Havisten uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


 

Inhoudsopgave

Informatie

Titel

kunstwerk & jaartal 2

 

Leonardo da Vinci 2/3

 

Kunststroming 3

Afmeting & kunstdiscipline 3

Voorstelling

Beschrijving schilderij 4

Vormgeving

Hanteringswijze 4

Beeldaspecten 5

Inhoud

Titel 6

Kunststroming ` 6

 

Functie 6

Mijn

reactie 6

 

Opdrachtenstencil 7/8/9

 

Titel kunstwerk & jaartal

Het kunstwerk heet ‘Het laatste avondmaal’ van Leonardo da Vinci. Leonardo is in 1495 begonnen met dit kunstwerk en was klaar in 1498.

Leonardo da Vinci

Algemeen

Leonardo da Vinci had vele beroepen en talenten. Hij was een beroemde architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist. Leonardo werd geboren op 15 april 1452 en stierf op 2 mei 1519. Zijn volledige naam is Leonardo di ser Piero da Vinci wat letterlijk ‘Leonardo, zoon van heer Piero uit Vinci’ betekent.

Jeugd

Er is niet zeker waar Leonardo is geboren. Hoewel ‘da Vinci’ letterlijk uit Vinci betekend staat zijn geboortehuis in Anchiano wat een dorp vlakbij Vinci is. Zijn vader en overgrootvaders waren notaris. Leonardo was een buitenechtelijk kind van Piero en Catherina (of Chataria). Catherina was een boerenmeisje, daarom kon Leonardo geen klassieke studie volgen. Leonardo verbleef het eerste jaar bij zijn moeder, waar hij daarna heen ging is onzeker. Wat we wel weten is dat hij in 1457 (volgens het kadaster) bij zijn vader en Albiera (de echtgenote van zijn vader) woonde.

 

 

 

Carrière

Leonardo was eerst een schilder-gezel (of leerling-schilder) bij Andrea de Verrocchio en later werd hij een 'onafhankelijke' schilder. Van 1482 tot 1499 werkte hij voor de Hertog van Milaan (Ludovico Sforza). Hij had daar zijn eigen studio en zijn eigen schilder-leerlingen. Maar toen de Fransen Milaan bezetten ging hij terug naar Florence, zijn geboortestreek. Daar ging hij werken als militair architect voor Casare Borgia. Uiteindelijk ging hij in 1506 terug naar Milaan.

Van 1513 tot 1516 woonde Leonardo in Rome, daar waren toen ook de jonge schilders Rafael en Michelangelo. Maar Leonardo had weinig contact met deze jonge en getalenteerde schilders. In 1516 ging Leonardo werken voor de koning 'Frans de Eerste' van Frankrijk. Hij verbleef toen in het kasteel van Amboise.

Leonardo da Vinci had verschillende leerlingen waarvan een aantal ook grote namen in de kunstwereld zijn.

Kunststroming

Renaissance betekent 'wedergeboorte'. Het werd gezien als een lichte periode na de donkere en duistere middeleeuwen. Mensen gingen in die tijd de klassieke Grieken en Romeinen als inspiratiebron zien. Niet alles ging om God (zoals in de middeleeuwen) maar ook om de mens. De klassieke Grieken

en Romeinen hadden dus een grote invloed op de kunstwerken.

 

In de Renaissance was de kunstenaar niet meer anoniem. De kunstenaar probeerde zijn kunstwerk zo realistisch mogelijk te maken door perspectief en verkorting te gebruiken.

 

De renaissance kun je indelen in vier perioden:

 1. Trecento – 14e eeuw

 2. Vroege renaissance – 1420-1500

 3. Hoog renaissance - 1500-1530

 4. Late renaissance – 1530-1580

Afmeting & kunstdiscipline

'Het laatste avondmaal' is 460 cm lang en 880 cm breed. De kunstdiscipline is natuurlijk beeldend.

