King Lear

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Theaterverslag door een scholier
  • 3e klas havo | 1955 woorden
  • 28 mei 2004
  • 44 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
44 keer beoordeeld

Nederlands opdracht over de voorstelling: King Lear. 1. Wat vond je van de voorstelling? Ik vond de voorstelling op een paar stukjes na niet echt leuk, omdat ik de tekst niet begreep. 2. Kwam de voorstelling overeen met je verwachting? Wat was er anders? De voorstelling kwam niet overeen met mijn verwachtingen, want ik had de voorstelling professioneler verwacht, met makkelijker taalgebruik, een ander decor en andere muziek. 3. Vertel in je eigen woorden wat er in de voorstelling gebeurde (samenvatting). Koning Lear is in de tachtig en het regeren moe. Hij heeft besloten zijn koninkrijk te verdelen onder zijn drie dochters, om te voorkomen dat er later geruzied zou worden over de ergernis. Maar de oude vorst maakte van de verdeling een spelletje: wie het meeste van mij houdt, zegt hij zijn dochters, die krijgt het grootste stuk land. Met verzen bezingen ze de liefde voor hun vader. Alleen Lears jongste dochter en oogappel heeft kritiek op haar zussen. Boos verstoot de oude koning zijn lievelingsdochter. Hij ontneemt haar haar bruidschat. Lear is niet de enige ongelukkige vader in dit stuk. Ook de graaf van Gloucester heeft problemen met zijn twee zoons. Edgar bedenkt een plan dat de goede zoon zijn vader vermoord. De twee misleide mannen (Gloucester en Edmon) vinden elkaar op de heide, ze willen elkaar helpen te overleven. Goneril heeft haar zus Regan vergiftigd en daarna zelfmoord gepleegd. Hun lijken worden op het toneel neergelegd. Lear komt het toneel op met de dode Cordelia in zijn armen. Hij riep: “O, jij komt nooit meer, nooit, nooit, nooit.’’ Maar heel even denkt Lear dat hij haar lippen ziet bewegen. In die gelukkige waan. In die seconde, sterft Lear omringd door zijn drie dode dochters. 4. Hoe vind je het thema ‘macht en familierelatie’ in de voorstelling verwerkt? En waarom? Het thema is goed verwerkt, want je zag goed het verschil tussen macht en familierelatie. Omdat de dochter die de beste relatie met de koning had het meest macht kreeg. 5. Waar (in welke ruimten) vond de voorstelling plaats? In het paleis, schuurtje en buiten (op een rots). 6. Probeer een schets te maken van het decor. 7a. Het Decor
Wat heeft de decormaker geprobeerd weer te geven met het decor? Wanneer er storm was werd dit weergegeven door een ventilator die de gordijnen liet bewegen. De lichten boven het decor geven fakkels weer die werden aangestoken toen het oorlog was. Het decor zelf geeft verder meerdere plaatsen weer. Hoe vond je het decor? Wat was het effect op jou? Ik vond het decor lelijk en onduidelijk. Ik snapte in heel veel stukken niet wat er werd uitgebeeld met het decor. 7b. Het licht

