Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Artikel Schizofrenie

Beoordeling 4.2
Foto van een scholier
  • Verslag door een scholier
  • Klas onbekend | 899 woorden
  • 18 mei 2016
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 4.2
4 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie

Schizofrenie

 

 

Bas en Tim zijn 21 jaar oud en een eeneiige tweeling. Ze zijn in 2006 gediagnostiseerd met schizofrenie. Één van hen heeft zelfs een dubbele diagnose, schizofrenie in combinatie met drugs. De moeder van de tweeling viel het op dat Tim, toen 18, erg afwezig was en niet goed antwoord kon geven op de vragen die zij stelde. Ze heeft een crisisdienst ingeschakeld, deze vertelde haar dat Tim moest worden opgenomen. Hier werd na een lange periode de diagnose gesteld. Ook werd er aangeboden om haar andere zoon te laten screenen, waaruit bleek dat ook hij schizofrenie heeft.

Wat is schizfrenie

Naar schatting zijn er 60.000 tot 80.000 mensen met schizofrenie in Nederland, waarvan er net iets meer mannen dan vrouwen. De stoornis begint meestal wanneer iemand tussen de 16 en 30 jaar is.

Schizofrenie is een stoornis met vaak ernstige psychische en sociale gevolgen, zoals een psychose. Schizofrenie en psychose gaat ook vaak samen. Mensen zijn vaak het verschil tussen fantasie en werkelijkheid kwijt.

Vaak wordt er gedacht dat mensen met schizofrenie meerdere persoonlijkheden hebben. Ook word er vaak gedacht dat mensen met schizofrenie zich raar gedragen. Alhoewel ze wat vreemd over kunnen komen zijn ze niet geweldadiger of agressiever dan de gemiddelde mens.

Hoe kun je schizofrenie krijgen?

Schizofrenie heeft vaak meer dan 1 oorzaak, meestal gaat het ook om een samenhang van oorzaken. Schizofrenie kan erfelijk zijn, kan komen tijdens de ontwikkeling op een jongere leeftijd, door complicaties bij de geboorte, stressvolle gebeurtenissen en door drinken, roken en druksgebruik.

Erfelijkheid:

Wanneer iemand in de familie schizofrenie heeft is de kans op deze stoornis 10 tot 50 keer groter dan normaal. In het geval dat 1 lid van een ééneiige tweeling de stoornis heeft, is de kans dat de ander het heeft 40% tot 50%.

Ontwikkeling op jonge leeftijd:

Ook een reden waarom schizofrenie kan ontstaan is dat er een deel van de ontwikkeling in het zenuwstelsel verstoord is.

Complicaties bij geboorte:

Wanneer er traumatische gebeurtenissen plaatsvinden tijdens de geboorte kan een kind sneller schizofrenie ontwikkelen. Een aantal voorbeelden zijn; een keizersnee, tangverlossing of een laag geboortegewicht.

Maar niet alleen traumatische gebeurtenissen bij de geboorte kan schizofrenie uitlokken. Ook stressvolle gebeurtenissen in het dagelijkse leven zoals; vertrek uit het ouderlijkhuis, een scheiding en verlies van een dierbare kunnen dit uitlokken.

Ook veel roken, drinken en drugsgebruik kunnen schizofrenie uitlokken. Maar deze middelen worden ook vaak gebruikt om de klachten die ze hebben door de schizofrenie te verminderen.

Hoe kun je schizofrenie herkennen?

Mensen met schizofrenie geven vaak een verwarde indruk. Ze zijn vaak angstig, horen stemmen en/of zien hallucinaties.

Er zijn veel verschillende symptomen die je kunt herkennen bij mensen met schizofrenie. Er zijn positieve symptomen, deze zijn duidelijk aanwezig en te herkennen zoals; wanen en hallicunaties. Ook zijn er negatieve symptomen, hierbij zie je dat diegene afwezig word dit zie je vaak door verminderde daadkracht, emotie, spraak of gedachten. En ook zie je vaak dat mensen verstrooid gaan denken, praten en doen, dit merk je door onsamenhangende zinnen, chaotisch gedrag en zie je vaak vreemde lichaamsbeweging.

Behandelingen voor schizofrenie

Schizofrenie is niet te genezen. De psychotische symptomen kunnen echter wel behandeld worden.

Voordat de behandeling kan beginnen moet de patiënt hebben toegestemd met het behandelplan. De patiënt mag aangeven wat er volgens hem/haar veranderd moet worden aan het behandelplan, dit wordt dan ook samen met degene die gaat behandelen besproken en zo mogelijk wordt het veranderd. Een behandeling mag geweigerd worden, maar in het geval van een gedwongen opnamen en/of wilsonbekwaamheid is er een dwangbehandeling mogelijk die niet kan worden geweigerd.

Medicatie:

Wanneer iemand last heeft van psychotische symptomen, dan wordt dit behandeld met antipsychotica.  Hierna wordt de patiënt behandeld met antipsychoticum clozapine. De antipsychotica werkt voornamelijk bij de positieve symptomen van schizofrenie en zijn effectiever  naarmate ze sneller na het ontstaan van de eerste symptomen worden gebruikt. Ook helpt het eerder gebruik van de antipsychotica bij het verminderen van de restverschijnselen. Bij 70% tot 90% van de patiënten met schizofrenie heeft de antipsychotica een positief effect, de andere 30% tot 10% heeft hier dus geen baat bij.

Psychosociaal:

Voor mensen met schizofrenie is het belangrijk dat ze enkele leefregels naleven. Zo moeten zij een dagstructuur met lichte activiteiten en ontspanning creëren en mogen ze geen alcohol of drugs nuttigen. Stress moeten ze vermijden. Ook moet vermeden worden dat er commentaar wordt geleverd op de patiënt en dat zijn of haar privacy gerespecteerd wordt.

Salience syndrome

Jim van Os zou liever de term salience syndrome gebruiken in plaats van schizofrenie, omdat het begrip schizofrenie niets zegt over de verstoorde psychologische processen die de ziekte kenmerken.

 

 

 

Onbekende schrijver. Wat is schizofrenie? Geraadpleegd op 16 mei 2016 via http://www.mentaalvitaal.nl/Meer-lezen-over/Stoornis/Schizofrenie

Onbekende schrijver.Oorzaken schizofrenie. Geraadpleegd op 16 mei 2016 via http://www.mentaalvitaal.nl/Meer-lezen-over/Stoornis/Schizofrenie/Oorzaken

Onbekende schrijver. Symptomen schizofrenie. Geraadpleegd op 16 mei 2016 via http://www.mentaalvitaal.nl/Meer-lezen-over/Stoornis/Schizofrenie/Symptomen

Onbekende schrijver. Schizofrenie – behandeling. Geraadpleegd op 16 mei 2016 via http://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/psychotische-stoornissen/schizofrenie/schizofrenie-behandeling.html

Gooijer, M en Kamp, A. ‘Leven met schizofrenie’, interview met een moeder. Geraadpleegd op 16 mei 2016 via http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&id=341:leven-met-schizofrenie-interview-met-een-moeder&catid=12:ervaringsverhalen&Itemid=73

Maassen, H. De toekomst van schizofrenie. Geraadpleegd op 18 mei 2016 via http://www.medischcontact.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/74678/De-toekomst-van-schizofrenie.htm

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.