Bronnen:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

 

http://www.digischool.nl/mu/leerlingen/geschiedenis/renaissance/algemeen.htm

 

http://nl.wikibooks.org/wiki/Kunstgeschiedenis/Renaissance

 

Voorstelling

Beschrijving schilderij

Het laatste avondmaal (het schilderij) moet het bijbelse verhaal over het laatste avondmaal van Jezus voorstellen. Jezus verteld hier dat een van zijn apostelen hem zal verraden en hij daardoor gekruisigd zal worden. Aan de tafel zitten 13 personen: 12 apostelen en Jezus. De apostelen vormen 4 groepjes:

 1. Bartolomeüs, Jakobus (de Mindere) en

  Andreas.

  Bartolomeüs lijkt een beetje boos door zijn houding. Jakobus en Andreas kijken vooral heel verbaast naar Jezus.

   

 2.  

  Judas, Petrus en Johannes.

  Judas kijkt naar het plafond. Waarschijnlijk omdat hij Jezus heeft verraden en verbaasd is dat Jezus weet dat hij verraden is. Peter kijkt naar Jezus en Johannes kijkt verdrietig naar de tafel.

   

 3.  

  Thomas, Jakobus (de Meerdere) en Filippus.

  Thomas wijst naar boven. Ik denk dat hij naar God wijst en wil zeggen “kan God daar niets aan doen?”. Jakobus heeft zijn armen gespreid alsof hij Thomas en Filippus tegen wil houden om dichtbij Jezus te komen. Filippus heeft zijn handen richting zichzelf gericht als of hij zegt “ik toch niet?”

   

 4.  

  Mattheus, Taddeüs en Simon.

  Mattheus, Taddeüs en Simon overleggen met zijn drieën. Mattheus en Simon hebben wel hun handen richting Jezus.

   

Jezus zit aan de tafel met zijn linker hand omhoog en hij kijkt naar zijn linker hand. Het lijkt een beetje of hij bidt want veel van zijn apostelen kijken naar hem maar hij kijkt naar geen van hen.

De tafel is gedekt met een wit laken en op de tafel staan verschillende borden en voedsel. Voor de tafel staat iets wat lijkt op een steen. In de muren aan de zijkant zitten nissen of gangen. Daartussen lijken schilderijen oid te hangen. De achterste muur heeft 3 ramen waardoor je een berglandschap ziet. Het plafond lijkt een beetje op een rooster.

Vormgeving

Hanteringswijze

'Het laatste avondmaal' is op een muur geschilderd. Leonardo da Vinci koos ervoor om de muur te dichten met een laag pek, kalk en mastiek (hars van de mastiekboom). Leonardo beschilderde de muur met tempera (een verfsoort). Tempera is ontdekt in Egypte in de Romeinse tijd. Tempera is een moeilijk product om mee te werken, het droogt en bederft snel dus de schilder moet elke keer nieuwe verf aanmaken. Kleuren mengen deed je door lijnen te arceren. Als je kleurverschil wilde creëren was je dus wel even bezig.

 

Bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Laatste_Avondmaal_%28Leonardo_da_Vinci%29

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mastiek_%28hars%29

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempera#Eigenschappen_van_tempera

 

Beeldaspecten

Kleur

De kleuren zijn een beetje grauw. Dit kan door Leonardo zijn gedaan maar dat kan ook komen omdat het schilderij zo oud is en dus niet meer helemaal mooi. In de kleren van Jezus en de apostelen wordt veel blauw en rood gebruikt, primaire kleuren dus. In de kleren wordt ook oranje gebruikt, een secundaire kleur. De muren zijn zacht geel (geel met wit) dat is dus een tertiaire kleur.

Jezus heeft rood met blauwe kleren, ik denk dat dat symbolisch is. Rood staat voor gevaar want hij weet dat hij is verraden en dus in gevaar is. Blauw staat voor hemel want daar gaat hij heen als hij dood is gegaan. Bij de muren is veel zwart gebruikt, dat staat voor angst/rouw, dat Jezus doodgaat.

