Jongens gezocht: hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Verschillen tussen scheppingstherorie en evolutietheorie

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Verslag door een scholier
  • Klas onbekend | 2851 woorden
  • 14 juni 2016
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 6
4 keer beoordeeld

 

Verschillen tussen scheppingsverhaal en evolutietheorie

 

 

Waarom dit onderwerp?

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat het me interessant leek om deze twee theorieën die in een totaal contrast met elkaar liggen uit te pluizen om er zo meer over te weten te komen en ze ook beter te leren begrijpen, wat voor mij ook een belangrijke reden was.

 

Welke varianten van het scheppingsverhaal?

Dit deelonderwerp kan natuurlijk niet ontbreken in dit werkstuk. Ik wist al dat er twee varianten bestonden van het scheppingsverhaal (1e klas VMBO) de theorie dat god de wereld schiep in 7 dagen en dan ook de bigbang (kosmisch ei)

 

Evolutie theorie van Darwin

Zoals het vorige deelonderwerp is dit ook een belangrijk gedeelte van het werkstuk. Omdat Darwin juist een theorie had die tegen de scheppingsverhalen ingaat wat vroeger niet echt geaccepteerd werd denk ik omdat god toen nog meer invloed had op het dagelijkse leven van de mensen

 

Welke theorie is het meest waarschijnlijk?

Dit deelonderwerp is de confrontatie tussen Darwin en de verschillende scheppingsverhalen in deze paragraaf/alinea zal ik proberen af te leiden welke dus het meest waarschijnlijk is over het ontstaan van het leven op de aarde en de verschillende soorten dieren.

 

Waarom zijn er verschillende theorieën ontstaan?

In dit stuk zal ik proberen te verklaren hoe de verschillende theorieën zijn ontstaan en waarom dit zo gekomen is vanuit een godsdienst of juist gewoon uit verhalen van mensen die denken iets gezien te hebben

 

Wat verwacht je hiervan te leren?

Ik hoop dat ik de scheppingsverhalen beter ga begrijpen om zo dus weer meer te weten over het ontstaan van het leven op aarde. En ik ben ook nieuwsgierig naar de precieze beschrijving/werking van de evolutie theorie.

 

Welke varianten van het scheppingsverhaal?

 

7 scheppingsdagen

Dag 1: God scheidde licht en duisternis

Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.

Dag 2: God schiep het hemelgewelf, het uitspansel, dat de watermassa onder het gewelf scheidde van het water erboven.

Dag 3: God liet het water samenvloeien.

Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee.

Voorts liet God zaadvormende planten en bomen ontkiemen.

Dag 4: God schiep de lichten aan het hemelgewelf, zon, maan en sterren als markering voor seizoenen, dagen en jaren

Het grote licht (de zon) om over de dag te heersen, het kleine (de maan) om over de nacht te heersen.

Dag 5: God liet het water wemelen van levende wezens, en boven de aarde liet hij vogels vliegen.

En God zegende hen, opdat de vogels en de vissen talrijk zouden worden.

Dag 6: God schiep de landdieren: het vee, kruipende dieren en wilde dieren.

Vervolgens besloot God mensen te maken, naar zijn evenbeeld, om heerschappij te voeren over alle andere schepselen.

God schiep de mensen mannelijk en vrouwelijk, staat erbij.

Hij zegende ze met de woorden, "Wees vruchtbaar en wordt talrijk" en heers over de vissen, vogels en alle dieren die op aarde rondkruipen.

Dag 7: RUSTDAG god hield rust na al dat harde werken.

 

Er kan gezegd worden dat God in de eerste drie dagen telkens orde in de chaos schiep om leefruimte te creëren, en in de daaropvolgende drie dagen telkens de bewoners schiep, die over die leefruimte zouden heersen. Aan deze ordening in de beschrijving kan de gedachte worden verbonden dat God planmatig te werk gaat. Het ontstaan van hemel en aarde is geen toeval maar ordelijke uitvoering van Gods plan, Gods Raad. (279)

 

Dit scheppingsverhaal word gebruikt door de christenen en als ik me zou moeten rekenen tot een godsdienst dan zou ik dit moeten geloven nou vind ik dit moeilijk want dit scheppingsverhaal berust totaal op goed en als je daar niet in geloofd dan kun je vind ik ook niet in dit scheppingsverhaal geloven. Maar ik laat me eer verder niet over uit of mensen dit geloven of niet, want dat moeten ze zelf maar weten. (75)

 

Bigbang (kosmisch ei)

 

Zoals men het nu ziet in de wetenschap die zich bezighoudt met het ontstaan van het heelal, was er een periode zonder ruimte en tijd. Naar welk deel van de hemel we onze telescopen ook richten, overal zien we melkwegstelsel die van ons vandaan bewegen. De wetenschappers denken dat er zo’n 12 miljard jaar geleden een moment zijn geweest waarop alle materie in het heelal op een punt was samengekomen en dit ontplofte dan. Dit wordt de Big Bang genoemd of in het Nederlands: De Oerknal.

