Straattaal

Check die merrie, paas een gila, ik ga das. Dit zijn voorbeelden van het taalgebruik van jongeren en dan vooral in grote steden. Het wordt straattaal genoemd. Straattaal is een goed voorbeeld van een jeugdtaal. In straattaal worden veel nieuwe woorden gebruikt die niet in het gangbare Nederlands voorkomen. Het is een combinatie van het Engels, Surinaams, Turks, Berber, Antilliaans, Marokkaans Arabisch en het Nederlands.

In de media werd deze manier van praten ook wel smurfentaal genoemd. Dat is omdat smurfen voor veel dingen geen woorden weten en daarom veel dingen aanduiden met smurfen. Bijv. Ik smurf me een ongeluk. Jongeren die de straattaal gebruikten waren hier het absoluut niet mee eens, omdat ze straattaal juist zien als een verrijking van het Nederlands. En dat is dus het tegenovergestelde van het beperkte simpele taalgebruik van de smurfen

Straattaal is aan het eind van de 20e eeuw ontstaan op plaatsen waar autochtone en relatief veel allochtone jongeren met elkaar samenleefden. Jongeren ontwikkelen deze nieuwe vorm van taalgebruik omdat ze het alledaags Nederlands gewoon en saai vinden, en daarom verzinnen ze steeds nieuwe woorden. Het is ook een manier om anders te zijn dan andere en zo een bepaalde groep te vormen. Het is een misverstand om te denken dat deze straattaal wordt gesproken omdat men de Nederlandse taal niet goed beheerst. Juist wanneer men de Nederlandse taal wel beheerst gebruiken jongeren het meeste straattaal. Zij vervangen woorden uit Nederlandse zinnen door andere woorden, en gaan creatief om met het Nederlands.

Straattaal valt vooral op door haar woordenschat. Een bron voor nieuwe woorden bestaan uit heel veel Engels, meestal veel Surinaams en het minst uit Marokkaans Arabisch, Berber, Antilliaans en het Turks die in het Nederlands worden gesproken. Ook veel gewone Nederlandse woorden zijn verkort, bijvoorbeeld Mercedes wordt dan een merrie genoemd. De Engelse woorden zijn voornamelijk Amerikaanse slangwoorden afkomstig uit de rap-scene waar de jongeren via televisie en internet mee in aanraking komen. Voorbeelden hiervoor zijn dope ('geweldig', 'leuk'), chick ('meisje') en phat ('vet', 'cool'). Woorden uit het Surinaams, Turks en de andere talen dragen de jongeren zelf bij. Van belang is verder de invloed van Nederlandse rappers zoals Def Rhym'z die door hun muziek tot de populariteit van Surinaamse woorden bij dragen. Denk maar aan het nummer Doekoe, dat geld betekend. Per plaats kan de straattaal soms wel iets verschillen. In Amsterdam bevat de straattaal bijv. heel veel Surinaamse woorden en in Utrecht juist meer Marokkaanse Arabische woorden. De grote aanwezigheid van Surinaamse-woorden in deAmsterdamse straattaal kan worden verklaard door het feit dat Surinamers in Amsterdam anders de grootste groep vormen binnen de allochtone bevolking en dat Surinaamse jongeren vaak voorlopen met culturele trends zoals;kleding, muziek stijl. Daarbij komt dat Surinaamse woorden zich dankzij hun klankstructuur zogezegd ‘lekker bekken’ omdat ze vaak met een klinker eindigen; doekoe, loco.

Straattaalwoorden en uitdrukkingen hebben voornamelijk betrekking op thema’s zoals seks, de relatie tussen jongens en meisjes, geld, geweld en sociale contacten. Kenmerkend is ook het grote aantal eigen scheldwoorden en verwensingen. balhaar: sukkel
Bovendien wordt aan bestaande Nederlandse woorden een nieuwe betekenis toegekend. Zo is een gruwelijke film juist een hele goede film en een hot chocolate een aantrekkelijke jongen; in een bepaalde straattaalvariant kan vriendje 'klootzak' betekenen. Op het blaadje dat ik heb uitgedeeld staat de top tien van Amsterdamse straattaalwoorden: de koplopers zijn doekoe ('geld'), loesoe ('weg') en chick(ie) ('meisje/ lekkerding').

Naast het ontstaan van een straattaal, kunnen allochtonen in de Nederlandse samenleving ook op andere manieren invloed hebben op de taal. bijvoorbeeld: Murks.
'Murks' is een samentrekking van Marokkaans en Turks. Het is een jongerentaal en het wordt vooral gebruikt door jongeren van Nederlandse afkomst. Murks is een imitatie van de manier waarop allochtonen het Nederlands uitspreken. Bedoeld om stoer of agressief over te komen, maar vaak ook gewoon voor de lol.
Hoewel het Murks een uiting lijkt te zijn van bewondering voor Turken en Marokkanen, interpreteren allochtone jongeren het juist als een gebrek aan respect. Murks wordt daarom niet in het bijzijn van de allochtonen gesproken.
Naast de uitspraak vallen de opzettelijk gemaakte, grammaticale fouten op, zoals verkeerd gebruikte aanwijzende voornaamwoorden, lidwoorden of bijvoeglijke naamwoorden. Bijvoorbeeld: Die heel mooien mes.
Er zijn grote verschillen tussen Murks en straattaal:
Murks wordt vooral gesproken door Nederlandse jongeren die het gebrekkige Nederlands van allochtone jongeren nadoen. zij hebben ook beperkt contact met hun allochtone leeftijdsgenoten. Straattaal wordt daarentegen gesproken door jongeren van verschillende etnische groepen die intensief met elkaar omgaan.
Straattaal kenmerkt zich door het toevoegen van woorden uit andere talen aan het Nederlands
Jongeren zeggen helemaal zichzelf zijn als ze straattaal spreken, terwijl Murks slechts een vorm van nabootsen is.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

F.

F.

Hoi Sanny,

Ik las je werkstuk over straattaal. Wij van Rondom 10, het wekelijkse live discussieprogramma van de NCRV op Nederland 2 (zaterdag 21:05 uur), willen binnenkort een keer aandacht aan dit onderwerp besteden. Zou je mij willen bellen of mailen? Dan kunnen we er nog even over praten.

Groet,
www.rondom10.nl

9 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

B.

B.

bij straat staat ..staart :s

13 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast