Voetbal

Geschiedenis van het voetbal

Al eeuwenlang spelen mensen spelletjes die op voetbal lijken. Meer dan 2000 jaar geleden hadden ze in China 'Tsu Chu' en dat betekent: 'Schop Bal'. Als doelpalen prikten ze een paar hoge bamboestokken in de grond.
Iets later had Griekenland het spel 'pheninda'. Een soort voetbalspel, maar je mocht de bal ook met je handen aanraken.
De Romeinen hadden in die tijd net zo een spel. Ze noemden het 'hapastum'. Twee teams speelden op een rechthoekig veld. Je moest de bal over de achterlijn van de tegenstander krijgen. Maar ook dit was nog niet het echte voetbal van nu, want de aanvallers mochten de bal alleen maar overgooien. De verdedigers mochten de bal ook trappen. Iets meer dan vierhonderd jaar geleden begon het pas echt op voetbal te lijken: in 1580 maakte de Italiaan Giovanni Bardi een lijst met regels voor het spel 'calcio'. 'Calcio' komt van een woord, dat schoppen betekent. Calcio was nog niet helemaal het voetbalspel dat we nu spelen. Toch noemen de Italianen voetbal nog steeds 'calcio'. In Engeland speelden ze vierhonderd jaar geleden ook al voetbal, maar dan zonder veld! Het ging dorp tegen dorp. De bedoeling was om de bal in je eigen dorp te krijgen. De hele omgeving was dus het veld. Bossen, weilanden, riviertjes, alles werd in het spel gebruikt. Mannen, vrouwen en kinderen deden allemaal mee. Het ging er hard aan toe. Het voetbal zoals wij dat kennen, is ongeveer 150 jaar oud. Het ontstond op de kostscholen en universiteiten in Engeland. Daar speelden studenten steeds meer 'football'. Iedere school had zijn eigen regels. Lastig dus als de scholen tegen elkaar speelden. Een groep studenten uit Cambridge begon daarom in 1848 vaste regels op papier te zetten. Die stuurden ze op naar andere scholen. Niet iedereen was het er meteen mee eens, maar vanaf 1877 speelde toch iedereen in Engeland volgens dezelfde regels. Toen was dus het moderne voetbal geboren!

Wat is voetbal eigenlijk?

Bij voetballen speel je met 10 maten, dus ook 11 tegenstanders, en moet je de bal in de goal schoppen aan de andere kant van het veld, daar staat een goal die wordt verdedigd door een keeper. Dus bij de tegenstander tegen wie je voetbalt. Je moet zorgen dat de tegenstander de bal niet in de goal schopt aan jouw kant van het veld. Wie dan het meeste heeft gescoord heeft gewonnen. Maar er is ook een scheidsrechter.
Als je een overtreding maakt dan zegt de scheidsrechter er wat van, als je erge overtreding maakt krijg je een gele kaart, als je nog een keer een erge overtreding maakt, of een ergere overtreding dan krijg je een rode kaart en mag je deze en de volgende wedstrijd niet meer meespelen.

Wat zijn de spelregels?

- Doelpunt
Geldt wanneer de bal tussen de palen en onder de lat van het doel gebaseerd is. Na een doelpunt wordt het spel hervat met een aftrap bij het team waar gescoord is
- Vrije trap
De scheidsrechter wijst een vrije trap toe bij een overtreding of buitenspel. De vrije trap wordt genomen door het benadeelde elftal. De tegenpartij moet minstens negen meter van de bal vandaan zijn.
- Strafschop
Bij een overtreding binnen het strafschopgebied is er geen vrije trap maar een Penalty. De penalty wordt genomen van de penaltystip en iedereen behalve de keeper moet achter de bal staan. Als de penalty genomen is, mag degene die de penalty nam de bal pas weer raken als een ander de bal heeft geraakt.

