Onderzoek naar de Partij voor de Dieren

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Verslag door een scholier
  • 3e klas vwo | 1259 woorden
  • 19 april 2015
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
6 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview

Onderzoek naar de PVDD

In dit verslag ga ik onderzoek doen naar de Partij Voor De Dieren, de PVDD. Hierin ga ik bekijken wat zij willen doen met betrekking tot dierenrechten, in vergelijking tot andere partijen. In dit onderzoek is ook betrokken welke normen en waarde ten grondslag liggen aan de keuzes, en vanuit welke ethiek er wordt geredeneerd. Op het eind geef ik mijn mening,  en laat ik zien in hoeverre de visie van Albert Schweitzer terugkomt in mijn antwoorden.

De PVDD wijkt in een groot opzicht af van de meeste andere politieke partijen. In hun standpunten zetten ze namelijk de mens niet centraal, maar de dieren. Zij willen met name dat dieren rechten krijgen, en niet meer als dingen worden behandeld. Hun belangrijkste standpunt (ze hebben er heel veel, aangezien hun partij ook met name over dierenwelzijn gaat) is dat de vleesproductie drastisch naar beneden moet gaan. Ze stellen dan ook zogeheten ‘vleestaks’ voor, hierbij worden de kosten voor het kopen van vlees aanzienlijk hoger. Daarnaast willen ze dierproeven verbieden, een einde aan dierentuinen in de huidige commerciële vorm, dieren alleen laten slachten als ze op dat moment geen pijn of stress lijden, en tot slot zijn ze voor de afschaffing van de bio-industrie. Zij vinden dat  megastallen een gevaar vormen voor het dierenwelzijn, de volksgezondheid en het milieu.

Ze handelen vanuit de normatieve ethiek. Zij beschrijven namelijk niet hoe er in feite moreel gehandeld wordt, maar hoe er moreel gehandeld móet worden.

Een voorbeeld van een norm waaruit de PVDD handelt is dat er een einde komt aan alle dierproeven. De waarde die ze hiermee willen bereiken is dat dieren geen pijn, angst en stress meer zullen ervaren, door dit soort doeleinden.

Als alternatief willen ze veel geld steken in onderzoek, zodat we alternatieven kunnen zoeken voor proefdieronderzoek.

Een andere partij is de VVD. De VVD is de grootste partij op het moment, en het is een rechtse (conservatieve) partij.

De VVD vindt dat dierproeven alleen mogen worden plaatsgevonden, als ze onderzoek doen naar volksgezondheid. Daarnaast streeft de VVD ernaar om afspraken over dierenwelzijn en productiemethoden, in internationaal verband te maken. Daarnaast ziet de VVD in dat verreweg de meeste huisdiereigenaren goed omgaan met hun huisdieren. Daarom zijn ze tegen allerlei -volgens hen onnodige- maatregelen, zoals het chippen van honden en katten. Mensen die toch wangedrag vertonen tegenover hun huisdieren, worden aangepakt door de VVD d.m.v. straffen en een houdverbod voor dieren.

De VVD handelt met de doelethiek. Mijn eerst genoemde standpunt van de VVD, over dierproeven, past daar perfect bij. Dierproeven zijn namelijk over het algemeen fout, maar in deze situatie wilt de VVD er een goed doel mee bereiken.

Dus volgens de doelethiek wordt er nu een goede handeling gedaan door de VVD met dierproeven, omdat ze een goed doel hebben gerealiseerd.

Een voorbeeld van een norm van de VVD is afspraken over dierenwelzijn en productiemethoden in internationaal verband te brengen. De waarde die hierbij hoort is het bewust blijven van de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij ten opzichte van het buitenland.

Ook heb ik onderzoek gedaan naar de PVDA, een linkse (vooruitstrevende) partij, de PVDA is de tweede grootste partij in Nederland.

De PVDA is van mening dat respect (een waarde!) thuishoort in de normale Nederlandse samenleving. Ook zij hebben regels opgesteld om het welzijn van dieren te verbeteren. Ze zijn met name tegen grote veehouderij, zoals megastallen. Ze zijn van mening dat megastallen zijn slecht voor de volksgezondheid, voor de natuur en dierenwelzijn en zorgen voor veel stankoverlast. Daarnaast zijn ze voorstander voor de slogan ‘Eerlijk voedsel tegen een eerlijke prijs’. Dit houdt o.a. in dat er rekening wordt gehouden met het natuur en het milieu, en dat vervolgens ook het vlees een eerlijke prijs hiervoor krijgt, een prijs wat het waard is.

