Vertalingen (Roma)

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • Klas onbekend | 756 woorden
  • 19 mei 2003
  • 106 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
106 keer beoordeeld

3a. Aeneas is een Trojaan. Aeneas rent. Hij vlucht. Anchises is een Trojaan. Anchises vlucht. Hij rent niet. Hij is een oude man. Ascanius is een Trojaan. Ascanius vlucht. hij rent. Hij is jong. Aeneas en Anchises en Ascanius vluchten. Waarom vluchten zij? Ze zijn bang. De oorlog woedt. Troje is ingenomen. 3b. De Trojanen vluchten. De Trojaanse vrouwen vluchten ook. Creusa is een Trojaanse vrouw. Creusa rent ook. Maar helaas, ze valt. Ze roept. Maar noch de Trojanen, noch de Trojaansen horen haar. Allen rennen. Aeneas blijft staan. Hij kijkt om zich heen. Hij vraagt: Waar is Creusa? Hij roept: Creusa, Creusa! De vrouwen blijven staan. Ze roepen:Creusa, Creusa? Creusa antwoordt echter niet. Ze roepen opnieuw. Dan zwijgen ze en ze gaan verder. De Grieken naderen immers. Aeneas gaat echter niet verder. Hij gaat terug naar Troje en roept telkens weer:Creusa

3c. Aeneas dwaalt rond door troje en hij zoekt Creusa.Creusa is echter op de vlucht gestorven. Plotseling verschijnt een schim. het is de schim van Creusa, de schim zegt:de oorlog woedt. troje is ingenomen! Creusa is gestorven: vlucht! Aeneas vlucht echter niet, toen zij de schim: vlucht! een nieuw vaderland en een nieuw koningkrijk staat jou te wachten. Toen gehoorzaamde Aeneas pas en vluchtte
3d. Het schip is op zee. op het schip is Aeneas.Op het achtersteven staat Aeneas. Hij huilt. Troje is immers ver weg. Anchises is ook op het schip. hij slaapt. Ascanius is ook op het schip. hij speelt. De andere trojanen zijn op het andere schip.Ze zijn verdrietig op de vlucht. Waar varen de schepen heen? De trojanen weten het niet. Waar is het nieuwe vaderland? waar is het nieuwe koningkrijk? 4a. Aeneas staat op het achtersteven. hij ziet troje. In zijn gedachten ziet hij zijn huis. In zijn gedachten ziet hij Creusa. Creusa is niet op het schip.Zij is immers in haar vlucht gestorven. Aeneas huilt weer. Anchises droomt. In zijn droom ziet hij een godin. De godin Venus. Venus is de moeder van Aeneas. Anchises verlangt naar haar. Hij heeft geen nieuw vaderland nodig. In zijn slaap zucht hij. De overige trojanen werken zich in het zweet. Intussen denken ze aan hun stad en huis. Ze zijn verdrietig, want ze verlangen naar hun vaderland. En ascanius, wat denkt hij? Hij slaapt. 4b. Plotseling voelt aeneas een windvlaag. Hij kijkt om zich heen, de zon schijnt niet meer. Hij ziet de wolk. Hij hoort de winden waaien. Hij ziet ook de bliksem. Hij is bang, hij roept meteen alle trojanen bij elkaar. Hij beveelt hem alle zeilen samen te trekken. De trojanen gehoorzamen. Ze trekken snel alle zeilen samen. Helaas, alle zeilen doen de schepen schommelen. Reeds bedelven de golven het schip. Die de Trojanen steeds meer in het nauw drijft en het schip doet onderdompelen. Aeneas hoort de trojanen roepen.Hij strekt de handpalm naar de hemel uit en hij roept god aan. God hoort hem en de storm kalmeert. Zo zijn de trojanen gered
5a. Aeneas en Achates zijn in het bos. Ze dwalen daar rond, want ze kunnen de weg niet vinden. Plotseling ziet Aeneas een meisje. ze draagt pijlen. er vliegen duiven rondom haar hoofd. Aeneas roept Achates: kom hierheen, Achates! Zie je dat meisje? Wie is dat? Ik zie het, antwoordt Achates. Ze lijkt op een godin. Misschien is het Diane. Het meisje nadert en zegt: He, jullie, jonge mannen! Waar gaan jullie heen? Aeaneas antwoordt: We zijn verdwaald in het bos. We zoeken onze metgezellen, maar we kunnen hen niet vinden. Maar jij, zeg eens: waar zijn wij? Wie regeert dit land? Het meisje antwoordt: Dido is de koningin die dit land regeert. Jullie zijn in Afrika. Kunnen jullie je metgezel niet vinden? Vooruit! Ik help jullie! Ik wijs de weg. 5b. Het meisje laat de weg zien en vervolgens wendt ze zich af. Een geur van rozen stroomt van haar haren. Plotseling herkent Aeneas haar. Het meisje is moeder Venus! Ach, moeder, waarom verlaat je mij? Roept hij uit. De godin antwoordt echter niet en ze gaat weg. Aeneas en Achates gaan verder. Ze verlaten het bos en ze komen in de stad aan. In de stad zien ze een tempel. Voor de tempel zit een zeer mooie vrouw. Er staan mannen rondom haar. Aeneas en Achates komen dichterbij. De vrouw ziet hen en begroet hen. Ze vraagt: Mannen, wie zijn jullie? Aeneas antwoordt: Ik ben Aeneas, deze is echter Achates. Wij zijn Trojanen, maar wie ben jij? De vrouw antwoordt: ik ben koningin Dido

REACTIES

N.

N.

heb je nog meer van latijn.. Roma Hoofdstuk 7 tot 14?

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.