- Buitenspel
Als een aanvaller gaat proberen te scoren en hij krijgt de bal terwijl hij tussen de verste speler en het goal staat is het buitenspel. De vrije trap wordt genomen door het team dat geen buitenspel maakte
- Terugspelen
De keeper mag de bal niet in zijn handen nemen als een van zijn team genoten de bal terugspeelt. Er komt dan een indirecte vrije trap
- Tijdrekken
Een keeper mag de bal maar zes seconden in zijn handen hebben, in die zes seconden mag hij maar vier stappen zetten.
- Gele kaart
Deze waarschuwingskaart gaat naar de speler die de overtreding maakt. Bij sommige overtredingen krijg je automatisch geel, zoals opzettelijk hands maken. Twee gele kaarten is een rode kaart.
- Rode kaart
Bij een rode kaart moet de speler meteen het veld verlaten.
Een rode kaart krijg je door erge overtredingen, zoals vechten, opzettelijk hands maken om een goal te voorkomen.
Of twee gele kaarten

Wie beoefenen de sport?

Iedereen kan voetbal beoefenen. Mannen spelen meer voetbal dan vrouwen, maar vrouwen kunnen net zo goed zijn als mannen. Mannen spelen meer voetbal dan vrouwen, omdat ze het leuker vinden, betere conditie hebben en steviger zijn. Maar dat maakt niet zo veel uit. Maar wil je voetbal op nationaal en/of internationaal niveau spelen, dan moet je specialiteiten hebben. Zoals heel goed kunnen keepen. Om een goede keeper te zijn: moet je goed kunnen duiken en de bal kunnen pakken en dan goed kunnen vasthouden. De keeper moet ook niet klein zijn, want dan kan hij niet bij de lat en kunnen de spelers zo over hem heen schieten. De keeper moet ook goed kunnen uitschieten, dus hij moet een krachtig schot hebben.
Spelers moeten met elkaar spelen en niet alleen, want als je samenspeelt, kan je makkelijker winnen. Soms kan je niet overspelen, omdat er niemand vrij staat. Dan gaan de meeste spelers dribbelen. Je moet als speler goed kunnen dribbelen met de bal aan de voet. Spelers moeten ook goed kunnen schieten anders kun je geen goal maken. Dus die dingen, maar ook andere, heb je nodig om professioneel voetbal te kunnen spelen.

Welk materiaal heb je nodig?

Het veld:
Het veld is rechthoekig en is bij senioren 100 meter lang en 70 meter breed. Kinderen tot en met groep 6 spelen op een half veld. Dus 70 meter lang en 50 meter breed. Maar er bestaan ook andere afmetingen, maar het veld mag niet korter zijn dan 90 meter en niet langer dan 120 meter. En het veld mag niet breder zijn dan 90 meter of smaller zijn dan 45 meter. Dat heeft de FIFA, beslist.

Hoekvlagen:
Een hoekvlag staat op alle hoeken van het veld, er zijn dus vier hoekvlaggen. De hoekvlag moet ook aan eisen voldoen: hij moet 1,5 meter hoog zijn vanwege de veiligheid

Het Goal:
Boven de goal zit een lat. Die is 7,32 meter lang. De palen zijn 2,44 meter hoog. Maar bij kinderen zijn doelen kleiner. De palen en latten zijn meestal rond en bestaan tegenwoordig uit aluminium. Tussen de palen is er een witte lijn getekend op de grond, de doellijn. Om een geldig doelpunt te krijgen, moet de bal de doellijn helemaal over zijn geweest.

De bal:
Een officiële bal is van leer met een plastic beschermlaag. De omtrek is tussen de 67,5 en 70 cm en het gewicht is tussen de 410 en 450 gram.

De voetbalschoenen:
De Voetbalschoenen zijn de belangrijkste onderdelen uit je tenue. De schoenen zijn meestal gemaakt van leer en plastic en moeten lekker zitten, dus zacht zijn, maar ook stevig genoeg zijn om je voet te beschermen. Er zijn allerlei modellen, maar kies altijd wat lekker zit. De zool is afhankelijk van de omstandigheden waaronder je moet spelen.

