Kindermishandeling

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • vmbo | 564 woorden
  • 8 maart 2004
  • 55 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
55 keer beoordeeld

Kindermishandeling. Kindermishandeling is een beladen begrip. Dit hangt samen met het feit dat kinderen slachtoffer zijn van machtsmisbruik. Bij kindermishandeling denken veel mensen aan slaan. Maar het is ook mishandeling als een kind geen aandacht en genegenheid krijgt, als het seksueel misbruikt of slecht verzorgd wordt. Ook kinderen stelselmatig negeren, kleineren, treiteren en uitschelden is mishandeling. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks 50.000 tot 80.000 kinderen worden mishandeld, van wie er 50 als gevolg van de mishandeling overlijden. Ongeveer 25.000 gevallen van kindermishandeling worden jaarlijks gemeld bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Een groot deel blijft dus verborgen. Bij 1 op de 4 meldingen is sprake van psychische mishandeling of emotionele verwaarlozing. Er zijn vijf vormen van kindermishandeling: - Lichamelijke mishandeling, Het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, snij-, brand- of schaafwonden, botbreuken en hersenletsel. Deze verwondingen kunnen ontstaan door slaan, stompen, schoppen en dergelijke. - Lichamelijke verwaarlozing, Aan het kind niet geven wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft, zoals goede voeding, voldoende slaap, medicijnen en voldoende kleding. - Psychische mishandeling, Het kind vernederen, kleineren, pesten, bang maken, het verbieden met anderen (bijv Leeftijdgenootjes) om te gaan en onredelijk hoge eisen van het kind stellen. - Psychische verwaarlozing, Aan het kind niet geven wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft: aandacht, respect, veiligheid, warmte en liefde. - Seksueel misbruik, alle seksuele contacten van kinderen onder de zestien jaar met ouderen of volwassenen, die plaatsvinden tegen de zin van het kind. Ik zei net alleen tot 16 jaar omdat we het nu alleen over kindermishandeling hebben. Oorzaak van mishandeling De ouders kunnen het kind gaan mishandelen als: - De ouders zelf een nare jeugd hebben gehad en die slechte ervaring niet kunnen verwerken. - Ze eigenlijk geen kinderen willen hebben. - Het kind niet aan hen hoge verwachtingen voldoet. - Ze zijn verslaafd aan drugs/ alcohol - ze hebben weinig kennis over opvoeding in het algemeen, meestal doordat ze te vroeg een kind krijgen - De ouders vinden het kind lelijk, of het kind is gehandicapt - Het kind vertoont moeilijk gedrag, het is druk, huilt veel, slaapt slecht en/of eet slecht - woon- huwelijks of financiële problemen of problemen op het werk
Signalen Er zijn tientallen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Maar het voorkomen van één of enkele van die signalen hoeft zeker niet altijd kindermishandeling in te houden. Enkele gedragssignalen bij kinderen zijn: - Agressief gedrag - Zich terugtrekken - Concentratiestoornissen - Angst voor (bepaalde) volwassenen Enkele signalen van ouders, die hun kind mishandelen zijn: - Vreemde verklaringen geven voor lichamelijk letsel - Regelmatig met het kind bij huisarts en/of ziekenhuis op de stoep staan - Ouders tonen geen belangstelling voor school presentaties van het kind - De ouders houden het kind regelmatig weg van school of peuterspeelzaal
Gevolgen van kindermishandeling, op latere leeftijd
De gevolgen van kindermishandeling zijn erg verschillend, enkele gevolgen zijn: - Het zelfvertrouwen van het kind en het gevoel van eigenwaarde is weg, kan later natuurlijk wel door therapie terugkomen. - Het kind ontwikkelt wantrouwen naar andere mensen en is daardoor ook niet in staat om goede, bevredigende relaties met anderen aan te gaan of vast te houden. - Specifiek voor lichamelijke mishandeling, en vooral bij heel jonge kinderen is, dat dit tot blijvend lichamelijk letsel kan leiden (doofheid, blindheid, invaliditeit). - Seksueel misbruikte kinderen kunnen op latere leeftijd problemen krijgen in hun seksuele leven.

REACTIES

V.

V.

Ik vond het een heel goed werkstuk ik heb er ook veel van kunnen leren.
Ze vonden dat het een raar onderwerp was toen ik er over begon maar op het eind vond iedereen het een goede spreekbeurt
dus goed zo

groetjes vera

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.