Wat voor licht en welke kleuren licht werden in de voorstelling gebruikt? In de voorstelling werden Blauw, geel en wit licht gebruikt. Welke sfeer werd er met behulp van het licht weergegeven? Blauw licht gaf een spannend moment aan. Wit licht scheen op de woordvoerder. Geel licht verscheen wanneer het avond werd. Waar bevonden zich de lampen en waarom is denk je voor juist die plaatsen gekozen? Schuin boven en in het decor, want dit geeft het juiste effec
7c. De muziek
Wat vond je van de muziek? Er werd weinig muziek in de voorstelling gebruikt, maar de muziek was wel leuk en kwam op het juiste moment. Voor wat voor sfeer zorgde de muziek? De muziek zorgde voor een spannende en amuserende sfeer. Op welke momenten werd er muziek gebruikt of gezongen? Vond je dat goede momenten? Ik vond dat de muziek op goede momenten werd gebruikt. De muziek werd gebruikt op spannende en droevige momenten. Hoe vond je de gezongen nummers? Vond je ze passen bij de voorstelling? Ik snapte de gezongen nummers niet echt. Ik vond ook dat de nummers niet echt in het stuk paste. 7d. De personages
Wie waren de personages in het stuk? • King Lear • Goneril • Regan • Cordelia • Kent • Hofmeester Oswald • Gloucester • Edgar • Edmon
Geef een korte beschrijving van het karakter van alle personages. • King Lear  machtbelust/hebzuchtig • Goneril  hebzuchtig/oneerlijk • Regan  hebzuchtig/oneerlijk • Cordelia  goed hart • Kent  inhalig • Hofmeester Oswald  aardige dienaar • Gloucester  • Edgar  goed hart • Edmon  vals  hij wil erkend worden
Wat waren hun onderlinge relaties? Was dat vanaf het begin van de voorstelling duidelijk? 1. De koning en zijn drie dochters (Goneril, Regan en Cordelia) 2. Gloucester en zijn twee zoons (Edgar en Edmon) Deze onderlinge relaties waren al in de eerste tien minuten duidelijk. Wat is je opgevallen aan de kleding van de personages? Ik vond de kleding modern. 8. Welke mensen zijn betrokken bij de voorstelling ‘King Lear’? Wat zijn hun taken? • Tekst = William Shakespeare • Vertaling = Peer Wittenbols • Bewerking®ie = Dominique Hoste • Regie&advies = Jos van Kan • Compositie = Wiebe Gotink • Kostuums = Ilse Vermeulen Het spel: • Wendell Jaspers (dochter Cordelia en Nar) • Wouter van Lierde (Kent) • Martha Nuhoff (dochter Goneril) • Adri Overbeeke (Gloucester) • Dennis van Riet (hofmeester Oswald) • Elske Rollema (dochter Regan) • Willem Schouten (Edgar , zoon Gloucester) • Dion Vincken (Edmon, bastaardzoon Gloucester) • Herman van de Wijdeven (King Lear) 9. Welk gedeelte uit de voorstelling heeft de meeste indruk op je gemaakt? Leg eens uit waarom. Het stuk waarin de koning aan zijn dochters vraagt te vertellen hoeveel ze van hem houden, heeft het meeste indruk op mij gemaakt. De reactie van de jongste dochter vergeleken met de reactie van de twee oudste dochters. 10. Wat is de functie van zand, dans en muziek in de voorstelling, anders dan alleen te amuseren? Om het stuk makkelijker te maken voor zijn toeschouwers en duidelijkheid te schepen. 11. Zoek op internet of elders gegevens over Shakespeare: geef zijn levensverhaal inclusief jaartallen. 1564  Shakespeare geboren in Stratford

1582  Shakespeare trouwt met Ann
1583  Shakespeare krijgt zijn eerste dochter
1585  Shakespeare krijgt een tweeling
1616  Shakespeare overlijd
12. Zoek de thematiek op van King Lear en beschrijf die in een verhaal: wat probeert de schrijver ons duidelijk te maken in dit toneelstuk? Hebzucht loont niet. Shakespeare probeert mensen bewuster te maken van de hebzucht die ze regeert. 13. Zoek op in welke stroming Shakespeare past. Zijn werk kan je het best in de romantische en klassieke stroming plaatsen. 14. Zoek zoveel mogelijk one-liners van Shakespeare. To be, or not to be, that is the question. We must learn to live together as brother and sister, or perish as fools. The choice is non-violence or non-existence. Poverty is the greatest form of violence. 15. Beschrijf de Wetten van Kepler. Ze bezoeken vooral sombere theatherproducties waarin families of leden daarvan proberen te ontsnappen aan de loop van hun lot. De Wetten van Kepler is een professioneel theatergezelschap uit ’s-Hertogenbosch. In de schouwburgen en vlakkevloertheaters van Nederland spelen ze voorstellingen, waarvan het evenwicht tussen taal, muziek, beweging en beeld een belangrijk kenmerk is. Hun voorstellingen zijn te verdelen in twee categorieën: bewerking van klassiekers en eigen creaties. 4. Hoe vind je het thema ‘macht en familierelatie’ in de voorstelling verwerkt? En waarom? Het thema is goed verwerkt, want je zag goed het verschil tussen macht en familierelatie. Omdat de dochter die de beste relatie met de koning had het meest macht kreeg. 5. Waar (in welke ruimten) vond de voorstelling plaats? In het paleis, schuurtje en buiten (op een rots). 6. Probeer een schets te maken van het decor. 7a. Het Decor
Wat heeft de decormaker geprobeerd weer te geven met het decor? Wanneer er storm was werd dit weergegeven door een ventilator die de gordijnen liet bewegen. De lichten boven het decor geven fakkels weer die werden aangestoken toen het oorlog was. Het decor zelf geeft verder meerdere plaatsen weer. Hoe vond je het decor? Wat was het effect op jou? Ik vond het decor lelijk en onduidelijk. Ik snapte in heel veel stukken niet wat er werd uitgebeeld met het decor. 7b. Het licht

