6 Stellingen over de vrouw in de maatschappij

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Stelling door een scholier
  • 5e klas vwo | 2977 woorden
  • 8 januari 2002
  • 191 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
191 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Combineer alle bètavakken met techniek

In de universitaire opleiding Science, Technology & Innovation vertaal je theorie uit alle bètavakken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen van deze tijd. En met je handen bouw je een prototype van je ideeën. Benieuwd geworden? Meld je aan voor de Bachelorweek en kom naar de Open Campus Dag! 

Ontdek meer!
Stelling 1: Het enige recht van de vrouw is het aanrecht
Voor:
Vrouwen horen thuis in de keuken, of beter nog in het complete huishouden. De man zorgt voor het geld. Tegelijkertijd brengt de vrouw de kinderen naar school, maakt ze het huis schoon, en maakt het eten klaar. Dit is het ideale gezinspatroon dat al eeuwen op deze manier goed gaat. Vergeleken met het werk wat de mannen doen voor het grote geld hoeft de vrouw maar weinig te werken. Daarnaast is er voor de vrouw nog altijd tijd om vriendinnen over de vloer te hebben, naar de bibliotheek te gaan, te gaan winkelen, enz. Als de vrouw gaat werken, komen er alleen maar problemen van. De kinderen moeten ergens worden ondergebracht, waarschijnlijk in een crèche, waardoor het kind na verloop van tijd zijn/haar eigen ouders niet meer vertrouwt. Vrouwen belanden vanwege het werk in een stresssituatie waardoor ze geen of weinig aandacht meer hebben voor het kind en/of de partner. Bovendien staat in de bijbel, die toch door een groot deel van de Nederlandse bevolking wordt erkend, dat het regeerambt niet aan vrouwen toekomt. Vrouwen hebben verder ook geen rechten nodig zoals bijvoorbeeld het stemrecht. Alleen het recht om bij elkaar op visite te komen is al genoeg voor ze. Wat heeft het voor vrouwen nou voor zin om te stemmen als ze toch de hele dag het huishouden doen? Vrouwen houden zich niet eens bezig met de politiek, omdat ze aan hun kinderen en het huishouden moeten denken. Tegen: Dit is natuurlijk grote onzin. Vrouwen zijn al decennia lang geëmancipeerd en hebben zelf moeten vechten voor hun rechten. Om in deze tijd nog te zeggen dat vrouwen in de keuken thuishoren slaat helemaal nergens op, kijk maar naar vrouwen in topfuncties van bedrijven, vrouwelijke ministers, en ook vrouwelijke arbeiders met een wat lager inkomen. Daar komt nog bij dat er een stijgende lijn is in het aantal mannen dat het huishouden doet, of in ieder geval een deel. De vrouw betaalt net zoveel belasting als de man, de vrouw werkt en verdient geld, de vrouw is (zo blijkt uit onderzoek) net zo'n goede leider als de man. Waarom zou je de vrouw dan geen gelijke rechten geven? Zijn de mannen bang hun bevoorrechte positie als man kwijt te raken vanwege het doorbreken van het traditionele patroon? Dat patroon is overigens zo'n jaar of 35 geleden al doorbroken, tijdens de seksuele revolutie in de jaren '60. Helaas zijn er nog weinig vrouwen in topfuncties, en helaas moet daar nog steeds voor gevochten worden, maar om in deze tijd nog de vrouw haar rechten te ontnemen, zou leiden tot een groot aantal protesten en daarbij ook nog een economische crisis. De vrouw is net als de man een mens, weliswaar van een ander geslacht, maar dat heeft er niks mee te maken. Als je vrouwen geen rechten geeft ben je ontzettend discriminerend geven. Het is precies hetzelfde als het conflict met blanken en zwarten; we zijn allemaal mensen, blank of zwart, man of vrouw. Gelijkheid is een van de vele rechten van de vrouw, niet het aanrecht.
Stelling 2: Mannen hebben de emancipatie toegelaten om economische redenen: Voor: De man is er achter gekomen dat meer arbeiders meer productie leveren. Daardoor verdienen die arbeiders meer en geven ze meer uit, en komt er een grotere vraag naar producten. Er ontstaat een economische opleving. Door zo'n economische bloei groeit de welvaart en wordt Nederland een rijker en machtiger land. Ten tijde van de emancipatie drongen de vrouwen aan op gelijke rechten, maar vooral ook op werk. Vrouwen waren naar eigen zegge in staat om dezelfde baantjes te doen als de man. In eerste instantie zag men hier niks in omdat de vrouw het huishouden behoorde te doen, maar vanwege de slechte economische situatie kwam men op het idee dat dit voor een sterke economische bloei zou zorgen. Mannen hadden de vrouwen net zo goed kunnen blijven onderdrukken, maar omdat ze inzagen dat de economie erop vooruitging vanwege het aantal