby
Brenda`s got a Baby
Brenda`s got a Baby
I hear Brenda`s got a baby
Well, Brenda`s barely got a brain
A damn shame
Tha girl can hardly spell her name
(That`s not her problem, that`s up ta Brenda`s family)
Well let me show ya how it affects tha whole community
Now Brenda never really knew her moms and her dad was a junky
Went in debt to his arms, it`s sad
Cause I bet Brenda doesn`t even know
Just cause your in tha ghetto doesn`t mean ya can`t grow
But oh, that`s a thought, my own revelation
Do whatever it takes ta resist tha temptation
Brenda got herself a boyfriend
Her boyfriend was her cousin, now lets watch tha joy end
She tried to hide her pregnancy, from her family
Who didn`t really care to see, or give a damn if she
Went out and had a church of kids
As long as when tha check came they got first dibs
Now Brendas belly is gettin bigger
But no one seems ta notice any change in her figure
She`s 12 years old and she`s having a baby
In love with tha molester, who`s sexing her crazy
And yet she thinks that he`ll be with her forever
And dreams of a world with tha two of them are together, whatever
He left her and she had tha baby solo, she had it on tha bathroom floor
And didn`t know so, she didn`t know, what ta throw away and what ta keep
She wrapped tha baby up and threw him in tha trash heep
I guess she thought she`d get away
Wouldn`t hear tha cries
She didn`t realize
How much tha tha little baby had her eyes
Now tha babys in tha trash heep balling
Momma can`t help her, but it hurts ta hear her calling
Brenda wants ta run away
Momma say, you makin` me lose pay, tha social workers here everyday
Now Brenda`s gotta make her own way
Can`t go to her family, they won`t let her stay
No money no babysitter, she couldn`t keep a job
She tried ta sell crack, but end up getting robbed
So now what`s next, there ain`t nothin left ta sell
So she sees sex as a way of leavin hell
It`s payin tha rent, so she really can`t complain
Prostitute, found slain, and Brenda`s her name, she`s got a baby
Baaaaaaaaby
(don`t you know she`s got a baby)
(don`t you know she`s got a baby)
(don`t you know she`s got a baby)
(don`t you know she`s got a baby)
(don`t you know she`s got a baby)
(don`t you know she`s got a baby)

Changes
Come on come on I see no changes wake up in the morning and I ask myself
is life worth living should I blast myself?
I`m tired of bein` poor and even worse I`m black
my stomach hurts so I`m lookin` for a purse to snatch
Cops give a damn about a negro pull the trigger kill a nigga he`s a hero
Give crack to the kids who the hell cares one less ugly mouth on the welfare
First ship `em dope & let `em deal the brothers
give `em guns step back watch `em kill each other
It`s time to fight back that`s what Huey said
2 shots in the dark now Huey`s dead
I got love for my brother but we can never go nowhere
unless we share with each other We gotta start makin` changes
learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers
and that`s how it`s supposed to be
How can the Devil take a brother if he`s close to me?
I`d love to go back to when we played as kids
but things changed, and that`s the way it is
[Bridge w/ changing ad libs]
Come on come on That`s just the way it is Things`ll never be the same
That`s just the way it is aww yeah
[Repeat]
I see no changes all I see is racist faces
misplaced hate makes disgrace to races
We under I wonder what it takes to make this
one better place, let`s erase the wasted
Take the evil out the people they`ll be acting right
`cause both black and white is smokin` crack tonight
and only time we chill is when we kill each other
it takes skill to be real, time to heal each other
And although it seems heaven sent We ain`t ready, to see a black President, uhh
It ain`t a secret don`t conceal the fact
the penitentiary`s packed, and it`s filled with blacks
But some things will never change
try to show another way but you stayin` in the dope game
Now tell me what`s a mother to do bein` real don`t appeal to the brother in you
You gotta operate the easy way
"I made a G today" But you made it in a sleazy way
sellin` crack to the kid. " I gotta get paid,"
Well hey, well that`s the way it is
[Bridge]
[Talking:]
We gotta make a change...
It`s time for us as a people to start makin` some changes.
Let`s change the way we eat, let`s change the way we live
and let`s change the way we treat each other.
You see the old way wasn`t working so it`s on us to do
what we gotta do, to survive.
And still I see no changes can`t a brother get a little peace
It`s war on the streets & the war in the Middle East
Instead of war on poverty they got a war on drugs so the police can bother me
And I ain`t never did a crime I ain`t have to do
But now I`m back with the blacks givin` it back to you
Don`t let `em jack you up, back you up, crack you up and pimp slap you up
You gotta learn to hold ya own
they get jealous when they see ya with ya mobile phone
But tell the cops they can`t touch this
I don`t trust this when they try to rush I bust this
That`s the sound of my tool you say it ain`t cool my mama didn`t raise no fool
And as long as I stay black I gotta stay strapped & I never get to lay back
`Cause I always got to worry `bout the pay backs
some buck that I roughed up way back comin` back after all these years
rat-a-tat-tat-tat-tat that`s the way it is uhh
[Bridge `til fade]

Wat de teksten over de getto’s zeggen:

Brenda’s got a baby

Dit is het eerste nummer waar 2pac mee doorbrak.
Dit nummer gaat over een meisje Brenda, die 12 jaar is. Zij heeft een kind gekregen. Dit is een aardig normaal iets in de getto’s.
Haar ouders waren junks, dus zij heeft zelf nooit een normale jeugd gehad. Ze kan niet eens schrijven.
Het kind is van haar neef. Ze denkt dat ze voor altijd bij elkaar blijven, maar in een keer verlaat hij haar en staat ze er alleen voor.
Ze kan niet naar haar familie, ze heeft geen geld en niks om te verlopen om aan geld te kopen.
Ze gaat proberen crack te verkopen, maar aan het einde van de dag wordt ze bestolen.
De enige uitweg ziet ze dan nog om de prostitutie in te gaan.

Changes

Dit nummer gaat over hoe het racisme in de getto, maar vooral ook in de wereld.
Het eerste deel gaat over dat je als zwarte toch helemaal niks te beteken hebt en iedereen je toch beter dood wil hebben.
Als je eenmaal terug wilt vechten (zoals huey zei) dan wordt je toch wel neergeknald.
Als je klein bent heb je daar allemaal nog geen last van, maar ja zo gaat het nou eenmaal.
Verder vind ik 1 hele goede uitspraak dat is:”The only time we chill is when we kill each other” daarmee wil Tupac laten zien dat de blanken en de zwarten geen gezamenlijke dingen doen, behalve elkaar neerknallen.
Verder vindt hij dat je als zwarte niet hogerop kan komen, zonder het op een slechte manier te doen.
In het laatste couplet zegt hij dat alles moet veranderen, maar vooral de manier waarop mensen elkaar behandelen.
Er is al genoeg oorlog kijk naar het Midden-Oosten.
Maar zoals het nu gaat kan het niet. Nu is het voor een zwarte gewoon “ratatatata”(pistool) en zo gaat het gewoon.

Christopher Wallace aka Notorious BIG

Christopher Wallace werd geboren in New York en groeide op in een van de beruchtste buurten in Brooklyn. Als tiener verkocht hij drugs en daarnaast rapte hij als Biggie Smalls met de groep Old Gold Brothers. Hij maakte een eigen demo en via via is die terecht gekomen bij Mister Cee, Big Daddy Kane’s DJ. Zo kwam zijn demo bij Source en dit trok de aandacht van Sean ‘P. Diddy’ Combs. Hij kreeg een contract bij Bad Boy Entertainment en veranderde zijn naam in Notorious B.I.G. In 1993 zong hij ‘Real Love’ met Mary J. Blige en ‘Dolly My Baby’ met Supercat.

Zijn eerste solo single was ‘Party and Bullshit’ op de soundtrack van de film ‘Who’s The Man’. In 1994 kwam zijn debuutalbum ‘Ready to Die’ uit met de hitsingles ‘’Juicy’, ‘One More Chance’ en ‘Big Poppa’. Het album werd platinum en won verschillende Awards.Hij vormde met vrienden M.A.F.I.A. en in 1995 kwam hun album ‘Conspiracy’uit. Biggy was vaak in het nieuws in verband met geweld. Hij was ook betrokken bij een vedette tussen East en West Coast. Zijn voormalige vriend 2Pac Shakur was ervan overtuigd dat hij betrokken was bij een inbraak waarbij 2Pac gewond raakte. Na de moord op 2Pac werd hij bekritiseerd omdat hij niet aanwezig was op een vredesmars en concert in Harlem.
Opvallend is dat hij vaak debet werd gehouden aan de moord op 2Pac Shakur. Mede daarom wordt gedacht dat de moord een vergeldingsactie van de westcoast is. Hiertegenin gaat de theorie dat Biggie (zoals B.I.G. ook wel werd genoemd) en 2Pac vlak voor de moord op 2Pac een nummer samen hebben opgenomen. Het lijkt allemaal haast een soap, want nog geen jaar daarvoor heeft 2Pac enkele nummers geschreven waarin BadBoy Entertainment, B.I.G., en de complete East-coast aan de schandpaal werd genageld.

Teksten:

Everyday Struggle

Sometimes I hear death nocking in my front do'
I'm living like a hustle
Another drug in trouble, another day another sorrow
I know how it feels to wake up fucked up
Pockets broke as hell, another rock to sell
People look at ya like use to used
Selling drugs to all the loosers mad buddha abuser
But they don't know about the stress-filled day
Baby on the way mad bills to pay
That's why you drink tangarate
So you can reminisce and wish
You wasn't living so devilish s-shit
I remember I was just like you
Smoking blunts with my crew
Flipping oldies 62's
'Cause G-E-D was it B-I-G, I got P-A-I-D
That's why my mom hates me
She was forced to kick me out, no doubt
Then I figured out things went for twenty down south
Packed up my tools saw my raw power move
Black nineteen forcasted flower moves
Four drunks trying to stop my flow
And what they don't know will show on the ortopsy
Went to see papi, the cock me a brik
Asked for circumcise and he wasn't trying to hear it
Smoking mad Newports 'cause I'm doing court for an assult
That I caught in Bridge Port, New York
Catch me if you can like the ginger bread man
You better have your gat in hand
'Cause man
I don't wanna live no mo'
Sometimes I hear death nocking in my front do'
I'm living like a hustle
Another drug in trouble, another day another sorrow
I had the master plan
I'm in the caravan on my way to Maryland
With my man Tutex to take over this projects
They call him Tutex, he tote tutex
And when he smoke the boss
He likes to ask who's next?
I got my honies on the Amtrack
With the crack in the crack of her ass
Two pounds of hash in the stash
I wait for hun to make some quick cash
I told her she could be lieutenant bitch got gassed
At last so I really really lounging Black
Seating back counting double digit thousands stacks
Had to read up see what's up with my peeps
Toyota dealer cars had it cheap on the jeeps
See who got smoked but rumors was spread
Last I heard I was dead with six to the head
Then I got the phone call
It couldn't hit me harder
We got infotrated
Like lino wa' the car
I heard Tec got murdered in a town I've never heard of
By some bitch named Alberta over nickel play the burnace
And my bitch swear to God she won't snitch
I told her where she hit the bricks I'll make the hooker rich
Conspiracy should be home in three
Until them I look south for the home family
A true G, got speed blowing like a bubble
In the everyday struggle
I don't wanna live no mo'
Sometimes I hear death nocking in my front do'
I'm living like a hustle
Another drug in trouble, another day another sorrow
I'm seeing body after body and our mayor Giuliani
Ain't trying to see no black man turn into John Gotti
My daughter use a potty so she's older now
Educated street knowledge I'ma mold 'er now
Trick 'er little dope bying young girls tringes
Dealing with the dope fiend binges
Seeing syringes in the veins
Hard to explain how I maintain
The crack smoke makes my brain feel so strange
Breaking days on the set no sweat from cold moet
Can't bag yet because's still wet
But when I dry back in five at a time
I can clock about nine on the check cashing line
I had to burst on the third
Rehearse that's my word
Thinking the game Ds knew my first name
Should I quit? Shit no!
Even though they had me scared
Yo they gotta eight I gotta teck with air holes
That's just how the shit goes in the struggle mother fucker
I don't wanna live no mo'
Sometimes I hear death nocking in my front do'
I'm living like a hustle
Another drug in trouble, another day another sorrow

Wat de tekst over de getto’s zeggen:

Everyday Struggle
Dit nummer gaat meer over het eigen leven van Notorious BIG.
Hij begint met te vertellen dat hij soms het idee heeft dat “de dood op z’n deur klopt”, oftewel dat de dood vaak heel erg dichtbij komt.
Dat het normaal is om daar drugs te verkopen.
Hij vertelt dan dat hij net zo was.
Dan begint die over vroeger te rappen.
Altijd maar te smoken met zijn crew.
Zijn moeder haatte hem, daarom heeft ze hem ook het huis uitgekickt.
Ook vertelt die in het nummer over het snel geld maken door te dealen
Op het laatst vertelt Notorious BIG dat hij op een gegeven moment hoorde dat een vriend van hem vermoord was.

Verder gaat het vooral veel over drugs en dealen en dat dat een van de normaalste zaken toen was.

Nasir Jones aka Nas:

Nasir Jones, geboren op 14 September 1973, Long Island, New York, USA.
Nas talent werd gescout door Columbia records en zijn debut album Illmatic werd ontvangen als een klassieker. It Was Written volgde op Illmatic en producenten, waaronder Dr. Dre, DJ Premiere, the Trackmasterz en Mobb Deep werkte mee om het album de hitlijsten te overspoelen. Nas ruwe oldskool stijl wordt bijgestaan daar gastoptredens van Lauryn Hill en Jo uit de groep Jodeci.

Teksten

I can
[Kids]
2x
I know I can (I know I can)
Be what I wanna be (be what I wanna be)
If I work hard at it (If I work hard it)
I'll be where I wanna be (I'll be where I wanna be)

[Nas]
Be, B-Boys and girls, listen up
You can be anything in the world, in God we trust
An architect, doctor, maybe an actress
But nothing comes easy it takes much practice
Like, I met a woman who's becoming a star
She was very beautiful, leaving people in awe
Singing songs, Lina Horn, but the younger version
Hung with the wrong person
Gotta astrung when I heard when
Cocaine, sniffing up drugs, all in her nose
Coulda died, so young, no looks ugly and old
No fun cause when she reaches for hugs people hold they breath
Cause she smells of corrosion and death
Watch the company you keep and the crowd you bring
Cause they came to do drugs and you came to sing
So if you gonna be the best, I'ma tell you how

[Chorus - 2x (Nas and Kids)]
I know I can (I know I can)
Be what I wanna be (be what I wanna be)
If I work hard at it (If I work hard it)
I'll be where I wanna be (I'll be where I wanna be)

[Nas]
Be, B-Boys and girls, listen again
This is for grown looking girls who's only ten
The ones who watch videos and do what they see
As cute as can be, up in the club with fake ID
Careful, 'fore you meet a man with HIV
You can host the TV like Oprah Winfrey
Whatever you decide, be careful, some men be
Rapists, so act your age, don't pretend to be
Older than you are, give yourself time to grow
You thinking he can give you wealth, but so
Young boys, you can use a lot of help, you know
You thinkin life's all about smokin weed and ice
You don't wanna be my age and can't read and right
Begging different women for a place to sleep at night
Smart boys turn to men and do whatever they wish
If you believe you can achieve, then say it like this

[Chorus]

[Kids]
I know I can (I know I can)
Be what I wanna be (be what I wanna be)
If I work hard at it (If I work hard it)
I'll be where I wanna be (I'll be where I wanna be)

[Nas]
Be, B-Boys and girls, listen up
You can be anything in the world, in God we trust
An architect, doctor, maybe an actress
But nothing comes easy it takes much practice
Like, I met a woman who's becoming a star
She was very beautiful, leaving people in awe
Singing songs, Lina Horn, but the younger version
Hung with the wrong person
Gotta astrung when I heard when
Cocaine, sniffing up drugs, all in her nose
Coulda died, so young, no looks ugly and old
No fun cause when she reaches for hugs people hold they breath
Cause she smells of corrosion and death
Watch the company you keep and the crowd you bring
Cause they came to do drugs and you came to sing
So if you gonna be the best, I'ma tell you how

[Chorus - 2x (Nas and Kids)]
I know I can (I know I can)
Be what I wanna be (be what I wanna be)
If I work hard at it (If I work hard it)
I'll be where I wanna be (I'll be where I wanna be)

[Nas]
Be, B-Boys and girls, listen again
This is for grown looking girls who's only ten
The ones who watch videos and do what they see
As cute as can be, up in the club with fake ID
Careful, 'fore you meet a man with HIV
You can host the TV like Oprah Winfrey
Whatever you decide, be careful, some men be
Rapists, so act your age, don't pretend to be
Older than you are, give yourself time to grow
You thinking he can give you wealth, but so
Young boys, you can use a lot of help, you know
You thinkin life's all about smokin weed and ice
You don't wanna be my age and can't read and right
Begging different women for a place to sleep at night
Smart boys turn to men and do whatever they wish
If you believe you can achieve, then say it like this

[Chorus]

[Nas]
Be, be, 'fore we came to this country
We were kings and queens, never porch monkeys
It was empires in Africa called Kush
Timbuktu, where every race came to get books
To learn from black teachers who taught Greeks and Romans
Asian Arabs and gave them gold when
Gold was converted to money it all changed
Money then became empowerment for Europeans
The Persian military invaded
They learned about the gold, the teachings and everything sacred
Africa was almost robbed naked
Slavery was money, so they began making slave ships
Egypt was the place that Alexander the Great went
He was so shocked at the mountains with black faces
Shot up they nose to impose what basically
Still goes on today, you see?
If the truth is told, the youth can grow
They learn to survive until they gain control
Nobody says you have to be gangstas, hoes
Read more learn more, change the globe
Ghetto children, do your thing
Hold your head up, little man, you're a king
Young Prince thats when you get your wedding ring
Your man is saying "She's my queen"

[Chorus]

Save the music y'all, save the music y'all
Save the music y'all, save the music y'all
Save the music

Every getto:
Uhh... yeah... uhh...

[Verse 1: Nas]
Blessings of life to the children, they say life is like five days
Words of a old man with silver hair, in his wheelchair
His eyes were bloody while describin what lies before me
Said evil bitches and jealous men would try to destroy me
It occurred to me, this old nigga's words couldn't be realer
I'm on top now, slightest drama, I'll have ta kill ya
Cause animals sense weakness, sharks smell blood in water
Ishmael, Moses and Job knew the divine order
Shit is plastic material, havin' no life
I crash whips and leave it no matter the price
As long as I survive, cop a new five
Circle the block where the beef's at
And park in front of my enemy's eyes
They see that it's war we life stealers, hollow-tip lead busters
There's no heaven or hell - dead is dead fuckers
And your soul is with God, your mind keeps lurkin the earth
Watchin your own murder reoccur

[Chorus: repeat 2X]
For ever struggle, every strip, and every ghetto
For every nigga totin inner pain and heavy metal
For every child that's born, and every nigga gone
And for every breath I breathe and live to see another mornin

[Verse 2: Blitz]
It's Blitz nigga the streets glory many die for me
Got knocked, refused 3 to 9's, went to trial for me
Basically I'm just reality, loaded with foul stories of lust
Greed and contempt, no street is exempt
Extended clip shots, hoods barricaded for 6 blocks
I sip shots, watchin em hustlers pitch rocks
Oil paintin pictures of my pain, illustrate the city in vain
Fallin deep into the pits of the game
This is for the sickest state of mind, in these fatal times
Vest crimes, nickel-plated nines and niggaz for the dime
Hear the sounds of them babies cry, still I'm sayin why do we reside
In the ghetto with a million ways to die
Stayin high to relieve the pain, breathin in the game
Exhalin guilt sin and shame, misery and strain
What the fuck will tomorrow bring; luck or anthrax
I stand back, hopin I'll make it through tomorrow

[Verse 3: Nas]
My skin is a art gallery, right - with paintings of crucifixes
Hopin' to save me from all the dangers in the music business
Was once a young gangsta hangin' with youth offenders
But since I tasted paper it started losin the friendships
Watchin' kids freeze in winters, they still poor
How could I tease them with Benz's and feel no remorse
Drivin' past them in the lively fashion, diamond colors clashin'
Red stones, blue stones, red bones and black ones
Fuck did I expect with bucket seats in a Lex
And spendin' time in Chuckie Cheese with Little Des
Got guns when I'm with my daughter
Hate to bring a violent aura in her presence
She knows what daddy taught her, it's lessons
Black princess it's a ugly world
I put my life up for yours, see I love that girl
Could you believe even my shadow's jealous
My skin is mad at my flesh, my flesh hates my own bones
My brain hates my heart, my heart makes the songs
Though my songs come from the Father
I'm lonely...
Hold me, it's gettin' darker

[Chorus] - repeat 2X

Wat de teksten over de getto’s zeggen:

I can:
Dit nummer zingt Nas eigenlijk tegen (en met) de kinderen uit de getto. Hij vertelt hun eigenlijk dat ze kunnen worden wat ze willen, als je er maar hard voor werkt.
Je kunt alles worden, maar niks is makkelijk.
Hij vertelt dan over een vrouw die heel mooi was en erg goed kon zingen en iedereen vond haar fantastisch. Op een gegeven moment ging ze met de verkeerde persoon om en begon aan de drugs.
Toen is ze heel lelijk geworden en is er niks van haar overgebleven.

In het tweede couplet begint hij over de videoclips en dat jonge meisjes van 10 jaar dat nadoen.
Dat ze uitgaan met een nep ID. Ook dat ze moeten oppassen voor mensen met HIV.
Nas vind dat je gewoon jezelf moet blijven en je niet ouder moet voordoen dan je bent.
De jongens moeten niet denken dat het leven om drugs gaat, maar dat slimme jongens die dat niet doen, later kunnen doen wat ze willen.
In het laatste couplet begint hij over de geschiedenis te praten.
Ook vindt hij dat de jeugd meer moet lezen en leren om de wereld te veranderen. Je moet gewoon je ding doen.

Every getto:
De kinderen in de getto zeggen dat het leven maar 5 dagen duurt. Zo veel kans is er dus om dood te gaan. Veel mensen willen je kapot maken.
Het hele leid gaat er eigenlijk om over dat je op zoveel manieren dood kunt gaan in de getto.
In het laatste couplet zegt Nas dat hij erg is verandert sinds hij songs is gaan schrijven.

Eminem
Eminem, Marshall Mathers voor de burgerlijke stand en Slim Shady in zijn teksten, deinst er niet voor terug om eender wie er tekstueel van langs te geven en tegen menig heilig huisje te schoppen. Dat doet hij echter wel met de nodige stijl. Zijn teksten staan zonder uitzondering bol van humor en geven blijken van een gevatte geest.

Mathers groeit op als arm jongetje in Warren, Michigan. Een ongelukkige jeugd die je kan beschrijven als 'white trash', 'woonwagenpark', 'vaderloos' enzovoorts.

Samen met zijn moeder moet hij de hele tijd van hot naar her verhuizen, waardoor hij zelden de kans krijgt om vriendjes te maken. Zijn stripcollectie en de televisie zijn dan ook zowat zijn beste maatjes. Dat verbetert wanneer hij op twaalfjarige leeftijd in Detroit eindelijk een vast dak boven zijn hoofd krijgt. Op school komt hij in contact met de muziek van rappers als LL Cool J en 2 Live Crew.

Een nieuwe wereld gaat voor hem open en de jonge Marshall weet meteen wat hij wil worden wanneer hij groot is.

In 1996 brengt hij Infinite uit die slechte kritieken krijgt. Maar tijdens de 'Rap Olympics' maakt hij indruk op Dr. Dre, die hem later onder zijn vleugels neemt. In 1998 verschijnt de The Slim Shady EP, waar in undergroundkringen reikhalzend naar uitgekeken werd. Eminem beschrijft het personage Slim Shady als een iets stoutmoedigere, vuilgebekte versie van zichzelf. Dr. Dre is nu helemaal gecharmeerd en neemt samen met Eminem een volledig album op: The Slim Shady LP.

Een schot in de roos. De single My name is... wordt een MTV-favoriet en de verkoop overtreft alle verwachtingen.

Teksten

Like toy soldiers
chorus:
Step by step, heart to heart, left right left
We all fall down
Step by step, heart to heart, left right left
We all fall down like toy soldiers
Bit by bit torn apart We never win
But the battle wages on for toy soldiers

Verse 1:
I’m suppose to be the soldier who never blows his composure
Even though I hold the weight of the whole world on my shoulders
I ain’t never suppose to show it, my crew ain’t suppose to know it
Even if it means going toe to toe with the Benzino, it don’t matter
I never drag ‘em in battles that I can handle less I absolutely have to
I’m suppose to set an example, I need to be the leader
My crew looks for me to guide ’em
If some shit ever just pop off I’m suppose to be beside ‘em
That Ja shit, I tried to squashed it, it was too late to stop it
There’s a certain line, you just don’t cross it, and he crossed it
I heard him say Hailie’s name on a song and I just lost it
It was crazy, this shit went way beyond some Jay Z and Nas shit
And even though the battle was won, I feel like we lost it
I spent so much energy on it, honestly I’m exhausted
I’m so caught it I almost feel like I’m the one who caused it
This ain’t what I’m in hip-hop for, it’s not why I got in it
Now it’s never my object to for someone to get killed
Why would I wanna destroy something I helped build
It wasn’t my intentions, my intentions were good
I went through my whole career with out ever mentioning ____
And that’s just outta respect for not running my mouth
And talking about something that I knew nothing about
Plus Dre told me stay out, just wasn’t my beef, So I did
I just fell back, watched and gritted my teeth while he’s all over TV
Now I’m talking a man who literally saved my live, like fuck it
I understand, this is business and this shit just isn’t none of my business
But still knowing this shit could pop off at any minute

chorus:
Step by step, heart to heart, left right left
We all fall down
Step by step, heart to heart, left right left
We all fall down like toy soldiers
Bit by bit torn apart We never win
But the battle wages on for toy soldiers

Verse 2:
It used to be time when you could just say a rhyme
And wouldn’t have to worry about one of your people dying
But now it’s elevated cause once you put someone’s kids in it
Shit gets escalated, it ain’t just words no more, is it
It’s a different ball game, call names and you ain’t just rapping
We actually tried to stop the 50 and Ja beef from happening
Me and Dre had sat with him, kicked it and had a chat with him
And asked him not to start it, he wasn’t gonna go after him
Until Ja start gabbing in magazines how he stabbed him
Fuck it 50, smash him, mash him, and let him have it
Meanwhile my intentions pulley’d in other directions
Some receptionist said the source who answers phones at his desk has an erection for me and thinks that I’ll be his resurrection
Tries to blow the dust of his mic and make a new record
But now he’s fucked the game up cause one of the ways I came was through that publication, the same one that made me famous
Now the owner of it got a grudge against me for nothing but fuck it
That motha fucker can get it too, fuck ‘em then
But I’m so busy being pissed off, I don’t stop to think
That we just inherited 50’s beef with murder inc
And he’s inherited mine, which is fine, ain’t like either of us mind
Still have soldiers that is on the front line that's willing to die for us
As soon as we give the orders, never to extort us
Strictly to show they support us
Maybe shout ‘em out in a rap or up in chorus to show we love ‘em back
And to let ‘em know how important is to have Runyon Avenue soldiers up in
our corners
Their loyalty to us is worth more then any award is
But I ain’t trying to have none of me people hurt or murdered
It ain’t worth it, I can’t think of a perfecter way to word it
Then to just say that I love y’all too much to see the verdict
I’ll walk away from it all before I’ll let it go any further
Now don’t get it twisted, it’s not a plea that I’m coping
I’m just willing to be the bigger man
If y’all can quiet popping off at the jaws with the knocking
Cause frankly I’m sick of talking
I’m not gonna let someone else’s coffin rest on my conscious

chorus

Wat de tekst over de getto’s zeggen:

Dit nummer zegt niet heel veel over de getto zelf, maar vooral over hoe de rappers met elkaar omgaan. De meeste rappers houden een beetje de getto attitude. Altijd ruzies enz. en daar rapt eminem nu over. Ik vond dit nummer er zeker bij passen.
In de rapwereld zie je altijd zo veel ruzies en het hele west-east coast gedoe. De meeste van die rappers komen ook uit de getto’s en hebben dit ook allemaal geleerd in de getto’s.

