Columella, de re rustica

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • Klas onbekend | 305 woorden
  • 8 april 2004
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
6 keer beoordeeld

Columella, de re rustica Want zowel bij de Grieken als later bij de Romeinen tot ten tijde van onze ouders werd de huisarbeid bijna alleen door de huisvrouw verricht, alsof, nadat alle zorg was afgelegd over de bezigheden buitenshuis, de huisvaders zich terugtrokken binnen het huis om te rusten. Er bestond immers een zeer grote eerbied, vermengd met eensgezindheid en nauwgezetheid en de vrouw verlangde hevig naar de zaken van haar man door haar zorg te vergroten en te verbeteren, zich inspannend met een zeer gezonde wedijver. In huis werd niets als verdeeld beschouwd, er was niks waarvan de echtgenoot of de echtgenote beweerde van rechtswege hun eigendom was, maar elk van beide werd gemeenschappelijk samengewerkt opdat de inzet van de vrouw het aandeel evenredig zou maken met de zaken op het forum/ buitenshuis. Bijgevolg zelfs niet van de rentmeester of van de rentmeesteres was de opdracht zwaar omdat de eigenaars zelf dagelijks hun activiteiten controleerden en beredderden. Nu echter vermits de meeste zon in weelde en luiheid z… (?) dat ze zich zelf niet gewaardigen op te kijken naar de zorg van het wolspinnen, maar dat thuis vervaardigde kleding en door hun verkeerd verlangen die kleding behagen tot minachting zijn die door grof geld en bijna het hele verlangen worden gekocht, is het niet te verwonderen dat diezelfde bezwaar maken tegen de zorg van het landelijke en landbouwwerktuigen en dat ze het verblijf op een boerderij als het smerigste tijdverdrijf beschouwen. Vermits dat gekende derde gebruik van de familiemoeders van Romeinen en Sabijnen niet alleen in onbruik is geraakt, maar zelfs is uitgestorven, de noodzakelijke taak van rentmeesteres, die de taak van huismoeder op zich nam, vermits ook de rent- (of huis-) meesters de plaats innamen van de eigenaars, die vroeger omwille van een oud gebruik niet alleen het landgoed hadden beschouwd, maar ook bewoond.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.