Catullus

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • 5e klas aso | 473 woorden
  • 11 april 2004
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
19 keer beoordeeld

Catullus Carmen 58. Caelius, onze Lesbia, die Lesbia, die Lesbia, die Catullus als enige
meer dan zichzelf en al de zijnen heeft liefgehad, trekt nu op viersprongen en in nauwe steegjes
de kleinzoons van de edelmoedige Remus af. Marcus Caelius Rufus, politicus en redenaar, was een vriend van Catullus. Unam; praedicativum bij 'quam', vertaal 'als enige'. lijkbaar ook mede-slachtoffer van Lesbia. Quadrivium: viersprong, kruispunt. Angiportum: nauw steegje
Glubo, glubere, glupsi, gluptum: schillen: schillen, afstropen, aftrekken. Magnanimus: grootmoedig, edelmoedig, nobel. Nepos, -otis: kleinzoon, nakomeling, spruit.
Catullus Carmen 49. Meest welsprekende van Romulus' kleinzoons, hoevelen er zijn en hoevelen er waren, Marcus Tullius, en hoevelen er later zullen zijn in andere jaren, Catullus betuigt jou grootste dank, de slechtste dichter van allen, zozeer de slechtste dichter van allen, als jij de beste pleiter van allen bent. Disertus: welsprekend. Nepos, - otis: kleinzoon, nakomeling, spruit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43), Romeins politicus en redenaar. Zijn redevoeringen werden zo goed geacht dat al zijn redevoeringen in tegenstelling tot die van zijn tijdgenoten zijn overgeleverd. Zijn redevoeringen staan hier en daar bol van de superlatieven. Let er eens op hoeveel superlatieven Catullus in dit gedicht gebruikt! Speciaal voor de grote redenaar Cicero! Post: (hier gebruikt als adverbium) later. Aliis in annis: één woordgroep! Tanto..., quanto ...: evenzo ...., als ... . Patronus: beschermheer, pleiter, redenaar, advocaat. Catullus Carmen 47. Porcius en Socration, twee linkerhanden
van Piso, schurft en honger van de wereld, heeft die besneden Priapus jullie verkozen
boven mijn Veraniolus en Fabullus? Houden jullie overdag al overdadig weelderige
banketten, mijn kameraden
vragen op een kruispunt om uitnodigingen. Porcius en Socration zijn met Piso naar Macedonië afgereisd en hebben zich in deze provincia aanzienlijk verrijkt. Ook Catullus, Veraniolus en Fabullus hebben zich in een vergelijkbaar avontuur gestort, maar hebben geen succes behaald. Porcius is wellicht Gaius Porcius Cato, Socration ('Sokratesje') is wellicht een spotnaam voor de Epicuristische filosoof Philodemus. Sinister: links, linker-, verkeerd, immoreel. Bij duae sinistrae mag je 'manus' aanvullen. Natuurlijk neemt een gouverneur enkele assistenten mee naar de provincia; op zo'n post kun je wel wat rechterhanden gebruiken! Piso: gouverneur in Macedonië van 57 tot 55. Scabies: ruwheid, schurft. Fames: honger. Mundus: wereld. Vraag: is de genitivus 'mundi' een genitivus objectivus of subjectivus bij 'fames'? Verpus: besneden
Praepono, praeponere, praeposui, praepositum: vooraan zetten, verkiezen boven (met dativus). Priapus ille: Priapus gold als het evenbeeld van 'lust'. Beeldjes van hem waren te vinden in de tuin en in de slaapkamer. Oorspronkelijk was Priapus een vruchtbaarheidssymbool. In de tijd van Catullus ontstaat er een speciaal genre gedichten waarin Priapus aan het woord is. Deze figuur speelt dan verschillende rollen: van zeer potente vruchtbaarheidsgod tot bewaker van de tuin. Convivium: feestmaaltijd. Convivium facere: een feestmaaltijd aanrichten

Lautus: schoon, prachtig, weelderig
Sumptuosus: overdadig. Let op: lauta is het adjectivum bij convivia, sumptuose een adverbium bij facitis! Sodalis: kameraad. Quaero, quaerere, quaesivi, quaesitum: vragen om. Trivium: driesprong, kruising. Vocatio, -onis: uitnodiging.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.