Like toy soldiers:
stap voor stap, hart tegen hart, links rechts links
we komen allemaal terecht
stap voor stap, hart tegen hart, links rechts links
we komen allemaal terecht, als speelgoed soldaatjes
tand voor tand, we winnen nooit
Maar de strijd gaat door, voor speelgoed soldaatjes

Verse 1:
Ik zou de soldaat moeten zijn die nooit meer kan verliezen
En terwijl ik dacht dat ik de hele wereld op mijn schouders had
Ben ik nooit zo geweest dat ik er mee ging patsen. En ik vertelde het niet aan iedereen
Ook als dat betekent dat ik moet battlen met Benzino, het maakt me niet uit
Ik sleep hem nooit in battles die ik niet aankan, tenzij ik geen andere keus heb
Ik zou een voorbeeld moeten zijn, ik ben een leider
Mijn crew helpt me erdoorheen
Als zij opeens ruzie zouden krijgen sta ik naast ze
Die Ja-shit, ik probeerde het tegen te houden maar dat ging niet
Er is een bepaalde lijn die je niet overgaat, en hij ging erover
Ik hoorde hem Hailie's naam zeggen in een rap en ik ging door t lint
Het was absurt, het ging veel verder dan de ruzie tussen Jay-Z en Nas
En ook al wonnen we, het voelde alsof we verloren hadden.
Ik heb er zoveel energy ingestoken, eerlijk waar ik ben uitgeput
Ik voel me zo klote, het is net alsof ik ben begonnen
Dit is niet waar hip-hop voor staat, dit is niet waar ik ingestapt ben
Het is nooit mijn doel geweest om iemand dood te hebben
Ik wil niet kapot maken, waaraan ik zelf hem meegeholpen met bouwen (hip-hop)
Het waren niet mijn bedoelingen, mijn bedoelingen waren goed
Ik ging mn hele carriere door, zonder ook maar één battle te beginnen
En daar heb ik respect door gekregen
En praten over iets waar ik niets vanaf weet
En Dr Dre zei me om me er niet mee te bemoeien, dus dat deed ik.
Ik stapte naar achteren, keek naar hem terwijl hij dingen over me zei op TV
Ik praat over een man die zowat mn leven redde
Ik begreep het, zaken zijn zaken, en dit zijn niet mijn zaken
Maar ik weet nog steeds dat deze shit iedere minuut weer los kan barsten

refrein:
stap voor stap, hart tegen hart, links rechts links
we komen allemaal terecht
stap voor stap, hart tegen hart, links rechts links
we komen allemaal terecht, als speelgoed soldaatjes
tand voor tand, we winnen nooit
Maar de strijd gaat door, voor speelgoed soldaatjes

Verse 2:
er was een tijd dat je gewoon kon rappen
En je geen zorgen hoefde te maken dat er iemand van je aangevallen werd
Maar die tijd is er niet meer omdat iemand kinderen erbij betrokken heeft
Shit is geëscaleerd, er zijn geen woorden meer voor, of wel
Het is een ander balspel, als je namen noemt ben je niet meer gewoon aan het rappen
We probeerden de beef tussen 50 en Ja te voorkomen
Ik en Dr Dre hebben met hem gezeten, vertelt hoe het in elkaar zat en met hem gepraat
En hem gevraagd om niet te beginnen, 50 zou niet achter hem aangaan
Totdat Ja begon met uitdagen in tijdschriften over hoe we hem naaiden
fuck it 50, pak hem, sla hem, en laat hem lekker die ruzie krijgen
Ondertussen mijn bedoelingen gingen een andere richting op
Een of andere receptionist zei dat Benzino fan van me was en dacht
dat ik hem kon helpen weer bekend te worden
Proberen om de stof van zn microfoon te blazen en een nieuw album te rappen
Maar nu heeft hij het helemaal verpest omdat een van de manieren dat hij mij gebruikte
was in dat tijdschrift waarin hij mijn rap schreef van jaren geleden
Nu heeft de eigenaar van dat tijdschrift een hekel aan me, voor niks, maar laat maar
Die motherfucker kan ook die battle krijgen, fuck ze dan
Ik heb het te druk om boos te zijn, maar ik kan niet geloven
Dat ze denken dat we die battle van 50 met murder inc maar verzonnen hebben
En hij is niet meer populair, lekker boeiend net of hij zo goed was
We hebben nog steeds rappers aan het front die aan onze kant staanen zodra we wat zeggen, laten ze ons niet in de steek
ze weten precies hoe ze ons kunnen helpen
Misschien bedanken we hun in een rap, of geven ze respect een een refrein
Om ze te laten weten hoe belangrijk het is om vrienden te hebben die je niet in de steek laten
Hun vriendschap is belangrijker voor ons dan welke award dan ook
maar ik probeer ervoor te zorgen dat niemand gewond of vermoord wordt
Dat is het gewoon niet waard, ik denk aan een betere manier om dit te zeggen
Dan gewoon te zeggen dat ik teveel van jullie houd om ongelukken te krijgen
Ik loop weg voor geweld voordat het fout gaat
nou raak niet in de war, ik wil je alleen duidelijk maken
dat ik gewoon probeer de slimste te zijn
Waarom zou je geweld gebruiken als je het ook anders kan oplossen
Want eigenlijk ben ik het zat om te praten
Ik wil niet dat er iemand in zn kist liggen en dat het mijn schuld is

chorus:
stap voor stap, hart tegen hart, links rechts links
we komen allemaal terecht
stap voor stap, hart tegen hart, links rechts links
we komen allemaal terecht, als speelgoed soldaatjes
tand voor tand, we winnen nooit
Maar de strijd gaat door, voor speelgoed soldaatjes

3 Oorsprong van de Rap

Oorsprong van de rap:

De oorsprong van de rap is niet zo moeilijk te bepalen. Rappen kwam al voor in de slavenliederen van de negers in Amerika. Dit hebben de Afro-Amerikanen van nu overgenomen en gebruikt in de hiphopcultuur. Het is toch iets waar ze trots op zijn.

Met de komst van de slaven naar Amerika kwam ook de muziek van de slaven mee naar Amerika. Tijdens het werken van de slaven op de plantages begeleiden zij zichzelf vaak met zang. Sommige werk is makkelijker als je het begeleid met een bepaalde maat, maar het was natuurlijk ook gewoon mooi. Toen de slavernij werd afgeschaft, konden de voormalige slaven zich “vrijer” bewegen. Toch was er nog steeds sprake van discriminatie. De zwarte mensen werden nog erg onderdrukt in hun bestaan. Het werd hen bijvoorbeeld nog steeds verboden om van openbare gelegenheden gebruik te maken, bepaald werk mochten ze niet uitvoeren, wat betekende dat zij overwegend slecht betaald werk verrichten. Ook na de afschaffing van de slavernij verkeerde de zwarte mensen nog steeds in armoedige omstandigheden. Een oplossing voor deze armoede was voor sommige het op straat vertonen van hun kunsten. Muziek was voor de zwarte mensen een uitgesproken manier om zich te uiten. In de loop van de tijd is hier ook de moderne muziek, Rap en Hiphop uit voortgekomen

Toch is rap in de loop van de tijd een ook een eigen muziekstijl geworden. Je zou het als een subindeling onder hiphop kunnen zien. Het is wel enigszins verwarrend omdat de manier van zingen en de muziekstijl niet altijd samengaan. Aanvankelijk was de rapmuziekstijl typerend doordat het rappen centraal stond en waarbij de rapper ook een belangrijke boodschap probeerde door te geven aan zijn publiek. Nu is dat niet geheel meer zo. Rapmuziek heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld en is moeilijk meer te onderscheiden van de andere hiphopmuziekstijlen.

Oorsprong van de hip hop:

Omdat de oorsprong van de rap eigenlijk nauw samenhangt met de oorsprong van de hiphop, ga ik ook uitleggen hoe de hiphop is ontstaan. Omdat veel mensen niet weten wat hip hop nou precies is, zal ik dat eerst ff uitleggen.

Hiphop is de verzamelnaam voor een cultuur die meerdere aspecten inhoudt: rap, breakdance, turntablism en graffiti. Een vijfde component is het beatboxen dat nauw samenhangt met het rappen of mc’en. Beat boxing is geluid maken met je mond en met je stem zodat een soort van alternatieve muziek ontstaat. Zo maak je, zonder iets te hoeven aanschaven, krachtige geluiden welke op de beats in een liedje lijken.

Rap
Rappen (MC’en) is een vorm van rijmend praten/zingen. Meestal gebeurt dit in samenwerking met een dj die via zijn draaitafels (turntables) voor een beat zorgt. Er zijn zelfs rappers (mc’s) die zelf een beat maken door middel van mondgeluiden. Dit heet beatboxing. De bekendste beatboxer is ongetwijfeld Rahzel van rapgroep The Roots. Hij kan meerdere geluiden maken terwijl hij tegelijkertijd rapt. De beste MC’s zijn degenen die razendsnel een tekst kunnen improviseren. Er worden MC-battles (wedstrijden) gehouden, waarbij het de bedoeling is dat twee MC’s elkaar verbaal proberen in te maken.

Breakdance
Breakdance is een heel aparte vorm van dansen die hoort bij de hiphopcultuur. De term breakdancing komt van ‘breaks’, wat een soort door een dj gecreëerde onderbrekingen in een plaat zijn. Je beweegt je heel erg raar en kronkelig in de lucht en op de vloer, het is echt prachtig om te zien.
Deze soort van muziek en dansen had men nog nooit eerder gezien. In deze onderbrekingen werd gebreakdanced. Breakdancers worden ook wel B-boys/girls genoemd. Waar de B voor staat is een discussiepunt. Sommigen zeggen Beatboy anderen Boogieboy.
Het is moeilijk om de precieze oorsprong van breakdancing te achterhalen. Veel bewegingen vinden hun wortels in dansvormen als de Charleston en Lindy hop uit de jaren ’60. Sommigen beweren zelfs dat een aantal breakdance bewegingen uit Kung-Fu films komen.
Uiteindelijk werd deze nieuwe dansvorm meer en meer op straat beoefend in plaats van in clubs. Volgens veel verhalen werd breakdance zelfs gebruikt om geschillen tussen bendes op te lossen als vervangingsmiddel voor echt geweld. Elke bende liet zijn beste ‘breaker’ dansen en degene met de beste bewegingen won. In de loop der tijd werden rivaliserende bendes soms ook rivaliserende breakdance groepen die samen oefenden op nieuwe bewegingen.
Een van die groepen was Bambaata’s Universal Zulu Nation. Deze groep stond onder leiding van de legendarische MC Afrika Bambaata. In deze tijd veranderde het breakdancen enorm. Er kwamen steeds meer nieuwe bewegingen die meer weg hadden van acrobatiek dan gewoon dansen. Dit werd in de jaren ’80 vooral gedemonstreerd door de legendarische Rock Steady Crew. De beste breakers draaien op hun hoofd, rug, liggend om hun eigen as en hebben de meest ingenieuze beenbewegingen. Er zijn waarschijnlijk honderden bewegingen maar enkele bekende en veel gebruikte zijn de volgende:

- headspins
- 1990’s
- handglides
- backwallovers
- flares
- crabs
- sixsteps
- windmills
- backspins
- freezes

Turntablism
Turntablism vat alles samen wat met turntables (draaitafels) te maken heeft. De turntablist (dj) maakt gebruik van twee turntables en probeert daar het maximale uit te halen aan geluiden, ritmes en beats. Alhoewel dj's oorspronkelijk alleen de MC’s begeleidden zijn er ook veel dj's die zich alleen bezig houden met het creëren van de instrumentale vorm van rapmuziek. Er worden jaarlijks grote battles (wedstrijden) gehouden waarin de dj’s met de beste ‘skills’ worden gekozen. De meest toonaangevende toernooien zijn de ITF (International Turntable Federation) en DMC battles waaraan dj’s uit de hele wereld deelnemen. De meeste Turntablists maken deel uit van collectieven. Enkele bekende collectieven zijn: X-ecutioners, The Allies, Beat Junkies, 5th Platoon en The invisble Skratch Piklz.

Enkele termen zijn:
- Beat juggling
Hierbij wordt een continu ritme gecreëerd door de beats van twee verschillende platen af te wisselen. De snelheid kan aangepast worden waardoor een nieuwe beat ontstaat.

- Scratching
Het handmatig op en neer draaien van een plaat waardoor een ‘scratchend’ – krassend – geluid ontstaat. Er zijn met het mengpaneel verschillende geluidseffecten te maken terwijl wordt gescratched.

In Turntable battles is het de kunst zo origineel mogelijk te zijn in het creëren van nieuwe geluiden, ritmes en effecten. Een jury bepaalt wie de winnaar is. De jongste winnaar van alle toonaangevende battles Is DJ A-Trak uit Canada. Op zijn vijftiende won hij zijn eerste wereldtitel. A-Trak zat toen nog gewoon op de middelbare school en versloeg alle turntable-grootheden. Tegenwoordig zit hij bij The Allies en is nog steeds een van de beste Turntablists. Dat mag ook wel, hij oefent zo’n 4 a 5 uur per dag.

Graffiti
Graffiti, ook wel ‘spraycan-art’ vindt zijn wortels, net als rapmuziek, in de Afro-Amerikaanse buurten eind jaren 60, begin jaren 70. Jongeren schreven hun naam of ‘nickname’ op muren en treinen om elkaar te beconcurreren. Ook veel gangs (bendes) gebruikten deze methode om hun territorium af te bakenen. Er kwam een punt waarop de muren zoveel ‘tags’ (eigenlijk een soort handtekeningen) bevatten dat de namen van de schrijvers niet eens meer opvielen. De uitvinding van de spuitbus bood uitkomst.
Om weer op te vallen werden de namen en tekeningen steeds groter en kleurrijker. De nieuwe kunstvorm werd groter en groter en er kwamen veel nieuwe artiesten die hun eigen stijl introduceerden. Tussen 1970 en 1980 werden zoveel pieces (van ‘masterpiece’) geschreven dat de gemeente New York zo’n slordige 150 miljoen moest uitgegeven om ze ook weer te verwijderen.
Tegenwoordig is graffiti een veelgezien fenomeen in elke stad en is het een wereldwijd verspreide artistieke uiting. Over het artistieke gehalte wordt overigens nog altijd gediscussieerd. Niet iedereen kan een beschilderde muur waarderen, maar dat is een kwestie van smaak. En daar valt niet over te twisten.
In 1978 besloot Lee Quinones zijn wijk in Brooklyn op te fleuren. Hele nachten schilderde hij door en maakte er een spectaculaire graffiti-gallerij van. Rap artiest en journalist Fab Five Freddy was zo onder de indruk van deze verschijning dat hij er een artikel aan wijdde in een krant. Op hetzelfde moment kwam directeur Claudio Bruni van Medusa galerij uit Rome aan in New York om het nieuwe graffiti fenomeen te bestuderen. Ook hij was onder de indruk. Lee Quinones werd de eerste graffiti artiest die tentoongesteld werd in Europa.
In 1983 werden door initiatief van een Nederlandse kunsthandelaar alle meestbelovende New Yorkse graffiti artiesten bijeen gebracht. Hun kunstwerken werden tentoongesteld in museum Booijmans van Beuningen en werd een groot succes. Vanaf dit moment werd graffiti gezien als een serieuze vorm van kunst. Het zorgde ook voor een tweedeling. Een groep besloot de kunstenaars kant op te gaan waarbij hun spuitbus een moderne vorm van penseel werd. De andere groep bleef de straatcultuur trouw en daarmee ook de hiphopcultuur.