Noppen:
Je hebt verschillende soorten noppen.
De noppen voor modderige en zachte velden zijn meestal van plastic met metalen punten en hebben verschillende lengtes. Ze slaan in het gras eb geven houvast
De noppen voor stevig- en kunstgras zijn van rubber ze zijn korter en breder. Ze zijn niet geschikt voor te nat of modderig gras en zeker niet voor kunstgras
De noppen voor keiharde velden, kunstgras en sintelvelden zitten vast aan rubberen zolen eb worden gebruikt op ongeschikte grond voor noppen.

Het shirt:
Voetbalshirts zijn vaak van lichte stof gemaakt en bewegen goed mee. Vaak zitten er ook kleine luchtgaatjes in voor ventilatie.
Het keepershirt moet sterk zijn, zodat het naar de grond duiken geen pijn doet. Het zijn meestal lange mouwen met daarin schouder- en elleboogbeschermers

De sokken:
Voetbalsokken zijn zo ruim dat ze over scheenbeschermers passen en zo stevig dat ze je voet, enkel en been enigszins beschermen

De Handschoenen:
Keepershandschoenen zijn licht maar erg stevig. Dankzij de stroeve rubberen handpalm kun je bal beter vasthouden. De handschoenen zijn veel groter dan je eigen hand, waardoor je meer kans hebt de bal te pakken

De Scheenbeschermers:
Die moet je altijd gebruiken ze zijn aan de buitenkant van hard plastic en van binnen zacht. Ze zitten onder je sok en zitten meestal vast met enkelbeschermers en banden

De keepersbroek:
De broek is meestal steviger dan die van een veldspeler en is bij de heupen gewatteerd

Scheidsrechter:
De scheidsrechter begint en beëindigt de wedstrijd en zorgt dat de spelregels gevolgd worden.

Grensrechters:
De grensrechters helpen de scheidsrechter bij zijn beslissingen. Met hun vlag geven ze aan of het een inworp is, of het een corner is, of het een uittrap is en natuurlijk ook of het buitenspel is.
Maar de scheidsrechter bepaalt zelf

De KNVB

Het ontstaan van de KNVB:
De voetbalsport werd nog niet zo lang in Nederland beoefend toen in 1889 de heer W.J.H. Mulier de aanzet gaf tot de oprichting van de Nederlandschen Voetbal- en Athletischen Bond (NVAB). De heer W.J.H. Mulier kan met recht de grondlegger van het voetbal in Nederland worden genoemd. Hij was nog geen 14 jaar oud toen hij de Haarlemse burgemeester om een speelveld verzocht waar de door hem opgerichte vereniging, de Haarlemse Football Club, wedstrijden kon spelen. Tien jaar convoceerde hij een aantal clubs uit het westen om te komen tot de oprichting van een voetbalbond. In vergadering vroeg hij of iemand van de aanwezigen bezwaar had tegen de oprichting van zo eenn bond. Geen van de aanwezige afgevaardigden reageerde negatief. Het waren vooral clubs uit het westen die zich in de N.V.A.B. verenigden, namelijk: Rotterdamsche Cricket- en Football-Club "Concordia", Delftsche F.C., Haarlemsche F.C., Haarlemsche F.C. "Excelsior", Haagsche Voetbal-Vereeniging, Rotterdamsche Cricket- en Football-Club "Olympia", Voetbalvereniging Rotterdam, Amsterdamsche Sportclub, Amsterdamsche F.C. "R.A.P." en de Voetbal-Vereniging "Amsterdam". Op de eerste vergadering van de NVAB besloot men een jaarlijkse contributie vast te stellen op basis van het ledental. Vastgesteld werd dat het bestuur uit zeven leden zou bestaan. Deze werden voor een jaar gekozen maar waren bij aftreding Mogelijk herkiesbaar. Het eerste huishoudelijke reglement meldde als doel van de NVAB.:
a. Het bevorderen en algemeen bekend maken van het Voetbalspel en de Athletische spelen in Nederland;
b. De instelling van Kampioenschappen en het verkrijgen van zuivere Records.
‘’Tijdens de oprichtingsvergadering discussieerde men over de vraag of de atletiek wel bij het voetbal opgenomen diende te worden. De heer W.J.H. Mullier, die uitblonk in de atletiek, meende dat springen, hardlopen en dergelijke enigszins verwant waren aan de voetbalsport. Bovendien ontbeerde de atletiek "een beschermende hand". De heer W.J.H. Mulier overtuigde de vergadering en de atletiek werd opgenomen in de Bond. De Koninklijke goedkeuring van de statuten werd in 1893 aangevraagd. Lang is de atletiek niet bij de Bond opgenomen. Door een besluit van de algemene vergadering van 1895 maakte de atletiek niet langer deel uit van de Bond, die men voortaan de Nederlandsche Voetbalbond (NVB) noemde. Het eerstvolgend bekende huishoudelijk reglement gaf als doel voor de NVB de bevordering van het voetbalspel in Nederland. Dit deed zij door het uitschrijven, regelen en aanmoedigen van wedstrijden, het uitgeven van handleidingen en geschriften, het behartigen van de belangen van de Bond en zijn leden en het maken van propaganda voor het voetbalspel.
Al snel gaf de N.V.B. een aantal periodieken uit zoals de Voetbal-Almanakken, later de Voetbaljaarboekjes genoemd en Het Sportblad, vanaf 1900 Officieel Orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond en de Sportkroniek, dat vanaf 1919 een officieel orgaan van de Nederlandse Voetbalbond werd. Tevens gaf men de Officiële Mededelingen van den Nederlandsche Voetbalbond uit. Bij het veertigjarige jubileum in 1929 verleende de Koningin de NVB het eervolle predikaat "Koninklijke". De Bond had toen 36.542 leden die uitkwamen voor 379 clubs.