Wat voor licht en welke kleuren licht werden in de voorstelling gebruikt? In de voorstelling werden Blauw, geel en wit licht gebruikt. Welke sfeer werd er met behulp van het licht weergegeven? Blauw licht gaf een spannend moment aan. Wit licht scheen op de woordvoerder. Geel licht verscheen wanneer het avond werd. Waar bevonden zich de lampen en waarom is denk je voor juist die plaatsen gekozen? Schuin boven en in het decor, want dit geeft het juiste effec
7c. De muziek
Wat vond je van de muziek? Er werd weinig muziek in de voorstelling gebruikt, maar de muziek was wel leuk en kwam op het juiste moment. Voor wat voor sfeer zorgde de muziek? De muziek zorgde voor een spannende en amuserende sfeer. Op welke momenten werd er muziek gebruikt of gezongen? Vond je dat goede momenten? Ik vond dat de muziek op goede momenten werd gebruikt. De muziek werd gebruikt op spannende en droevige momenten. Hoe vond je de gezongen nummers? Vond je ze passen bij de voorstelling? Ik snapte de gezongen nummers niet echt. Ik vond ook dat de nummers niet echt in het stuk paste. 7d. De personages
Wie waren de personages in het stuk? • King Lear • Goneril • Regan • Cordelia • Kent • Hofmeester Oswald • Gloucester • Edgar • Edmon
Geef een korte beschrijving van het karakter van alle personages. • King Lear -> machtbelust/hebzuchtig • Goneril -> hebzuchtig/oneerlijk • Regan -> hebzuchtig/oneerlijk • Cordelia -> goed hart • Kent -> inhalig • Hofmeester Oswald -> aardige dienaar • Gloucester • Edgar -> goed hart • Edmon -> vals -> hij wil erkend worden
Wat waren hun onderlinge relaties? Was dat vanaf het begin van de voorstelling duidelijk? 1. De koning en zijn drie dochters (Goneril, Regan en Cordelia) 2. Gloucester en zijn twee zoons (Edgar en Edmon) Deze onderlinge relaties waren al in de eerste tien minuten duidelijk. Wat is je opgevallen aan de kleding van de personages? Ik vond de kleding modern. 8. Welke mensen zijn betrokken bij de voorstelling ‘King Lear’? Wat zijn hun taken? • Tekst = William Shakespeare • Vertaling = Peer Wittenbols • Bewerking®ie = Dominique Hoste • Regie&advies = Jos van Kan • Compositie = Wiebe Gotink • Kostuums = Ilse Vermeulen Het spel: • Wendell Jaspers (dochter Cordelia en Nar) • Wouter van Lierde (Kent) • Martha Nuhoff (dochter Goneril) • Adri Overbeeke (Gloucester) • Dennis van Riet (hofmeester Oswald) • Elske Rollema (dochter Regan) • Willem Schouten (Edgar , zoon Gloucester) • Dion Vincken (Edmon, bastaardzoon Gloucester) • Herman van de Wijdeven (King Lear) 9. Welk gedeelte uit de voorstelling heeft de meeste indruk op je gemaakt? Leg eens uit waarom. Het stuk waarin de koning aan zijn dochters vraagt te vertellen hoeveel ze van hem houden, heeft het meeste indruk op mij gemaakt. De reactie van de jongste dochter vergeleken met de reactie van de twee oudste dochters. 10. Wat is de functie van zand, dans en muziek in de voorstelling, anders dan alleen te amuseren? Om het stuk makkelijker te maken voor zijn toeschouwers en duidelijkheid te schepen. 11. Zoek op internet of elders gegevens over Shakespeare: geef zijn levensverhaal inclusief jaartallen. 1564  Shakespeare geboren in Stratford

1582  Shakespeare trouwt met Ann
1583  Shakespeare krijgt zijn eerste dochter
1585  Shakespeare krijgt een tweeling
1616  Shakespeare overlijd
12. Zoek de thematiek op van King Lear en beschrijf die in een verhaal: wat probeert de schrijver ons duidelijk te maken in dit toneelstuk? Hebzucht loont niet. Shakespeare probeert mensen bewuster te maken van de hebzucht die ze regeert. 13. Zoek op in welke stroming Shakespeare past. Zijn werk kan je het best in de romantische en klassieke stroming plaatsen. 14. Zoek zoveel mogelijk one-liners van Shakespeare. To be, or not to be, that is the question. We must learn to live together as brother and sister, or perish as fools. The choice is non-violence or non-existence. Poverty is the greatest form of violence. 15. Beschrijf de Wetten van Kepler. Ze bezoeken vooral sombere theatherproducties waarin families of leden daarvan proberen te ontsnappen aan de loop van hun lot. De Wetten van Kepler is een professioneel theatergezelschap uit ’s-Hertogenbosch. In de schouwburgen en vlakkevloertheaters van Nederland spelen ze voorstellingen, waarvan het evenwicht tussen taal, muziek, beweging en beeld een belangrijk kenmerk is. Hun voorstellingen zijn te verdelen in twee categorieën: bewerking van klassiekers en eigen creaties.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.