Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Middelnederlands

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas havo | 753 woorden
  • 14 oktober 2002
  • 47 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
47 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Middelnederlands
Het is nu verleden tijd omdat we tegenwoordig een taal gebruiken. Maar vroeger had je nog het Middelnederlands, dit bestond weer uit een paar talen. Ik doe mijn spreekbeurt dus over het Middelnederlands.

Hoe is het Middelnederlands ontstaan
Nederlanders maakten niet hun eigen taal, want hun taal werd beïnvloed door de rijke industrieën. Deze industrieën hadden veel invloed op de culturele gesteldheid van de mensen rondom. Niet alleen de industrieën hadden veel invloed op de mensen, maar ook de provincies. Zoals er bijvoorbeeld in het graafschap Holland erg werd beïnvloed door het Frans.

Wanneer is het Middelnederlands ontstaan
Het Middelnederlands is gevormd tussen 1100 en 1200. Men gebruikte in die tijd het Latijn. Maar de meeste mensen kenden het Latijn niet goed, behalve de geestelijken en de mensen met een adellijke afkomst. In deze tijd waren er veel kruistochten, de mensen kwamen in opstand tegen de rijken. Rond 1300 nam de invloed van de mensen duidelijk toe nadat ze een overwinning hadden behaald tegen de rijken. Mensen bepaalden zelf wat voor taal ze spraken, doordat de mensen meer konden zoals handelen in goederen. In Nederland spraken de mensen eerst Vlaams, toen Brabants en later het Hollands. Rond 1400 kwamen er steeds meer mensen die konden lezen en schrijven, en niet alleen de mensen met een hoog aanzien.

De invloed van het Latijns en Frans op het Middelnederlands
Nederland maakte in de Middeleeuwen een deel uit van een groter geheel. Dit werd bestuurd door Karel de Grote. De normale mensen spraken Germaans of Latijns. De mensen die in dienst waren bij de overheid moesten dus twee talen kunnen spreken. Naast deze talen was er ook nog de taal “Standaard Latijn”, deze taal is ontstaan rond de 9e eeuw. Deze taal werd rond 1300 in Nederland het meeste gebruikt. Latijn heeft altijd al veel invloed gehad op de volkstaal, want bijvoorbeeld in Latijns gebruikte men “moneta”(munt), en dat was in de volkstaal “munte”. Het Frans heeft invloed gehad op de grammatica van het Middelnederlands. Want er werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van “ghi” of “ghe” in plaats van het huidige “gi” of “ge”. Ook werden er ook delen van woorden overgenomen zoals –ier, -ie en –age.

De diversiteit van het Middelnederlands
Het Middelnederlands is te onderscheiden in het Vlaams, Brabants, Hollands, Limburgs en oostelijk Middelnederlands. In het West- en Oost-Vlaanderen werd Vlaams gesproken. Het Brabants werd in Noord-Brabant gesproken. Hollands vinden we terug in Noord- en Zuidholland. Maar ook nog in Utrecht. Het Limburgs kwam voor in Limburg. En het oostelijk Middelnederlands kwam voor in Gelderland, Overijssel, Drente en Groningen. Elk van deze aparte talen hebben hun eigen kenmerken zoals zinsconstructie en klemtoon. Zoals bijvoorbeeld er een verschil zal zijn tussen het Hollands en het Limburgs, want het er zit nu eenmaal een afstand tussen deze twee provincies. Deze afstanden bepalen de verschillen van het Hollands enzovoorts. Soms worden woorden ook geheel uit een andere taal overgenomen. Daardoor wordt het iets makkelijker om elkaar te verstaan. Deze verschillen werden in de loop der tijd steeds minder en gebruiken we nu het huidige Nederlands. Oorzaken van deze steeds kleiner wordenden verschillen zijn mobilisatie en urbanisatie. Tegenwoordig is het makkelijker om even van plaats naar plaats te gaan als vroeger, dus vervagen de verschillen. Want mensen nemen dan verschillende woorden van elkaar over en passen zo hun taal aan. Door urbanisatie komen mensen met hun eigen volkstaal in aanraking met andere mensen met ook hun eigen volkstaal. Zo vervagen ook de verschillen en krijg je langzamerhand een eenheidstaal. Ook de boeken veranderen langzaam in de eenheidstaal. Dus worden lezen en schrijven ook aangepast tot een taal.

Voorbeelden:
Darme man = die arme man = De arme man
Tien tiden = te dien tiden = Op die tijd
Harentare = hare ende dare = Her en der

De uitspraak van het Middelnederlands
Onze huidige uitspraak lijkt veel op de uitspraak van het Middelnederlands. Het Middelnederlands heeft een grote invloed op de uitspraak van het Nederlands van nu. Vroeger gebruiken ze nog geen lange klanken dus werd bijvoorbeeld “pijn” uitgesproken met een lange “i”. Ook bijvoorbeeld “niet” werd met dezelfde “i” uitgesproken. En tegewoordige gebruiken we nog steeds een lange “i” in deze woorden.

Mening
Mijn mening is dat je beter een taal kunt gebruiken dan een paar verschillende talen. Want als je verschillende talen gebruikt is het lastiger om elkaar te verstaan. En dit probleem heb je niet als je maar een taal gebruikt. Ook is het makkelijker om te leren, want je hoeft niet een paar verschillende talen te leren. Dus ik zou het gewoon houden zoals het nu is, een taal.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.