Bekerwedstrijden
Het besluit bekerwedstrijden te organiseren nam de NVB in 1898 . Het idee om bekerwedstrijden onder de bij de Bond aangesloten clubs te laten verspelen, kwam van de: de Heer H.M.C. Holdert. Hij stelde de NVB een beker ter beschikking om uit te loven. De Heer H.M.C. Holdert had al eerder het idee een competitie op basis van een afvalrace te starten. Weinig clubs toonden toen interesse. Zelfs nadat de NVB het idee had gepresenteerd, werd de bekercompetitie bij de clubs noch bij het publiek populair. Een aantal seizoenen schreven de 1ste klasse clubs alleen hun tweede elftallen in. Direct na de oorlog werd er weer competitiewedstrijden uitgeschreven. Ter vervanging van de "Holdert-beker" kreeg de KNVB nog in 1946 een zilveren beker van de A.N.V.V. "De Zwaluwen" aangeboden. Na het seizoen 1949/1950 bestond er bij de clubs echter geen behoefte aan het spelen om de beker en schafte de KNVB de bekercompetitie af. De invoering van het betaalde voetbal in 1954 gaf een nieuwe impuls aan de bekercompetitie. Men maakte een scheiding tussen het betaald voetbal en de amateurs. De amateursclubs speelden in hun district om de districtsbeker. De winnaars en de kampioenen van de eerste klasse mochten meedoen aan de bekercompetitie van de profs. Met ingang van het seizoen 1963/1964 schafte de KNVB de deelname van de amateurs af. De clubs gingen serieuzer voor de beker spelen toen de UEFA (Union of European Football Associations) de Europese beker voor de winnaars instelde. De amateursclubs waren vanaf het seizoen 1972-1973 weer welkom bij de wedstrijden om de beker.

