Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Tsunami´s

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 1e klas havo | 1053 woorden
  • 12 augustus 2008
  • 75 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
75 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Weten jullie wat Tsunami betekent?

Tsunami is het Japanse woord voor "havengolf". Het woord tsunami is opgebouwd uit twee delen Tsu en nami. Deze twee delen zie je terug in de Japanse schrijfwijze, tsunami wordt met twee karakters geschreven: het eerste karakter staat voor "tsu" dat haven betekent en het tweede karakter staat voor "nami" dat golf betekent.

Wat is nu een Tsunami?

Een Tsunami, die havengolf, is een metershoge golf die bij de kust aan land komt. Zo’n Tsunami ontstaat midden in de zee door een breuk in de zeebodem. Zo’n breuk kan ontstaan door een aardbeving, een vulkanische uitbarsting of bijvoorbeeld door het inslaan van een meteoriet. Zo’n beving veroorzaakt dan een golf met een lengte van zo’n 200 km en een snelheid van zo’n 800 km per uur, een lopende golf. Richting land wordt de zee ondieper, dan wordt de golf onderwater afgeremd en daardoor wordt hij hoger. Aan de kust kan het water zich dan eerst heel ver terug trekken van het strand om daarna met een hele grote kracht in een heel hoge golf terug te komen.

Wat zijn de gevolgen?

Midden op zee, waar schepen over de lopende golf heen kunnen varen, merken die niets of weinig van de tsunami. Aan het strand daarentegen, merk je heel veel van de tsunami. Daar is de golf heel gevaarlijk omdat door het terugtrekkende water het lijkt alsof het laag water is en dan gaan mensen graag de zee in. Als de golf dan daarna terugkomt kunnen ze niet meer wegkomen. In Japan zijn op deze manier heel veel havens getroffen door een tsunami en vandaar dat het woord haven in de naam tsunami voorkomt. In 2004 hebben we allemaal op tv kunnen zien wat een tsunami voor schade aan kan richten, niet alleen op het strand maar ook nog in de dorpen en steden die dichtbij het strand liggen. Maar ook eerder waren er tsunami’s. In 1964 werd Alaska getroffen door een tsunami, een aardbeving met de kracht van 9,2 op de schaal van Richter. De hoogste golf sloeg toen 67 meter de lucht in en in totaal verdronken er 122 mensen.


Waarschuwingssystemen

Omdat de gevolgen zo dramatisch kunnen zijn zouden we graag gewaarschuwd willen worden voor een tsunami die onderweg naar het land is. Maar een tsunami is midden op zee nauwelijks zichtbaar. Ook vanuit de lucht kun je een tsunami niet zien. Pas als hij op het land aankomt kun je zien wat er voor een gevaar aankomt, maar dan is het te laat om nog iets te kunnen doen.
Na de ramp in Alaska in 1946, ontwikkelden wetenschappers een waarschuwingssysteem. Een jaar na deze ramp in Alaska was er in de Stille Oceaan een waarschuwingssysteem geplaatst waarmee de schade van een tsunami daar beperkt blijft.
Dit waarschuwingssysteem meet waar een beving in de zeebodem plaatsvindt en met welke kracht. Daarnaast wordt de hoogte van het zeewater gemeten op diverse plaatsen. Enkele kilometers uit de kust gaat de hoogte van de zee, de zeespiegel, veranderen als er een tsunami aankomt.
De Tsunami van 2004 vond echter plaats in de Indische Oceaan waar geen waarschuwingssysteem was. In deze Oceaan is de kans op een tsunami ook veel kleiner. Maar ook hier is sinds e zomer van dit jaar een waarschuwingssysteem voor tsunami’s in gebruik. Op de zeebodem zijn sensoren geïnstalleerd die bodem trillingen registreren en doorsturen naar satellieten. Zo worden technische gegevens over de toestand van de zeebodem vanaf 26 stations doorgestuurd naar analysecentra in Japan en de Verenigde Staten (Hawaii). Het systeem is nog lang niet af. Zo moeten er bijvoorbeeld nog extra satellieten komen. En men wil dat de analyse van de dat in de regio zelf plaatsheeft en niet in de Verenigde Staten. Verschillende landen rondom de Indische oceaan denken na over het openen van een dergelijk centrum in hun land. In 2007 of 2008 moet alles af zijn.
Zo’n waarschuwingssyteem kan helpen rampen te voorkomen maar dat kan alleen als een land ook goed weet wat er gedaan moet worden als er alarm komt. Ze moeten weten hoe ze na een alarm snel alle mensen moeten waarschuwen, moeten evacueren en ergens onderbrengen. Als dit laatste niet goed georganiseerd is kan een waarschuwingssystem nog zo goed zijn maar helpt het nog steeds niet om een ramp te voorkomen.

Tsunami´s in Nederland?

Nederland wordt omringd door de Noordzee. In de Noordzee is de kans op een aardbeving niet groot, daarin loopt geen zogenaamde breuklijn. Maar stel nu dat er in de Noordzee een zeer zware aardbeving zou plaatsvinden zelfs dan kan er maximaal een golf van een halve meter hoogte ontstaan, omdat de Noordzee veel minder diep is dan de Indische en Stille Oceaan.
Ook een aardbeving in de Atlantische Oceaan die weliswaar veel dieper is dan de Noordzee en dus grotere golven zal veroorzaken is niet erg gevaarlijk voor ons. Er zijn computerberekeningen uitgevoerd om de maximale hoogte van golven te bepalen in het geval dat er een aardbeving in de Atlantische oceaan komt. Nederland hoeft niet bang te zijn. De hoogste golf komt dan aan in het noorden, op Terschelling, en die golf zou maximaal 1,5 m hoog kunnen zijn. Het westen van Nederland wordt beschermd door Engeland en Schotland. In de Noordzee krijg je hoogstens golven van 2 meter hoog.
Schotland vangt voor ons de klappen op.

Wij hoeven dus niet echt bang te zijn, wij houden alleen last van hoge golven door zware stormen.

Verschil tussen Tsunami’s en gewone golven?

Zoals ik al heb uitgelegd ontstaat een tsunami door een beving van de zeebodem. Een gewone golf komt heel anders tot stand, die ontstaan meestal door de wind. Een beetje wind veroorzaakt rimpels op het water maar deze rimpels kunnen wel uitgroeien tot golven met een hoogte van 10 meter. De lengte van zo’n golven zal maximaal 200 meter zijn. De lengte van een golf is de afstand van de ene golftop tot de volgende. Deze windgolven lopen over het water met snelheden van maximaal 40 km/uur. Diep onder water merk je er niets van.
Een ander soort golf die laatst in het nieuws was is een monstergolf. Sommige mensen zeggen dat die bestaan anderen beweren van niet. Er zijn wel aanwijzingen dat ze wel echt voorkomen. En ze zouden het verongelukken van verschillende schepen kunnen verklaren. Maar hoe ze dan ontstaan weten we eigenlijk nog niet.

REACTIES

A.

A.

thnx

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.