Schizofrenie

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas havo | 666 woorden
  • 24 maart 2002
  • 107 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
107 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Beschrijving schizofrenie Schizofrenie is een ziekte die vermoedelijk ontstaat als gevolg van een stoornis in de hersenen. De stoornis beïnvloedt het denken, het gevoelsleven en het gedrag van de patiënt. Mensen die aan schizofrenie lijden hebben vaak last van psychosen, dat zijn momenten waar de patiënt vreemd en verward gaat praten en denken en ze gedragen zich ook vreemd. In een psychosen hebben de patiënt geen besef meer van de realiteit, dit blijkt onder andere uit de hallucinaties. Schizofrenie uit zich meestal tussen het 16e en 25ste levensjaar en er lijden ongeveer 100.000 tot 150.000 mensen aan, het is dus geen zeldzame aandoening. Schizofrenie betekend letterlijk “gespleten geest” maar mensen met schizofrenie hebben geen gespleten persoonlijkheid en ze bestaan ook niet uit meerdere verschillende personen. Schizofrenie is een chronische ziekte die tot nu toe nog niet is te genezen, maar door behandeling en medicijnen is het wel onder controle te houden. Oorzaken van schizofrenie Der is tot nu toe nog geen duidelijke oorzaak gevonden. Na onderzoek zijn er mogelijke 3 oorzaken uit gekomen: - de biologische factoren - de psychologie -en de psychosociale factoren, das dus de omgeving

De biologische factoren: Sommige mensen denken dat biologische factoren zoals bijvoorbeeld erfelijkheid een rol speelt. Een kind met 1 schizofrene ouder heeft 10% meer kans om het te krijgen, en een kind met 2 schizofrene ouders heeft 40% kans om het te krijgen
Psychosociale factoren: Door de biologische aanleg zijn mensen met schizofrenie gevoeliger voor stress. Dus door veel druk van buiten af kunnen psychosen worden opgewekt. Vormen van schizofrenie Schizofrenie kan in 4 vormen voorkomen - Het paranoïde type - het katatone type - hebefrenie of het gedesorganiseerde type - en schizofrene rest toestanden
het paranoïde type
Deze vorm treedt meestal op rond de 30-35 jaar. Het kenmerk is dat de patiënten vreemde hallucinaties hebben, zoals bijvoorbeeld dat ze altijd achtervolgd worden. Het katatone type
Deze vorm treedt meestal rond de 25 jaar op. Mensen met deze vorm sluiten zich af van hun omgeving. De patiënten kunnen ook rare houdingen aannemen en kunnen deze heel lang aanhouden, bijvoorbeeld met hun hooft niet op maar boven het kussen gaan liggen. Het gedesorganiseerde type
Deze vorm komt het meeste voor en begint ongeveer tussen het 15de en 25ste levensjaar. Bij deze vorm hebben de patiënten alle boven genoemde symptomen. Ze hebben ook nog last van stemmen in hun hooft. Ze lopen gevaar voor zelfmoord pogingen en psychotische handelingen, bijvoorbeeld het eten van zeep. De schizofrene rest toestanden

De mensen met deze vorm hebben geen last van psychosen en ook bijna niet van hallucinaties. De patiënten vertonen alleen de negatieve symptomen, zoals bijvoord beeld het verbreken van sociale contacten. Verschijnselen van schizofrenie Er zijn 2 groepen van verschijnselen. De positieve en de negatieve verschijnselen. De positieve verschijnselen zijn bijvoorbeeld de hallucinaties, het wanen, denkstoornissen en gedragsstoornissen. De negatieve verschijnselen zijn: gevoelsvervlakking, contactarmoede en initiatiefverlies. De positieve verschijnselen worden door de ziekte zelf veroorzaakt. En de negatieve verschijnselen zijn een gevolg van de ziekte, de patiënten kunnen steeds minder en trekken zich daardoor terug uit de buitenwereld, ze gaan zich zelf verwaarlozen en de interesse in hobby’s kan verdwijnen, Diagnose stellen bij schizofrenie Der bestaat geen test om schizofrenie is aan te tonen. De diagnose word gesteld door middel van een zorgvuldig lichamelijk onderzoek en door gesprekken met de patiënten over zijn situatie. Bij deze gesprekken word gekeken naar: - de relaties met andere - de levensgeschiedenis van de patiënt
Tijdens deze gesprekken kijkt de arts naar de aanwezigheid van de verschijnselen die kenmerkend zijn voor schizofrenie. Hierdoor kan soms maanden duren voordat de diagnose “schizofrenie” kan worden vast gesteld. De behandeling van schizofrenie De behandeling van schizofrenie is gericht op de bestrijding van de verschijnselen. Ze kunnen de oorzaak nog niet bestrijden omdat deze nog niet duidelijk is. De behandeling richt zich op 2 punten: - medicijnen - een gunstige omgeving met zo min mogelijk stress. de medicijnen zijn er op gericht op de psychosen te verminderen.

REACTIES

I.

I.

Er klopt aan deze tekst niet meer dat er geen test voor is, tegenwoordig kun je er zelfs een test online voor doen. op deze site bijvoorbeeld https://psychcentral.com/quizzes/schizophrenia-test/

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.