Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Racisme

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 3e klas havo | 1584 woorden
  • 18 mei 2005
  • 144 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
144 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
Wat is Racisme? Racisme is het als ongelijkwaardig zien en behandelen van mensen op grond van verschillen in huidskleur, cultuur of afkomst. Racisme gaat daarmee een stap verder dan vooroordelen en discriminatie. Bij racisme komt het maken van ongeoorloofd onderscheid of het ongelijk behandelen voort, uit het idee dat niet alle mensen gelijkwaardig zijn. Mensen die ervan uitgaan dat bepaalde mensen, op grond van hun huidskleur of afkomst, minder waard zijn dan anderen, zijn racisten. Racisten discrimineren stelselmatig mensen die volgens hen tot een minderwaardige groep behoren. Met het gebruiken van de term ‘racisme’ moet je dus voorzichtig zijn. Iemand die discrimineert hoeft nog geen racist te zijn. In de geschiedenis zien we dat racisme vele vormen heeft aangenomen. Racisme groeide mee met de samenleving, eerst als manier om slavernij te rechtvaardigen, het uitroeien van hele bevolkingsgroepen, daarna kwam het in de vorm van kolonialisme. Vooral in de tijd van het kolonialisme was er veel racisme, de blanken buitten de zwarten uit en namen de macht van hen over. De zwarten werden gezien als wilden. In 1900 ontstonden opstanden onder de zwarten, tegen de onafhankelijkheid van de koloniën. Na Tweede Wereldoorlog ontstonden her en der opnieuw sterke racistische tendensen. Voorbeelden hiervan waren de apartheid politiek in Zuid-Afika en de nog altijd moeizame emancipatie van de zwarte afstammelingen van de slaven in Noord-Amerika en in het zuiden van de Verenigde Staten. Deze vormen van racisme leidden onder meer tot het VN-Verdrag tegen rassendiscriminatie. Tegenwoordig hebben we een heel andere vorm van racisme “het tegen de "allochtonen"zijn . Wat is een‘ras’ precies’? In negentiende eeuw werden er zogenaamde wetenschappelijke theorieën ontwikkeld, die stelden dat mensen in rassen konden worden ingedeeld. Hiermee wilden Europeanen aantonen dat blanke mensen superieur waren aan donkere mensen. Deze ideeën werden gebruikt als rechtvaardiging voor slavernij en jodenvervolging. Maar hoezeer er ook aan het bewijs is gewerkt, het bestaan van rassen is nooit aangetoond. Het tegendeel komt steeds duidelijker vast te staan: de mensheid is niet in te delen in rassen. Door de onderlinge verschillen tussen mensen, is ieder mens op zich uniek. Verschillen in aanleg, uiterlijk, enzovoort zijn binnen elke groep per individu te groot om de mensheid op basis van deze verschillen in categorieën in te delen. Er is maar één ras, het menselijk ras. De term ‘ras’ wordt nog wel gebruikt, dat is soms verwarrend. Het is vooral een juridische term, die gebruikt wordt in wetten en regels. Ras betekent voor de wet: huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming. Maar ook begrippen als ‘buitenlanders’, ‘vreemdelingen’ en ‘asielzoekers’ kunnen onder het begrip ‘ras’ vallen. Zo is het bijvoorbeeld verboden bij een winkel aan te geven dat maar twee asielzoekers tegelijk naar binnen mogen. Daarmee discrimineert de winkelier op grond van ras.
Vormen van racisme Biologisch Racisme
