Leefbaar Nederland

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • Klas onbekend | 1156 woorden
  • 16 april 2002
  • 25 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
25 keer beoordeeld

De Geschiedenis van Leefbaar Nederland De geschiedenis van Leefbaar Nederland begon in 1994 met de partij Leefbaar Hilversum. Deze lokale partij met als lijsttrekker Jan Nagel, nu de voorzitter van Leefbaar Nederland, debuteerde in 1994 en kreeg direct 20% van de stemmen. Dit resulteerde in 9 zetels. Op de verkiezingen daarna kreeg de partij zelfs 35% van de stemmen en werd nu met 14 zetels veruit de grootste partij in de raad. In 1994 werd ook Leefbaar Utrecht opgericht. Deze partij, met de bekende DJ Henk Westbroek als lijsttrekker, werd bij de eerste verkiezingen in ‘94 ook de grootste partij met 20% van de stemmen. In ’98 kregen ze 28% van de stemmen er werden ook veruit de grootste partij. Op zondag 7 maart in 1999, toen beide partijen hun lustrumfeest vierden, lanceerden Henk Westbroek en Jan Nagel het idee om een landelijke partij op te richten. Dit idee werd met veel goede reacties ontvangen en op 25 maart werd de stichting van Leefbaar Nederland een feit. Henk Westbroek spreekt: “Wij willen geen nieuwe splinterpartij zijn maar een grote volkspartij, die zich niet in de oude indeling van links en rechts laat plaatsen. Wij willen beoordeeld worden op grond van onze programmapunten. Leefbaar Nederland moet bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen minimaal tien zetels halen.” Verkiezingsprogramma van Leefbaar Nederland Het verkiezingsprogramma is kort maar krachtig en begrijpelijk voor de burger. Het totale verkiezingsprogramma is in het totaal maar 6 pagina’s kort. Dit in tegenstelling tot de bijbels –boeken van soms honderden pagina’s – van andere partijen. Leefbaar Nederland zet hoofdlijnen uit en de leden mogen dit naar zelfstandigheid zelf invullen en dit ook publiekelijk uiten. Ze willen en hoeven er niet als eenheidsworst uit te komen.
Dit is een korte samenvatting van de belangrijkste punten van het verkiezingsprogramma: ü scholen en sportvelden komen niet op industrieterreinen maar in de woonwijken omwille van bereikbaarheid en veiligheid ü de veiligheid van de burger wordt gegarandeerd, vernielingen, plunderingen, voetbalvandalisme en jongerenterreur in zwembaden wordt aangepakt met een lik op stuk beleid waarin een harde hand niet geschuwd wordt. ü Leefbaar Nederland wil de vriendjespolitiek in Nederland bestrijden. De openbare functies moeten beschikbaar komen voor alle burgers en niet alleen voor de 3% van de mensen die lid zijn van de politieke partijen. Ook capabele mensen uit de overige 97% moeten voor een dergelijke functie in aanmerking komen. ü bestrijding van de bureaucratie heeft een zeer hoge prioriteit. Op veel fronten wordt er teveel geld besteed aan onnodige bureaucratie. ü het asielbeleid. Nederland is niet vol maar wel aardig druk. Leefbaar Nederland wil de opname van politieke vluchtelingen terugdringen en met het geld dat hiermee bespaard wordt de vluchtelingen opvangen in hun eigen regio. De procedures worden verkort tot 6 maanden, iedereen die dan niet uitgewezen is wordt opgenomen in het arbeidsproces. Het leren van de Nederlandse taal is een voorwaarde voor een goede integratie. ü de scheiding van kerk en staat moet gerespecteerd worden. De volksvertegenwoordiging bepaalt de wetten en niet een religie. ü een garantie voor een goede dienstverlening. Monopolies worden niet geprivatiseerd maar dienen van de staat te zijn (NS/KPN) ü Nederland is een klein land met veel buitenland. NL is géén wereldmacht en dient zich ook zo te gedragen. Meedoen aan peperdure missie b.v. Operatie Enduring Freedom ü op korte termijn aflossing van de staatsschuld nu het economisch nog goed gaat. elk jaar worden vele miljarden onnodig verspild aan renteaflossingen. ü het vertrouwen in het justitiebeleid