Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Australië

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 971 woorden
  • 23 oktober 2003
  • 215 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
215 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier
1: absolute ligging - Australië ligt op het zuidelijk-halfrond tussen 155 en 115graden ooster-lengte en tussen 40 en 10graden zuider-breedte. - Australië vormt op zichzelf een eigen werelddeel. - Australië ligt in Oceanië. - De oppervlakte bedraagt 7,686,850 vierkante km. 2: inventariseren van natuurlijke gebiedskenmerken - In het zuid-oosten van Australië bevindt zich het Great Divine Range gebergte wat een van de weinige gebergtes van Australië is en daarmee ook gelijk het grootste gebergte. - Er is geen vulkanisme of een vorm van aardbeving aanwezig. Klimaat: - Australië kent verschillende klimaten. Door zijn ligging heeft Australië voor het grootste gedeelte een subtropisch klimaat. Dit geldt niet voor het uiterste noorden, waar het klimaat werkelijk tropisch of equatoriaal kan worden genoemd. - De gemiddelde temperatuur in januari ligt tussen de 20-30 graden in het noorden en in het zuiden is het 30 graden of hoger. In juli is het tussen de 0-20 graden en kan het best koud worden in Australië. -De gemiddelde neerslag in het noorden en oosten ligt tussen de 500-2000mm per jaar. In het westen en een groot deel van het midden van Australië valt er tussen de 250-500mm neerslag per jaar. - In het verre zuid-westen en verre oosten van Australië is het landschap voornamelijk in cultuur gebracht. Het grootste gedeelte voornamelijk het midden van Australië is woestijn/ woestijnsteppe. Enkele van de bekende woestijnen die een overheersende rol spelen in het landschap zijn: de Grote-Victoriawoestijn, Grote Zandwoestijn, Tanamiwoestijn en Simpsonwoestijn. Helemaal in het noorden bestaat het landschap uit tropisch regenwoud en grassteppe. - Het reliëf varieert van middelgebergten in het westen tot laagvlakte in het oosten. - De grondsoort verschilt per gebied in het noorden is er vooral latosol (tropische bodem)te vinden, in het oosten vindt men steppebodem, Podzol (askleurige bodem) en rood-gele bodem. Helemaal in het zuid-westen is er tropische bodem en steppebodem te vinden. En voor de rest is Australië voor het grootste gedeelte me woestijnbodem bedekt. - Australië produceert verschillende grondstoffen en energiebronnen zoals: Bauxiet, steenkool, ijzererts, koper, tin, zilver, uranium, nikkel, wolfraam, mineralen, lood, zink, goud, diamanten, aardgas en aardolie . 3: inventariseren van menselijke inrichtingskenmerken Landbouw: - Australië is de grootste producent van rundvlees en wol. De landbouw bestaat verder uit schapenteelt, veeteelt en pluimvee. De meeste van deze producten zijn voornamelijk voor export maar uiteraard ook voor eigen gebruik. -Australië is verdeeld in 6 staten: New South Wales, Western Australia, South Australia, Victoria, Queensland en Tasmania en twee territoria: De Northern Territory en Australian Capitol Territory. - De infrastructuur is over het algemeen in Australië rond de steden goed toegangbaar. Zodra men de open vlakte ingaat zijn voornamelijk alleen maar zandwegen te bekennen. Australië is 913000km bedekt met snelwegen en telt in totaal 444 vliegvelden. De belangrijkste havens zijn: Adelaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Devonport (Tasmania), Fremantle, Geelong, Hobart (Tasmania), Launceston (Tasmania), Mackay, Melbourne, Sydney, Townsville. - De verstedelijking is ligt tussen de 2,0-4,0 procent jaarlijkse toename van de stedelijke bevolking.
4: demografische kenmerken -De bevolkingsomvang in Australië telt 19731948 miljoen inwoners. -De bevolkingsgroei neemt elk jaar met ongeveer met 0,93 % toe. -De gemiddelde levensverwachting van een vrouw is 83,3 jaar en voor de man is dat 77 jaar. - Het hoofdras van Australië is het Europeïde (blanke ras) voornamelijk Engelsen. - De Angelsaksischegroep vormt 70% van de bevolking, 1,5% is Aboriginal, 1,3% Aziaten, de rest wordt gevormd door migranten uit o.a. Nederland, Amerika, etc. - De bevolkingsdichtheid bedraagt in het westen, noorden en midden minder dan 1inwoner per vierkante km. dit komt door de woestijn die niet geschikt is om te wonen. In het oosten wonen er 10-100 mensen op een vierkante km. Helemaal in het zuid-westen wonen er 1-50 mensen op een vierkante km. 5: culturele kenmerken -Er zijn verschillende godsdiensten in Australië te vinden o.a. 26,1% is Anglicaans, 26% is Rooms-katholiek, 24,3 is Christen, 11% is niet gelovig en de rest in onderverdeeld in andere godsdiensten. -De officiële taal is Engels. -De identiteit is Australisch -De etnische samenstelling is als volgt: 92% is Kaukakisch, 7% is Aziatisch en 1% verschillende groepen. - Het onderwijssysteem bestaat uit drie niveaus: het basisonderwijs van zes tot twaalf jaar, het voortgezet onderwijs van twaalf tot vijftien of zestien jaar en college en universitair onderwijs. Australië heeft 38 universiteiten en vele hogescholen en technische hogescholen. 6: Economische kenmerken -De belangrijkste handelspartners op economisch gebied met betrekking tot export zijn: Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Singapore, Taiwan, China, Hongkong, Verenigd Koninkrijk, Indonesië en Maleisië . Op het gebied van import zijn de belangrijkste handelspartners: Verenigde Staten, Japan, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, China, Nieuw-Zeeland. -Australië is een economisch en politiek goed ontwikkeld continent en heeft een gemengde economie. -Het BNP bedraagt $ 9000. -De beroepsbevolking is als volgt ingedeeld: 10-30% werkt in de landbouw, 20-28% werkt in de industrie en 55% of meer is verspreid over allerlei sectoren o.a. toerisme. -Australië is een welvarend land de levensomstandigheden zijn zeer goed. 7: politieke kenmerken -Australië is lid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD)-1961 en is tevens ook lid van Aziatische –Pacifische Economische Samenwerking (APEC)-1989 -Australië is Amerika’s trouwste bondgenoot en verder richt Australië zich op het Aziatisch-Stille Zuidzeegebied. -In Australië worden er vrije verkiezingen gehouden, hebben mensen recht om hun meningsuitingen naar voren te brengen en is er dus sprake van mensenrechten. 8: ecologische kenmerken -De omvang van de Flora en Fauna is zeer groot in Australië. - Er is voldoende drinkwater aanwezig behalve in het woestijngebied. - Er is geen sprake van ernstige luchtverontreiniging. - Een groot deel van Australië bestaat uit woestijn dus er is sprake van verwoestijning.
9: relaties met andere gebieden -De handelsrelaties van Australië zijn: Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Duitsland, Singapore, Taiwan, China, Hongkong, Verenigd Koninkrijk, Indonesië en Maleisië . -Toerisme is een belangrijke sector op het gebied van inkomsten meer dan 55% is werkzaam in deze sector. -Migratie treedt heel veel op in Australië. - Er zijn geen extreme grensoverschrijdende milieuverontreiniging. Australië heeft wel een ander probleem: de huidige Aboriginal bevolking neemt langzamerhand af.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.