arbeiders dat erbij kwam, hebben de mannen zich “ overgegeven” aan de emancipatie. Het gevolg was dat de vrouwen de baantjes kregen die ze net zo goed als mannen konden doen, zoals ze zelf altijd zeiden. En de mannen stroomden door naar hogere functies in het bedrijfsleven. Het aantal vrouwen in topfuncties is nu nog steeds geen 5% in Nederland. Daaruit kun je concluderen dat de emancipatie maar een schijnemancipatie was, want de vrouwen zijn nog steeds niet helemaal doorgedrongen in de bestbetaalde banen en/of hoogste functies. Tegen: De vrouw heeft jaren moeten vechten voor haar rechten. Het begon in Nederland allemaal met Aletta Jacobs. Zij was de eerste vrouw die naar de HBS ging, en de eerste vrouwelijke arts. Haar wachtkamers zaten dag in dag uit propvol. Daar schrokken de mannen wel even van. Het heeft er absoluut niks mee te maken dat de man zag dat de economie erdoor zou opleven, want er waren in die tijd genoeg werkloze mannen die aan het werk gezet konden worden. De mannen hebben zich "overgegeven" omdat ze inzagen dat een vrouw net zo slim was als een man en dus een beroep kon uitoefenen. Voor die tijd mochten de vrouwen niet naar de HBS en konden de meesten het niet eens betalen. Aletta Jacobs leverde het levende bewijs dat vrouwen ook moeilijke beroepen als arts konden beoefenen. Er volgden vele vrouwen na haar en er ontstond interesse in de politiek. Vrouwen kwamen op voor hun eigen mening. Ze waren zich bewust dat ze invloed hadden op wat er in Nederland gebeurt en dus wilden ze stemrecht. Dit alles bij elkaar hebben de mannen niet kunnen tegenhouden, omdat de meerderheid van het volk van deze democratie vond dat de vrouwen gelijk hadden. Dat er een economische bloei uit voortkwam is achteraf mooi bekeken, maar er is tussentijds ook een enorme economische crisis geweest die men ook met het extra aantal vrouwelijke arbeiders niet heeft kunnen tegenhouden. Stelling 3: Vrouwen en mannen moeten voortaan bij sportwedstrijden in één competitie spelen: Voor: Nu de vrouwen flink geëmancipeerd zijn, en flink streven naar gelijkheid kunnen ze hier in de sport ook wel wat aan doen. Kijk bijvoorbeeld maar naar het schaatsen op de televisie. Daar heb je de 500 meter voor mannen en dan de 500 meter voor vrouwen. Waarom kan dat niet gewoon de 500 meter (voor allebei) zijn? De vrouw is toch gelijk aan de man? Bovendien scheelt het in de tijden niet eens zo ontzettend veel. De snelste vrouwen komen ongeveer in de subtop van de mannen. Ze krijgen dan ook een flinke competitie, waardoor ze beter gaan presteren en uiteindelijk bij de absolute top gaan horen. Tijdens de training strijden ze met mannen, en tijdens de wedstrijd ook. Zo komt er dus meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de sport. Dat is iets waar vrouwen al decennia lang voor vechten. Alle sporten kunnen een voorbeeld nemen aan het gemengd dubbel bij tennis of badminton of aan korfbal. Elke sport kan makkelijk mannen en vrouwen in één competitie laten spelen zonder dat de prestaties eronder lijden, zeker voor op de lange termijn. Het is een mooi nieuw ideaal voor het IOC en misschien komt een gemengd Nederlands voetbalelftal wél door de kwalificaties heen. Tegen: Natuurlijk is de vrouw lange tijd terug al geëmancipeerd en natuurlijk is het goed om naar gelijkheid te streven, maar in de sport zal dit helaas moeilijk gaan. Vrouwen kunnen namelijk in veel sporten nooit even hoge prestaties neerzetten als de man. Het is namelijk biologisch bepaald dat de man sneller is, en snelheid is in veel sporten een onmisbaar onderdeel. De heupen van de man zijn over het algemeen namelijk smaller dan die van de vrouw, omdat de vrouw een kind moet kunnen dragen. Iemand met brede heupen moet meer energie stoppen in het in evenwicht blijven dan iemand met smalle heupen. Voor mensen met smalle heupen is er dan meer energie en spierkracht over voor het sporten. En aangezien vrouwen bredere heupen hebben (de bekken zijn breder) dan mannen, zal de vrouw dus altijd langzamer zijn, tenzij er in de evolutie van de vrouw iets verandert, waardoor haar heupen smaller worden. Daarom is het dus niet eerlijk om mannen en vrouwen in één competitie samen te laten spelen, want dan zouden de vrouwen nooit kunnen winnen en dan is de gelijkheid ver te zoeken. Stelling 4: Alle heksen zijn slecht
en vormen een gevaar voor de samenleving
Voor:
