Remedial teaching

Beoordeling 3.7
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 1e klas havo | 756 woorden
  • 30 november 2003
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 3.7
6 keer beoordeeld

ik zal jullie eerst even uitleggen wat remedial teaching is: remedial teaching is een soort bijles. Als je een achterstand met een bepaald vak hebt dan kun je er voor kiezen om remedial teaching te nemen. Op bijna alle scholen in heel Nederland is er wel een remedial teacher. 1 wie geven remedial teaching. 2 waarom zou je remedial teaching kunnen krijgen. 3 de resultaten van remedial teaching. 4 waarom ik dit onderwerp heb gekozen en waar ik mijn informatie vandaan heb. 5 waarom ik dit onderwerp heb gekozen en waar ik mijn informatie vandaan heb
1 wie geeft remedial teaching. Een remedial teacher is een groepsleerkracht, die speciaal is opgeleid om kinderen te helpen met bijv. een achterstand bij een bepaald vak.De mensen die remedial teacher willen worden krijgen daarvoor een tweejarige opleiding. Remedial teaching wordt tijdens schooltijd gegeven. De afkorting die veel mensen gebruiken voor remedial teaching is R.T. 2 waarom zou je remedial teaching kunnen krijgen. De leerproblemen van een kind kunnen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen:de oorzaak ligt buiten het kind, je spreekt dan van een leermoeilijkheid.Of de oorzaak zit in het kind zelf, je spreekt dan meestal van een leerstoornis. J.J. Dumont heeft veel geschreven over leerstoornissen, hij spreekt van primaire leerproblemen en dan heeft hij het over de leerstoornissen en hij heeft het over de secundaire leerproblemen, dan heeft hij het over de leermoeilijkheden. Een oorzaak van de leerstoornissen kan de cognitieve ontwikkeling van het kind zijn.Een oorzaak van leermoeilijkheden kan de omgeving van het kind zijn. Dat kan het gezin zijn, de school, het milieu, de cultuur of het is om een ander probleem van het kind:-een handicap in het zintuig van een kind - een neurotische stoornis - of een intelligentie-tekort. Als ouders en leerkrachten meer van een kind verwachten dan dat er echt uit komt, dan spreek je van een leerstoornis. De ontwikkeling van het kind is normaal geweest, de leerkracht vergelijkt het kind met de andere leerlingen en ziet er niets ongewoons in, behalve dat bijvoorbeeld het lezen problemen geeft. Dan staat er in de boeken dat er een verschil is tussen actueel schoolsucces, wat er uit komt en potentieel schoolsucces, wat er uit zou kunnen komen. Er worden ook veel buitenlandse kinderen geholpen met hun uitspraak en zo. 3 de resultaten van remedial teaching. Als een kind remedial teaching krijgt gaat hij of zij meestal veel vooruit, maar soms levert het weinig op en blijft het kind te ver onder het niveau dat bij zijn of haar leeftijd past. Als een kind moeite heeft met een vak kan dat invloed hebben op het leren van andere vakken, bijvoorbeeld: het kind heeft moeite met taal en is daardoor ook niet goed in spelling en dictee. 4 de opleiding Op de opleiding voor Remedial Teacher leer je verslagen van onderzoeken uit te leggen en handelingsplannen daar op te zetten. Iedere aanpak is vrijwel anders. In de praktijk neemt de problematiek toe, doordat er steeds meer kinderen naar school gaan met leerproblemen. Dus moet er deskundige hulp geboden worden. Hulp aan de kinderen, maar ook aan de groepsleerkracht, die ondersteund moet worden in het werken met kinderen die leerproblemen hebben. Om van leerstoornissen maar te zwijgen ............. Plannen zijn noodzakelijk om bepaalde leerdoelen te bereiken. Zoals de situatie nu is, verwachten ze dat het resultaat niet al te hoog zal zijn. Op een aantal scholen - als er een remedial teacher werkt - moet deze invallen als een groepsleerkracht ziek is. Ten eerste is dit een rechtstreeks gevolg van het personeelstekort in het onderwijs, vooral in de grote steden. Ten tweede is remedial teaching een taak van binnen het onderwijs en geen functie. Je kunt niet als remedial teacher benoemd worden, alleen als groepsleerkracht. Het gevolg hiervan is dat je verplicht bent je collega te vervangen, als dat van je gevraagd wordt door de directie.
5 waarom ik dit onderwerp heb gekozen en waar ik mijn informatie vandaan heb. Ik heb dit onderwerp gekozen, omdat heel veel mensen die ik ken dit doen en ik wilde wel eens weten wat het nou eigenlijk inhoud.ik heb veel van mijn spreekbeurt geleerd, ik hoop dat jullie er ook veel van hebben geleerd. Ik ben naar de bieb geweest voor boeken maar ze hadden helemaal niets. toen heb ik op internet gezocht en daar vond ik een site waar ik al mijn informatie vandaan heb, er werden op die pagina wel hele moeilijke woorden gebruikt maar ik heb het allemaal vertaald.Het is niks om je voor te schamen,om remedial teaching te krijgen!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.