Zeus

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Stelling door een scholier
  • 3e klas vwo | 1266 woorden
  • 28 april 2003
  • 82 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
82 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

In den beginne was er Chaos. Uit Chaos ontstonden de aarde, Gaia, en de hemel, Oeranos. Uit de vereniging van deze twee werden de Titanen geboren. Zij regeerden de wereld in de oudste tijd. Kronos en Rhea waren de belangrijksten en machtigsten. Zij verstootten Oeranos. Hij voorspelde Kronos dat één van zijn kinderen hem zou doden en in zijn plaats regeren. Om dit te voorkomen, verslond Kronos al zijn kinderen. Rhea vroeg haar ouders om hulp. Zij raadden haar aan haar kind te verbergen op het eiland Kreta in een ondergrondse grot bij de nimfen, dit als wraak op Kronos om zo de voorspelling uit te laten komen. Deze raad volgde zij op en ze verborg haar kind op het eiland. Toen Kronos ontdekte wat Rhea met zijn jongste zoon had uitgevoerd was hij verschrikkelijk kwaad en beval dat er onmiddellijk een grootscheepse zoekactie op touw moest gezet worden. Omdat de nimfen bang waren dat het huilen van de baby de schuilplaats zou verraden zorgden zij ervoor wanneer de opsporingsploeg in de buurt kwam, een enorm lawaai werd gemaakt. Ook de priesters van die streek, de Cureten, hielpen mee de jonge god te beschermen. Ze bewaakten de grot met hun leven. Maar de zoekactie bleef maar duren zodat Rhea een list bedacht. Ze wikkelde een steen in lappen en gaf die aan Kronos. Kronos slikte die steen meteen door in de veronderstelling dat het zijn laatste zoon was. Zeus werd daar door Amalthea opgevoed, hij kreeg melk van een geit en honing van de bijen. Rhea bezocht hem regelmatig. Kronos waande zich veilig maar tegen de tijd dat Zeus meerderjarig was, nam hij wraak op zijn vader. In een tien jaar durende strijd waarin hij de cyclopen, reuzen met 1 oog, die Kronos gevangen had gezet bevrijde, zodat ze aan zijn kant stonden. De cyclopen smeeden zijn bliksem, die hij afschoot op zijn vader. Uiteindelijk gaf Kronos zich over. Zeus dwong hem zijn broers en zussen uit te braken. Aangezien zij onsterfelijk waren, was dit geen probleem. Zeus deelde het rijk met zijn broers er werd geloot om de drie domeinen: Hades kreeg de onderwereld, Poseidon de oceanen en Zeus zelf de hemel en de aarde. De Olympus werd gemeenschappelijk gebied. Zeus' nakomelingen, zowel goden als halfgoden en mensen , bevolken de aarde. Zij vormen het hart van de Griekse mythologie.

De grondbetekenis van de naam van deze oppergod is Dias wat betekent "helder" of "stralend".Hesoidios noemde hem ook "wolkenverzamelaar" en "donderaar". In de Romeinse mythologie wordt hij Jupiter genoemd. Zeus is de god van de hemel en aarde, hij beheerste de storm, de bliksem en de donder, de sneeuw en de hagel. Zeus werd beschouwd als de vader van de goden en de mensen, maar heeft deze niet gecreëerd. Zeus wapen was een bliksemschicht, waarmee hij de aarde kon laten schudden. Hij was de god met de meeste kracht. Hij was zo machtig dat hij slechts met zijn wenkbrauwen hoefde te fronsen, met zijn hoofd te wenken, een simpel gebaar te maken of goden en mensen sidderden al van angst. Dikwijls dreigde hij, in tijden van verbittering, de ongehoorzame te geselen. En hij zette meestal zijn woorden om in daden. Zijn krachtigste karaktereigenschap was zijn gulheid. Zeus was de beschikker van het menselijk lot,van wie alles uitging en die alles beheerste, geluk en leed, armoede en rijkdom,goed en kwaad. Hij was ook de heer van de rechtspraak de beschermer van de bloedverwantschap en de gastvrijheid, van de liefde en de vriendschap, van de beschermingzoekenden, van de bedelaars en de vreemdelingen.

Zeus was getrouwd met Hera, zijn zus en de oudste dochter van zijn vader. Hera was Zeus raadsvrouw en in de meest belangrijke zaken overlegde hij met haar. Juist de dingen die hij niet met andere goden besprak. Zeus maakte Hera tot oppergodin. Voor Hera had Zeus al drie relaties gehad. Eerst met Metis, toen met Themis en daarna met. Mnemosyne. Zeus is ook beroemd om zijn vele affaires. Hera was zeer jaloers en probeerde op allerlei manieren Zeus van het vreemdgaan te weerhouden, maar tevergeefs; hij had tenminste negen relaties met godinnen en veertien met sterfelijke vrouwen. Zeus was meester in vermommingen en heeft dat ook vaak gedaan om een vrouw te verleiden.