Heksen vertegenwoordigen al eeuwen lang het kwade in de strijd tussen goed en kwaad. Ze staan in verbintenis met de duivel of satan die je min of meer als hun werkgever kan beschouwen. Daarbij gaan ze regelmatig naar ontmoetingen in de nacht (vergaderingen) waarbij ze een enorme orgie houden en seks hebben met de duivel (baas-secretaresse verhouding). Dat is natuurlijk een beeld uit de middeleeuwen, maar tegenwoordig zijn heksen nog steeds door en door slecht. De moderne heks gebruikt allerlei bovennatuurlijke krachten om kwaadaardige praktijken uit te voeren. En nu nog steeds komen heksen samen op geheime plaatsen. Ze komen niet meer op bezemstelen, maar gewoon in dure auto's en ze logeren gewoon in hotels. Op het eerste gezicht zien ze er uit als normale zakenlui of arbeiders, maar van binnen zijn het duivelaanbidders, satanisten en dus heksen. Ook in de muziek is het raak. De black-metal en death-metalmuziek zouden aangepakt moeten worden. Zij slingeren in de rondte met teksten en mantra's als "leidt me naar de duisternis" en "satanistische slachter" en "satan is heilig". Mensen, en vooral kinderen, kunnen hier makkelijk door beïnvloedt worden. Hekserij vormt dus een gevaar voor de samenleving. Een oplossing voor het probleem zou zijn om dat soort muziek te verbieden en die mensen in een psychiatrische inrichting te stoppen.
Tegen: Het beeld dat mensen hebben van heksen (een vrouw met een kromme neus en een bezemsteel) is allang achterhaald. Het waren waarschijnlijk gewoon mensen die nu lid zouden zijn van een New Age beweging of mensen die natuurkrachten aanbeden. Hekserij heeft helemaal niks met de duivel of satan te maken en is niet altijd zwarte magie Er is namelijk ook witte magie, en die wordt door meer mensen uitgeoefend dan zwarte magie. In beide stromingen wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en bovennatuurlijke krachten. Bij zwarte magie is dit inderdaad voor kwaadaardige praktijken, maar het kan niet zoveel kwaad omdat er ontzettend weinig mensen dit beoefenen. Meer mensen voelen zich namelijk aangetrokken om iets goeds met die krachten te doen. Dan kom je uit bij de witte hekserij, of Wicca. Bovendien is hekserij sinds 1985 een officiële religie. Moderne heksen leven onder het motto "als je niemand schaadt, doe wat je wil". Veel mensen zien dit als een vorm van vrijheid in plaats van een gevaar voor de samenleving. En om nou te zeggen dat hekserij veel negatieve invloed heeft is, zeker de laatste tijd, onzin. Er zijn inderdaad black/death-metalgroepen die foute teksten uitroepen, maar hiermee komen maar weinig mensen in aanraking. Het is een soort minderheid die zeker geen gevaar vormt voor de samenleving. Sterker nog: de laatste tijd is er juist veel positiefs te melden over hekserij en tovenarij, kijk maar naar Harry Potter en de Lord of the Rings. Deze films zitten vol magie en iedereen is er enthousiast over. Heksen vormen dus echt geen gevaar voor de samenleving. Stelling 5: Er mag overdag geen geweld meer op TV omdat dat schadelijk is voor kinderen
Voor:
Als je op een willekeurige doordeweekse dag rond etenstijd langs de kanalen zapt, kom je op vrijwel alle kanalen (zeker op de commerciële zenders) een serie tegen waar regelmatig geweld in voor komt. In deze series, zoals "The A-team" of "Mcgyver" krijgt de jeugd een verkeerd beeld van de werkelijkheid en gaan kinderen denken dat je met geweld altijd van je vijanden wint. Vaak is het motto van deze series "misdaad loont niet", maar ondertussen laten ze ook zien dat geweld wel loont. Daardoor trekken kinderen onbewust de conclusie dat geweld normaal is. Ook de series speciaal ontworpen voor kinderen zitten vol actie en geweld. Neem bijvoorbeeld de "Power Rangers", "Dragonball Z" of "X-men". Er wordt hier weliswaar in een fantasiewereld gespeeld, maar in principe wordt er precies hetzelfde uitgezonden als bij de "gewone" series. Bovendien is het vaak zo dat kinderen na het zien van de serie het gaan nadoen, en vervolgens op elkaar inslaan onder het mom van "Power Rangertje spelen". En daar komt nog bij dat de laatste 10 jaar het aantal kinderen die met wapens op school iedereen te lijf gaan (Columbine, Veghel) sterk is toegenomen. Je kunt hier toch wel zeker spreken van een causaal verband. Dit kan zo niet langer door gaan. Er moeten maatregelen genomen worden tegen dit soort series. Om te beginnen kun je ze 's avonds na 21.00 uur uitzenden, als de meeste kinderen van de meest beïnvloedbare leeftijden in bed liggen. Men heeft hier echter een video voor uitgevonden en dus zou het beter zijn om deze series grofweg te schrappen. Tegen: De series die nu nog rond etenstijd te zien zijn, hebben een sterk gereduceerd geweld/realiteitsniveau. Al deze series zijn namelijk fictief, en zeker de tekenfilms. De echt harde series komen