Werkwoorden

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • Klas onbekend | 770 woorden
  • 12 augustus 2010
  • 78 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
78 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

(Voor de tabel zie bijlage!)

abandonner    verlaten    f    cuire    koken
accueillir    onthalen, welkom heten    r    danser    "dansen
(~ en = spelen in(fig.))"
acheter    kopen    a    décider    bepaler
agir    handelen    n    découvrir    ontdekken
agiter    schudden    s    défaire    verslaan
aider    helpen    e    défendre    verdedigen
aimer (bien || de)    (ervan|) houden (|om te)        demander    vragen
aller     gaan    w    descendre    "afdalen, (naar beneden)
gaan"
allumer    "aandoen, aansteken,
doen ontsteken"    e    dessiner    tekenen
appeler    roepen    r    détester    een hekel hebben aan
apporter    brengen,     k    devenir    worden
apprendre    (zich/een ander)leren    w    devoir    moeten(van 'n ander)
arrêter    stoppen    o    dire     zeggen
arriver    aankomen, arriveren    o    disparaître    verdwijnen
attaquer    aanvallen    r    donner    geven
attendre    wachten    d    dormir    slapen
attraper    pakken, grijpen    e    douter    twijfelen
avancer    (gaan)    n    durer    duren
avoir    hebben        éclaircir    verhelderen
balayer    vegen(bezem)    f    écouter    luisteren
battre    ((ver))slaan    /    écrire    schrijven
bloquer    blokeren    n    éloigner    verlangen
boire    drinken        entendre    horen
bouger    bewegen(zichzelf)        entrer    binnenkomen, -gaan etc.
casser    breken    f    envoyer    (ver-)sturen
cesser    (stoppen)    r    espérer    hopen
changer    veranderen    a    essayer    proberen
chanter    zingen    n    éteindre    "doven, uitdoen,
doen uitgaan"
charger    "krachtiger maken
(eng. charge)"    s    étonner    verbazen
chasser    jagen(van jacht)    e    être     zijn
chercher    zoeken        étudier    studeren
choisir    kiezen    w    exister    bestaan
commencer    beginnen    e    expliquer    uitleggen, verduidelijken
comparer    vergelijken    r    faire    "doen, maken(een ander
laten doen)"
comporter    gedragen(van gedrag)    k    falloir    "moeten(van jezelf of
zeker weten)"
comprendre    begrijpen    w    fermer    dichtdoen, sluiten
compter    rekenen (ook ~ à)    o    fêter    feesten, feest vieren
conduire    (auto)rijden    o    finir    afmaken, klaar zijn(vd)
confier    vertrouwen    r    former    vormen, maken
connaître    kennen    d    frapper    lastig vallen
consommer    consumeren, gebruiken    e    fuir    vluchten
continuer    verder gaan (eng. 'continue')    n    fumer    roken
courir    rennen        gâcher    verpesten
couvrir    bedekken    f    gagner    winnen
craindre    vrezen, eng vinden    /    garder    bewaken
croire    geloven    n    garer    parkeren(auto)
croiser    kruisen(van bijv. pad)        geler    bevriezen
cueillir    plukken(besjes bijv.)        goûter    proeven
f    graver    graveren
habiter    wonen    r       
haïr     haten    a    permettre    toestaan
hâter    haasten    n    pleurer    huilen
ignorer    negeren    s    pleuvoir    regenen
importer    ertoe doen, importeren    e    plonger    "in zwembad springen,
duiken, bommetje doen"
installer    installeren        porter    dragen, vast hebben
interdire    verbieden    w    pouvoir     kunnen
introduire    voorstellen, introduceren    e    préférer    liever hebben, leuker vinden
inventer    uitvinden    r    prendre    nemen, pakken
inviter    uitnodigen    k    préparer    klaarmaken (voor gebruik)
irriter    irriteren    w    présenter    presenteren
jeter    gooien    o    prévenir    waarschuwen
jouer    spelen    o    prier    vragen, bidden
jurer    beoordelen(van jury)    r    produire    produceren, maken
lâcher    laten vallen, loslaten    d    profiter    profiteren