Maar nu weer even terug naar het begin. We weten nu wel waaruit hip hop bestaat, maar hoe is het nu eigenlijk precies begonnen?

De V.S. is natuurlijk het moederland van hiphop en alles wat erbij hoort. De complete geschiedenis van hiphop heeft zich in de VS afgespeeld. Af en toe kwam er eens een impuls uit bijv. Jamaica, Italië of Mexico, maar de VS is overduidelijk hoofdstad qua hiphop.
De geschiedenis van hiphopmuziek gaat terug naar halverwege de jaren 70. Sinds die tijd begonnen muzikanten muziek(stijlen) te mixen. Zo ontstond hiphopmuziek. Want hiphopmuziek is in z'n origine niets meer dan oude muziek die opnieuw gemixt wordt. Daarom zijn er tegenwoordig ook zoveel hiphop artiesten die een oude hit coveren. Je zou kunnen zeggen dat de cultuur al zo lang bestaat als de getto's van Amerika. Want hier komt het toch echt allemaal vandaan, en het is moeilijk aan te geven wanneer de cultuur ontstond.
Nog altijd slaan de Amerikaanse rappers elkaar de hersens in over de vraag welke plaats zich de hoofdstad van hiphop mag noemen. Waarschijnlijk is de muziekstijl geboren in The Bronx. Dit is een wijk in New York (= eastcoast).

DJ Kool Herc:

Een van de verhalen ober de oorsprong van de hip hop begint zo rond 1975 met Kool Herc, een immigrant van Jamaicaanse afkomst . Hij woonde in Bronx en volgens velen mag hij de titel “allereerste hiphop DJ”claimen.

Kool Herc draaide vaak op buurtfeesten (Blockparties) en vond het leuk om met z'n muziek te experimenteren. Hier introduceerde hij het zogenaamde “Toasting”. Dat waren rijmpjes (rhymes) over reggaemuziek heen.
Op een dag zette hij twee exact dezelfde platen op, waarvan hij steeds hetzelfde stukje bleef herhalen. Het resultaat noemen we tegenwoordig De Beat.
Toen kwam er het rappen bij. DJ Kool probeerde zo de feestgangers in toom te houden. Langzaamaan begon zo de hiphop muziek te groeien.

Het rappen op zich was niets nieuws. Dit gaat al terug naar de tijd van de slavernij waar Afrikaanse verhalenvertellers de dorpjes langsgingen en ook in de reggae, blues en gospel is het terug te vinden. Maar de manier van platen draaien en rappen was wel nieuw. Omdat Herc's ritmisch gebabbel leek aan te slaan besloot hij een paar vrienden uit te nodigen om te rappen, zodat hij zich vol op de muziek kon concentreren. Hij liet hij het rappen over aan Coke la Rock en Clark Kent. Het eerste rapteam was geboren en kreeg de naam Kool Herc and the Herculoids Zo zijn de Masters of Ceremony ontstaan (MC's). Het rijmen is MC’ing
Al gauw werden de rijmpjes vervangen door soms wel een halfuurdurende freestyles, waarin de rappers elkaar proberen te overtreffen. De feestgangers verzonnen hier vervolgens nieuwe danspasjes bij ("electric boogie" en "breakdance").

Alhoewel Kool Herc de grondlegger was van de huidige rapmuziek en turntablism, was hij niet de uitvinder van het ‘scratchen’. Bij scratchen wordt een plaat tegen de normale draairichting in gedraaid en geeft daardoor een typisch ‘krassend’ geluid wat veel gebruikt wordt in rapmuziek.

Het verhaal gaat dat Grand Wizard Theodore het scratchen per ongeluk heeft uitgevonden.Toen zijn moeder hem riep omdat hij zijn muziek te hard aan had staan tijdens een oefensessie hield hij de draaiende plaat tegen en hoorde toen het ‘scratchende’ geluid dat de plaat maakte.
Dat het een leuk verhaal is staat vast, maar of het waar is blijft natuurlijk de vraag.
De nieuwe muziekvorm steeg in populariteit en een van de eerste echte commerciële successen kwam op naam te staan van de Sugarhill Gang in 1979 . Het nummer ‘Rapper's Delight’ werd een internationale hit en er werden wereldwijd zo’n twee miljoen exemplaren van verkocht. In het nummer gebruikten ze o.a. een baslijn van het bekende discoliedje ‘Good Times’ van Chic. In deze tijd werd ook de term Hiphop geïntroduceerd.

Een andere grote hit was ‘The Message’ en werd in 1982 gescoord door Grandmaster Flash and the Furious Five. Los van het feit dat van de maxi-single een miljoen exemplaren over de toonbank gingen werd een nieuwe trend gezet.

In plaats van op te scheppen over wie de beste of de grootste was, waren zij de eersten die in een rapsong het hopeloze leven van de Amerikaanse getto’s beschreven.

Toen in 1983 weer een rapsong hoog scoorde in de hitlijsten. Dit maal door Melle Mel. Met zijn anti-cocainenummer "White Lines" rekende de Rapscene definitief af met zijn ondergrondse karakter. Meer en meer rapartiesten braken door, waaronder enkelen die een nadrukkelijke stempel op de hedendaagse rapmuziek hebben gezet, zoals Afrika Bambaata (wiens muziek sterk beïnvloed werd door de Duitse electro-band Kraftwerk) en RUN DMC.
Afrika Bambaata

Los van het feit dat Run DMC in 1986 3 miljoen stuks van hun plaat ‘Raising Hell’ wisten te verkopen, is ook de huidige hiphop kledingstijl voor een groot deel aan hen danken. Zij waren de eersten die zich kleedden met ‘sportsgear’, gouden kettingen en Adidas sneakers. Hiermee had RUN DMC een primeur: zij waren de eersten die een sponsorschap overhielden aan hun gratis reclame voor de Duitse schoenenfabrikant in het liedje ‘My Adidas’. Uiteraard werd hier een boel geld mee verdiend. En natuurlijk een heleboel gratis schoenen !!! Een andere primeur was ook voor RUN DMC. In hun nummer ‘Walk This Way’, wat ze samen met rockgroep Aerosmith componeerden, waren zij degenen die voor het eerst iets maakten met rockmuziek. Tegenwoordig wordt deze mix van stijlen vaker uitgevoerd door bands zoals Limp Bizkit.

In 1984 was LL Cool J 15 jaar oud toen hij ontdekt werd door de (blanke) rapgroep Beastie Boys. Hij was muzikaal sterk beïnvloed door RUN DMC. Hij was de eerste die een monsterhit scoorde met een rap ballad. ‘I Need Love’ was een groot succes in 1987.

Vele sterren volgden elkaar in hoog tempo op. Eind jaren tachtig waren rappers zoals Eric B & Rakim zeer populair door de nieuwe stijl die zij ontwikkelden. Hun geluid was wat minder ruw en zij maakten veel gebruik van samplers (een sampler is een apparaat waarmee een stukje muziek zoals een baslijn of een drumritme apart kan worden genomen.) Uit deze tijd stammen de eerste ruzies over copyrights. Artiesten als James Brown en Bobby Byrd klaagden het Rapduo aan omdat stukjes van hun muziek gebruikt werd. Tegenwoordig wordt zoveel gebruik gemaakt van samples dat er gemiddeld zo’n $ 30.000 aan royalty’s afgedragen moet worden voor een rap album.

In 1988 braken groepen als Public Enemy en EPMD door. Vooral Public Enemy werden berucht vanwege hun harde teksten over het leven in de Afro-Amerikaanse getto’s. Hiermee werd voortgezet wat Grandmaster Flash had gestart met ‘The Message’. Eens te meer werd duidelijk hoe slecht de levensomstandigheden in de getto’s waren. De media reageerden geschokt op de teksten van Public Enemy en begonnen een offensief tegen het trio. De nieuwe rapsterren haalden uit met het nummer ‘Don't Believe The Hype’ wat als tegenaanval bedoeld was. De opzet lukte. Hun tweede album ‘It Takes A Nation Of Millions To Hold us Back’ kreeg de platina status.

Tot toen was Hip hop eigenlijk alleen in New York en die richting. Het begon nu ook door te dringen tot de Amerikaanse westkust. Los Angeles werd vertegenwoordigd door NWA. Het uit Compton afkomstige viertal introduceerde een nieuwe stroming binnen het genre: de Ganstarap. In deze muziekvorm werden geweld, drugs en bendeoorlogen op expliciete wijze beschreven, wat tot enorm veel kritiek vanuit de media leidde.Vooral het nummer ‘Fuck The Police’ deed veel stof opwaaien en gaven NWA een berucht imago. Een van de leden was Dr. Dre, nu een van de meest gerenommeerde producers van de rapwereld.

Begin jaren ’90 is volgens velen een groot creatief hoogtepunt. Er ontstaan nieuwe groepen met een nieuwe ‘sound’. Uit New York komen groepen als A Tribe Called Quest, De La Soul, Brand Nubian, Pete Rock & CL Smooth en Ultramagnetic MC’s. Zij gebruiken veel samples uit oude soul-, funk-, en jazzplaten wat hun producties een rustiger en artistieker geluid geeft.

A Tribe Called Quest Mos Def The Roots

Ook halverwege de jaren ’90 staan groepen op met een hele eigen stijl zoals Common, Mos Def en The Roots. Deze rapgroep uit Philadelphia maakt gebruik van een live band met een drummer, een bassist en een toetsenman. Een van de smaakmakers van het gezelschap is Rahzel ‘the human beatbox’. Met zijn ongeëvenaarde beatboxtalent zijn zijn klanknabootsingen nauwelijks van echt te onderscheiden.

Tegenwoordig is Rapmuziek een volwaardige muzieksoort waarin miljarden dollars per jaar worden omgezet. Er valt veel geld te verdienen in deze industrie en dat veroorzaakt een grote stroom aan nieuwe artiesten. Er worden veel stijlen met elkaar gemixed, zoals R&B met rap en heavy metal met rap. Of dit ten goede komt aan de kwaliteit van de muziek, daarover verschillen de meningen. Sommigen houden de muzieksoort liever ‘underground’ en vinden dat de huidige hiphopcultuur niets meer te maken heeft met graffiti, breakdance en turntablism. Anderen zien in de huidige rapmuziek een nieuwe commerciële muziekstroming die gewoon lekker in het gehoor ligt.

En nog weer anderen, die zullen er waarschijnlijk nooit van houden.

Gedetailleerd Historisch overzicht van de rapmuziek:

1970-1973
Vic, een postbode startte met het taggen in de vroege jaren '70 in New York City. Hij zou zijn naam op elke bus en metro zetten (aka "All City"). Zijn naam en ID-nummer (156) verschenen op elk metrostel en bus, waar hij mee meereed.

Niemand weet echt wie startte met het echte graffiti werk, maar we weten wel wie het beroemd maakte. Een Griekse tiener, Demetrius uit Washington (aka TAKI 183).

1973
Dj Kool Herc (aka Clive Campell), vader van het hiphop gebeuren, draaide zijn eerste fuif (block-party). Hij draaide soul, old funk en R&B. Geboren in Jamaica en geïmmigreerd in 1967 (12 jaar) vanuit Kingston naar de Bronx.

1974
Kool Herc draaide op verscheidene fuiven. Grandmaster Caz (Cold Crush Brothers), Bambaataa (aka Kahyan Aasim - born 1957) en Grandmaster Flash ( vernieuwer van het snelle mix werk, master van de "wheels of steel") werden beinvloed door zijn dj-skills.

Graffiti verspreidde zich op de New Yorkse metro-stellen.

1975
Mc'ing ontwikkelde zich uit de zgn. "party-shouts". (mc = master of ceremony)
vb.: "Kool Herc is in tha house and he'll turn it out without a doubt".

1977
Hiphop zal zich meer toespitsen op het mc-gebeuren

Rock steady crew werd opgericht door de Bronx b-boys Jimmy D en JoJo.

Wat "uprock" voor de jongens uit de Bronx was, dat was tot wat "locking" was uitgegroeid voor de LA jeugd. Het begon allemaal met Lockatron Jon en Shabba-Doo. Shabba was ook verantwoordelijk voor het introduceren van "popping" in NY (waarvan velen zeggen dat het de 1e hiphop dansstijl is, sommigen beweren zelfs dat ze het al in 1969 dansten).

1978
De muziekindustrie ontdekte Hiphop.

In deze tijd was Kurtis Blow ook op zoek naar een dj. De broer van zijn manager (Russel Simmons) kreeg de job. Zijn naam was Joseph (aka Run van Run DMC). Hij kreeg de bijnaam Run omdat hij zo snel kon wisselen tussen 2 draaitafels.

1979
The sugar hill gang ( een pre-fab groepje bij elkaar geraapt door Sylvia Roberts ) nam de plaat "Rappers Delight" op. Het was het eerste commerciele rap plaatje van het Sugar Hill recordlabel.

1982
Dynamic Rockers en Rock Steady Crew battle'den in het Lincoln Centrum.

1982
Grandmaster Flash bracht in juni "The Message" uit bij Sugar Hill records. Hij bleef steken op #4 in de charts.

Wildstyle ( film ) bevat de 4 peilers van hiphop: graffiti, mc'ing, dj'ing, b-boying.

1983
The Rock Steady Crew verscheen in "Flashdance". Ze bezochten het VK en imponeerden een groepje jongeren in Manchester die later zouden uitgroeien tot de Kaliphz crew.

Run DMC nam "It's like that" op en zette hiermee een symbolisch einde aan de old skool rap style, alhoewel ze toch nog voor enkele jaren zouden doorgaan.

Michael Jackson showde z'n "moonwalk" tijdens de Grammy's en de hele wereld dacht dat hij een breaker was.

1986
Run DMC releaste een hiphop-versie van Aerosmith's "Walk this way"; hiphop brak in één klap door in de hitparade, MTV en massa media.