Compositie

Dit schilderij is niet helemaal symmetrisch. De muren en het plafond zijn wel symmetrisch en ook zitten er aan elke kant evenveel mensen. De mensen zitten in een andere positie en zien ze er anders uit.

Bij dit schilderij is er wel sprake van een centrale compositie want Jezus is het middelpunt van dit schilderij. Veel van de apostelen kijken of wijzen naar hem.

Licht

Dit schilderij heeft een onnatuurlijke lichtbron want het licht is wat zwakker en geler. Je ziet de lichtbron nergens dus het is een verborgen lichtbron.

In dit schilderij heb je te maken met kern- en halfschaduw. Deze schaduw zie je op de achterste muur, de linker muur en het plafond. Dit is om diepte te creëren. Verder is er geen schaduw van voorwerpen of personen.

Ruimte

Een schilderij is 2D (2 dimensies) want het heeft geen diepte.

Er is sprake van overlapping want de apostelen overlappen elkaar allemaal. Ook is er verkleining bij de zuilen bij de rechter- en linkermuur. Leonardo da Vinci heeft gebruik gemaakt atmosferisch perspectief, dat zie je bij het landschap dat je ziet door de 'ramen' in de achterste muur.

De laatste ruimte suggestie die is gebruikt is lijnperspectief, het vluchtpunt zit bij Jezus hoofd.

Vorm

Er zijn zowel organische als geometrische vormen in dit schilderij te vinden. De mensen en de spullen op de tafel zijn organische vormen maar de tafel, muren, het plafond en de steen op de voorgrond zijn geometrische vormen. De geometrische vormen zijn ook symmetrisch.

Bronnen: Artie beeldende aspecten (blz. 118-151)

Inhoud

Titel

Het schilderij heet 'Het laatste avondmaal' en gaat over het bijbelse verhaal over het laatste avondmaal van Jezus. Jezus wordt gezien als de zoon van God die de redder van mensheid was. Jezus werd verraden door een van zijn apostelen (leerlingen). Dat wist hij van te voren want God had hem dat verteld. Op het schilderij wordt het moment, net nadat hij heeft verteld dat hij zal worden verraden door een van zijn apostelen, weergegeven.

Kunststroming

Je kunt zien dat dit schilderij uit de renaissance komt omdat het schilderij heel licht is en het in de periode van de renaissance in Milaan is gemaakt. Ook zit er veel techniek in dit schilderij. Er is veel gebruik gemaakt van ruimte suggestie en er is goed nagedacht over de compositie. Ook is het leuk om naar de kijken voor de mensen en is het niet alleen mooi voor God.

Functie

De functie is anekdotisch, het geeft een gebeurtenis weer. Namelijk het laatste avondmaal van Jezus.

Mijn reactie

Ik vind dit een heel mooi schilderij. Ik heb het gekozen omdat er een verhaal achter zit dat ik goed ken en het is heel mooi geschilderd.

 

 

WERKWIJZE:

 

 • Je maakt de kunstbeschouwing op 2 A4tjes, getypt met het lettertype Calibri of Arial: 12 corps [=grootte] . Het kunstwerk wordt in kleur afgedrukt.

 • Invoegen van koptekst> Kunstbeschouwing BV en voettekst> naam/klas/docent/datum

 • De KOPJES zijn vetgedrukt en je probeert zoveel mogelijk op te schrijven wat je zelf ziet in de afbeelding van het gekozen kunstwerk.

 • Verslag inleveren in een snelhechter + op It’s learning, opdracht kunstbeschouwing toevoegen.

 • Als je de werkwijze volgt en alle aspecten komen aan bod in je verslag en alle kopjes zijn met + becijferd is het basiscijfer een 7. Beoordelingsmodel zit eraan vast.