De Belg Georges Lemaître bedacht de Oerknal, de Big Bang. Hij dacht het volgende:

Tijd, ruimte en materie zijn ontstaan in één moment. Een explosie veroorzaakt door niets ongeveer 18 miljard jaar geleden. Daarbij werden de verschillende galaxiën uit elkaar geslingerd. Er was een oerklomp, yelm genaamd, die explodeerde en daaruit ontstonden de galaxiën.

Pas in de jaren ´60 werd definitief aangetoond dat de Big Bang heeft plaatsgevonden. In 1978 kregen Arno Penzias en Robert Wilson daar de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor. Zij hebben bewezen dat er nog steeds deeltjes in het heelal aanwezig zijn die ontstaan zijn tijdens de Oerknal.

De oerknal heeft plaatsgevonden binnen 10-43 seconde en zo’n 12 miljard jaar geleden in plaats van 18 miljard jaar, dat is gebleken uit een onderzoek van het Ruimtevaartbureau ESA in 1997. (219)

 

Hieruit is ook weer verder geëvalueerd en zo is uiteindelijk al het leven ontstaan zoals we dat nu kennen zoals je kan zien op de afbeelding hiernaast.

Deze theorie vind ik al meer geloofwaardig maar nog steeds niet overtuigend maar sluit wel beter aan op de evolutie theorie van Darwin. Die ook beschreef hoe het organisme evalueren.

(57)

 

Evolutie theorie van Darwin

 

Volgens de evolutietheorie is alles wat leeft, ontstaan door een evolutie. Dieren en planten hebben zich ontwikkeld uit voorgaande organismes. Elk levend wezen heeft zijn eigen eigenschappen, hiervan heeft ieder lid een bepaald kenmerk. Je kunt dit vergelijken met ‘alle mensen hebben 2 ogen, maar sommige hebben blauwe ogen en andere bruine’. Organismen kunnen door de loop van de tijd veranderen, evolueren dus. De twee belangrijkste oorzaken die in zijn boek over zijn ontdekking geschreven staan zijn:

1. Er worden meer nakomelingen geboren dan dat de voedselbronnen aankunnen. Alleen de sterkste zullen overleven; Struggle for life wordt dit genoemd.

2. De sterkste zijn die genen die het best zijn aangepast in hun omgeving; de best aangepaste zullen overleven; The survival of the fittest wordt dit genoemd.

De omgeving speelt dus ook een rol in de evaluatie van organismen. Sommige eigenschappen krijg je omdat het noodzakelijk is om te overleven. De organismen die deze eigenschappen bezitten blijven leven en zorgen zo voor nakomelingen die dezelfde eigenschappen over hebben genomen en dus weer verder kunnen overleven. De organismen die deze eigenschappen niet bezitten sterven dus uit. Hierdoor vindt er een natuurlijke selectie plaats. Bepaalde eigenschappen gaan dus verloren en andere worden gehouden. Dit kan leiden dus leiden tot evolueren

Tijdens de ontdekkingsreis van Darwin kwam hij onder andere op de ‘Galapagoseilanden’. Dit is een eilandengroep bij Zuid-Amerika. Hier heeft hij het onderzoek gehouden uit het voorbeeld dat ik hierboven heb gegeven. Hij deed dus onderzoek naar de variaties tussen de vinken op de verschillende eilanden. De vogels leefden afzonderlijk van elkaar en hierdoor was onderzoek goed mogelijk. Darwin ontdekte dat er bepaalde eigenschappen waren die de vinken op het ene eiland wel hadden en op het andere eiland niet. De vinken op het eiland waar alleen noten, zaden en andere harde soorten voedsel waren te vinden hadden bijvoorbeeld een puntige harde snavel ontwikkeld. Op het eiland waar veel bessen waren te vinden hadden de vogels juist brede en ronde snavels. Darwin vond nog meer variaties van eigenschappen. De vogels die in het begin gelijk aan elkaar waren hadden zich naar verloop van tijd ontwikkeld. Doordat de vinken zich aan de verschillende omgevingen op de verschillende eilanden hadden aangepast en apart van elkaar leefden, konden de soorten evolueren. De combinaties van genen die in de omgeving het sterkst bleken te zijn hadden meer kans om te worden doorgegeven zodat bepaalde kenmerken op het ene eiland wel waren te vinden en op het andere juist niet. In zijn boek legt Darwin het zo uit:

Er zijn twee eilanden; Eiland A, waarvan de bodem uit geel zand bestaat, en B, waarvan de bodem uit grijze rotsen bestaat. Eiland A is bewoond door een vogelsoort. De meeste vogels zijn geel. Een enkele keer wordt er een grijze vogel geboren, maar deze sterven jong omdat deze eerder worden opgemerkt door roofvogels.

