Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Grieks vertalingen

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • Klas onbekend | 2478 woorden
  • 12 oktober 2003
  • 191 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
191 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier
3A
Herakles is geen man. Herakles is geen god. Herakles is een held. Herakles is ook een slaaf. Maar waarom is Herakles een slaaf? Eurystheus heeft een slaaf. De slaaf is Herakles een halfgod. Eurystheus stuurt zijn slaaf naar Nemea. Waarom Heeft Eurystheus zijn slaaf naar Nemea gestuurd? Daar woont een leeuw. De leeuw woont in een grot. Het land vreest hem. Waarom vreest het land hem? De Leeuw verwoest het land. Maar Herakles is niet bang. 3A - taaloef. A. mens, god, held, slaaf, herakles, hem, een slaaf & en een held, zijn slaaf, nemea, een leeuw, een grot, de streek, angst, verwoest, herakles
B. mens, god, held, slaaf, slaaf, slaaf, held, slaaf, slaaf, leeuw, grot, angst, angst, verwoest, angst

C. 1. De leeuw heeft geen angst. 2. Herakles is niet zijn slaaf
3. Het land leeft in angst. 4. Waarom is de god geen mens. 5. De landen hebben geen angst meer. D. (deze woorden omzetten in griekse letters) Phobon
Teos
ten choran
E. Als er een ontkenning is
F. Als er de moet worden geschreven. 3B
Herakles draag zijn boog. Plotseling merkt Herakles een wild beest op. Herakles gaat niet naar het beest toe. Herakles schiet met zijn boog. Maar Herakles doodt het beest niet. Waarom doodt Herakles het beest niet? Het beest heeft een ondoordingbare huid. Zo beschermt de huid het beest. 3C
Herakles draagt zijn knots. Herakles gaat naar het beest. Herakles gaat het gevecht niet uit de weg. Maar nu heeft de leeuw angst. Maar de leeuw gaat zijn grot in. Ook Herakles gaat de grot in. Daar begint het gevecht. Herakles pakt het beest vast en wurgt het ook. Maar nu beschermt de huid het beest niet. Herakles draagt het beest naar Mykene. Waarom draagt Herakles het beest naar Mykene? Daar zit de heerser te wachten. De heerser is Eurystheus. Herakles brengt het beest naar de heerser toe. Herakles roept de heerser. Maar eurystheus merkt het beest op en gaat uit de web. Want de heerser heeft angst. 3C - taaloef. A. (deze woorden omzetten in Griekse woord) to hroplon, to terion, ten machen. B. nominativus (r.12) accusativus (r.15) C. man. hij eindigt op -es
D. mannelijk

vrouwelijk
vrouwelijk
onzijdig
mannelijk
E. 1. Herakles pakt het beest vast. 2. Herakles is geen meester. 3. Euristeus heeft angst, want Euristeus is mens. F. 1. Euristeus is meester
2. God strijdt met het beest de mens. 3. De meester pakt de slaaf vast. 4A
Herakles gaat naar Lerna. Daar huist een grote slang. De slang is een verschrikkelijk beest Het verschrikkelijke beest veroorzaakt veel angst, want hij heeft het land verwoest. De grote slang is ook angstaanjagend, want hij heeft niet één, maar negen koppen. Herakles zoekt de verschrikkelijke slang. Tenslotte ontdekt hij de slang. En dan schiet Herakles een lange pijl. Daarna pakt hij de slang en houdt hem stevig vast. Hij slaat een kop eraf, maar er gebeurt niets, want er groeit een nieuwe kop aan. Zo weet Herakles zich geen raad. 4A - taaloef. B. 1. Herakles zoekt een verschrikkelijk monster, maar vind hem niet. 2. De slang is een verschrikkelijk angstaanjagend beest. 3. De mens heeft één kop. C. 1. of er een klinker staat aan het begin van het volgende woord of niet. 2. als het volgende woord met een 'o begint, komt er OUX. 4B
De slang zoekt een helper. De helper is geducht, want de helper is een grote kreeft. De grote kreeft pakt Herakles vast. Hij bijt in zijn scheenbeen. Nu dood Herakles eerst de grote kreeft, daarna roept hij zelf een helper. De helper is Iolaos. Iolaos is zijn vriend. 4B - taaloef. A. helper - verschrikkelijk
grote - kreeft
Iolaos - vriend (omzetten in het grieks) bontos - deinos = bonton - deinon
karkinos mechas = karkinon mechan

