ADVERTENTIE
Voorkom examenstress! Stress?! De examens staan bijna voor de deur, gelukkig helpt Examenbundel jou met meer dan alleen oefenen. Volg reporter Marvin van Examenbundel.nl voor meer examentips! Wil je nog flink oefenen? Bestel dan de bundel en onze nieuwe flashcards! #geenexamenstress

Meer info!
5.1 Wat is een systeem?
Een geheel van onderdelen. die samenwerken, noem je een systeem.
Iets is een systeem als twee of meer mensen/elementen bij elkaar zijn, dan is er sprake van een systeem. Een systeem bestaat uit allemaal onderdelen die (nauw) samenwerken. Al die onderdelen samen zijn een systeem.
Belangrijk om te weten over een systeem:
1. Dat een systeem bestaat uit onderdelen die met elkaar samenwerken
2. Dat een systeem werkt met materie, energie, en infonnatie.
3. Dat er in een systeem een proces plaatsvindt ; input, proces, output.
4. Dat de onderdelen van een systeem zelf ook systemen kunnen zijn (deelsystemen).
5. Dat er in een systeem terugkoppeling kan worden toegepast.
Energie omzetten en opslaan
 In brandstof (benzine,diesel) zit energie ? chemische energie
- Elektriciteit? als een apparaat energie nodig heeft. - Er zijn vier verschillende soorten - energiebronnen:
- ? elektrische energie;
- ? chemische energie;   ? bewegingsenergie; - ? stralingsenergie.
- Systemen zetten energie om in licht, wannte en beweging. Je hebt vier Verschillende
- soorten energiebronnen: elektnsche, chemische, bewegings en stralingsenergie.
- Met apparaten en machines kun je energie omzetten. Je kunt energie ook tijdelijk opslaan, zo als in een batterij.
informafie
- Een systeem heeft informatie en energie nodig om te werken. - Je kunt infomatie met verschillende codes iets duidelijk maken:
geluiden,letters, cijfers en symbolen. Daarvoor gebruiken ze verschillende technische systemen: computers, omroepinstallaties, borden.
- Met apparaten en machines kun je informatie omzetten in codes. Je kunt die codes tijdelijk opslaan.
Technische systeemen
- Alles wat je in het apparaat stopt (materie, energie en informatie), noem je 'input'.
- Wannte is een vonn van energie.
Systemen en deelsystemen
Input ? proces ? output
Materie Materie
Energie Energie
Informatie informatie
- Een systeem bestaat uit deelsystemen, die met elkaar samenwerken, Als er een deelsysteem uitvalt, kan het hele systeem uitvallen.
Terugkoppeling
- Bij terugkoppeling reageert een systeem op een verandering dat het zelf heeft veroorzaakt.
Gevangen in systemen
- Automaten hebben ook 'zintuigen'. Je noemt ze 'sensoren'. Sensoren kunnen voelen, kijken, luisteren en miken.
- Een automatisch systeem dat eenmaal is ingesteld, werkt 'vanzelf.
 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.