1987
Beastie Boys: Fight for your right. Blanke Amerikanen brengen hun partyrap. Het zijn punkfanaten met een voorliefde voor zware en agressieve muziek. Doorbraak van de Beastie Boys. Ze werden door Madonna gekozen om haar voorprogramma te verzorgen. Ze gedroegen zich echter zo slecht op en naast het podium, dat ze door de toermanager verwijderd werden.

1988
Public Enemy, een ware revolutie in het genre. De lat komt hoger te liggen, zowel muzikaal als tekstueel. Public Enemy brengt een gelaagde collage van ritmepatronen, samples en raps. vb. Night of the living baseheads (scherpe aanklacht tegen drugsdealers).

1989
NWA (niggers with attitude): Straight outta Compton. Deze Westcoast rappers zullen de stijl nog agressiever maken. Geweerschoten, extreme stoefrappen en vooral seksistisch getind. NWA werd vaak gecensureerd omwille van zijn 'explicit lyrics' vb. Fuck the Police.

1990
2Pac voegde zich bij Digital Underground als roadie en danser.

1991
NWA ( Nigga's With Attitude ) bracht Niggaz4life uit en werd het 1e hardcore rap album dat #1 stond in de charts (ondanks het verbod van enkele platenwinkels en andere censuur).

1993
Dr DRE's "the Chronic" scoorde multi-platinum en DRE startte met een gangsta bandwagon.

Wu Tang Clan leverde het platina debut-ablbum "Enter the Wu-tang (36 chambres).
Wu-Warriors: Prince (The RZA) Rakeem, Raekwon, Ol' dirty bastard, Method man, Ghost face Killah, Genius (GZA), U-god, Master Killa en Inspectah Deck.

1994
Tupac schoot 5 maal in een NYse opnamestudio en stal ook nog eens $40,000 aan juwelen. Hij verbleef 8 maanden in de gevangenis.

1995
Tupac tekende in bij Death Row Records nadat Suge Knight 1.4 miljoen dollar borg neertelde.

1996
Tupac werd op 7 september in Las Vegas neergeschoten. Hij stierf op 13 september rond 4:03 pm. (Suge Knight zei hem zijn kogelvrije vest uit te doen omdat het warm was) (RIP)

1997
Op 7 maart werd Notorious BIG (aka Biggie Smalls, zijn echte naam was Christopher Wallace) neergeschoten terwijl hij een feestje verliet na de Soul Train Music Awards. (Sean "Puffy" Combs reed in de wagen voor hem). (RIP)

Missy "Misdeanor" Elliott won 2 Billboard Video Music Awards voor beste Rap clip en beste nieuwkomer.

1999
Lauryn Hill was de eerste vrouw die genomineerd was voor 10 awards in de geschiedenis van de Grammys. Ze won er 5 van.

2000
Andre Young, aka Dr. DRE, daagde Napster voor de rechtbank. Het online muziekbedrijf zou zijn copyright schenden.

2001
LL Cool J werd vervolgd door 4 van de "Furious Five" voor zijn song "4, 3, 2, 1". De song zou stukken overnemen van hun hit uit 1979, Superrappin'.

Eminem (alter ego = Slim shady ) pleitte schuldig voor 1 van de 2 aanklachten ten gevolge een incident uit juni. Hij bedreigde een man, betrapt toen hij Em's vrouw kuste. De aanklagers lieten de gewapende bedreiging vallen in ruil voor een schuldig pleiten voor het dragen van een wapen.

4 Verschuiving van de inhoud van de hip hop

Inhoud van de hip hop vroeger:

Voordat we het over deze verschuiving kunnen hebben, moeten we eerst een stukje de tijd in.
Hiphop is in Amerika ontstaan in de jaren '60/'70. De over het algemeen arme zwarte bevolking werd in de grote steden apart gezet in getto's. Hierdoor ontstond het probleem dat deze bevolking langzaamaan in een vicieuze cirkel kwamen. Men kwam er niet zomaar uit, mede door de discriminatie die nog steeds hoogtij vierde in de VS. Men moest zichzelf tegen elkaar in een armoedige omgeving beschermen. Vanzelf werden criminaliteit en drugsproblematiek de gewoontes van de dag. Zo vormden zich ook gangs onder de werkeloze / ongeschoolde jongeren in de getto's. Deze gingen samenhangen.
Zo ook in New York. Hier is hiphop ontstaan. Hiphop hield in: overleven in de jungle van beton. Motto's: overleven, desnoods ten koste van anderen. En niet met je laten sollen. De overheid weet niet wat gaande is in jullie wijken en steekt ook geen vinger uit om te helpen. Je staat er alleen voor.
Het is dan ook niet vreemd dat de spreuken die nu terug te vinden zijn, niet van een zeer hoge standaard zijn. De taal van de straat werd de taal van hiphop. De kunst van de straat werd de kunst van hiphop. Graffiti werd kunst. Toen begon het grote publiek weer aandacht te krijgen. Begin jaren '80 werd graffiti een rage. Nieuws volop, er woonden in die getto's daadwerkelijk artiesten. Intussen had de westcoast (L.A., San Fransisco) de muziek ontwikkeld. Ook dit sloeg ietwat aan. Hiphoppers werden gezien als rare negers met grote gouden kettingen die rapten over vrijwel alleen maar feesten. Maar langzaamaan zakte die aandacht ook weer weg. Ze waren weer terug bij af. Criminaliteit rees de pan uit. Rappers werden voorgesteld als moordbeesten, die rondreden in pompende wagens iedereen die ze niet aanstond uitmoordend en alleen maar ruzie zochten. Hiphop kreeg een uiterst nare bijsmaak. Toen veranderde de stijl van oldschool naar newschool en hiphop werd nu door de muziek bekender. De eastcoast wordt weer leider in het muziekaandeel. En dan ben je halverwege jaren '90. Nog altijd staat hiphop bekend als een uiterst wrede beton-cultuur. 2Pac en B.I.G. worden vermoord. Hiphop is dan een uiterst gevaarlijke bezigheid.

Vanaf de moord op B.I.G. is hiphop echter bezig aan een wending. Het moet vredelievender worden. Vooral voor de buitenwereld. Het mag duidelijk zijn dat het getto-leven niet makkelijk is, maar dood mag niet alles beheersen. Teksten worden minder gewelddadig, maar niet het taalgebruik. Teksten krijgen meer boodschappen als; doe wat met je leven om uit de armoede te komen. Kom op voor je zelf, maar niet meer ten koste van anderen. "Samen ben je sterk" lijkt het nieuwe motto te moeten worden.

Die verschuiving is dus gekomen door de moorden op Notorious BIG en Tupac.

Rappers van nu:

De raps van nu gaan veel meer over vrouwen, geld, en nog meer macht. Een duidelijk kenmerk is dat bij hip hop veel bling bling en vrouwen aan te pas moeten komen.
Als je tegenwoordig een clip ziet dan zie je alleen maar dat.

Dit komt natuurlijk ook vooral, omdat de meeste rappers van nu niet meer uit de getto’s komen. De verhalen over het leven in de getto’s en alle problematiek is iedereen nu ook wel zat en heeft iedereen nu ook wel weer gehoord.
Toen NWA met hun gangsterap er aan kwam, werd dat ook helemaal hot en dat zie je nu vooral.
De naam zegt het al, gangsterrap is dus een rap van een gangster over z’n gangsterleven. Tegenwoordig wordt dat vooral geassocieerd met veel vrouwen en veel bling bling.
De raps gaan ook vooral over hoeveel vrouwen ze kunnen krijgen en hoeveel macht ze hebben en rook er nog maar een lekkere joint bij. De een laat zien hoe rijk die is, dus moet de ander hem overtreffen foor te laten zien dat die nog rijker is. Dat zie je ook aan bijvoorbeeld de kettingen die ze vaak om hun nek hebben hangen. Hoe meer goud, hoe groter, hoe beter.
De vrouwen die je in de clips ziet, zijn meestal ook erg schaars gekleed, want veel rappers vinden zich zelf ook een echte PIMP, oftewel een pooier.
Zo kunnen de meeste rappers van nu hun hele liedje wel volkrijgen en meestal zetten ze er en lekker deuntje onder en het slaat wel aan.

Een andere grote reden van de verschuiving is dus dat de meeste rappers niet meer uit de getto komen.

Maar ja, nu zie je het probleem al. Hip hop komt uit de getto’s en is afkomstig van rappers met een slechte jeugd. De rappers van nu die ook een slechte jeugd hebben die zetten zich heel erg af tegen al die rappers die het zo goed hadden.
Een hele tijd hebben we Eminem er ook over gehoord, dat hij het zo slecht had vroeger in Detroit. In zijn film 8 mile hoor je hem ook in een battle zeggen (rabbit vs papa doc):

But i know something about you
You went to Crankbrook, that's a private school
What's the matter dog? You embarrassed?
This guy's a gangster, his real name's Clarence

And Clarence lives at home with both parents
And Clarence's parents have a real good marriage
This guy don't wanna battle, He's shook
'Cause there no such thing as half-way crooks
He's scared to death
He's scared to look in his fuckin yearbook, fuck Crankbrook

Hieruit blijkt dus heel erg dat hij papa doc niet respecteert, omdat hij vroeger wel een goede jeugd heft gehad, dus eigenlijk helemaal geen echte gangster is.

Hierdoor komen tussen verschillende rappers ook de ruzies waar natuurlijk ook veel raps over gaan.

Eigenlijk komt de verschuiving gewoon door de tijd en wordt alles beïnvloed door de tijd. Hip hop is niet meer wat het was, omdat de levensomstandigheden niet meer zo zijn zoals ze waren.
Wel is er erg veel kritiek over de teksten inhoudelijk van nu. Veel rappers willen weer een beetje oldscool worden en je ziet de oldscool weer veel meer terug komen.

Of uiteindelijk alles weer wordt zoals het was dat weet niemand, maar de tijd zal ons leren.

Teksten van na de verschuiving:

50 cent-P.I.M.P
I don't know what you heard about me
But a bitch can't get a dollar out of me
No Cadillac, no perms, you can't see
That I'm a motherfucking P-I-M-P
[Repeat]

[Verse 1]
Now shorty, she in the club, she dancing for dollars
She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada
That BCBG, Burberry, Dolce and Gabana
She feed them foolish fantasies, they pay her cause they wanna
I spit a little G man, and my game got her
A hour later, have that ass up in the Ramada
Them trick niggas in her ear saying they think about her
I got the bitch by the bar trying to get a drink up out her
She like my style, she like my smile, she like the way I talk
She from the country, think she like me cause I'm from New York
I ain't that nigga trying to holla cause I want some head
I'm that nigga trying to holla cause I want some bread
I could care less how she perform when she in the bed
Bitch hit that track, catch a date, and come and pay the kid
Look baby this is simple, you can't see
You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P

[Chorus]

[Verse 2]
I'm bout my money you see, girl you can holla at me
If you fucking with me, I'm a P-I-M-P
Not what you see on TV, no Cadillac, no greasy
Head full of hair, bitch I'm a P-I-M-P
Come get money with me, if you curious to see
how it feels to be with a P-I-M-P
Roll in the Benz with me, you could watch TV
From the backseat of my V, I'm a P-I-M-P
Girl we could pop some champagne and we could have a ball
We could toast to the good life, girl we could have it all
We could really splurge girl, and tear up the mall
If ever you needed someone, I'm the one you should call
I'll be there to pick you up, if ever you should fall
If you got problems, I can solve'em, they big or they small
That other nigga you be with ain't bout shit
I'm your friend, your father, and confidant, BITCH

[Chorus]

[Verse 3]
I told you fools before, I stay with the tools
I keep a Benz, some rims, and some jewels
I holla at a hoe til I got a bitch confused
She got on Payless, me I got on gator shoes
I'm shopping for chinchillas, in the summer they cheaper
Man this hoe you can have her, when I'm done I ain't gon keep her
Man, bitches come and go, every nigga pimpin know
You saying it's secret, but you ain't gotta keep it on the low
Bitch choose with me, I'll have you stripping in the street
Put my other hoes down, you get your ass beat
Now Nik my bottom bitch, she always come up with my bread
The last nigga she was with put stitches in her head
Get your hoe out of pocket, I'll put a charge on a bitch
Cause I need 4 TVs and AMGs for the six
Hoe make a pimp rich, I ain't paying bitch
Catch a date, suck a dick, shiiit, TRICK

[Chorus]

Yeah, in Hollywoood they say there's no b'ness like show b'ness
In the hood they say, there's no b'ness like hoe b'ness ya know
They say I talk a lil fast, but if you listen a lil faster
I ain't got to slow down for you to catch up, BITCH

by bybo

Dr. Dre ft. Snoop Dogg ft Nate Dogg – The next episode:
[Snoop Dogg]
La-da-da-da-dahh
It`s the motherfuckin D-O-double-G (SNOOP DOGG!)
La-da-da-da-dahh
You know I`m mobbin with the D.R.E.
(YEAH YEAH YEAH
You know who`s back up in this MOTHERFUCKER!)
What what what what?
(So blaze the weed up then!)
Blaze it up, blaze it up!
(Just blaze that shit up nigga, yeah, `sup Snoop??)

Top Dogg, bite me all, nigga burn the shit up
D-P-G-C my nigga turn that shit up
C-P-T, L-B-C, yeah we hookin back up
And when they bang this in the club baby you got to get up
Thug niggaz drug dealers yeah they givin it up
Lowlife, yo` life, boy we livin it up
Takin chances while we dancin in the party fo` sho`
Slip my hoe a forty-fo` and she got in the back do`
Bitches lookin at me strange but you know I don`t care
Step up in this motherfucker just a-swangin my hair
Bitch quit talkin, quick walk if you down with the set
Take a bullet with some dick and take this dope from this jet
Out of town, put it down for the Father of Rap
And if yo` ass get cracked, bitch shut yo` trap
Come back, get back, that`s the part of success
If you believe in the X you`ll be relievin your stress

[Snoop] La-da-da-da-dahh
[Dre] It`s the motherfuckin D.R.E. (Dr. Dre MOTHERFUCKER!)
[Snoop] La-da-da-da-dahhh
[Dre] You know I`m mobbin with the D-O-double-G

[Dr. Dre]
Straight off the fuckin streets of C-P-T
King of the beats you ride to em in your Fleet (Fleetwood)
or Coupe DeVille rollin on dubs
How you feelin whoopty=whoop nigga whut?
Dre and Snoop chronic`ed out in the `llac
with Doc in the back, sippin on `gnac (yeah)
Clip in the strap, dippin through hoods (what hoods?)
Compton, Long Beach, Inglewood!
South Central out to the Westside (wessyde)
It`s California Love, this California bud got a nigga gang of pub
I`m on one, I might bail up in the Century Club
with my jeans on, and my team strong
Get my drink on, and my smoke on
Then go home with, somethin to poke on (whassup bitch?)
Loc it`s on for the two-triple-oh
Comin real, it`s the next episode...