C. (omzetten in het grieks) 1. ten hudran megalen (de grote slang) 2. to terion phoberon (het angstaanjagende beest) 3. he kephale mia (het enige hoofd) 4. ho avtroopos deinos (de verschrikkelijke mens) 4C
Herakles slaat de nieuwe kop eraf. Iolaos brandt de wond dicht. Maar zo kan er geen nieuwe kop groeien. Daarna hakt Herakles iedere kop eraf en Iolaos brandt iedere wond dicht. Tenslotte is er één kop overgebleven. Waarom is er nog maar één kop overgebleven? Hij is onsterfelijk. Tenslotte slaat Herakles de laatste kop eraf en begraafd hem meteen. Hij verbergt de verschrikkelijke kop onder het grote rotsblok. 4C - taaloef. B. (omzetten in griekse woorden) 1. to terion mega (het grote dier) 2. ton philon allon (de andere vriend) 3. ten kephalen vean (het nieuwe hoofd) 4. he mache makra (het lange gevecht) 5. ho doulos hekastos (iedere slaaf) C. 1. De verschrikkelijke slang is angstaanjagend. 2. De grote Herakles zoekt naar het gevecht. 3. De vriend Iolaos gaat naar Lernan. D. (omzetten in griekse woorden) 1. ton polun teon
2. ho megan antroopos
3. ton megas phobon
4. ten megalen kephalen
5. to mega terion
5A
De koningin is Hippolute. De geduchte koningin is erg krijghafstig en verschrikkelij. Ze heeft grote moed. De koningin Hippolute heeft een wapengordel. De gordel is een geschenk van Ares. Want de gordel maakt de koningin krijgshaftig. Aris is een geduchte en zeer krijgshaftige god. De gordel van Ares is lang en zeer mooi. Eurystheus heeft een dochter. De dochter is Admèlé. Admèlé vraagt haar vader om de gorden, want de gordel heeft grote roem. Eurystheus zendt Herakles op de grodel af. 5A - taaloef. A. 1. a=onderwerp b=lijdend voorwerp
2. a=lijdend voorwerp b= onderwerp

3. plaats in de zin. 4. door de naamval
B. 1. De nieuwe koningin zoekt Euristheus. 2. Euristheus stuurt de slaaf naar de nieuwe koningin. Daarna bwondert de slaaf de koningin. 3. Het cadeau is zeer mooi. C. (omzetten in griekse woorden) andreian megalen
dooron veon
basileia phile
despoten kalon
doulos allos
5B
Herakles nu gaat naar het land van de Amazonen. Daar ontvangt de koningin Herakles. Zij bewondert en bemint de grote en knappe man zeer. Waarom is die grote en mooie held gekomen? Herakles vraagt om de wapengordel. Hippolyte gaat meteen akkoord. De godin Hera is boos. In de gedaante van een Amazone gaat zij naar het land van de Amazonen. Daar zegt zij tegen het volk van de Amazonen: de vreemdeling is slecht en onbetrouwbaar. Hij is een grote en slechte daad van plan, want hij wil de koningin Hippolyte ontvoeren. Meteen gaat het volk nar de grote Herakles. Daarna is er een groot gevecht. Herakles vindt de koningin gemeen. En hij doodt haar. Zo dan, pakt hij de mooie gordel, en brengt hem naar Adlene. 5C
Herakles gaat naar de onderwereld Kerberos is een zeer angstaanjagende hond. Want hij is een groot beest, en hij heeft niet 1 hoofd, maar 3. Kerberos is dus geducht. Hij bewaakt de onderwereld. Herakles gaat naar de onderwereld. Daar is Hades de heerser. De echtgenote is de mooie Perscfone. Hades merkt Herakles op en zegt: Wat doet een grote en mooie held hier? Herakles vraagt de god om Kerberos. De god gaat accoord, maar zegt: de boog en de knots blijven buiten. 5D