Het PVDA handelt volgens de normatieve ethiek, want het PVDA beschrijft hoe er moreel gehandeld zou móeten worden, in plaats van hoe er gehandeld wordt.

Een voorbeeld van een norm die de PVDA hanteert, is eerlijk voedsel, dus geen voedsel dat is gefokt in megastallen en vervolgens pijn heeft moeten lijden bij het slachten. De waarde die daarbij hoort is een eerlijke prijs voor de producenten, voor het eerlijke voedsel.

Tot slot behandel ik nog GroenLinks. Zoals de naam het al zegt, is dit een linkse (vooruitstrevende) partij, een van de minder grote partijen binnen de Tweede Kamer. GroenLinks staat voor het milieu, dus leek het mij wel interessant om te zien of zij veel overeenkomsten hebben met de PVDD.

GroenLinks wil een samenleving zonder intensieve veehouderij, dit aangezien dit vaak samengaat met dierenleed. Daarnaast willen ze de handel in bont verbieden. Ook willen ze dierproeven afschaffen, en dierenentertainment (bijvoorbeeld stierenvechten).

GroenLinks handelt ook vanuit de normatieve ethiek. GroenLinks beschrijft namelijk hoe er gehandeld móet worden, welke wetten er moeten komen, maar niet hoe er nu moreel gehandeld wordt (dan zou het descriptieve ethiek zijn).

Een voorbeeld van een norm bij GroenLinks is dingen zoals de plezierjacht, niet-verdoofd ritueel slachten en stierenvechten afschaffen. Een belangrijke waarde hierbij is geen leed toebrengen aan dieren.

Mijn mening omtrent dierenwelzijn hangt het meest samen met de PVDA. Ik ben namelijk sterk van mening dat we voor eerlijk vlees ook een eerlijke prijs moeten betalen. Het kan toch niet zo zijn dat we eerst dieren in megastallen gaan plaatsen en vervolgens vlees voor een oneerlijke prijs gaan inkopen?  Een belangrijke waarde voor mij is dan ook respect. Bij respect denk je al gauw globaal gezien aan andere mensen eerlijk behandelen, maar vergeet niet dat dieren ook een stem hebben. Deze kunnen ze logischerwijs natuurlijk niet uiten, maar wij mensen moeten wel hiernaar leren kijken. Wij worden woedend als we geen verdoving bij de tandarts krijgen, moet je nagaan hoe dieren zich zullen voelen als ze geslacht worden zonder enig hulpmiddel wat ervoor zorgt dat ze geen pijn of stress zullen hebben! Ik vind dat absurd, en ik ben dan ook van mening dat ieder mens of wezen dan ook gelijk behandeld moet worden. En al zeker dieren. Zij zijn immers het slachtoffer, omdat zij geen stem hebben.

Albert Schweitzer was een Duitse arts, theoloog en filosoof. Hij ging uit van het ‘eerbied voor het leven’ , hij probeerde te komen tot rechten voor álles wat leeft. Een belangrijk gezegde van hem was dan ook ‘De eerste stap in de evolutie van ethiek is een gevoel van solidariteit met andere mensen’. Met solidariteit wordt een gevoel van samenhang met andere mensen bedoeld. Waarschijnlijk zelfs in zijn theorie wel een solidariteit met alles dat leeft. Zijn beeld van denken zie ik erg veel terug in mijn mening, aangezien Albert Schweitzer voor solidariteit staat, en ik van mening ben dat alle mensen en wezens gelijk behandelt moeten worden. Albert Schweitzer laat in zijn filosofie zien dat wij respect moeten hebben richting dieren. Respect ook één van de hoofdwaarden binnen onze samenleving. Daarnaast zagen we ook al dat bij alle vier partijen die ik heb behandeld, dat er respect werd getoond richting dieren, vooral bij de PVDD. Vooral de PVDD is pro ‘eerbied van het leven’ gezien hun standpunten. Zo zien we dat Albert Schweitzer een grote invloed heeft op de politiek, omtrent het gebied dierenwelzijn.

Geraadpleegde bronnen:

https://www.partijvoordedieren.nl/

http://www.vvd.nl/

https://groenlinks.nl/standpunten

http://www.pvda.nl/standpunten/Duurzaamheid+en+milieu/Dierenwelzijn

https://marcelvanellen.wordpress.com/2013/11/28/ethiek-bij-albert-schweitzer/

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/mensen/18685-het-leven-van-albert-schweitzer.html

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.