[Nate Dogg]
Hold up, heyyyyyyyy
for my niggaz who be thinkin we soft
We don`t, playyyyyyy
We gon` rock it til the wheels fall off
Hold up, heyyyyyyyy
for my niggaz who be actin too bold
Take a, seeaaaaaat
Hope you ready for the next episode
HeyyyeyyyeEYEYyyyEYYYY....
.... smoke weed everday!

Snoop dogg ft. Pharrel – Drop it like it’s hot:
[Intro]
Snooooooooooop..
Snooooooooooop..

[Chorus - Snoop Dogg]
When the pimp's in the crib ma
Drop it like it's hot
Drop it like it's hot
Drop it like it's hot
When the pigs try to get at ya
Park it like it's hot
Park it like it's hot
Park it like it's hot
And if a nigga get a attitude
Pop it like it's hot
Pop it like it's hot
Pop it like it's hot
I got the rolly on my arm and I'm pouring Sean Don
And I roll the best weed cause I got it going on

[Verse - Pharrell Williams]
Uh! I'm a nice dude, with some nice dreams
See these ice cubes, see these Ice Creams?
Eligible bachelor, million dollar boat
That's whiter than what's spilling down your throat
The Phantom, exterior like fish eggs
The interior like suicide wrist red
I can excercise you, this can be your Phys. Ed
Cheat on your man ma, that's how you get ahizzead
Killer wit the beat, I know killers in the street
Wit the steel that'll make you feel like Chinchilla in the heat
So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit
Trying to ask me shit
When my niggaz fill ya vest they ain't gon pass me shit
You should think about it, take a second
Matter fact, you should take four B
And think before you fuck wit lil skateboard P

[Chorus]

[Verse - Snoop Dogg]
I'm a gangsta, but y'all knew that
Da Big Bo$$ Dogg, yeah I had to do that
I keep a blue flag hanging out my backside
But only on the left side, yeah that's the Crip side
Ain't no other way to play the game the way I play
I cut so much you thought I was a DJ
[scratches] "two!" - "one!" - "yep, three!"
S-N double O-P, D-O double G
I can't fake it, just break it, and when I take it
See I specialize in making all the girls get naked
So bring your friends, all of y'all come inside
We got a world premiere right here, now get live!
So don't change the dizzle, turn it up a little
I got a living room full of fine dime brizzles
Waiting on the Pizzle, the Dizzle and the Shizzle
G's to the bizzack, now ladies here we gizzo

[Chorus]

[Verse - Snoop Dogg]
I'm a Bad Boy, wit a lotta ho's
Drive my own cars, and wear my own clothes
I hang out tough, I'm a real Bo$$
Big Snoop Dogg, yeah he's so sharp
On the TV screen and in the magazines
If you play me close, you're on a red beam
Oh you got a gun so you wanna pop back?
AK47 now nigga, stop that!
C mid shoes, now I'm on the move
You're family's crying, now you on the news
They can't find you, and now they miss you
Must I remind you I'm only here to twist you
Pistol whip you, dip you then flip you
Then dance to this motherfucking music we crip to
Subscribe nigga, get yo issue
Baby come close, let me see how you get loose!

[Chorus]

[Outro]
Snooooooooooop.
Snooooooooooop..

Wat in deze teksten aangeeft dat de stijl is veranderd:

50 cent – P.I.M.P:

Persoonlijk vind ik dit nummer helemaal nergens over gaan.
Het hele nummer is “fuck”, “bitch”, enz.
50 cent vind zichzelf hierin een echte P.I.M.P een pooier dus. Omdat hij zogenaamd alle vrouwen kan krijgen en ze niks voor hem zijn.
Verder gaat het er een beetje over, wat die allemaal heeft aan rijkdom.

Dr. Dre ft. Snoop Dogg ft. Nate Dogg – The next episode:

Dit nummer van Dr. Dre is gekomen na een lange tijd stilte en we niet veel van hem hoorden.
In dit nummer vertelt die alleen eigenlijk hoe fantastisch hij zelf is en dat je hem niks kunt maken.
En dat hij lekker elke dag een lekkere joint smoked.

Snoop Dogg ft. Pharrel – Drop it like it’s hot:

Dit nummer gaat ook over de rijkdommen van snoop dogg. Je kunt hem niks maken want hij pakt je toch wel harder terug en hij is zo rijk, want hij kan zich alles veroorloven.

5 Tupac Shakur

Biografie Afro-Amerikaanse rapper:

Hiervoor heb ik Tupac gekozen, omdat hij natuurlijk erg bekend was en nog steeds is, maar vooral, omdat hij erg veel te maken heeft met de Eastcoast/Westcoast problematiek.

Tupac Shakur aka 2Pac:
Op 16 juni word in de New Yorkse wijk Brooklyn, Lesane Parish Crooks geboren. Zijn moeder, Afeni, een radicale Black Panter strijdster, heeft de eerste zeven maanden van haar zwangerschap, in de gevangenis gezeten. Ze doopt Lesane om in Tupac Armaru Shakur: Tupac staat voor verlichte slang, Shakur is Arabisch voor "Dank aan God". Tupac vader is nergens te bekennen.
Tupac groeit op als een normaal kind dat een sterke band heeft met z'n moeder. De kinderen in de buurt durven hem met geen vinger aan te raken, want ze zijn bang voor Tupac's moeder, die als Black Panter veel respect afdwingt. Tupac speelt z'n eerste rol in de TV film "Raisin in the Sun".
In 1985 verhuist Tupac naar Baltimore, waar hij naar de hogere school voor de kunsten gaat. Tupac's favoriete vakken zijn: acteren en poëzie. Hij begint te rappen onder de naam: MC New York.
Tupac en z'n moeder verhuizen weer in 1988, dit maal naar Marin City in Californië. Tupac stopt met school en brengt z'n tijd door met rond hangen op straat. Hij komt in contact met de verkeerde mensen en begint met het dealen van drugs. Zijn nooit aanwezige stiefvader, Mutulu Shakur, wordt voor een gewapende overval veroordeeld tot 60 jaar.
In 1990 neemt de hiphop groep Digital Underground Tupac in dienst als roadie. Later wordt Tupac danser bij de succesvolle groep en mag hij af en toe rappen.
In 1998 is Tupac's eerste volledige rap te horen op Digital Underground's Same Song. Ook krijgt hij een rolletje in de film "Nothing but Trouble", waarin de leden van Digital Undergournd, spelen. In Juice (met Samuel L Jackson) krijgt Tupac een grote rol en aan het einde van het jaar brengt hij z'n eerste soloalbum uit" : 2pacalypse Now.
In april 1992 schiet een 19-jarige jongen een Texaanse agent dood.
Hij zegt geïnspireerd te zijn door de teksten op 2pacalypse Now.
Tupac zelf raakt betrokken bij een vechtpartij waarbij een 6-jarige jongetje omkomt.
Tupac's halfbroer Marice wordt gearresteerd, maar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.
De vice-president van Amerika, Dan Quayle, verwerpt de teksten op 2pacalypse Now en zegt :'voor dit soort platen is er geen plek in onze maatschappij.
In 1993 speelt Tupac tegenover Janet Jacksonin de succesvolle film Poetic Justice en brengt zijn tweede album Stictly 4 my niggaz uit.
Hij wordt door de American Music Awards genomineerd als beste New Rap Hiphop Artist.
Op 13 maart wordt hij gearresteerd na een vechtpartij met limousinechauffeur, die beweert dat de rapper op de achterbank drugs gebruikt te hebben.
De aanklacht wordt later ingetrokken.
Een maand later wordt Tupac weer in de boeien geslagen : hij heeft tijdens een concert een rapper met een honkbalknuppel geslagen.
Hij krijgt 10 dagen.
In oktober is het opnieuw raak : Tupac wordt ervan verdacht in Atlantaop 2 agenten te hebben geschoten.
Wegens gebrek aan bewijs gaat hij vrijuit.
Op 18 november wordt Tupac in zijn hotelkamer gearresteerd voor de verkrachting op een 19-jarige fan.
In 1994 slaat Tupac Menace II Society-regiseur Allen Hughes in elkaar, als hij voor agressief gedrag uit de film geschreven wordt.
Tupac wordt weer gearresteerd en moet 15 dagen in de cel.
In september schieten 2 jongens uit Milwaukee een agent dood : Tupac's song Souljah's story was hun inspiratie, zeggen ze.
Op 30 november wordt de rapper overvallen voor de deur van de New Yorkse studio :de (ombekende) daders doorzeven Tupac's lijf met vijf kogels en gaan ervan door met zijn sieraden ter waarde van 80 duizend gulden.
Tupac wordt zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen, maar na drie dagen smeert hij hem.
Kort daana doet de rechter uitspraak op de verkrachtingszaak : Tupac krijgt 2 tot 4,5 jaar, afhankelijk van zijn gedrag.
In februari 1995 verdwijnt Tupac achter slot en grendel.
Tijdens zijn gevangenisstraf krijgt hij toestemming om in de films Above The Rim en Bullet spelen.
Bullet, waarin Mickey Rourke zijn tegenspeler is, haalt de bioscoop nooit omdat hij te gewelddadig is.
Tupac's derde soloalbum Me Against The World, dat werd het grootste gedeelte in de gevangenis gemaakt, komt uit en verkoopt gigantisch.
In mei trouwt Tupac in gevangenschap met Keisha Morris.
Na 8 maanden wordt hij vrijgelaten ; hij tekent een contract bij Death Row en begint als een bezetene songs te schrijven.
Wanneer hij vrij komt is om de één of andere reden zijn vriendschap met The Notorious B.I.G. tot een eind gekomen. De beef die tussen de twee ontstaat is één van de meest besproken Hiphop beefs aller tijden.
De maanden na zijn vrijlating schrijft Tupac genoeg materiaal voor een hele carière.
Het eerste album dat uitkomt is All Eyez On Me, de eerste hiphopdubbelaar in de rapgeschiedenis.
Wekenlang staat het album in Amerika op nummer èèn.
Onder de naam Makavelli Wil Tupac zijn volgende album uitbrengen: The Don Killuminati - The 7 Day Theory.
Maar dat maakt hij niet meer mee.
Op 7 september 1996 wordt Tupac in Las Vegas neergeschoten na het bezoek van een boxwedstrijd. In de auto is hij klemgereden en daarna neergeschoten. In kritieke toestand wordt hij naar het ziekenhuis gebracht maar op 13 september overlijdt hij op 25-jarige leeftijd. Tot op heden zijn zijn moordenaars nog niet gepakt.
Er zijn zelf veel fans die beweren dat Tupac niet dood is en de schietpartij zelf in scène heeft gezet. Dood of niet, Tupac blijft hits scoren.

De Dood van Tupac Shakur:

MGM-CASINO, 21:30
Het is een snikhete en loei drukke zaterdagavond, een paar uur na dat de bokser Mike Tyson opnieuw wereld kampioen is geworden in het MGM-CASINO.
Onder de vele sterre die de wedstrijd hebben bijgewoond, bevinden zich ook Tupac en zijn Death Row-platenbaas Marion 'Suge' Knight: de twee kopstukken van de Bloods-gang.
Tupac is in een uitgelaten stemmingen heeft voor de bokswedstrijd al heibel met een stel Corpsleden,die in groten getale zijn komen opdagen.
Er zjin flink wat tikken uitgedeeld en de sfeer is gespannen.
De Crips hebben Tupac ingefluisterd da er drie huurmoordenaars in Las Vegas rondlopen om voorgoed met hem af te rekenen. Vanavond nog.
Maar Tupac lacht alleen maar om de zoveelste bedrijging dioe naar zijn hoofd wordt geslingerd.
Voordat hij in de zwarte BMW 750 stapt botst hij tegen een cameraploeg op en voor de laatste keer bespeelt hij de media.
'Heb je het gezien ?' schreeuwde hij in de camera, doelend op de overwinning van Tyson.
'Vijftig klappen ik heb ze geteld.Ik wist dat hij 'm zou uitschakelen.
Met ons valt niet te spotten. Nu we vrij zijn, hebben wij het voor het zeggen !!'
Met piepende banden scheuren Knight en Tupac Las Vegas in.
Zo'n vijf zwarte Loodssleeën volden de twee....

THE VALLEY,22:00
In The Valley, een dure buitenwijk van Las Vegas, staat de villa van Knight.
De platenbaas en Tupac gaan naar binnen.
Knight pleegt telefoontje voordat hij zich gaat omkleden.
De mannen gaan naar benefietfeest voor straatkinderen.
Tupac heeft er zin in, hij heeft een zwak voor kinderen.
Hij verwisselt zijn spijkerbroek en oranje gouden hemd voor een blauw/groene trainingsbroek en een antracietkleurige basketbal sweater.
Om zijn nek hangt hij zijn favorieten halsversiering: een dikke gouden ketting met een medaillon waarop een grote gespierde man met vleugels staat, die worstelt met een slang.
In zijn hand draagt hij een pistool.
Een ding weigert Tupac aan te trekken: zijn kogelvrij vest, hoewel Tupac het steeds bij zich heeft sinds 1992 in New York neergeschoten is, hij heeft er nou geen zin in 'veel te heet' zegt hij.
Tupac en Knight verlaten de woning.
Stappen in de BMW 750 en vertrekken richting feest.
Uiteraard vergezeld van de Bloods-auto's die achter de twee mannen aan rijden.

