Het Expertisebureau Online KinderMisbruik (EOKM) en Slachtofferhulp Nederland doen onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s onder jongens (ofwel: sextortion). Is dit jou overkomen? Deel dan jouw ervaringen door mee te doen met het anonieme onderzoek. Met jouw bijdrage help jij de hulpverlening verbeteren!

 


Naar het onderzoek


Hoofdstuk 5 – Sports

83. hoffelijk - gracious -
naderend - imminent -
staan op - to insist on -
uitreiken - to dispense -
kwestie - issue -
onberispelijk - impeccable -
tijdperk - era -
evenaren - to match, to emulate
prestatie, heldendaad - feat -
wanhopig - desperate
wurggreep - strangle hold
overtreffen - to emulate, to outrank
rampzalig - disastrous
mijlpaal - landmark
aftreden - to step down
genoegen - delight, relish
fanatisme - bigotry
rivaliteit - rivalry
uitdaging - challenge

84. curb - beperking
off - ter hoogte van
to come into force - van kracht worden
concern - bezorgdheid
to ban - verbieden
insurance - verzekering
to charge - in rekening brengen
to launch - te water laten
fee - vergoeding
council - gemeenteraad
craft - vaartuig(en)
to limit - beperken
compulsory - verplicht
MP (Member of Parliament) - parlementslid
bill - wetsvoorstel
to head to - gaan naar
to donate - schenken
leisure - vrije tijd
to tackle - aanpakken
inconsiderate - onattent
-
85. ingewikkeld - complicated
tussen haakjes - by the way
zich gaan interesseren voor - to take up
onlangs - the other day
roeiwedstrijd - boat race
gebeurtenis - event
afgelasten - to call off, to cancel
wegens - due to
toernooi - tournament
Ik ben gek op sport. - I’m keen on sports.
Ik heb niet veel verstand van… I don’t know much about…
Je hebt waarschijnlijk gelijk. - You’re probably right.
Volgende keer beter! - Better luck next time!

91. We hebben contact gehad met enkele scholen
- We have been in touch with some schools
De resultaten van ons team zijn bemoedigend
- The results of our team are encouraging
Wilt u ons a.u.b. een folder en ander promotiemateriaal sturen?
- Please, send us a brochure and other promotional material
Jouw boeken zijn goed van pas gekomen
- Your books have come in handy
Natuurlijk zal ik de onkosten vergoeden
- Of course I will pay the expenses

97. proper - behoorlijk
to fancy - zin hebben in
coach - bus
anxious - bezorgd, angstig
to revolve - draaien
smothered - verstikt
carrier bag - draagtas
bars - brug
skills - bekwaamheid
to compete - wedijveren
certificate - diploma
scrapbook - plakboek
clipping - knipsel
caption - kop
paragraph - alinea
idly - doelloos
insignificance - onbeduidendheid
to solve - oplossen
to hug - omhelzen, omarmen
glee - vreugde

Hoofdstuk 6 – Canada

103. settler - kolonist
progress - vorderingen, vooruitgang
landmark - baken, mijlpaal
to worship - naar de kerk gaan
foundation - fundering
ferry service - veerdienst
renowned - beroemd
annual - jaarlijks
boom - hoogconjunctuur, hausse
to occur - plaatsvinden
timber - timmerhout
intrepid - onverschrokken
due to - het gevolg van, te wijten aan
to emulate - navolgen, uitvaardigen, overtreffen
to founder - ineenzakken
edifice - gebouw
paraphernalia - uitrusting, santekraam
tardiness - traagheid
remnant - restant
promontory - schiereiland

104. to fulfil - vervullen
rigo(u)r - ontbering
diary - dagboek
exhibit(ion) - tentoonstelling
currently - momenteel
on display - tentoongesteld
note - aantekening
sense - gevoel
hardship - ontbering
journal - dagboek
to prove - blijken
invaluable - van onschatbare waarde
te recount - opsommen
scenery - landschap
weather conditions - weersomstandigheden
observation - waarneming; opmerking
image - beeld
to attribute to - toeschrijven
sheer - alleen al
shed - schuur

105. gastheer, gastvrouw - billet (Am.); host (Eng.)
in elk geval - in any case
je ergens vestigen - to settle down
met pensioen gaan - to retire
liefde op het eerste gezicht love at first sight
zich aanpassen aan - to adapt to, to adjust to
heimwee hebben - to be homesick
aanbevelen - recommend
medewerking - cooperation
ik woonde vroeger in... - I used to live in...
als ik zo vrij mag zijn - if I may say so
ik spreek redelijk goed Engels I have a fairly good command of English
om heel eerlijk te zijn - to be quite frank
heb je er ooit aan gedacht om… have you ever thought of …(+ ing-vorm)
VVV - Tourist Information Office

111. Welke bezienswaardigheden zijn er in H.?
- What sights are there in H.?
We willen graag wat uitstapjes maken
- We would like to make some trips
Hoeveel kost het om het fort te bezoeken?
- How much is the admission of the fort?
Kunt u ons misschien een brochure toezenden?
- Could you send us a brochure, please?
Gegevens over de weersomstandigheden
- Information about the weather conditions
Bij voorbaat dank
- Thank you in advance / Thanks in advance
Er werden enkele goede films getoond
- Some good films were shown
We werden opgehaald met een bus
- We were met by a bus / We were picked up by a bus
Mijn gastheer bleek van mijn leeftijd te zijn
- My host turned out tob e my age
De Latijnse vertaling
- The Latin translation
Heb je mijn ansichtkaart ontvangen?
- Have you received my picture postcard yet?

117. appraise - waarderen
breezy - winderig
to cut a dash - de show stelen
to reinforce - versterken
root - wortel
ancestry - voorgeslacht
to beckon - wenken
to exile - verbannen
to lose one’s bearings - de kluts kwijtraken
to dwindle - verminderen
to bowl along - voortrollen
driveway - oprijlaan
forebear - voorvader
semblance - schijn, gelijkenis
to abandon - verlaten, in de steek laten

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.