De oppergod ontmoette op 1 van zijn tochten over de aarde Io. Zeus was vastbesloten Io te verleiden maar Io vluchtte wanneer ze Zeus zag. Daarom liet Zeus een mist optrekken en zo kon hij haar vangen. Hera had dit alles vanaf de Olympus gezien en Zeus veranderde Io daarom in een koe. Hera liet Io bewaken door Argus. Argus had 100 ogen en kon sommige hebben slapen terwijl andere ogen wakker waren. Wanhopig stuurde Zeus zijn zoon Hermes op Argus af. Hermes was een muzikant en verhalenverteller. Hij kletste Argus in slaap en in zijn slaap vermoorde hij hem. Als herinnering nam Hera zijn ogen en deed ze in de staart van haar lievelingsvogel de pauw. Hierna maakte Hera Io zo angstig dat ze ver weg rende. Zeus die medelijden met haar kreeg vroeg aan zijn vrouw om haar weer een normaal te maken. Dit deed Hera dan ook. Semele was een prinses van Thebe. Ze is de enige sterfelijke ouder van een god. Ook zij was 1 van de vele minnaressen van Zeus, maar zij sterfte door een jaloerse actie van Hera. Ze was de moeder van Dionysus.

Voor prinses Europa veranderde Zeus zichzelf in de mooiste, lekkerste ruikende en geweldigste witte stier die er ooit had bestaan. Europa die net met haar vriendinnen op het strand liep, ging op de rug van de stier zitten en de stier liep de zee in en ontvoerde haar. Op een eiland in de zee veranderde Zeus in zijn eigen gedaante en Europa viel voor hem. Bij Europa verwekte hij Minos en Rhadamantys.

Leto werd bemind door Zeus en maakte haar zwanger maar hij verbande haar omdat hij bang was voor Hera. Alle landen en eilanden waren ook bang van Hera en weigerden de wanhopige Leto in huis te nemen. Uiteindelijk kwam ze op het kleine eilandje Delos aan waar ze moeder werd van Artemis een beschermende en heilbrengende godin van de natuur. En van Phoebus Apollo, de god van welvaren en ordening, beschermheer van de wet en van alles wat goed en schoon is in de natuur en bij de mensen. Beiden bleven ze ongehuwd
Voor Leda veranderde Zeus in een zwaan. Als zwaan kwam hij dicht bij de mooie Leda, maar op een keer verkrachte hij haar.

De stelling gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Leto werd bemind door Zeus en maakte haar zwanger maar hij verbande haar omdat hij bang was voor Hera. Alle landen en eilanden waren ook bang van Hera en weigerden de wanhopige Leto in huis te nemen. Uiteindelijk kwam ze op het kleine eilandje Delos aan waar ze moeder werd van Artemis een beschermende en heilbrengende godin van de natuur. En van Phoebus Apollo, de god van welvaren en ordening, beschermheer van de wet en van alles wat goed en schoon is in de natuur en bij de mensen. Beiden bleven ze ongehuwd
Voor Leda veranderde Zeus in een zwaan. Als zwaan kwam hij dicht bij de mooie Leda, maar op een keer verkrachte hij haar.

Hercules is ook een kind van Zeus. Hij werd verwekt bij Alcmene, de vrouw van Amphitryon. Toen hij voor lange tijd afwezig was van huis nam Zeus de gedaante van hem aan en Alcmene trapte hier in.

Dit wil je ook lezen:

Callisto is een nimf die moeder werd van Arcas bij Zeus. Om haar te beschermen tegen de jaloerse Hera veranderde hij haar in een berin en zette haar als sterrenbeeld aan de hemel als Grote Beer. Arcas als Kleine Beer. Metis liep altijd van Zeus weg maar één keer kon hij haar dan toch zwanger maker. Maar toen was er de voorspelling dat zijn zoon (met Metis) hem van de troon zou stoten. Daarom verzwolg hij haar maar na een tijd kreeg hij hoofdpijn. Hephaistos opende met een bijl zijn schedel en Athena verscheen met volledige uitrusting. Athena was de godin van de wijsheid en werd de lievelingsdochter van Zeus. Zeus' dochter, de godin van de liefde en de schoonheid Aphrodite steeg op uit het schuim van de zee. Hera schonk hem Hephaestus, de god van de smeedkunst, die de macht van het vuur wist te temmen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.