Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Phoenix 2

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • Klas onbekend | 281 woorden
  • 5 februari 2007
  • 14 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
14 keer beoordeeld

In het paleis leefde een jongen,die de naam Servius Tullius had. Op een dag terwijl de koningin Tanaquil in de tuin wandelde met 3 de slavinnen, viel deze jongen in slaap voor de poorten van het paleis. Plots brandden de vlammen rond het hoofd van de slapende jongen ,maar ze kwetsten hem niet. Bij dit mirakel zijn de vrouwen met luide stem beginnen gillen. Zelfs de koning Tarquinius die zijn waarzegger Attium ondervroeg liep terug. Twee van de slaven brachten meer water. Maar de koningin verbood hen de vlammen uit te doven en Servius uit zijn slaap te wekken
Raak hem niet aan zei ze deze jongen is beslist gezonden door de goden, Weldra doofden de vlammen spontaan en ontwaakte de jongen uit zijn slaap. Toen riep Tanquil de waarzegger terzijde en hij zei: zie je deze jongen? Wat heeft dit te betekenen? De waarzegger antwoordde slechts: als het vuur verschenen zal zijn, zal de avond vallen. Maar Tanaquil zag zijn woorden niet in. Na 3 dagen veinsden 2 herders die gezonden zijn door de zoon van Marcus. Ze stopten niet met ruzie en lawaai maken voor de poorten van het paleis

Omdat hun geroep tot in het paleis doorkwam, werden ze door koning Tarquinius geroepen. Toen zij zelfs toen doorgingen met lawaai maken werden door de koning bevolen om beurtelings hun zaak te bepleiten. Toen de ene van hen begon te praten wende de koning zich af van de andere, die plotseling met een slag van de bijl die hij onder zijn kledij verborgen had koning Tarquinius doodde. Toen zij zo snel mogelijk. Plotseling zag Tanaquil de woorden van de waarzegger in: ' als het vuur verschijnt, zal de avond vallen.'

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.