ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Hoofdstuk 5 – Sports

83. hoffelijk - gracious -
naderend - imminent -
staan op - to insist on -
uitreiken - to dispense -
kwestie - issue -
onberispelijk - impeccable -
tijdperk - era -
evenaren - to match, to emulate
prestatie, heldendaad - feat -
wanhopig - desperate
wurggreep - strangle hold
overtreffen - to emulate, to outrank
rampzalig - disastrous
mijlpaal - landmark
aftreden - to step down
genoegen - delight, relish
fanatisme - bigotry
rivaliteit - rivalry
uitdaging - challenge

84. curb - beperking
off - ter hoogte van
to come into force - van kracht worden
concern - bezorgdheid
to ban - verbieden
insurance - verzekering
to charge - in rekening brengen
to launch - te water laten
fee - vergoeding
council - gemeenteraad
craft - vaartuig(en)
to limit - beperken
compulsory - verplicht
MP (Member of Parliament) - parlementslid
bill - wetsvoorstel
to head to - gaan naar
to donate - schenken
leisure - vrije tijd
to tackle - aanpakken
inconsiderate - onattent
-
85. ingewikkeld - complicated
tussen haakjes - by the way
zich gaan interesseren voor - to take up
onlangs - the other day
roeiwedstrijd - boat race
gebeurtenis - event
afgelasten - to call off, to cancel
wegens - due to
toernooi - tournament
Ik ben gek op sport. - I’m keen on sports.
Ik heb niet veel verstand van… I don’t know much about…
Je hebt waarschijnlijk gelijk. - You’re probably right.
Volgende keer beter! - Better luck next time!

91. We hebben contact gehad met enkele scholen
- We have been in touch with some schools
De resultaten van ons team zijn bemoedigend
- The results of our team are encouraging
Wilt u ons a.u.b. een folder en ander promotiemateriaal sturen?
- Please, send us a brochure and other promotional material
Jouw boeken zijn goed van pas gekomen
- Your books have come in handy
Natuurlijk zal ik de onkosten vergoeden
- Of course I will pay the expenses

97. proper - behoorlijk
to fancy - zin hebben in
coach - bus
anxious - bezorgd, angstig
to revolve - draaien
smothered - verstikt
carrier bag - draagtas
bars - brug
skills - bekwaamheid
to compete - wedijveren
certificate - diploma
scrapbook - plakboek
clipping - knipsel
caption - kop
paragraph - alinea
idly - doelloos
insignificance - onbeduidendheid
to solve - oplossen
to hug - omhelzen, omarmen
glee - vreugde

Hoofdstuk 6 – Canada

103. settler - kolonist
progress - vorderingen, vooruitgang
landmark - baken, mijlpaal
to worship - naar de kerk gaan
foundation - fundering
ferry service - veerdienst
renowned - beroemd
annual - jaarlijks
boom - hoogconjunctuur, hausse
to occur - plaatsvinden
timber - timmerhout
intrepid - onverschrokken
due to - het gevolg van, te wijten aan
to emulate - navolgen, uitvaardigen, overtreffen
to founder - ineenzakken
edifice - gebouw
paraphernalia - uitrusting, santekraam
tardiness - traagheid
remnant - restant
promontory - schiereiland

104. to fulfil - vervullen
rigo(u)r - ontbering
diary - dagboek
exhibit(ion) - tentoonstelling
currently - momenteel
on display - tentoongesteld
note - aantekening
sense - gevoel
hardship - ontbering
journal - dagboek
to prove - blijken
invaluable - van onschatbare waarde
te recount - opsommen
scenery - landschap
weather conditions - weersomstandigheden
observation - waarneming; opmerking
image - beeld
to attribute to - toeschrijven
sheer - alleen al
shed - schuur

105. gastheer, gastvrouw - billet (Am.); host (Eng.)
in elk geval - in any case
je ergens vestigen - to settle down
met pensioen gaan - to retire
liefde op het eerste gezicht love at first sight
zich aanpassen aan - to adapt to, to adjust to
heimwee hebben - to be homesick
aanbevelen - recommend
medewerking - cooperation
ik woonde vroeger in... - I used to live in...
als ik zo vrij mag zijn - if I may say so
ik spreek redelijk goed Engels I have a fairly good command of English
om heel eerlijk te zijn - to be quite frank
heb je er ooit aan gedacht om… have you ever thought of …(+ ing-vorm)
VVV - Tourist Information Office

111. Welke bezienswaardigheden zijn er in H.?
- What sights are there in H.?
We willen graag wat uitstapjes maken
- We would like to make some trips
Hoeveel kost het om het fort te bezoeken?
- How much is the admission of the fort?
Kunt u ons misschien een brochure toezenden?
- Could you send us a brochure, please?
Gegevens over de weersomstandigheden
- Information about the weather conditions
Bij voorbaat dank
- Thank you in advance / Thanks in advance
Er werden enkele goede films getoond
- Some good films were shown
We werden opgehaald met een bus
- We were met by a bus / We were picked up by a bus
Mijn gastheer bleek van mijn leeftijd te zijn
- My host turned out tob e my age
De Latijnse vertaling
- The Latin translation
Heb je mijn ansichtkaart ontvangen?
- Have you received my picture postcard yet?

117. appraise - waarderen
breezy - winderig
to cut a dash - de show stelen
to reinforce - versterken
root - wortel
ancestry - voorgeslacht
to beckon - wenken
to exile - verbannen
to lose one’s bearings - de kluts kwijtraken
to dwindle - verminderen
to bowl along - voortrollen
driveway - oprijlaan
forebear - voorvader
semblance - schijn, gelijkenis
to abandon - verlaten, in de steek laten

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.