moet teruggewonnen worden. Tijdens het paarse bewind werd ongegeneerd toegegeven dat van de jaarlijkse 1,3 miljoen aangiften bij de politie er 1 miljoen niet in behandeling worden genomen. Dit komt vooral door teveel bureaucratie. ü vormfouten in rechtszaken mogen niet tot vrijspraak lijden maar moeten gecorrigeerd kunnen worden. ü meer Blauw op straat i.p.v. achter het bureau ü onderwijs. De grootschaligheid moet teruggedrongen worden en leerlingen moeten meer aandacht krijgen. ü het kwartje van Kok wordt onder het motto “Beloofd is beloofd” alsnog teruggegeven. Lijsttrekker Leefbaar Nederland Op het congres van Leefbaar Nederland op 25 november 2001 is Pim Fortuyn, met een grote meerderheid van de stemmen, gekozen tot lijsttrekker. Hij kreeg van de leden van Leefbaar Nederland 394 van de 445 stemmen, dit is ruim 88%. Het is van het bestuur een slimme zet om zo iemand als Pim Fortuyn te kiezen tot lijsttrekker. Hij is een in het oog springende figuur die niet op zijn mond gevallen is. Dat hij van verschillende onderwerpen het fijne weet blijkt wel uit zijn publicaties. De hoogleraar is een man die verschillende boeken geschreven over de manier hoe hij tegen de politiek aankijkt. Er is binnen de partij onenigheid geweest over de wijze waarop het bestuur handelt. Het zou volgens enkele leden ondemocratisch geweest zijn. Deze vier leden kregen van voorzitter Jan Nagel op het partijcongres in november de kans om weg te gaan. De voorzitter schorste de vergadering 30 seconden en gaf de 4 'dissidenten' de mogelijkheid om te gaan. Dit deden zij dan ook en zij zegden onmiddellijk hun lidmaatschap op. Twee van deze 4 hebben een nieuwe partij opgericht onder de naam ‘Duurzaam Nederland’ en zijn een tegenbeweging van Leefbaar Nederland. Pim Fortuyn doet in de media soms gewaagde uitspraken zoals: Nederland is te vol. Hij bedoelt hiermee dat er geen asielzoekers meer in ons land binnen komen. Dit is niet zoals Leefbaar Nederland het in het programma beschrijft, volgens het verkiezingsprogramma is Nederland niet vol maar het is wel aardig druk. Pim Fortuyn krijgt door dit soort uitspraken een ‘rechts’ etiket opgeplakt, enkelen vergelijken hem zelfs met Jan Maat. De vooruitzichten voor Leefbaar Nederland. Leefbaar Nederland heeft bij de oprichting gezegd dat ze bij de Tweede Kamer verkiezingen van mei van dit jaar minimaal 10 zetels wilden hebben. Dit was niet op valse hoop gebaseerd, de voorlopers van Leefbaar Nederland deden het immers ook niet slecht bij hun eerste verkiezingen. In november kwamen de eerste opiniepeilingen en daaruit bleek dat Leefbaar Nederland op 10 zetels uit zo komen. In de volgende peilingen bleef het aantal maar stijgen, van 12 naar 14 en in de laatste peiling, vorige week, kwam de partij uit op 18 zetels. In het begin kwamen de Leefbaar Nederland stemmers vooral van de SP en VVD af, nu echter komen ze overal vandaan. Het aantal stemmen op D66 is zelfs gehalveerd tot 7. In de laatste peiling bleek zelfs dat de VVD en de PvdA samen niet meer de meerderheid vormen.
Hoe spelen ze het toch klaar om zoveel stemmen te winnen? Leefbaar Nederland heeft, zoals eerder gezegd, gekozen voor een kort maar begrijpelijk programma dat de burger kan volgen. Uit dit programma blijkt dat de partij niet linkse of niet rechts staat. Dat de kiezers overal vandaan komen is wel een beetje te verklaren. Ze spelen nl., zoals een journalist dit beschrijft, als Leentjebuur bij de grote partijen. Hij bedoelt hiermee dat ze van verschillende andere partijen standpunten overgenomen hebben. Zo zal de roep om meer democratie D’66 aanspreken, de hang naar kleinschaligheid binnen gemeenten en scholen zal vooral CDA erg aanspreken, het pleidooi voor strengere straffen zal vooral de VVD’ers aanspreken en zelfs aan Groen Links is gedacht door middel van een stevig milieubeleid. januari 2002

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.