 • De kunstbeschouwing wordt naar behoren gemaakt. Het cijfer telt 1x mee. Van (on)voldoende tot zeer goed. Niet inleveren of zoek = 1.0

KUNSTBESCHOUWING is het aandachtig bekijken en onderzoeken van beelden in de kunst. Of een onderzoek naar het gebruik van de beeldende middelen en de inhoud van het beeld.

 

 

 

Voordat je begint met beschouwen, moet je eerst de kenmerken van het kunstwerk opschrijven. Altijd vermelden welke bronnen je hebt gebruikt! [www.google.com is niet voldoende] De informatie uit deze bronnen niet letterlijk overschrijven, maar in eigen woorden.

Als je een kunstwerk goed wilt doorgronden, kijk je naar: de voorstelling, de vormgeving en de inhoud + functie. Als de vormgeving, de inhoud en de functie samenvallen, heb je vaak te maken met een heel ‘sterk’ kunstwerk. Om deze drie aspecten in het juiste perspectief te zien, kun je het beste zoveel mogelijk naar de kwaliteit van het kunstwerk kijken door het zo nauwkeurig mogelijk te bestuderen en op te schrijven. Los van het feit of jij dit werk persoonlijk spannend, mooi, bijzonder of niet zo heel mooi vindt.

INFORMATIE: beschrijf de onderstaande kenmerken van het kunstwerk

 

 

 

 • Titel van het kunstwerk + jaartal

 • Kunstenaar + korte biografie van de kunstenaar

 • Kunststroming + de tijd van ontstaan

 • Afmeting: hxb (xd) in cm

 • Kunstdiscipline: Beeldende kunst

 • Altijd een gedownloade afbeelding in kleur toevoegen van het kunstwerk!

 • Bronnen toevoegen

 

 

 

VOORSTELLING: vertel wat je ziet op het kunstwerk van links naar rechts, van de voorgrond naar het midden, naar de achtergrond.

 

VORMGEVING: dit gaat over de beeldende middelen waarmee het kunstwerk gemaakt is.

 

 

 

 • Hanteringswijze (benoem het materiaal + gereedschap + werkwijze)

 • Beeldaspecten (Elk beeldaspect probeer je zo goed mogelijk te beschrijven) kleurgebruik , lichtval, ruimtesuggestie, compositie, vorm (evt. lijnvoering) zijn terug te vinden in het mapje ARTI BEELDENDE ASPECTEN (blz. 118-151) + op It’s Learning.

Bijvoorbeeld; kleurgebruik: er is sprake van een licht-donkercontrast, want op de voorgrond zijn donkere warme kleuren zichtbaar en achterin links koude lichte kleuren. Andere kleuren die opvallen zijn: oker (bij het mannetje vooraan), en de jurken van de vrouwen zijn vooral bruinachtig met witte strepen,

 

 

 

INHOUD: waar gaat het kunstwerk over, wat is de betekenis van het kunstwerk, wat heeft de maker ermee bedoeld?

 

 

 

 • Geef kort uitleg over de titel met betrekking tot het kunstwerk.

 • Hoe komt de kunststroming tot zijn recht in dit kunstwerk, beschrijf dit duidelijk.

 • Wat is de functie van het kunstwerk en motiveer je antwoord?

 

 

 

FUNCTIE VAN EEN KUNSTWERK : maak een keuze uit een van de vijf mogelijkheden

Anekdotisch: het kunstwerk verbeeldt een verhaal, gebeurtenis, gedachtegang, plek of situatie.

Symbolisch : het kunstwerk verwijst naar iets anders dan zichzelf.

Decoratief-esthetisch: het kunstwerk dient ter decoratie of verfraaiing van o.a. een interieur / gebouw.

Expressief : het kunstwerk drukt gevoelens en emoties uit; kleurgebruik is niet realistisch, voorstelling is geabstraheerd (vanaf eind 19e eeuw tot heden)

L’art pour l’art: het kunstwerk dient als onderzoek naar kunst zelf, het kunstwerk verwijst naar zichzelf (vanaf begin 20e eeuw tot heden)

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.