Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

Hoofdstuk 5 en 6

Beoordeling 8.3
Foto van een scholier
  • Vertaling door een scholier
  • 4e klas vwo | 896 woorden
  • 27 maart 2004
  • 25 keer beoordeeld
Cijfer 8.3
25 keer beoordeeld

Hoofdstuk 5 – Sports 83. hoffelijk - gracious - naderend - imminent - staan op - to insist on - uitreiken - to dispense - kwestie - issue - onberispelijk - impeccable - tijdperk - era - evenaren - to match, to emulate
prestatie, heldendaad - feat - wanhopig - desperate
wurggreep - strangle hold
overtreffen - to emulate, to outrank
rampzalig - disastrous
mijlpaal - landmark
aftreden - to step down

genoegen - delight, relish
fanatisme - bigotry
rivaliteit - rivalry
uitdaging - challenge
84. curb - beperking
off - ter hoogte van
to come into force - van kracht worden
concern - bezorgdheid
to ban - verbieden
insurance - verzekering
to charge - in rekening brengen
to launch - te water laten
fee - vergoeding
council - gemeenteraad
craft - vaartuig(en) to limit - beperken
compulsory - verplicht
MP (Member of Parliament) - parlementslid
bill - wetsvoorstel
to head to - gaan naar
to donate - schenken
leisure - vrije tijd

to tackle - aanpakken
inconsiderate - onattent - 85. ingewikkeld - complicated
tussen haakjes - by the way
zich gaan interesseren voor - to take up
onlangs - the other day
roeiwedstrijd - boat race
gebeurtenis - event
afgelasten - to call off, to cancel
wegens - due to
toernooi - tournament
Ik ben gek op sport. - I’m keen on sports. Ik heb niet veel verstand van… I don’t know much about… Je hebt waarschijnlijk gelijk. - You’re probably right. Volgende keer beter! - Better luck next time! 91. We hebben contact gehad met enkele scholen - We have been in touch with some schools
De resultaten van ons team zijn bemoedigend - The results of our team are encouraging

Wilt u ons a.u.b. een folder en ander promotiemateriaal sturen? - Please, send us a brochure and other promotional material
Jouw boeken zijn goed van pas gekomen - Your books have come in handy
Natuurlijk zal ik de onkosten vergoeden - Of course I will pay the expenses
97. proper - behoorlijk
to fancy - zin hebben in
coach - bus
anxious - bezorgd, angstig
to revolve - draaien
smothered - verstikt
carrier bag - draagtas
bars - brug
skills - bekwaamheid
to compete - wedijveren
certificate - diploma
scrapbook - plakboek
clipping - knipsel
caption - kop
paragraph - alinea
idly - doelloos
insignificance - onbeduidendheid
to solve - oplossen
to hug - omhelzen, omarmen
glee - vreugde Hoofdstuk 6 – Canada 103. settler - kolonist
progress - vorderingen, vooruitgang

landmark - baken, mijlpaal
to worship - naar de kerk gaan
foundation - fundering
ferry service - veerdienst
renowned - beroemd
annual - jaarlijks
boom - hoogconjunctuur, hausse
to occur - plaatsvinden
timber - timmerhout
intrepid - onverschrokken
due to - het gevolg van, te wijten aan
to emulate - navolgen, uitvaardigen, overtreffen
to founder - ineenzakken
edifice - gebouw
paraphernalia - uitrusting, santekraam
tardiness - traagheid
remnant - restant
promontory - schiereiland
104. to fulfil - vervullen
rigo(u)r - ontbering
diary - dagboek

exhibit(ion) - tentoonstelling
currently - momenteel
on display - tentoongesteld
note - aantekening
sense - gevoel
hardship - ontbering
journal - dagboek
to prove - blijken
invaluable - van onschatbare waarde
te recount - opsommen
scenery - landschap
weather conditions - weersomstandigheden
observation - waarneming; opmerking
image - beeld
to attribute to - toeschrijven
sheer - alleen al
shed - schuur
105. gastheer, gastvrouw - billet (Am.); host (Eng.) in elk geval - in any case
je ergens vestigen - to settle down
met pensioen gaan - to retire

liefde op het eerste gezicht love at first sight
zich aanpassen aan - to adapt to, to adjust to
heimwee hebben - to be homesick
aanbevelen - recommend
medewerking - cooperation
ik woonde vroeger in... - I used to live in... als ik zo vrij mag zijn - if I may say so
ik spreek redelijk goed Engels I have a fairly good command of English
om heel eerlijk te zijn - to be quite frank
heb je er ooit aan gedacht om… have you ever thought of …(+ ing-vorm) VVV - Tourist Information Office
111. Welke bezienswaardigheden zijn er in H.? - What sights are there in H.? We willen graag wat uitstapjes maken - We would like to make some trips

Hoeveel kost het om het fort te bezoeken? - How much is the admission of the fort? Kunt u ons misschien een brochure toezenden? - Could you send us a brochure, please? Gegevens over de weersomstandigheden - Information about the weather conditions
Bij voorbaat dank - Thank you in advance / Thanks in advance
Er werden enkele goede films getoond - Some good films were shown
We werden opgehaald met een bus - We were met by a bus / We were picked up by a bus
Mijn gastheer bleek van mijn leeftijd te zijn - My host turned out tob e my age
De Latijnse vertaling - The Latin translation
Heb je mijn ansichtkaart ontvangen? - Have you received my picture postcard yet? 117. appraise - waarderen
breezy - winderig
to cut a dash - de show stelen
to reinforce - versterken
root - wortel
ancestry - voorgeslacht
to beckon - wenken
to exile - verbannen
to lose one’s bearings - de kluts kwijtraken
to dwindle - verminderen
to bowl along - voortrollen

driveway - oprijlaan
forebear - voorvader
semblance - schijn, gelijkenis
to abandon - verlaten, in de steek laten

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.