De derde wereld: Burkina Faso

Beoordeling 9
Foto van een scholier
  • Verslag door een scholier
  • 4e klas vmbo | 1039 woorden
  • 21 januari 2015
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 9
4 keer beoordeeld

Ik heb voor het derde wereld land Burkina Faso gekozen omdat het een van de armste landen van de wereld is. Burkina Faso ligt in het westen van Afrika. Het land is slecht ontwikkeld en er is geen geld voor o.a. schoon drinkwater, onderwijs, een dak boven hun hoofd etc.

Burkina Faso kent een democratie.

Ik heb ook voor Burkina Faso gekozen omdat ik het erg interessant vind. En zelf ken ik iemand die daar heeft gewoon en in Nederland is komen wonen.

Het is erg zielig voor de kinderen, omdat ze heel de dag door erg hard werken voor heel weinig geld.

Ik ga mijn p.o daarom over Burkina Faso doen.

emografische kenmerken

 

Leeftijdsopbouw

Leeftijd

% bevolking

Mannen

vrouwen

0-14 jaar

45,8%

3.849.350

3.828.483

15-64 jaar

51,7%

4.320.779

4.334.197

65 jaar en ouder

2,5%

167.157

256.489

Zoals je in de tabel kunt zien bestaat de bevolking van Burkina Faso voornamelijk uit kinderen en volwassenen tot 65 jaar. Wat me opviel  is dat er maar weinig mensen zijn boven de 65 jaar. Men sterft dus erg vroeg. Verder is de verdeling tussen mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Vrouwen worden gemiddeld iets ouder als mannen.

 

 

bevolkingsgroepen

In Burkina Faso wonen 18.365.123 miljoen mensen (2014). De bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 65 inwoners per vierkante kilometer
De natuurlijke bevolkingsgroei bedraagt 3,05%. (2014)
Geboortecijfer per 1000 inwoners is 42.42 (2014)
Sterftecijfer per 1000 inwoners is 11.69 (2014)
De levensverwachting is 54,8 jaar. (mannen 52,8 en vrouwen 56,9 jaar (2014)
Alle hierboven genoemde cijfers kunnen snel en sterk wijzigen in verband met de aidsepidemie.
Meer dan 40% van de inwoners van Burkina Faso behoort tot de Mossi. De Mossi wonen in het centrale deel van het land. In het noorden van het land leven de nomadisch levende Fulani. Andere belangrijke minderheden zijn de Lobi, de Mandé, de Bobo en de Gourma. Fransen vormen het grootste deel van de in Burkina Faso levende buitenlanders.

Economische kenmerken

92% van de bevolking in Burkina Faso heeft werk in de landbouw.

Akkerbouw.

De belangrijkste oorzaak voor het slagen of mislukken van de oogst is de hoeveelheid en de spreiding in de tijd van de neerslag. Het regent gemiddeld maar vier tot vijf maanden per jaar. Er kan echter jarenlang veel minder vallen en dan opeens veel meer. Bovendien kunnen er, ook in een jaar dat het veel regent, droogteperioden optreden waardoor de gewassen verdorren. Soms valt de regen in wolkbreuken, met als gevolg overstromingen.
Ongeveer 90% van de bevolking leeft hoofdzakelijk van akkerbouw en veeteelt. De mensen verbouwen voedsel of houden vee voor eigen gebruik. Overschotten worden bewaard voor moeilijke jaren, weggeschonken of verkocht. Boeren die al hun opbrengsten verkopen zijn er bijna niet.

Veeteelt.

Het kleinvee en ook het pluimvee [kippen en parelhoenders] speelt een belangrijke rol bij het onderhouden van sociale relaties [giften] en bij feesten en ceremoniën. Kleinvee dient ook als spaarpot van de boer. In geval van nood kan de verkoop van een schaap of geit de boer snel aan geld helpen. De Peul-nomaden, die slechts 10% van de bevolking uitmaken, hoeden 56% van het rundvee. Het gaat daarbij om hun eigen vee en vee van akkerbouwers dat aan hen is toevertrouwd. Wanneer na de regentijd de oogst van het land is, stallen de Peul-herders hun vee op de dorpsvelden, waar ze de resten van de oogst opeten en tegelijk de grond bemesten.

Mijnbouw.

De delfstoffen die in de bodem zitten zijn moeilijk winstgevend te maken vanwege de grote afstand tot de zee of doordat ze in kleine hoeveelheden voorkomen.
De enige delfstof die op het moment van betekenis is, is goud. Er is een industriële goudmijn in Poura, waar men tot op 300 meter diepte kan werken.

Tuinbouw.

Het verzamelen van natuurproducten [eetbare bladeren, noten en vruchten zoals karité, néré en tamarinde] is een belangrijke taak voor vrouwen.

 

 

industrie.

De 'grote' industriegebieden liggen bij de steden langs de spoorlijn van Ouagadougou naar Ivoorkust. Kleine bedrijfjes zijn er in het hele land. Ook zijn er veel kleine bedrijfjes in de stad. Er zijn fabrieken voor verwerking van katoen en productie van voedingsmiddelen, zoals een bierbrouwerij. Verder is er nog een suikerrietplantage met bijbehorende suikerfabriek.

overheid

Burkina Faso is een parlementaire democratie. Dat wil zeggen dat er een parlement is met meerdere politieke partijen. er is een gekozen president en eerste minister.  Vanaf 1960 is Burkina Faso onafhankelijk van Frankrijk die er eerst de baas was. sinds 1991 hebben ze een eigen grondwet en is er sprake van een democratie.

ontwikkelingskenmerken

Burkina Faso behoort tot de armste landen ter wereld. Van de 182 landen op de Human Development Index van de Verenigde Naties bekleedt het land de 177ste plek. Nederland, ter vergelijking, staat op de zesde plaats. Op het platteland vindt kennisoverdracht al generaties lang plaats van vader op zoon en van moeder op dochter. Ontwikkeling blijft beperkt tot de weinige kennis waarover zij beschikken. De kennis van boeren is beperkt tot datgene wat zij van hun vader hebben geleerd. Bijna 80% van de bevolking is analfabeet, dus geschreven kennis is voor de meeste bewoners niet toegankelijk. Vrouwen zijn in veel gevallen nog steeds ondergeschikt aan de man. Huwelijken worden nog vaak geregeld, en het verwekken van nageslacht wordt als belangrijkste bestaanszekerheid voor de toekomst gezien. Gezondheidszorg is minimaal georganiseerd en slechts voor weinigen toegankelijk

Energiesituatie

Hoofdzakelijk afhankelijk van thermisch gegenereerde elektriciteit, bereikt slechts 4% van de bevolking, geïmporteerde petroleum heeft lage consumptie, 90% van huishoudens afhankelijk van hout

Human development index

nr. 177 van de 182 landen

Human poverty index

58,4% (1998, 84e plaats, 2000-cijfers niet beschikbaar)

Gender-related development index

0,312 (2000, 143e plaats van in totaal 146) % inwoners dat leeftijd van 40 niet haalt 43% (1995-2000)

Alfabetisering

14,1% (v) - 33,9% (m) (2000)

% met toegang tot veilig drinkwater

42% (1990-1998)

% met toegang tot essentiële medicijnen

50-79% (1999)

Kinderen tot 5 jr met ondergewicht

34% (1995-2000)

Conclusie

Doordat ik op internet van alles heb opgezocht over Burkina Faso heb ik veel nieuwe dingen geleerd. Zo weet ik nu dat Burkina Faso een erg arm land is. En dat de mensen die er wonen gemiddeld niet zo oud worden. Maarliefst 80% van Burkina Faso is analfabeet. Dus bijna niemand van het hele land kan lezen en schrijven. Dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen.

Ik heb veel nieuwe dingen geleerd over Burkina Faso, en ik vond het erg interessant. 

Ik heb ook geleerd dat wat wij hier in Nederland hebben, in veel 3e wereld landen lang niet zo vanzelfsprekend is.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.