LAS VEGAS BOULEVARD,23:10 UUR
Ondanks de waarschuwing eerder die avond dat zijn leven gevaar loopt, staat Tupac rechtovereind in de BMW; dak open, staat stereo vol uit.
De felle neonlichten weerkaatsen op Tupac's kaalgeschoren hoofd.
Want heel Las Vegas moet weten dat hier de grote, ongenaakbare Tupac Shakur voorbij komt.
Eenmaal buiten de drukte van hartje Las Vegas, trapt Knight het gaspendaal wat verder in en Tupac gaat weer op zijn stoel zitten.
Links van de BMW is een oldmobile komen rijden met daarin twee vrouwen.
Er wordt wat heen en weer geflikkerd Tupac en Knight kunnen hun ogen niet van de meiden afhouden.
Rechts van de BMW is ondertussen een witte Cadillac verschenen, maar Tupac en Knight hebben alleen maar oog op de twee babes.
Bij het stoplicht stopt de BMW, de meiden rijden door.
Het linkerachterraampje van de Cadillac gaat naar beneden en een grote zwarte man stapt uit de wagen.
Niemand ziet de man, behalve Tupac, hij wil snel tussen de stoelen naar achter kruipen, maar hij is te laat, de man richt zijn pistool op Tupac en vuurt onafgebroken op alles wat hij raken kan.
Uit het achterraampje van de Cadillac steekt een loop van een mitrailleur en kogelregen vliegt richting het openstaande raampje aan Tupac's kant.
De Bloods-leden die een eindje achter de BMW staan, zakken angstig weg in hun stoelen.
De schutter raakt Tupac in zijn borst, buik, been en hand.
Na een paar seconden stopt het schieten, de mannen laden hun pistool opnieuw en de schietpartij wordt voorgezet.
Als ze magazijnen opnieuw leeg zijn, stapt de man in de Cadillac en scheurt weg om nooit meer te worden terug gevonden.
Er stroomt bloed uit Knight's hoofd, maar hij kan nog rijden.
Hij draait zijn bolide en scheurt naar downtown Vegas.
Tupac zegt aan een stuk door tegen Knight: 'je moet je ogen open houden.'
Terug op Las Vegas Boulevard loopt Knight vast in het verkeer en probeert op allerlei manieren de muur van auto's te omzeilen.
Vol gas rijdt hij door rode stoplichten en over bermen.
Uiteindelijk knalt hij tegen een hoge stoeprand op, waardoor zijn banden meteen plat zijn.
Tegen de tijd dat de politie arriveert, ligt Knight op zijn rug op straat, de ogen wijd open.
Tupac ligt op de autostoel, badend in het bloed .
Als de Eerste Hulp ter plekke is, begrijpt Tupac niet dat ze hem mee willen nemen naar het ziekenhuis. 'Hij is toch in z'n kop geschoten,' zegt hij, 'Niet ik'

LAS VEGAS HOSPITAL, 00:30 UUR
Knight's hoofd is gelukkig alleen maar geraakt door een schampschot, hij is niet in levensgevaar.
Vrienden van Tupac zijn er van overtuigd dat ook de rapper de aanslag zal over leven, hij is tenslotte de Raspoetin van de rap: geen kogel, cel of proces krijgt hem eronder.
Tupac zelf weer wel beter in de ambulance heeft hij slecht drie woorden uitgesproken: 'ik ga dood'.
Op de operatie tafel blijkt tijdens de shoot-out ook een teelbal verloren hebben.
De artsen verwijderen een long en het aftellen kan beginnen.
Zes dagen later, op 13 September om 04:13 uur, blaast Tupac zijn laatste restje adem uit.
Dit schijnt allemaal gebeurt te zijn of het zo is weet niemand.

Link tussen algemene geschiedenis van de Afro Amerikanen in de VS en Tupac:

Dat Tupac de problematiek uit de getto heeft meegemaakt heb ik al in het tweede deel vertelt met songteksten erbij.

Tupac is opgegroeid in Bronx, een getto van New York. Bronx is een erg bekende getto als je kijkt naar geweld en slechte leefomstandigheden. Omdat de mensen het daar erg slecht hebben.
De melder van Tupac zat bij de Black Panters. Dat was een erg radicale groep die tegen de slechte leefomstandigheden waren.
Die groep was erg fel, waardoor veel mensen ook ontzag voor Tupac hadden.

Later is Tupac ook weer een keer in het diepe gevallen. Toen ging hij met verkeerde mensen om en kwam hij ook in het hele drugscircuit terecht.

De Afro Amerikanen werder natuurlijk ook altijd erg gediscrimineerd en dat kom je ook veel in de nummers van Tupac tegen, waronder changes.

Eastcoats/Westcoast problematiek:

Voordat we het over de eastcoast westcoast problematiek gaan hebben zal ik eerst even uitleggen wat nou east- en wat nou westcoast is. Velen weten dit namelijk niet.

Eastcoast
Hiermee wordt de oostkust van Amerika bedoeld. 'Hoofdstad' is New York. Tegenwoordig is de eastcoast de leider qua commercieel marktaandeel. Hier (The Bronx, NY) is ook hiphop ontstaan. Rapteksten in de eastcoast zijn over het algemeen een stuk vredelievender dan die van de westcoast.
Bekende artiesten van de eastcoast zijn: The Notorious B.I.G., Puff Daddy, Lil' Kim, LL Cool J, Mase, Missy Elliot, Foxy Brown, Mary J Blige, Wu-Tang Clan, Salt 'n Pepa,

Westcoast:
De westcoast is de westkust van Amerika. Los Angeles is hier de onbetwiste hoofdstad. De echte G's van de westcoast komen uit Compton. Een 'achterwijk'van L.A.. De westcoast wordt gezien als de ontwikkelaars van de hiphopmuziek. De teksten zijn over het algemeen veel gewelddadiger. Westcoast muziek is ook te herkennen aan een soort vertragend werkende beat die het hele nummer een soort rustige flow bezorgt. Aangezien westcoasters er nogal trots op zijn om een westcoaster te zijn laten ze dit ook vaak genoeg merken in de rapteksten ("Westcoast 'till we die!" ) en daarbij wordt dan vaak van de rechterhand een W gemaakt door de duim in de palm van de hand te leggen en de middel- en ringvinger te kruisen en deze hand dan op de borst te leggen of in de lucht te steken.
Bekende west-coast artiesten zijn: 2Pac Shakur, Luniz, Ice-T, Warren G, Dr. Dre, Eazy E, Rakim, Coolio, Xzibit

East vs. West
Eigenlijk is sinds het ontstaan aan beide zijden van de VS van hiphop een rivaliteit ontstaan. Want welke zijde waren nu de echte hiphoppers? East had het weliswaar uitgevonden, maar West had het weet groot gemaakt. En natuurlijk vonden beide kusten zich beter. Er ontstond grote concurrentie, die zich zowel verbaal als in fysiek geweld uitte. In de verschillende songs worden ook de meest verschrikkelijke verwensingen gedaan aan de andere zijde.

Hoogtepunt van de agressie kwam boven toen 2Pac Shakur werd vermoord. Beide zijden konden nauwelijks geloven dat deze grote artiest vermoord werd. Misschien werd als wraakactie The Notorious B.I.G. ook wel vermoord. Wellicht zullen we het nooit weten. Deze strijd wordt op dit moment op allerlei manieren geprobeerd te sussen en bij te leggen. Of dit zal lukken zal de tijd ons leren. Het is immers al wel een getto-'oorlog' die al zo'n 20 jaar gaande is.

Westcoast vs Eastcoast

Hoe de ruzie tussen Biggie en 2pac ontstaan is:

The Notorious B.I.G. groeide op in Brooklyn, New York. Hij werd bekend door zijn samenwerking met Mary J. Blige in 1994. In datzelfde jaar bracht hij zijn debuutalbum Ready to die uit. Dit album wordt door velen nog steeds gezien als één van de beste hiphop albums aller tijden.

Ongeveer rond de periode van het verschijnen van de debuut CD van The Notorious B.I.G. in 1994, raakten hij en Puffy bevriend met 2 belangrijke figuren uit de rap scene aan de andere kant van Amerika: Marion Suge Knight, stichter en baas van het Death Row-raplabel en 2Pac Shakur, één van de rappers op dat label. Op een avond in november 1994 waren 2Pac en enkele van zijn vrienden op weg naar een opnamestudio in New York. In de lobby van het gebouw werden zij overvallen. Shakur verzette zich en kreeg een aantal kogels door zijn lichaam. Shakurs lichaam werd in een lift gedragen en in veiligheid gebracht. In een kamer waar zich op dat ogenblik Biggie Smalls (aka The Notorious BIG) en Sean Puffy Combs (aka P. Diddy) bevonden.
Die vreemde toevalligheid betekende een breekpunt in de vriendschap. Shakur herstelde en begon rond te strooien dat hij Biggie en Puffy ervan verdacht betrokken te zijn bij de aanslag. Ook platenbaas Suge Knight deed zijn duit in het zakje door Puffy en zijn Bad Boy label publiekelijk te beschuldigen. Om het allemaal nog wat erger te maken, was er hit'em up, een song op 2Pacs CD All eyes on me. Een song vol haat, bedoeld voor de oren van Biggie en Puffy. Ook vertelde 2Pac in het openbaar te hebben gerotzooid met Faith Evans, vrouw van Biggie Smalls. Een verbale oorlog, fors aangedikt door de media, tussen de rapwereld aan de Oostkust en die aan de Westkust volgde. Daar bleef het echter niet bij. De rest van het verhaal haalde de wereldpers.

In september 1996 werd 2Pac vermoord. Al snel ging het gerucht dat The Notorious B.I.G. achter de moord zat. Een half jaar later was The Notorious B.I.G. zelf het slachtoffer van een moordaanslag: op 9 maart 1997 kwam hij in Los Angeles om het leven bij een schietpartij. Noch de moord op 2Pac, noch die op The Notorious B.I.G. is tot nu toe opgelost.
Alhoewel beide moorden nooit zijn opgelost, is de algemene gedachte dat beide rappers slachtoffer zijn geworden van de strijd tussen de Westcoast en de Eastcoast. Over 2Pac wordt gezegd dat hij niet echt dood is en dat hij zijn dood in scene heeft gezet, maar das weer een ander verhaal.

De moordenaars zijn tot op heden niet gevonden. De vragen blijven. Puffy en Knight speelden hun paradepaardjes tegen elkaar uit: 2Pac vs. The Notorious B.I.G., West against East. P. Diddy Combs is echter duidelijk: hij heeft er niets mee te maken en hij pleit beide kampen vrij van enige schuld. Maffiose Suge Knight werd opgepakt voor zijn aandeel in de moord op Biggie en tal van andere louche zaakjes. Hij zit een celstraf van 9 jaar uit.

Tot slot vermeld ik nog even dat na de moorden heel wat rappers realiseerden dat ze misschien wel het verkeerde imago hadden. East en West waren te ver gegaan en moesten zich herpositioneren. Weg van het gangster imago. Om rap te laten overleven, moest het meer popi worden, meer positieve hiphop. Bekende namen als P. Diddy, Snoop Dogg, Lauryn Hill, Pras Michel, Wyclef Jean, Black eyed Peas, Missy Elliott, Will Smith, hadden de boodschap begrepen en brachten de hiphop muziek terug waar ze hoorde: op de dansvloer! Hierbij werd veel gesampled van vele bekende disco en popsongs.

Songteksten:

Hieronder staan twee songteksten die duidelijk de haat naar andere rappers laten blijken. Dit heet een diss.

2pac – Hit ‘em up diss tegen Biggie, Puffie, Junior mafia, Mobb Deep:
So I fucked your bitch
You fat mutha-fucka {Take Money}
West Side
Bad Boy Killers {Take Money}
You know who the realist is
Niggas we bring it to {Take Money}
[ha ha, that`s alright]
First off, fuck your bitch
And the click you claim
West side when we ride
Come equipped with game
You claim to be a playa
But, I fucked your wife
We bust on Bad Boys
Niggas fuck for Life
Plus Puffy tryin` to see me weak
Hearts I rip
Biggie Smalls and Junior Mafia
Some mark ass bitches
We keep on coming
While we running for yah jewels
Steady gunning
Keep on busting at them fools
You know the rules
Little Ceasar go ask you homie
How i`ll leave yah
Cut your young ass up
See yah in pieces
Now be deceased
Little Kim,
Don`t fuck with real ass G`s
Quick to snatch your ugly ass, off the streets
So fuck peace
I`ll let them niggas know
It`s on for Life
Don`t let the west side
Ride the night [ha ha]
Bad Boys murdered on Wax and kill
Fuck with me
And get your caps peeled
You know, See
Grab your glocks when you see 2pac
Call the cops when you see 2pac, Uhh
Who shot me,
But, your punks didn`t finish
Now, you `bout to feel the wrath of a menace
Nigga, I hit `em up
Check this out
You mutha-fuckas know what time it is
I don`t know why I`m even on this track
Y`all niggas ain`t even on my level
I`m going to let my little homies
Ride on yah
Bitch made ass Bad Boys bitches
{ahh yo, yo, hold the fuck up}
Get out the way yo
Get out the way yo
Biggie Smalls just got dropped
Little move pass the mac
And let me hit `em in his back
Frank White needs to get spanked right
For setting up traps
Little accident murderers
And I ain`t never heard of yah
Poise less gats attack when I`m serving yah
Spank the shank
Your whole style when I gank
Gaurd your rank
Cause I`m a slam your ass in a pang
Puffy weaker than a fuckin` block
I`m running through nigga
And I`m smoking Junior Mafia
In front of yah nigga
With the ready power
Tucked in my Guess
Under my Eddie Bower
Your clout petty sour
I push packages ever hour
I hit `em up
Grab your glocks when you see 2pac
Call the cops when you see 2pac, Uhh
Who shot me,
But, your punks didn`t finish
Now, you `bout to feel the wrath of a menace
Nigga, We hit `em up
Peep how we do it
Keep it real
Its penitentary steel
This ain`t no freestyle battle
All you niggas getting killed
With your mouths open
Tryin` to come up off of me
You and the clouds hoping
Smoking dope
It`s like a Shermine
Niggas think they learned to fly
But they burn mutha-fucka you deserve to die
Talking about you Getting Money
But its funny to me
All you niggas living bummy
While you fucking with me?
I`m a self made Millioniare
Thug livin`, out of prison
Pistols in the Air {Air} [Ha Ha]
Biggie remember when I use to let you sleep on the couch
And beg the bitch to let you sleep on the house
Now its all about versace
You copied my style
Five shots couldn`t drop me
I took it and smiled
Now I`m back to set the record straight
With my A-K
I`m still the thug that you love to hate
Mutha-fucka I`ll Hit `Em Up
I`m from N E W jers.
Where plenty of murders occurs
No points to come
We bring drama to all you herds
Now go check the scenerio
Little Ceas`
I`ll bring you fake G`s to yah knees
Copin` pleas with these [???]
Little Kim is yah
Coked up or doped up
Get your little Junior Whopper click smoked up
What the fuck?
Is you stupid?
I take money,
crash and mash through Brooklyn
With my click looting, shooting, and polluting your block
With fifteen shot,
Cocked glock to your knot
Outlaw Mafia click moving up another knotch
And your [?"Pop stars" pops?] and get dropped and mopped
And all your fake ass east coast props
Brainstormed and locked
You`s a B-writer
Pac style taker
I`ll tell you to face, you ain`t nothing shit but a faker
Soften the Alize with a chaser
Bout to get murdered for the paper
Idi Amin approach the scene of the caper
Like a loc, with little Ceas` in a choke [uhh]
Toting smoke, we ain`t no mutha-fuckin` joke
Thug Life, niggas better be known
Be approaching
In the wide open, gun smoking
No need for hoping
It`s a battle lost
I gottem crossed as soon as the funk is boping off
Nigga, I hit `em up
Now you tell me who won
I see them, they run [ha ha]
They don`t wanna see us
Whole Junior Mafia click
Dressing up to be us
How the fuck they gonna be the Mob?
When we always on out job
We millionaire`s
Killing ain`t fair
But somebody got to do it
Oh yah Mobb Deep [uhh]
You wanna fuck with us
You Little young ass mutha-fuckas
Don`t one of you niggas got sickle-cell or something
You fucking with me, nigga ?
You fuck around and catch a siezure or a heart-attack
You better back the fuck up
Before you get smacked the fuck up
This is how we do it on our side
Any of you niggas from New York that want to bring it,
Bring it.
But we ain`t singing,
We bringing drama
Fuck you and your mother fucking mama.
We gonna kill all you mother fuckers.
Now when I came out, I told you it was just about biggie.
Then everybody had to open their mouth with a mother fuckin opinion
Well this is how we gon` do this:
Fuck Mobb Deep,
Fuck Biggie,
Fuck Bad Boy as a staff, record label, and as a mother fuckin crew.
And if you want to be down with Bad Boy,
Then fuck you too.
Chino XL, fuck you too.
All you mother fuckers,
Fuck you too.
(take money, take money)
All of y`all mother fuckers,
Fuck you, die slow mother fucker.
My fo` fo` (.44 magnum) make sure all yo` kids don`t grow.
You mother fuckers can`t be us or see us.
We mother fuckin` Thug Life riders.
West Side till` we die.
Out here in California, nigga
We warned ya`
We`ll bomb on you mother fuckers.
We do our job.
You think you the mob, nigga, we the mother fuckin` mob
Ain`t nuttin` but killers
And the real niggas, all you mother fuckers feel us.
Our shit goes tripple and four quadruple
You niggas laugh cuz our staff got guns under they mother fuckin` belts
You know how it is and we drop records they felt
You niggas can`t feel it
We the realist
Fuck `em.
We Bad Boy killas.