Op een dag waait het zo hard dat een klein groepje vogels naar eiland B overwaait. De vogels paren hier en er worden enkele grijze vogels tussen de gele geboren. Maar nu zijn het niet de grijze, maar de gele vogels die opvallen en worden opgegeten! Er blijven nu voornamelijk grijze vogels over.

Naast het verschil in kleur verandert er in de loop van eeuwen veel meer tussen de vogels. De eilanden blijven ook veranderen, en de vogels veranderen mee. Na vele5 eeuwen zijn de vogels zo erg van elkaar veranderd dat ze niet meer tot hetzelfde soort behoren.

Op deze wijze heeft elk diersoort op aarde zich aan zijn eigen omgeving aangepast en zijn, na miljoenen jaren, de verschillende diersoorten ontstaan.

 

Inmiddels is bewezen dat de ontdekking van Darwin inderdaad juist is. Het beste bewijs is te zien aan de bouw van alle zoogdieren op aarde. Of je nu naar mensen of zoogdieren kijkt, ze hebben allemaal dezelfde skeletopbouw, longen en een vergelijkbare manier van voortplanten. Bij vogels is dit ook zo: alle vogels hebben vleugels en ze leggen allemaal eieren. Zo is duidelijk te zien dat alle dieren verwant zijn aan elkaar. (688)

 

Zoals je misschien al hebt gemerkt aan mijn vorige meningen vind ik deze theorie het meest aannemelijk daarvoor heb ik verschillende redenen ik zal er een paar noemen.

Ik voel me niet sterk aangetrokken tot een godsdienst en ik geloof niet in god ik geloof wel dat er iets is maar dat hoeft geen god te zijn. Ten tweede, hoe kun je anders verklaren dat wij een staartbeen hebben dat is van vroeger uit. Via de apen soorten zijn wij verder geëvalueerd tot wat we nu zijn. En hoe kun je dan verklaren dat een walvis heupbeenderen heeft, een walvis is dus ontstaan vanuit een landdier met 4 poten en heeft zich aangepast om in het water te leven, en heeft van zijn voorpoten vinnen gemaakt en de overbodige achterpoten zijn langzaam afgestorven om dus bij de opvolgers van de 1e walvis niet meer te groeien. Dus ik weet niet hoe iemand anders er over denkt maar ik denk dat dit wel de “waarheid” is. (165)

 

Welke theorie is het meest waarschijnlijk?

 

Door de ontdekking van Darwin dat soorten voortdurend veranderen en ontwikkelen, is er twijfel ontstaan aan het scheppingsverhaal. Hij vroeg zich namelijk af of soorten, die er niet in zouden slagen zich aan hun omgeving aan te passen, zouden uitsterven. Als dit werkelijk het geval zou zijn, dan weken de huidige soorten af van de wezens die God geschapen had.

Ook Copernicus (wetenschapper) had iets ontdekt. Hij had namelijk in de zestiende eeuw ontdekt dat het heelal zo oneindig groot was dat de aarde, en helemaal de mens, er maar een zeer nietig deeltje van uitmaakte. Dat leek niet goed te rijmen met het geloof dat God de mens als kroon op het werk had bedoeld. De geoloog Lyell toonde bovendien aan in 1830, dat de aarde al vele miljoenen jaren oud moest zijn, veel en veel ouder dan uit de bijbelse overleveringen berekend was. Waren aarde, dier en mens dan wel tegelijkertijd ontstaan? Het leek onmogelijk!

Veel mensen storen zich eraan dat er slechts ruimte zou zijn voor de toevalsfactor. Zij zien allerlei ingewikkelde levensvormen om zich heen die met een doel lijken te zijn ontworpen. Hoe kan bijvoorbeeld een oog door toevallige mutaties zijn ontstaan of de techniek van de bouw van een spinnenweb? (206)

 

Zoals het hierboven “duidelijk” word weet ik en ik denk niemand niet wat het precieze verhaal van de aarde is en het leven zoals we het nu kennen en ik denk ook dat we daar nooit achter zullen komen omdat het daadwerkelijk weinig mensen het iets interesseert of ze het nou weten of niet. Maar ik hou het erbij dat iedereen voor zichzelf bepaald welke theorie hij of zij geloofd of juist denkt; “ja, het maakt mij niet uit ik ben er nu eenmaal zoals ik er ben en het boeit me niet hoe dat zo komt”. En ik neem aan dat de laatste opvatting het meest waarschijnlijk is. (110)

 

Waarom zijn er verschillende theorieën ontstaan?