pas na een uur of tien 's avonds. Bovendien is door de Britse socioloog Halloran bewezen dat er over het algemeen totaal geen invloed van televisiegeweld in de samenleving. Het kan zijn dat er een aantal individuen zijn die zich hier wel door laten beïnvloeden, maar die kans is verwaarloosbaar. Bij kinderen die geweld of wapens gebruiken, is de oorzaak vaak de opvoeding, en niet de Tv-serie. Ze krijgen juist afleiding door zo'n serie. Televisiegeweld kan namelijk ook positieve gevolgen hebben. Kinderen leren door het kijken naar situaties waar geweld wordt gebruikt, om deze situaties te vermijden. Want ook de held komt in de problemen. En als je als kind erachter komt dat je geen superkrachten hebt, probeer je geweld vanzelf te vermijden. Als kinderen een slechte opvoeding hebben gehad, dient de televisie zelfs als alternatieve opvoeding, want er zit altijd een moraal in dat soort "geweld-ige" series. Bovendien is het niet eens haalbaar om geweld van de TV te halen, want dit soort series leveren geld op. En als je echt al het geweld op TV wil verbieden moet je ook Tom & Jerry en het 6 uur journaal afschaffen. Stelling 6: De emancipatie van de vrouw is mislukt
Voor:
De vrouw is minder geëmancipeerd dan ze zelf denkt. Er is, zeker in het bedrijfsleven, vrij weinig gebeurd voor de gelijkheid van de vrouw. Slechts 5% van alle mensen met een topfunctie is vrouw, om nog maar niet te beginnen over de verschillen in inkomens tussen mannen en vrouwen. Vrouwen worden minder snel aangenomen dan mannen, omdat er nog steeds wordt gedacht dat de vrouw zwakker is. Er moet zelfs positieve discriminatie worden ingevoerd om vrouwen aan het werk te krijgen, dat zegt toch wel iets over al die geëmancipeerde en zelfstandige vrouwen. Ook is het gezinspatroon voor een grote meerderheid hetzelfde als dat van 50 jaar geleden: de man verdient het geld, en de vrouw zorgt voor de kinderen. Als de vrouw echt geëmancipeerd zou zijn, was er een betere verdeling tussen mannen en vrouwen. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer een kwart van de vrouwen in Nederland hun partner meeneemt als ze gaat winkelen. Bovendien staan er in de vrouwenblaadjes regelmatig adviezen om de man mee te nemen. Is het misschien zo dat de vrouw zich stiekem toch wil laten leiden door de man, in plaats van (volledig) zelfstandig te zijn? Daar komt nog bij dat de vrouw ondanks de emancipatie nog steeds als lustobject wordt gebruikt. Het zijn altijd mooie vrouwelijke modellen op de cover van een blad of in een reclamespotje, om de aandacht te trekken. Een beetje geëmancipeerde vrouw ziet dit wel in en vecht hiertegen. Uit al deze zaken concludeer ik dat de emancipatie geen succes is geweest en zelfs mislukt is. Tegen: Er wordt bij deze stelling alleen maar gekeken naar de negatieven dingen van de vrouw. Zo kunnen we ook best kijken naar de negatieve kanten van de man, en dan zijn we echt nog wel even bezig. De emancipatie van de vrouw is zeker niet mislukt als je kijkt naar wat de vrouw allemaal in een eeuw (en zeker de laatste 50 jaar) bereikt heeft. De intelligente meisjes op de middelbare school konden maar niet begrijpen waarom zij niet door mochten stromen naar hoger onderwijs. Gelukkig voor hen kwam Aletta Jacobs, die als eerste meisje een hogere school afmaakte. Recht op onderwijs. Vervolgens kwam in 1919 het eerste vrouwelijke parlementslid, en in 1922, na veel demonstreren, het stemrecht. In de jaren '50 begonnen steeds meer vrouwen tijdelijk verlof tijdens zwangerschap in hun contract op te nemen en ook dat ze blijft werken als ze trouwt. Ook hielpen sinds die periode steeds meer mannen in het huishouden. In de jaren '60 pleitte o.a. Joke Smit ervoor om de pil in het ziekenfonds te krijgen. Dit is uiteindelijk, ondanks protest van de kerk er toch doorheen gekomen. In de jaren '70 kregen de vrouwen het voor elkaar om met één stem in de meerderheid abortus legaal te maken, en dus ongewenste zwangerschap tegen te gaan. Er kwamen veel vrouwen de straat op met de tekst "Baas in eigen buik". Hier werd nog heftiger protest tegen gemaakt door de kerk dan bij de pil, maar toch heeft de emancipatie ook hier zijn vruchten afgeworpen. Heel actueel is het voorbeeld van de abortusboot, ook een feministische actie waar veel Ierse vrouwen erg blij mee waren (en zijn). Tegenwoordig vechten de vrouwen voor hogere functies in het bedrijfsleven en betere verdeling in het huishouden. Helaas is de emancipatie van de vrouw nog niet ideaal, maar ze is nog steeds in volle gang en er is geen enkele reden om te zeggen dat de emancipatie mislukt is.

REACTIES

A.

A.

Hallo,
Ik vond je werkstuk heel mooi. ik heb het ingeleverd, en nu heb ik ook nog een tien gekregen!!!
Dankjewel!!!!!!!

Je stille aanbidster

20 jaar geleden

L.

L.

als je in 5vwo zit mag je wel eens een boek gaan lezen. want Positieve discriminatie voor vrouwen is er al lang! en vrouwen worden niet minder snel aangenomen omdat ze zogenaamd 'zwakker' zijn, maar omdat wij de enige van de 2 zijn die kinderen kunnen krijgen (probeer jij maar een een baby van ong. 10 gram uit je te krijgen en er daarvoor ook nog eens 9 maand mee rond te lopen). En DAAROM worden vrouwen minder snel aangenomen, want dat kost een bedrijf geld.

SLIMBO

17 jaar geleden

\.

\.

"Ook in de muziek is het raak. De black-metal en death-metalmuziek zouden aangepakt moeten worden. Zij slingeren in de rondte met teksten en mantra's als "leidt me naar de duisternis" en "satanistische slachter" en "satan is heilig". Mensen, en vooral kinderen, kunnen hier makkelijk door beïnvloedt worden."
Heb je ooit wel eens naar echte metal geluisterd? Ik luister zelf eigenlijk alleen naar metal en het is echt niet alleen hail satan. De bands die dit wel doen doen dit juist om zulke reacties op te wekken. Het is een beetje over 1 kam scheren, net als ik zou zeggen dat alle vrouwen alleen voor de man bestaan. Zelfde verhaal

7 jaar geleden

A.

A.

hij is wel oke

6 jaar geleden

J.

J.

klopt helaamal

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.