Maskerspel drama

Soorten maskers

Wij hadden twee verschillende soorten maskers tot onze beschikking:

  1. Een somber, droevig, bang en wantrouwend masker
  2. Een achterbaks, geniepig masker.

Beschrijving masker 1

Met dit masker zijn twee verschillende spelen gedaan. Hieronder staan de emoties bij dit masker beschreven onder verschillende categorieën:

De eerste keer zijn de emoties somber en droevig gebruikt.

 

Ruimte

Er worden zowel grote als kleine gebaren gemaakt, want wanneer je somber bent worden er geen grote gebaren gemaakt, maar als je erg droevig bent val je (soms) op de grond van verdriet en dan worden er grote bewegingen gemaakt. Er is zowel veel als weinig ruimte in beslag genomen.

 

 

Kracht

Er is verschillend gebruik gemaakt van kracht. De ene keer was er weinig kracht en de andere keer, bijvoorbeeld bij het op de grond vallen, was er veel kracht. De speler was gespannen en drukte zwaarte uit in het spel.

 

 

Tijd

Er waren veel vloeiende bewegingen en geen oponthoud. Deze gingen vrij snel.

 

 

Lichaam

Er werd hier voornamelijk gebruik gemaakt van de handen.

 

De tweede keer zijn de emoties bang en wantrouwend gebruikt.

 

Ruimte

Er is weinig ruimte gebruikt. De speler was vrijwel altijd klein, bleef laag en was “rond”.

 

 

Kracht

Kracht was aanwezig. Zo waren er stoelen neergezet, waar de speler vanaf sprong uit angst en wantrouwendheid. De speler was bang, wat zorgde voor een gespannen en zware houding.

 

 

Tijd

Tijdens het spel werden vooral veel schokkende en plotselinge bewegingen(staccato) gemaakt.

 

 

Lichaam

Er werd hier voornamelijk gebruik gemaakt van de handen. Wel was op te merken dat de rug van de speler constant gebogen was en maakte de speler zich erg klein en ineengekrompen door zijn schouders op te halen, was de emotie voor wantrouwendheid en angst goed uitdrukt.

 

Beschrijving masker 2

Met dit masker is één spel gedaan. Hieronder staan de emoties bij dit masker beschreven onder verschillende categorieën:

Alle emoties (geniepig en achterbaks) bij dit masker zijn gebruikt in het spel

 

Ruimte

Bij dit masker is goed gebruik gemaakt van de ruimte. Zo stonden er twee stoelen opgesteld, waar twee medespeelsters op zaten. De speler zelf bleef laag bij de grond, maakte zich klein en probeerde zo niet op te vallen.

 

 

Kracht

Kracht was niet duidelijk te zien in de speler. Er werd dan ook nergens een nadruk op gelegd, d.m.v. kracht. De speler was los en bewoog heel licht.

 

 

Tijd

Er waren veel vloeiende bewegingen en geen oponthoud.

 

 

Lichaam

Het lichaam van de speler was gebogen en wreef vaak in zijn handen. Hij sloop heel langzaam op zijn tenen en had een tas die hij afdeed. Dit gaf het beeld aan van een terrorist.

 

 

 

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.