laisser    laten(van met rust laten)    e    promettre    beloven
louer    huren     n    quitter    verlaten, stoppen met
manger    eten        rapporter    terug brengen
manquer    mankeren, missen    f    rater    missen
marcher    lopen    /    recevoir    ontvangen
marquer    markeren    n    reconnaître    herkennen
mentir    liegen        réfléchir    nadenken
mesurer    meten        refuser    weigeren
mettre    plaatsen, zetten(in)    f    regarder    kijken, (als in 'Kijk!', net niet als zien, als eng. 'look')
monter    klimmen, (omhoog) gaan    r    remplir    vullen
montrer    laten zien, showen,     a    rendre    aangeven, (teruggeven
mourir    doodgaan    n    rentrer    (als eng. 'Come back')
mouvoir    bewegen(voorwerp)    s    réparer    reparen
murmurer    mompelen    e    répéter    herhalen
naître    geboren worden        ressembler(à)    lijken (op)
noter    noteren, opschrijven    w    rester    blijven
occuper    bezetten, bezet houden    e    se retirer    terugtrekken
offrir     geven (van eng. offer)    r    retourner    "terug gaan, (als eng.
'Return')"
organiser    organiseren, regelen    k    réussir    lukken, werken
oser    durven    w    rigoler    (pop.)lachen
oublier    vergeten    o    rire    lachen
ouvrir    openen    o    rouler    rollen
paraître    verschijnen    r    s'amuser    zich amuseren
paraphraser    in eigen woorden zeggen    d    s'apercevoir de    merken dat
pardonner    vergeven    e    s'appeler    heten
parler    spreken, praten    n    sauter    springen
participer    meedoen        sauver    redden
partir    verlaten    f    savoir    weten, kennen
passer    voorbijgaan, gebeuren    /    se concentrer    zich concentreren
patienter    geduld hebben    n    se laver    zich wassen
payer    betalen        se lever    "wakker worden
(als eng. 'wake up')"
peindre    schilderen        se tromper    zich vergissen
pencher    buigen    f    sembler (comme)    lijken (alsof)
penser    denken    r    s'ennuyer    zich vervelen, ergeren
perdre    verliezen    a    sentir     voelen
peser    wegen, meten    n    s'entraîner    (zich) trainen
placer    plaatsen, neerleggen    s    servir    serveren, dienen
signer    signeren    e       
signifier    betekenen           
sortir    uitgaan, verlaten    w       
sourire    glimlachen    e       
souvenir    onthouden, herinneren    r       
suer    zweten    k       
suffire    voldoen, goed genoeg zijn    w       
suivre    volgen    o       
taire    zwijgen, stil zijn    o       
taper    slaan, stoppen/dichtmaken    r       
téléphoner    telefoneren, bellen    d       
tenir     (aan-)pakken    e
terminer    afmaken, (ermee stoppen)    n
tirer    trekken   
tomber    vallen    f
toucher    aanraken    /
tourner    "(rond-)draaien(als eng.
Turn (around))"    n
trainer    slepen   
transporter    transporteren, vervoeren   
travailler    werken    f
trouver    vinden    r
tuer    martelen    a
user de    gebruik maken van    n
utiliser    gebruiken    s
valoir    waard zijn    e
vendre    verkopen   
venir    komen    w
vexer    kwetsen, beledigen    e
vivre    leven    r
voir    zien    k
voler    stelen, vliegen    w
vouloir    willen    o
voyager    reizen    o
r
d
(…) = toevoeging/verduidelijking        e
als eng. = in het engels lijkt het erop in is het zo:        n
~ = hoofdwoord, woord uit linkerrij       
((…)) = heel soms        f
(fig) = (figuurlijk)        /
(vd) = alleen voltooid deelwoord        n
(pop.) = populaire taal       
(…-) = toevoegbaar aan vertaling       
|| = pauze/verdergaan bij vertaling,       
zo ook | houden |, de pauze zit bij het eerste       
teken en het verdergaan bij de tweede.       

REACTIES

N.

N.

ik had eerder gezocht dat je een frans of nederlands werkwoord kreeg en dan moest vertalen...

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.