Interlands
De eerste interlands waren vriendschappelijke wedstrijden die werden uitgevochten met voornamelijk Engelse en Belgische clubs. In 1904 richtten zeven landelijke voetbalorganisaties, waaronder de NVB, FIFA (de Fédération Internationale de Football Association) op met als doel het voetbalspel te bevorderen en internationale voetbalwedstrijden te organiseren. Een wereldkampioenschap kwam in de beginjaren nog niet van de grond. In 1914 beschouwde de FIFA de Olympische Spelen als zodanig. In 1905 werd een Nederlandsch Elftal Commissie ingesteld. Na een desastreus verlies tegen Engeland in 1907 stelde men ter verhoging van het spelpeil een Engelse bondstrainer aan. De commissie van het Nederlandsch Elftal moest er voor zorgen dat de beste spelers van Nederland werden verkozen. Bovendien hielden zij zich steeds meer bezig met de organisatie van de interlandwedstrijden. Het scouten van de spelers werd door de districtscommissies gedaan. Zij moesten de Commissie adviseren over spelers en over het samenstellen van districtsploegen. In 1926 werd de naam van de Nederlandsch Elftal Commissie gewijzigd in de Technische Commissie. Het takenpakket werd fors uitgebreid met onder andere het jeugdwerk, het opleiden van de spelleiders, het tegengaan van ruw spel, het vaststellen van vaardigheidseisen in de voetbalsport en het scheidsrechterswezen. Het kiezen van de spelers van het Nederlands elftal kwam op het tweede plan terecht en de resultaten logen er dan ook niet om. In 1930 werd uit de Technische Commissie een Keuzecommissie benoemd die zich louter zou bezighouden met het samenstellen van het Nederlands Elftal. Bovendien ging men over op het bijeenroepen van de spelers voor centrale trainingen. De technische training verzorgden de bondscoaches; de tactiek werd uitgestippeld door de Keuzecommissie.
Pas aan het eind van de jaren vijftig werd het instituut Keuzecommissie opgeheven. Voortaan zou de bondscoach verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van het elftal en de tactische beslissingen. Het Nederlandse volk leefde zeer mee met de wedstrijden van het Nederlands elftal. Hevige concurrentie wat de belangstelling van de supporters betrof, kwam door de instelling van de verschillende Europacups. De resultaten van het Nederlands elftal zijn pas in de jaren zeventig aansprekend te noemen. Aangezien de clubs voorrang gaven aan het lucratieve spelen voor de verschillende bekers, gaven zij hun beste spelers vaak niet vrij voor het Nederlands elftal. Sinds de Wereldkampioenschappen 1974 zit het Nederlands elftal wat resultaten en belangstelling betreft in de lift.

Holland casino eredivisie
Ajax
PSV
Feyenoord
SC Heerenveen
AZ
Roda JC
Willem II
FC Utrecht
FC Twente
NAC Breda
RBC Roosendaal
RKC Waalwijk
NEC
FC Groningen
ADO Den H.
Vitesse
FC Zwolle
FC Volendam
1e Divisie
Excelsior
FC Den Bosch
Sparta
Heracles
Helmond Sport
De Graafschap
Emmen
VVV Venlo
GA Eagles
AGOVV
Stormvogels/Telstar
TOP Oss
Haarlem
BV Veendam
FC Dordrecht
FC Eindhoven
Cambuur L.
MVV
Fortuna S.

Wat zijn de periodes van een seizoen?

Periodes
Voetbal wordt bijna het hele jaar doorgespeeld. Alleen wanneer het niet is, is in de grote vakantie en in de winter heb je nog een winterstop die ongeveer een maand duurt. Er is een winterstop, omdat het in die tijd heel erg koud is en de velden meestal bevroren zijn. Daarom kunnen de spelers niet goed spelen. In de zomer is er geen voetbal, omdat het dan vakantie is en de meeste mensen uit een voetbalteam op vakantie zijn.

Wat zijn de tijdsbestedingen bij voetbal?

De tijdsbesteding is verschillend per team. Amateurploegen spelen meestal wedstrijden op zaterdag en professionele ploegen spelen meestal op zondag. Maar dat is niet altijd zo. Het gebeurt ook op vrijdag- en zaterdagavond. Trainen gebeurt bij gewone teams meestal 1 keer in de week en bij selecties meestal 2 keer in de week. Het trainen gebeurt meestal ‘s avonds, omdat dan iedereen meestal kan.

Waarom voetbal?

Voetbal is eigenlijk een wedstrijdsport, want voetbal bij voetbal zijn de wedstrijden voor de meeste het leukst. Voetbal wordt over de hele wereld in topsport, maar om dat te doen moet je specialiteiten hebben en goed zijn. Je kunt voetbal ook als recreatiesport doen, bijv. op doel schieten met je vriend/vader.

Motieven
- Samen sporten met anderen
- Sporten onder deskundige leiding
- Bereikbaarheid (dicht bij huis)
- Sporten bij een sportvereniging
- Sporten op vaste tijden
- Meerdere keren in de week sporten
- Doen van een vaste sport over meerdere jaren
- Een mooie outfit / kleding
- Kwalitatief goed en mooi sportmateriaal
- Spelen van wedstrijden
- Trainen voor bepaalde sport(en)
- Goed willen zijn in een sport
- Topprestatie leveren
- Tot het uiterste gaan
- Gezelligheid / sociaal contact
- Winnen niet belangrijk
- Recreatie / ontspanning
- Gezond / fit zijn
- Krijgen van uithoudingsvermogen

Problemen rond het voetbal

Doping
Doping is natuurlijk ook bij deze sport aanwezig. Dat komt omdat de voetbalspelers weten dat als ze doping gebruiken voor een lange tijd geen voetbal meer kunnen spelen. En de kans dat je gepakt wordt is heel groot, dat komt omdat elke speler minimaal 1 keer per jaar wordt gecontroleerd of ze doping gebruiken. De sporters die doping gebruiken in het voetbal gebruiken meestal nandrolon. Edgar Davids en Frank de Boer zijn om deze reden geschorst alleen er was iets vreemds aan de hand het gehalte van nandrolon was te laag om enig sportief effect te hebben. Dus het is niet met 100% zekerheid te zeggen dat ze nandrolon hebben geslikt. Dus je kunt nooit zeker weten of ze het bewust hebben geslikt of het gewoon binnen hebben gekregen.

Vandalisme
Vandalisme komt in elke sport voor, maar in voetbal meer dan in andere sporten. Fans van een club plegen vooral vandalisme. Ze doen dat, omdat hun club heeft verloren en daar niet tegen kunnen. Soms vechten ze dan tegen de fans van de club van wie hen club heeft verloren. Maar ze kunnen ook gewoon dingen kapot maken, zoals auto’s en ruiten ingooien van winkels. Daardoor krijgen ze vaak mot met de politie en dan komen er rellen. En dat van die rellen hoor je meestal op de radio en tv. Meestal hoor je dan dat er gewonden zijn gevallen en dat er gevangenen zijn. Dus het is gewoon zinloos dat vandalisme. En als het zo erg is, kan een club een boete krijgen en soms mag de club de eerste volgende wedstrijd(en) geen fans in het stadion, waar ze moeten spelen, ontvangen.

Commercie
Elke club heeft een hoofdsponsor. Die sponsors staan dan op het shirt. Je hebt ook andere sponsors. Die betalen minder en staan op de borden langs het veld. De sponsors uit het bedrijfsleven betalen ongeveer in totaal 350 miljoen euro. Zij betalen dat om een club in leven te houden en ze worden ook nog eens gepromoot. Er zijn veel voordelen. Een voorbeeld daarvan is dat de fans van de club het product van dat bedrijf meestal ook gebruikt. Een nadeel is dat het veel geld kost. De clubs komen ook naar voren in commercials, zoals Manchester United in de commercial van Vodafone.

Onze mening

Voetbal is een leuke sport met veel informatie omdat het een hele bekende sport is.
Voetbal is een leuke sport omdat je het in teamverband doet.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

echt heel mooi die trekker met naakte vrouwen er op
18+

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

voor de genen die dit heeft gemaakt ik vond het een mooie spreekbeurt en je had veel invoormatie en dat was wel goed alleen ik zag de inhoudopgaven niet maar voor de rest was het goed en je had wel veel invormatie over alles en als ik je juf was zou ik je een Goed geven

4 jaar geleden

Antwoorden

bram

bram

invoormatie?? goed genederlandst hoor

1 jaar geleden

gast

gast

S.

S.

eey knul dit is wel een goed werkstukje hoor, goed dat je er zo veel van weet

8 jaar geleden

Antwoorden

A.

A.

Leuke grap hoor

4 jaar geleden

gast

gast

J.

J.

Hee =)

Ik vond jou werkstuk zo goed dat je daar alles van af weet !!

Jojanneke


13 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

R.

R.

we vinde het een mooie spreekbeurt

14 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast