Onderwerp: de doodstraf
Tekstvorm: uiteenzetting
Beoogd publiek: de gemiddelde lezer van het Dagblad van het Noorden, ongeveer 25 jaar, mavo/havo opleiding, werkend, ev. Gehuwd, ev. Met kinderen.
Beoogd doel: informatief
Inleiding
Ik ga jullie iets proberen te leren over de doodstraf. Hierbij ga ik jullie verschillende dingen vertellen over de doodstraf. Wat is de doodstraf precies? De manieren waarop de doodstraf uitgevoerd kan worden. De geschiedenis van de doodstraf plus de verdragen die in die tijd zijn gemaakt. Argumenten die mensen innemen voor en tegen de doodstraf. Verschillen in landen met betrekking tot wanneer je de doodstraf krijgt en hoe die uitgevoerd wordt. De acties tegen de doodstraf.
Kern
Kernalinea 1: de doodstraf is een gerechtelijke executie. Bij de doodstraf wordt iemand van het leven beroofd, wanneer deze persoon een misdaad begaan heeft. Dit vonnis wordt uitgesproken door een bevoegde rechter na een strafrechtelijk proces.


Kernalinea 2: ophangen, fusilleren, stenigen, onthoofden, elektrocutie, vergassen en injectie.
Kernalinea 3: sinds 1985 hebben 40 landen de doodstraf voor gewone misdaden of voor alle misdaden afgeschaft. Sinds 1985 zijn er maar vier landen die de doodstraf weer hebben ingevoerd. De laatste tien jaar zijn er in de VS en Iran de meeste minderjarigen geëxecuteerd.
Vroeger zijn er een aantal verdragen opgesteld om de doodstraf af te schaffen. Zo werd in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verenigde Naties opgericht. Deze twee zijn wereldwijd. Voor de landen die niet meedoen aan deze verdragen worden voorschriften gemaakt.
In 1982 is de Raad van Europa opgericht. Dit protocol (aanvulling op het verdrag) zegt dat de doodstraf moet worden afgeschaft of dat de doodstraf alleen in enkele bijzondere gevallen in oorlogstijd mag worden toegepast. Ook Noord en Zuid Amerika en Afrika hebben een verdrag.
Kernalinea 4: de argumenten die mensen hebben voor de doodstraf zijn er niet veel en als ze er wel zijn kunnen die makkelijk ontkracht worden. De argumenten voor de doodstraf kunnen zijn: afschrikwekkend, voorkomen van herhaling, je verdiende loon, menselijker dan vroeger.
De argumenten tegen de doodstraf: onschuldigen, politieke motieven, minderheden worden benadeeld en de ontkrachting van de argumenten voor de doodstraf.
Kernalinea 5: de verschillen tussen landen met betrekking tot wanneer je de doodstraf krijgt zijn erg groot. In een aantal islamitische landen bijvoorbeeld kun je de doodstraf krijgen voor een buitenechtelijke relatie. In Nederland is vreemdgaan een persoonlijke zaak en wordt niet bestraft.


En zo zijn er nog meer voorbeelden. Dit verschil kan komen door dat niet iedereen alles even erg vindt. In het ene land vinden ze moorden erger en in een ander land is diefstal weer erger.
Ook is er verschil tussen hoe de doodstraf uitgevoerd wordt. In de islamitische landen kun je gestenigd worden terwijl sommige landen al bezig zijn met een dodelijke injectie. Dit ligt vooral aan het kennis niveau van een land, Amerika is bijvoorbeeld meer ontwikkeld dan die islamitische landen.
Kernalinea 6: amnesty international voert actie tegen de doodstraf in het algemeen. Zij gebruikt verschillende actiemethoden om totale afschaffing dichterbij te brengen. Ook voert Amnesty acties voor individuele ter dood veroordeelden. Amnesty geeft ook voorlichting over de doodstraf.
Er zijn ook andere burgerorganisaties die zich inzetten voor de afschaffing van de doodstraf. In de USA zijn er drie en ook in Europa is er een anti-doodstraforganisatie. Dit zijn allemaal organisaties die vreedzame acties houden om mensen bewust te maken van het feit dat de doodstraf een mensenrechtenschending is en dat er alternatieven zijn die minder gruwelijk zijn.
Er is ook een erg opvallende beweging in Amerika. Journey of Hope ‘From Violence to Healing’.
Slot
Ik hoop dat jullie nu weten wat de doodstraf is. Wat de voordelen zijn en de nadelen van de doodstraf. Dat er ook acties lopen tegen de doodstraf.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.