 

Mensen uit alle tijden en uit alle landen hebben geprobeerd te begrijpen hoe het heelal is ontstaan en hoe de mensheid zich ontwikkelde. Elke cultuur doet zijn eigen verslag, uniek in details maar waarin universele thema’s zijn verwerkt.

De scheppingsverhalen hebben 1 ding gemeen, ze worden beïnvloed door een god of iets wat daar op lijkt. Niemand weet precies hoe de verschillende theorieën zijn ontstaan maar het is zeker dat alle mensen eerst in een scheppingsverhaal hebben geloofd tot dat Darwin kwam met zijn evolutie theorie. Ze verklaarde hem voor gek maar nu weten we wel beter. Daardoor zijn er mensen gaan denken of ze nog wel moeten geloven in hun tot voorkort volledig geloof in hun versie van het scheppingsverhaal. (121)

 

Ik weet ook niet wie of wat er voor gezorgd heeft dat er meerdere theorieën zijn ontstaan over het leven op aarde en de ontwikkeling daarvan.

Maar 1 ding is zeker mensen moeten geloven wat ze willen en zich daarin niet laten beïnvloeden door mensen die weer hele andere ideeën hebben over wat hun vinden en denken want dat is hun pakkie-an, zoals dat dan gezegd word over zulke dingen . Gelukkig is Darwin gekomen met zijn theorie want als ik zou moeten gaan geloven dat de wereld uit een ei komt of door een god gemaakt zou zijn in 7 dagen dan zou ik gek worden omdat ik dat simpel genoeg gewoon niet zou geloven alhoewel ik verder respect heb voor mensen die dat wel geloven omdat hun godsdienst dat zegt en zich daar dan ook aan vast houden. (140)

 

Ik heb het niet erg gevonden om dit werkstuk te maken en denk dan ook dat ik dit op de goeie manier heb gedaan, gewoon rustig in de vakantie na het avondeten even een half uurtje drie kwartier werken.

Bronnen zoeken die omzetten naar een goed en sterk verwoord stuk tekst waar je iets aan hebt en dan je eigen denken er op los laten om zo meer te leren en er dus alleen maar beter van te worden.

 

Over het algemeen vind ik het niet erg om iets voor school te doen, hoewel ik tegen dit werkstuk aankeek omdat het zolang moest zijn heb ik dit niet echt zo ervaren(gelukkig).

 

Wat heb ik geleerd?

 

Ik heb geleerd dat er nog meer verhalen zijn over het ontstaan van al het leven op aarde. Zoals de verschillende indiaanse stammen die ook allemaal een net iets anders verhaal te vertellen hebben. En ook heb ik geleerd dat er meerdere mensen zijn geweest die geprobeerd hebben om de theorie van Darwin te verbeteren/evenaren, wat niet gelukt is voor zover ik nu weet.

 

Conclusie

 

Ik denk dat de mensen vooral zelf moeten bepalen wat ze willen geloven en niet vast moeten houden aan wat andere zeggen dat ze moeten geloven. Ook denk ik dat je ook eens moet kijken naar de dingen hoe ze nu zijn want het maakt mij echt niet uit hoe ik hier gekomen ben en waarom ik ben er en zo is het nu eenmaal.

Ooit zal dat veranderen maar dat zal bij iedereen zo zijn de ene eerder dan verwacht maar ooit komt dat moment en daar kunnen we NOG niks aan doen. Ik denk ook dat het beter is als dat zo blijft anders krijg je weer problemen met voerbevolking enz.

Zo zal er altijd een balans blijven tussen leven en dood tussen mens en natuur.

Maar als alles zo door gaat zullen er ooit mensen door evalueren tot organisme die onderwater kunnen leven omdat door het broeikas effect alleen maar de temperatuur van de aarde oploopt en dus de poolkappen smelten en de zeespiegel stijgt.

(349 geheel slotwoord)

 

Twee gedichten over scheppingsverhaal

 

zilveren kosmische ei .

door ouderdom geteisterd

de tijd was rijp

de deling nabij

 

de eerste boorling

naam was liefde

ogen vol glans

 

geslacht onzijdig

twee eenheid

verenigd

in Eros

 

vader van de nacht

die nooit sterft

Zeus opslokte

en weerom terugbracht

 

God.

 

God heeft zoveel kleuren

op zijn palet.

Hij mengt dit alles

tot een volmaakte tint.

 

Hij is volmaakt in zijn fantasie

denkt na,voordat Hij begint

o schoon,zo Goddelijk mooi

is de kleur

van Zijn schepping

 

(78) 10

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.