3.3 Prometheus en Epimetheus

Beoordeling 8.8
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • 3e klas vwo | 353 woorden
  • 3 december 2022
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 8.8
6 keer beoordeeld

Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

3.3 Prometheus en Epimetheus - pg 67

Want de goden verborgen de geheimen van het leven voor de mensen. Ze zouden gemakkelijk op één dag nuttige dingen kunnen produceren zodat ze alles zouden hebben voor een jaar. Maar Zeus die boos was geworden verborg de geheimen van het leven omdat Prometheus hem ooit bedrogen had. 

3.5 Prometheus en Epimetheus - 72

Dus Zeus bedacht gruwelijke dingen voor de mensen. Hij beroofde hen van het vuur. Maar de mensen, omdat ze het vuur niet hadden, waren zeer radeloos.

Een nieuwe truc van Prometheus

Dus Prometheus stal heimelijk een klein beetje vuur van de goden en verborg dit in een holle rietstengel die hij naar de aarde bracht.

Maar de mensen ontvingen dit geschenk graag hoewel ze goed wisten dat Prometheus dat van de goden had gestolen.

Een nieuwe straf vanwege de goden

Dus de goden straften hem op de nu volgende manier: ze gaven het bevel aan Hephaistos een zeer mooie vrouw te maken en ze smukten haar helemaal op met de geschenken van henzelf en noemden haar Pandora. 

Ze stuurden haar naar Epimetheus terwijl ze een kostbare kruik droeg waarin ze alle slechte dingen en de dood hadden opgesloten. 3.7 Prometheus en Epimetheus - pg 79

Dus Epimetheus, omdat hij dwaas was, ontving haar graag en huwde, ook al had zijn broer hem dikwijls gewaarschuwd nooit een geschenk van de Olympiër Zeus te ontvangen.

Maar de vrouw opende de kruik en dadelijk vulden alle slechte dingen en de dood de aarde. 

Na de mensheid krijgt ook Prometheus zijn straf

Maar Zeus strafte Prometheus zelf op de nu volgende manier: want hij beval Hephaistos om Prometheus naar de bergen van de Kaukasus te brengen, daar werd hij vastgebonden met ijzeren boeien aan een rots. Dus Hephaistos bracht hem naar daar en bond hem vast. Zeus zond zelf een arend naar hem en beval hem elke dag om de lever uit te pikken. Maar wanneer hij elke dag de lever uitpikte, groeide hij ’s nachts altijd opnieuw aan. Maar na 1000 jaar schoot Heracles de arend neer met een boog en maakte Prometheus met toelating van Zeus van de boeien los.   

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.