Nas – Ether Diss naar Jay Z:
[gunshots]

[Nas talking]
("Fuck Jay-Z")
What's up niggas, ay yo, I know you ain't talkin 'bout me dog
You, what?
("Fuck Jay-Z")
You beeno n my dick nigga, you love my style, nigga
("Fuck Jay-Z")

[Chorus]
(I) Fuck with your soul like ether
(Will) Teach you the king you know you
(Not) "God's son" across the belly
(Lose) I prove you lost already

Brace yourself for the main event
Y'all impatiently waitin
It's like an AIDS test, what's the results?
Not positive, who's the best? Pac, Nas and Big
Ain't no best, East, West, North, South, flossed out, greedy
I embrace y'all with napalm
Blows up, no guts, left chest, face gone
How could Nas be garbage?
Semi-autos at your cartilege
Burner at the side of your dome, come outta my throne
I got this, locked since '9-1
I am the truest, name a rapper that I ain't influenced
Gave y'all chapters but now I keep my eyes on the Judas
With Hawaiin Sophie fame, kept my name in his music
Check it

[Chorus]

[talking]
Ay yo, pass me the weed, pour my ashes out on these niggas man (no doubt)
Ay, y'all faggots, y'all kneel and kiss the fuckin ring

[Chorus]

I've been fucked over, left for dead, dissed and fogotten
Luck ran out, they hoped that I'd be gone, stiff and rotten
Y'all just piss on me, shit on me, spit on my grave (uh)
Talk about me, laugh behind my back but in my face
Y'all some well wishin (bitches), friendly actin envy hidin snakes
With your hands out for my money, man, how much can I take?
When these streets keep callin, heard it when I was sleep
That this Gay-Z and Cockafella Records wanted beef
Started cockin up my weapon, slowly loadin up this ammo
To explode it on a camel, and his soldiers, I can handle
This for dolo and his manuscript just sound stupid
When KRS already made an album called "Blueprint"
First, Biggie's ya man, then you got the nerve to say that you better than Big
Dick suckin lips, whyn't you let the late, great veteran live

[talking]
(I...will...not...lose)
"God's son" across the belly, I prove you lost already
The king is back, where my crown at?
(Ill...will) Ill Will rest in peace, let's do it niggas

[Chorus]

Y'all niggas deal with emotions like bitches
What's sad is I love you 'cause you're my brother
You traded your soul for riches
My child, I've watched you grow up to be famous
And now I smile like a proud dad, watchin his only son that made it
You seem to be only concerned with dissin women
Were you abused as a child, scared to smile, they called you ugly?
Well life is harsh, hug me, don't reject me
or make records to disrespect me, blatant or indirectly
In '88 you was gettin chased through your buildin
Callin my crib and I ain't even give you my numbers
All I did was gave you a style for you to run with
Smilin in my face, glad to break bread with the god
Wearin Jaz chains, no tecs, no cash, no cars
No jail bars Jigga, no pies, no case
Just Hawaiian shirts, hangin with little Chase
You a fan, a phony, a fake, a pussy, a Stan
I still whip your ass, you thirty-six in a karate class
You Tae-bo hoe, tryna' work it out, you tryna' get brolic?
Ask me if I'm tryna' kick knowledge
Nah, I'm tryna' kick the shit you need to learn though
That ether, that shit that make your soul burn slow
Is he Dame Diddy, Dame Daddy or Dame Dummy?
Oh, I get it, you Biggie and he's Puffy
Rockefeller died of AIDS, that was the end of his chapter
And that's the guy y'all chose to name your company after?
Put it together, I rock hoes, y'all rock fellas
And now y'all try to take my spot, fellas?
Philly's hot rock fellas, put you in a dry spot, fellas
In a pine box with nine shots from my glock, fellas
Foxy got you hot 'cause you kept your face in her puss
What you think, you gettin girls now 'cause of your looks?
Ne-gro please
You no mustache havin, with whiskers like a rat
Compared to Beans you wack
And your man stabbed Un and made you take the blame
You ass, went from Jaz to hangin with Kane, to Irv, to Big
And, Eminem murdered you on your own shit
You a dick-ridin faggot, you love the attention
Queens niggas run you niggas, ask Russell Simmons
Ha, R-O-C get gunned up and clapped quick
J.J. Evans get gunned up and clapped quick
Your whole damn record label gunned up and clapped quick
Shaun Carter to Jay-Z, damn you on Jaz dick
So little shorty's gettin gunned up and clapped quick
How much of Biggie's rhymes is gon' come out your fat lips?
Wanted to be on every last one of my classics
You pop shit, apologize, nigga, just ask Kiss

Waar gaan de teksten nou eigenlijk over:

Tupac – Hit ‘em up:
Eerst gaat Tupac Biggie afzeiken. Hij zegt dat Biggie zichzelf wel een erge player vind, maar dat hij zelf met zijn vrouw naar bed is geweest. Dan gaat hij de rest van de “bad boy crew” afzeiken en zegt hij ook tegen lil’kim dat ze beter ook niet met hem moet fucken. In het refrein zegt hij”degene die op me heeft geschoten heeft het niet goed afgemaakt en nu zul je het meemaken”
Zo gaat hij nog een tijdje door om de hele eastcoast te beledigen. Hij wordt steeds harder en harder.
Op het laatst zegt hij nog “voor iedereen die mee doet met bad boy, fuck you too”.
In het laatst couplet zegt hij dat de westside gewoon beter is en dat ze bad boy killers zijn.

Nas - Ether:
Eerst heeft hij het erover dat Jay Z graag op hem wil lijken.
Dan heft Nas het erover dat Jay Z niks voorstelt en dat er velen grotere zijn.
Hij vindt dat Jay Z niet zo moet doen als of hij de man is en geen dingen achter zijn rug om moet zeggen.
Hij loopt hem verder alleen wat dom af te zeiken.

6 Mijn gevoel bij de rapmuziek

Zelf hou ik veel van rapmuziek, omdat ik het gewoon relaxed vind. Ik word er zelf er rustig van en kan me er goed op ontspannen.
Als ik bijvoorbeeld huiswerk maak vind ik het erg fijn om er hip hop bij te hebben, omdat ik me dan goed kan concentreren.
Tijdens het maken van dit werkstuk heb ik steeds hip hop muziek erbij moeten hebben om mij zelf goed te kunnen inleven.
Ook heb ik vooral de oudere nummers gedownload (sorry dat het illegaal moest) om mij goed op de oorsprong te kunnen inleven.

Ik vind het wel jammer dat er steeds meer en meer gecoverd wordt. Als ik kijk naar het nummer rappers delight van sugarhill gang, dan is bijna elk stukje uit dat nummer nog wel 10 keer gebruikt in andere nummers van nu.
Ook erg jammer vind ik dat de nummers tegenwoordig vaak erg inhoudloos zijn. Meestal is er niet meer een bepaalde betekenis bij of een boodschap.

Ook is de zogehete R&B tegenwoordig erg commercieel geworden. Voor mijn part wat te commercieel. Groepen als Destiney’s child noemen ze tegenwoordig R&B en dat vind ik er dus echt niet bij horen.
Ook begint alles op elkaar te lijken. 50 cent, the game, G-unit, het is allemaal 1 pot nat.
De hip hop cultuur verdwijnt een beetje en de echte betekenis van hip hop dus ook.

Tegenwoordig luister ik eigenlijk alleen nog maar naar de oudere hip hop nummers of de niet commerciële hip hop (ze zogenaamde underground). Ook ben ik mij in hele andere muziek stromingen gaan interesseren.

Ik hoop dat de hip hop weer stukken minder commercieel gaat worden en dat de echte betekenis van hip hop weer terug komt.

Logboek

Aangezien mijn computer gecrasht is, heb ik er zeker meer dan 40 uur aan besteed, omdat ik alles opnieuw moest maken.
Datum Wat Tijd Opmerkingen
01/02-05-05 Informatie zoeken opdracht 1 6 uur Ging vrij makkelijk, maar was erg veel
03-05-05 Verwerken informatie opdracht 1 2 uur
08/09/10-05-05 Informatie zoeken opdracht 2 7 uur Was erg lastig om informatie te vinden over de getto’s en de gangs
12-05-05 Verwerken informatie opdracht 2 2 uur De songteksten waren soms moeilijk om te begrijpen
12/13-05-05 Informatie zoeken opdracht 3 5 uur Erg veel over te vinden. Wel veel mensen die van elkaar hadden gekopieerd
15-05-05 Verwerken informatie opdracht 3 3 uur Ging vrij makkelijk
16-05-05 Informatie zoeken opdracht 4 6 uur Was bijna niks te vinden
17-05-05 Verwerken informatie opdracht 4 3 uur
18-05-05 Informatie zoeken opdracht 5 4 uur Was niet zo moeilijk omdat tupac bekend staat in verband met de westside
18-05-05 Verwerken informatie opdracht 5 3 uur Songteksten was weer het probleem
19-05-05 Opdracht 6 maken 1 uur Was erg makkelijk
19-05-05 Voorkant+ inhoud+inleiding+afsluiting maken + afronden 3 uur

Bronnen

http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/6478520/

http://www.geocities.com/Broadway/Stage/8711/usa_geschiedenis.html

http://radio538.nl/538/juizefm/artist.jsp?id=12163

http://www.geocities.com/Broadway/Stage/8711/usa_geschiedenis.html

http://www.funx.nl/?/Funx/Music_%26_charts/Artists_Bios?artistsbios_id=131

http://www.filmwise.nl/reviews/reviews.php?id=512

www.songteksten.net

http://www.tros3fm.nl/php/vip/138

http://huiswerk.scholieren.com/werkstukken/verslag.php?verslagid=18749

http://hiphop.pagina.nl/

http://breakdance.pagina.nl/

http://huiswerk.scholieren.com/werkstukken/verslag.php?verslagid=19466

http://www.hip-hop.com/

http://www.bboy.org/index.php

http://www.b-boys.com/

http://members.lycos.nl/nine/tupac.htm
http://www.geocities.com/tupac_mtd/vijanden.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Notorious_B.I.G.
http://lexicon.izynews.be/nl/lexw.aspx?doc=Gangsta_rap
http://groups.msn.com/coureurken/vijanden2pac1.msnw
http://groups.msn.com/coureurken/2pacvsnotoriousbig.msnw

Afsluiting

Ik vond het erg leerzaam om dit werkstuk te maken, omdat ik nu echt alles weet wat ik nog wou weten over de hip hop en zelfs nog veel meer.

Ik ben achter dingen gekomen, die ik eerst helemaal niet wist

Het proces is erg moeizaam verlopen.
Ten eerste was ik er te laat mee begonnen, dat was mijn eigen fout.
Toen is mijn computer op een gegeven moment gecrasht en heb ik niets meer kunnen kopiëren. (computer was zo stuk dat er een nieuw moederbord in moest).
Dus toen heb ik alles nog een keer kunnen doen.
Doordat ik nog wel veel dingen wist van de eerste keer, heb ik die dingen nog wel allemaal kunnen opschrijven, alleen weet ik niet meer van welke bron dat afkomstig is.

Ik heb geprobeerd om zo veel mogelijk bronnen die ik nog wist op te schrijven, maar doordat het erg moeilijk informatie zoeken was, omdat de meeste dingen op internet wat minder diepgaand was, werd dat soms erg lastig.

Al met al vond ik het wel erg leerzaam en interessant om te maken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

ik vind dat je heel goed op weg bent en het idee van de hiphop cultuur te pakken hebt. Een puntje wel is dat niet alle informatie precies klopt. Bijvoorbeeld kwam Eminem in contact met de hiphop cultuur door een bandje van LL Cool j en de beastie boys die hij van zijn oom had gekregen. Dezelfde oom die later zelfmoord pleegde en soms nog wel eens in zijn nummers genoemd wordt. (denk bijvoorbeeld aan stan).
Maar nogmaals niet slecht en ik hoop dat je nog lang naar deze excentrieke muziekstijl met plezier kan luisteren.

8 jaar geleden

L.

L.ook raad ik je aan je wat te verdiepen in 50 en Game. Game heeft bijvoorbeeld veel nummers over gang violence zoals the city met kendrick Lamar en My life. Wel ben ik het met je eens dat Hiphop tegenwoordig een te veel Party image heeft. En dan niet het party image van Pac, maar echt het club image, als je snapt wat ik bedoel

8 jaar geleden