Racisme op basis van biologische kenmerken. Dit streven naar veredeling van het superieur geachte ras noemt men ook wel 'biologisch racisme', bijvoorbeeld in de vorm waarin het door Adolf Hitler werd gepredikt. Hitler voerde zijn rassentheorie uit tot in de uiterste consequenties: met de wetten van Neurenberg door de nazi’s aangenomen in 1935 werd bijvoorbeeld elk seksueel contact tussen Duitsers (ariërs) en joden verboden. Uiteindelijk liep Hitler's visie en streven uit op de moord op zes miljoen joden, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij wilde een totale 'Endlösung' (dus vernietiging) van alle joden, op zijn minst uit Europa. Bovendien liet hij zo'n honderdduizend gehandicapten en vele zigeuners, homoseksuelen en andere inferieur geachte groepen mensen systematisch ombrengen en maakte hij een begin met het laten verwekken en opvoeden van groepen 'zuiver' Duitse kinderen tot model-Ariërs. Ook de wetenschap werd ingezet om onderzoek te doen naar typisch Arische lichaamskenmerken. Behalve biologisch racisme is er; Cultureel Racisme
Bij 'cultureel' of 'cultuur' racisme wordt ervan uitgegaan dat een bepaalde cultuur superieur is aan een andere. In Europa zien sommigen kritiek op de Islam als een vorm van 'cultureel racisme', gericht tegen de moslims
Ook bestaat er; Religieus Racisme
Bij 'religieus' racisme wordt ervan uitgegaan dat een bepaalde godsdienst superieur is aan een andere. Effecten van Racisme Racisme kan verschillende effecten hebben. Door racisme leren mensen een andere groep, bijvoorbeeld zogenaamde migranten, zien als "anders en minderwaardig" t.o.v. de zogenaamde eigen groep. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van de Ku Klux klan in Amerika.De Ku Klux klan is een groep waaruit zich een grote organisatie ontwikkelde. De leden van de Ku Klux Klan geloven in de superioriteit van blanken en werken aan de emancipatie van zwarten, rooms-katholieken, joden en andere bevolkingsgroepen tegen. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er steeds meer buitenlanders in Amerika wonen. De klan gaf deze mensen de schuld van het in elkaar storten van de Amerikaanse economie en het verstoren van het Amerikaanse sociale leven. De klan ging steeds meer aanslagen plegen om te verkomen dat de buitenlanders nog meer schade zouden toebrengen. Leden van de Klan protesteren ook in het openbaar in witte toga's en met puntige hoofddeksels en gebruikten ook de media om nog meer aanhangers te krijgen. Later stond de regering niet meer toe dat de Klan zo vaak in het nieuws kwam met hun racistische slogans en doelstellingen. Toch bestaat de Ku Klux klan bestaat nog steeds in Amerika. De zondebok-theorie
De groepen waartegen racisme gericht is, worden vaak beschuldigd de oorzaak te zijn voor de problemen die een bepaald land of streek teisteren. Werkloosheid, overbevolking, inflatie... in de praktijk zien we dat deze groepen meestal juist het zwaarst getroffen worden door deze crisissen, bijvoorbeeld als de werkloosheid stijgt zijn allochtonen de eerste groep die op straat gezet wordt. In het engels heet dat Blaming the victim. Het is niet toevallig dat de groepen tegen wie racisme gericht is meestal de zwakkere groepen van de samenleving zijn. Het is een vicieuze cirkel: zwakke groepen kunnen zonder problemen gebruikt worden om de schuld te geven van diverse problemen en door die groepen zo negatief te bestempelen zullen ze zwak gehouden worden, doordat ze niet gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. In Nazi-Duitsland zagen we de zondebok-theorie in werking; Joden en zigeuners werden de schuld gegeven van alle maatschappelijke problemen. De deportatie en/of uitroeiing van deze groepen zou dan alle problemen oplossen. Effect op individuen