Toch verlaat Herakles de onderwereld, maar hij zoekt Herberos. Hij is ongewapend en heeft slechts een leeuwehuid. Herakles ontdekt het beest. Hij bijt in zijn lange staart. Waarom bij Herakles in zijn staart? De lange staart is een slang. Dan pakt de held Kerberos en knijpt zijn kelen dicht. Zo brengt Herakles het angstaanjagende beest naar Mylene. Daar merkt Eurystheus het beest op en heeft grote angst. Metten vlucht hij in een pot. Tenslotte draagt Herakles Kerberos terug naar Tertaros. 6A
De Atheense burgers sturen zeven jongens naar Kreta. De Atheners sturen ook zeven meisjes naar Kreta. De atheense jongens en atheense meisjes zijn kinderen. Kreta is een groot eiland. Daar is Minos heerser. Minos heeft een labyrint. Het labyrint biedt vele gevaren, want daarin zijn vele bochten. Door de bochten vind niemand de uitgang. Daar wonen geen mensen, maar daar woont de Minotaurus. De Minotaures is een verschrikkelijk beest, want de helft is mens en de helft is stier. Waarom sturen de Atheners hun kinderen dan naar Kreta? De jongens en meisjes bieden voedsel, want de Minotaurus eet alleen maar mensen. 6B
Theseus en de jonge kinderen verlaten Athene. Ze hebben een schip en ze varen naar Kreta. Door het grote verdriet heeft het schip zwarte zeilen. Na een lange tijd komen ze in Kreta aan. Minos en zijn echtgenote wonen in een mooi paleis. Daar woont ook hun dochter, de dochter is Ariadne. Theseus is een mooie en sterke jongeman, daarom bewondert Ariadne hem. Eerst ontvangen Minos en de koningin de vreemdelingen. Daarna laten ze de jonge Atheners naar een gevangenis brengen en laten hen bewaken. 's Nachts gaat Ariadne naar de gevangenis en roept stiekem Theseus, want ze houdt van Theseus en verlangt naar zijn redding. Ariadne zegt dan tegen de kinderen en Theseus: "Als Theseus mij naar het mooie Athene brengt en met mij trouwt, ben ik bereid jullie te redden." Theseus gaat akkoord en Ariadne is blij. 7A
Zo red Ariadne Theseus en de kinderen: ze geeft een draad en Theseus pakt de draad vast. Daarna brengt Minos de Atheners het labyrint in. Daar woont de Minotauros en hij wacht op voedsel en daar sluit Minos de Atheners op. De Atheense kinderen leveren voedsel op voor veel dagen. Nu worden de jonge kinderen natuurlijk bang. Daarom willen de kinderen niet verdergaan, maar blijven daar. Theseus is erg dapper. Hij spreekt de kinderen moed in en handelt als volgt: hij maakt de draad vast aan de deur en gaat alleen het labyrint in. Tegelijkertijd trekt hij het draad achter zich aan. Zo gaat Theseus dus verder en zoekt de Minotauros. 7B
Theseus zoekt de Minotauros, maar vindt hem niet. Plotseling hoor hij en verschrikkelijk geluid. Nu wordt ook Theseus bang. Hij merkt de Minotauros op, maar……… het beest slaapt! Theseus gaat stilletjes naar het dier toe. Plotseling opent het dier zijn angstaanjagende ogen. Hij tilt zijn grote kop op; onmiddellijk pakt Theseus de kop vast en slaat erop met zijn vuisten. En zo doodt hij de Minotauros. Vervolgens pakt hij de draad vast en zo vindt hij de deur. Daar zien de kinderen Theseus en ze zijn erg blij. En ze zeggen: "Theseus is sterk en dapper, want hij redt Athene en de Atheners." Daarna roepen de kinderen Ariadne, want Ariadne wacht buiten. De kinderen zeggen: "Theseus van Athene heeft de Minotauros gedood." Ook Ariadne is blij en doet de deur open. Theseus, Ariadne en de kinderen vluchten naar de zee. Daar gaan ze onmiddellijk aan boord van het schip en varen weg. 8A
Zo wordt Theseus door de dood van de Minotaurus gered. Samen met Ariadne vlucht hij uit Kreta. En de kinderen nemen deel aan de vlucht. Eerst varen ze naar Naxos. Naxos is een eiland. 's Nachts gaan ze uit het schip. Ze slapen op het strand van Naxos, want ze zijn zeer moe. Daar merkt Dionysos, de god van de wijn, Ariadne op. Meteen verlangt hij naar het meisje en hij wil haar wegdragen. Want hij vindt haar zeer mooi. Hij pakt haar beet en brengt haar weg uit Naxos. Zo is hij schuldig aan groot verdriet. 8B 's Morgens vroeg wekt de zon Theseus van zijn slaap. Theseus kijkt om zich heen, maar ziet Ariadne niet. Behalve de kinderen op het strand is er geen man. Nu roept Theseus Ariadne. Hij roept weer. Tenslotte hoort hij een stem. maar de stem is niet van Ariadne, maar van de god. Want Dionisos zegt: Geen mens houdt van Ariadne, maar een god. Van ggen mens is Ariadne echtgenote, maar van een god. Nu is Theseus vol van verdriet, want hij verlangt zeer naar de mooie Ariadne. Tenslotte wekt hij de kids, zonder de geliefde Ariadne vaart hij weg van het eiland naar Athene. 8C
Aigeus, de heerser van Athene, beklimt dagelijks de hoge kust van Attika en kijkt uit naar/over de zee: want hij mist zijn zoon en de kinderen heel erg. Na veel tijd/vele dagen merkt hij het schip op, maar in plaats van vreugde bevangt de heerser een grote angst: het heeft zwarte zeilen want het schip is zonder witte zeilen! Nu is Aigeus zeer bedroefd en hij zegt: 'Wat vreselijk, de Minotauros heeft mijn zoon gedood. Nu berooft hij mij ook van mijn leven!' Tegelijkertijd gooit hij zichzelf van de hoge rots af; hij valt in zee en sterft op deze manier. Ø 8D
Waarom heeft het schip zwarte zeilen? Wat is de oorzaak van het verschrikkelijke ongeluk? De oorzaak is het verdriet om Ariadne: want vanwege zijn verdriet vergeet Theseus de zeilen totaal, vanwege dat verdriet hijst hij de zwarte zeilen, maar niet de witte. Zo is hij zonder het te willen verantwoordelijk voor de dood van Aigeus. Daarna neemt Theseus de heerschappij over Athene over. De burgers houden erg van hun nieuwe heerser. Maar toch denken ze altijd aan hun vroegere heerser: want de naam van de zee is voortaan Aigeïsche Zee. 9A
Veel schepen liggen voor anker bij Aulis, want veel Grieken komen hun heerser te hulp. Er zijn veel legeraanvoerders aanwezig en ook veel zeemannen en soldaten. Dus voor pa gaan Menelaos en Agamemnon en andere legeraanvoerders aan boord van de schepen. Daarna dragen de soldaten de wapens aan boord. Allen zijn blij met de expeditie met wapens. Tenslotte zijn allen op de schepen en de matrozen hijsen de zeilen. Nu doen de goden plots de wind stoppen. Dit doet de goed. Verhinderen de expeditie omdat Artemis boos is op de legeraanvoerer Agamenmnon. Agamemnon heeft de godin beledigd. De jacht op het hert, gewijd aan de godin heeft gedood met woorden: Zelfs Artemis schiet niet zo goed. 9B

Nu vraagt de godin om genoegdoening. Ze vraagt om het slachtoffer Ifigenia. Ifigenia is de dochter van de zeer geliefde Agamemnon en de koningin Lytaimnestra. Agamemnon is andere legeraanvoerders zijn bedroefd over het lot van de bange Ifigenia. Zo stuurt Agamemnon boden naar Mycene. Zij vertellen Nytaimestra niet de waarhied? Want zij zeggen: Ifigenia gaat naar het leger, want Achilles wil trouwen met Ifigenia. Klytaimnesta is blij en vertrouwt de woorden van de bode. Metten stuurt ze haar geliefde dochter naar Aulida. 9C
De boden en Ifigeneia rijden met een wagen naar Aulis. Daar brengt Agamemnon zijn kind niet naar Achilles maar naar het altaar: want hij biedt het meisje aan de geduchte godin aan. De bevelhebbers en de soldaten zijn aanwezig en hebben medelijden met het meisje. Maar Ifigeneia is dapper bij dit grote ongeluk en ze huilt niet. Het meisje is op het altaar en Agamemnon houdt al het mes omhoog. Plotseling is het meisje niet meer aanwezig. In plaats van het meisje is er een hert op het altaar. Want Artemis komt Ifigeneia te hulp: want zij heeft medelijden met haar en voert haar weg. (En) Agamemnon slacht in plaats van het meisje het hert. Nu heeft de godin geen woede meer en zij is de Grieken weer goedgezind. Daarna is de wind gunstig/is er gunstige wind. En de expeditie vaart met een gunstige wind naar Troje.

REACTIES

M.

M.

bij 9C staat er "bied zijn dochter aan de godin aan" maar het moet zijn: hij offert het meisje aan de godin.

18 jaar geleden

I.

I.

et iz heel onduidelijk
en ik wil een stuk tekst waar je in moet voeren welk woorde je in het grieks wil en dat dan er komt vat jje um

20 jaar geleden

G.

G.

Ik heb enkele aanmerkingen hierop. Ten eerste heb je gekopieƫrd van latijnengrieks.nl, misschien moet je dat erbij vermelden? Als tweede: bij tekst 9a staat er 'Dus voor pa gaan Menelaos en Agamemnon en andere legeraanvoerders aan boord van de schepen.' Dat is niet goed, het moet zijn: 'Eerst gaan Menelaos, Agamemnon en de andere legeraanvoerders aan boord van de schepen.' Mijn derde punt is dat dit de vertalingen van de teksten uit de oude druk van het boek Pallas zijn. Dit moet je wel duidelijk vermelden, want velen hebben de nieuwe druk of een heel ander boek thuis en dan zijn deze vertalingen dus fout.

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.