Constantijn Huygens: een gemeen soldaet

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • 5e klas vwo | 647 woorden
  • 29 juli 2008
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Een gewone soldaat, vertaling

Hij is een tralie in Hollands tuin;
In plaats van zijn mond gebruikt hij zijn mes: in plaats van zijn hoofd gebruikt hij zijn hand;
Een rover met toestemming; een onteerder waarop geen aanmerking gemaakt wordt;
Een handwerker die vrees inboezemt; een maker van weduwen en weesjes;
Iemand die zich alles toeeigent wat van de vijand is;
Een landgenoot wie met vrede schrik aan te jagen is;
Een rest van de bende die Mozes volgde, die nog steeds houdt van de dans
Rondom de huid van het beest (gouden kalf, duid dus geldzucht aan) die Israël verblindt heeft;
In zijn kwartieren vreedzaam als een duif, maar als een duivel als de krijgstucht wegvalt;
Hij mishandelt de boer zo dat die zijn waardevolle bezittingen moet afstaan, en zeis op zijn land (het land van de boer);
Zijn vingers zijn de heidetakken waarmee God de mensen geselt;
Hij hunkert naar de dag waaruit honger(snood) moet voortkomen;
Hij wenst om in doodsgevaar te zijn, en sterft (van verveling) in een situatie waarin je normaal gesproken geen gewelddadige dood sterft,
Daar hij geen raad weet met het leven;
Als vloeken bij het Christen-zijn hoort, hij oefent het met eer;
Vergeef ons onze schuld, dat kan hij leren bidden;
Als wij ons schuldenaars, dat wil er langzaam uit;
Zijn hele Onze-Vader verzuimd hij om de buit;
Hij wordt meer belust op buit naarmate hij meer wonden oploopt;
Of de zaken van de koningen en staten rechtvaardig is of niet
Toetst hij aan de grootte van zijn soldij, de beste betaler wint;
Knapzak, vrouw en kind sjouwt hij met zich mee zonder er veel gemak van te hebben;
Daar vecht hij lustig voor; en wel hun, als hij als overwinnaar uit de slag komt;
Hun magen zullen zich daarover verheugen;
Vier dagen zijn zij bedelvrij; en wee hun, als hij valt;
Meteen krijgen zij de bedelmand aan hun zij hangen;
Die allerminst gevuld wordt door wat een gesneuvelde soldaat inbrengt;
Nochtans wensen zij maar half dat hij het zou kunnen navertellen;
Opgescheept met een stomp, verrijkt van het derde been;
Veel ongerieflijker een manke man, als geen;
Dat grafschrift schenken hem de naaste van zijn bloedverwanten;
En dat is de wrange vrucht om zijn leven te wagen om zich te verrijken;
Aan eer kan hij zich niet tegoed doen; als hij recht heeft op de faam
Dat hij zich heeft gedragen en goed stand gehouden, gaat de bevelhebber ermee strijken;
Dat hoofd van de soldaten pikt in wat menige duizenden spinnen;
Het toekijken en toezicht houden, terwijl anderen vechten, wordt gezien als verdienstelijk werk, aan zijn plannen wordt het overwinnen toegeschreven;
Wat waren de namen van de Romeinse jongelingenschap die de val en de verwoesting van Carthago bewerkstelligde?;
De geschiedschrijvers weten het niet, het was Scipios krijgsbeleid;
Die het stuk bewerkten met inspanning van alle krachten vergingen voor een ander;
De overwinningen en veroveringen van alle Macedonische soldaten worden op naam gezet van Alexander de Grote (alleen);
Ga dan vooral spelen in die loterij met de kans van één op duizend,
Ga dan vooral niets ( = dood) worden ter wille van de kleine kans op iets (= buit), ga van soldaat worden tot dood.
Daarboven in het licht bezien, Christenen, je gaat het uur van de dood ontmoeten;
Het uur dat de last moet dragen voor de overige uren ( van het leven)
Ik zou u niet zo met bezorgdheid op de voet volgen,
Als ieder die zich als een leeuw op het slagveld gedraagt, in zijn hart een heilige zou zijn;
Maar dat is niet het geval, en bedenk dan eens wat het is om een ziel beladen met in boosheid doorgebrachte dagen, een leven zonder berouw,
Aan het oordeel van de (hemelse) rechter aan te bieden;
Wee, onbuigzame harten, het is een gevaar dat u duur te staan kan komen,
Waarvan het “gelukkig hij, als hij nooit geboren zou zijn” afkomstig is;

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.