Er is een psychologisch effect, op zowel de dader als het slachtoffer, dat niet te onderschatten valt. Het slachtoffer voelt zich aangevallen en kan bijvoorbeeld gevoelens van minderwaardigheid krijgen, frustraties kunnen ophopen tot er dan schijnbaar "ineens" een uitbarsting komt. Denk hierbij maar eens aan de moord op Theo v.Gogh en bedreigingen van Hirshi Ali en Geert Wilders. Hoe is het nu? In Nederland zijn racistische ideeën nog niet verdwenen, maar de overtuigde racisten zijn bijna uitgestorven. Dat blijkt ook uit het feit dat racistische partijen uit de politiek verdwenen zijn. De blanke opvattingen over racisme zijn aanzienlijk veranderd. Men heeft bijv. bijna helemaal geen probleem meer met een gemend huwelijk, ook is er minder rassenhaat. Er wordt veel actie ondernomen om etnische groepen te laten integreren, bijv. door middel van campagnes en inburgeringcursussen. Veel landen willen nu een multicultureel land zijn, waaronder Nederland. Nelson Mandela noemde zijn land met gemengde rassen het land met het ‘volk van de regenboog’. Hij hoopt, net als anderen, tot een harmonie u te komen. Helaas gaat dit nog met moeite. Een groot aantal landen in de wereld heeft mensenrechten ingeschreven in hun grondwetten, in Europa erkennen veel landen bijvoorbeeld de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens
Met het aannemen van deze verklaringen bestempelen regeringen vormen van discriminatie zoals racisme als fout en juridisch strafbaar.Iedere burger kan een klacht indienen wegens discriminatie. Lonsdale Ik wil ook nog wat over het kledingmerk Lonsdale vertellen; Lonsdale is eigenlijk een boksmerk. Het merk is al een lange tijd bekend in de bokswereld. Vroeger droegen bekende boxers zoals Mohammed Ali, Mike Tyson en Henry Cooper het merk. Nu wordt Lonsdale vooral gedragen door jongeren en dan voornamelijk door gabbers. Jongeren dragen dit merk vooral omdat ze het mooi en erg cool vinden. Maar in bijvoorbeeld Duitsland dragen extreemrechtse skinheads ook Lonsdale. Zij dragen Lonsdale omdat er N.S.D.A in de naam Lonsdale zit. En dit brengen ze weer in verband met de N.S.D.A.P. de National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei. Omdat Lonsdale dus ook door skinheads gedragen wordt denken veel mensen dat Lonsdale ook in Nederland met extreemrechts (racistisch) te maken heeft. En dat de jongeren die Lonsdale dragen daarmee willen laten zien dat ze extreemrechts zijn. Niet alle mensen die Lonsdale dragen,dragen het omdat ze niet van de buitenlandse mensen houden. Sommigen dragen het omdat ze de trui shirt of pet leuk of wat dan ook vinden. Toch zijn sommige scholen het merk gaan het verbieden De schoolleiding zei dat een aantal mensen zich bedreigd voelden doordat anderen Lonsdale droegen. De fabrikant van Lonsdale wil niets met racisme te maken hebben. Hij sponsort zelfs anti-racisme feesten. Ook maakte Lonsdale reclame van negers met Lonsdale truien. En allemaal om van het extreemrechtse idee af te komen. Maar de vraag is of dat ooit nog gaat lukken want de media en verschillende school- besturen blijven het merk associëren met extreemrechtse ideeën. Tot slot wil ik ook nog iets zeggen over de Stand up Speak up campagne die Nike opgezet heeft. HET SYMBOOL VAN DEZE CAMPAGNE ZIJN DE ZWART-WITTE POLSBANDJES. DRAAG DEZE EN LAAT ZIEN DAT JE SAMEN MET DE SPELERS EN DE ECHTE VOETBALFANS STAAT VOOR EEN ACTIE TEGEN RACISME BINNEN HET VOETBAL.

REACTIES

J.

J.

De islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te vermoorden, en uitsluitend lofzangen toe te staan. Dat maakt duidelijk hoe bang de islam is voor het vrije woord.In Nederland en Europa zijn al vele moorden gepleegd, door moslims op hun critici. Verbale kritiek is een manier om te voorkomen dat situaties escaleren. Maar in de islam lijkt het gelijk te staan aan geweld en agressie. Wie in een islamitisch land kritiek op de "religie" uitoefent, wordt ter dood gebracht of vermoord....De islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben.Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme....

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.