Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Kernenergie

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas vwo | 999 woorden
  • 19 mei 2002
  • 238 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
238 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Nieuw seizoen Studententijd de podcast!

Studenten Joes, Tess en Annemoon zijn terug en bespreken alles wat jij wilt weten over het studentenleven. Ze hebben het onder andere over lentekriebels, studeren, backpacken, porno kijken, datediners, overthinken, break-ups en nog veel meer. Vanaf nu te luisteren via Spotify en andere podcast-apps! 

Luister nu
Kernenergie is een onderwerp waarover veel is gesproken. De tegenstanders van kernenergie doen er alles aan om kernenergie te laten verdwijnen. Ze houden bijvoorbeeld demonstraties. Ik snap zelf niet zo goed waarom ze dat doen, want ik ben een voorstander van kernenergie. Kernenergie berust op het feit dat er bij kernsplijting van uranium enorm veel energie vrijkomt. Dit is hetzelfde principe waar een atoombom op berust. Door dit principe en de ongelukken uit het verleden zoals Tsjernobyl, zou je denken dat kerncentrales erg gevaarlijk zijn en daardoor hebben ze ook zo’n slecht imago gekregen. Er wordt gedaan alsof ze gevaarlijk zijn en dat ze veel radioactief afval produceren. Het tegendeel is waar, de ongelukken uit het verleden kwamen door menselijke fouten en slechte veiligheidsvoorzieningen. Het radioactieve afval wordt ook enorm overdreven. Kerncentrales hebben veel voordelen, een voordeel is dat het minimale gevolgen heeft voor het milieu. Een kerncentrale loost geen co2 in de lucht. Wind- en zonne-energie lijken voor het milieu ideale alternatieven, maar er blijkt voor de bouw van windmolens en zonnepanelen erg veel energie nodig te zijn terwijl hun levensduur erg kort is. Een ander voordeel is dat er voor kernenergie maar weinig grondstoffen nodig zijn. Om een idee te geven. Van 1 kilo kolen kun je 3 kilowattuur stroom maken. Met 1 kilo uranium kun je 40.000 kilowattuur stroom maken. De centrale in Borssele gebruikt per jaar ongeveer 10 ton uranium. Daarvoor is ongeveer 100 ton natuurlijk uranium nodig. Er is volgens het World Energie Council nog voor ongeveer 59 tot 91 jaar voorraad uranium in de aardbodem. Als dat op raakt zal men minder rijke ertsen gaan ontginnen, en dan zal er voor eeuwen voldoende uranium zijn. Er is nog voor ongeveer 40 tot 100 jaar voorraad in de aardbodem. Maar als dat op raakt, zal men minder rijke ertsen gaan ontginnen en dan zal er voor eeuwen voldoende uranium zijn. Nog een voordeel is dat kernenergie erg goedkoop is. Als er nu een kerncentrale zou worden gebouwd, zou de stroom iets duurder zijn omdat het bouwen van een kerncentrale kostbaar is en die kosten tijdens de eerste jaren – bijvoorbeeld 20 jaar – moeten worden afbetaald. Of kernenergie dan nog goedkoper is dan andere energiebronnen hangt van de situatie af. In diverse landen wordt nog steeds voor kernenergie gekozen: begin 2001 waren er in de wereld 34 centrales in aanbouw en 344 bestaande. Als in de toekomst olieprijzen weer gaan stijgen, wordt kernenergie nog meer concurrerend. Er wordt wel eens gezegd dat de belastingbetaler voor een deel van de kosten opdraait. Dat gedeeltelijk waar, maar dat is net zo goed waar voor alle vormen van energie. De Europese Commissie heeft 8 jaar lang gestudeerd op de verborgen kosten van diverse energiebronnen. Zoals gevolgen voor de gezondheid voor de bevolking, kosten van ongelukken en milieuschade. Het bleek uit deze onpartijdige studie dat de verborgen kosten voor kernenergie veel lager zijn dan voor kolen, olie, gas en zelfs lager dan voor groene stroom. Alleen voor windenergie zijn de verborgen kosten lager dan voor kernenergie. Natuurlijk heeft een kerncentrale ook nadelen. De veiligheid kan nooit voor de volle 100% worden gegarandeerd. Er kan een altijd een ongeluk gebeuren, maar het gaat erom hoe reëel dat is. Elke moderne kerncentrale is zo gebouwd dat bij een ongeluk de radioactieve stoffen niet in de omgeving terecht komen. In theorie kan er zelfs met die veiligheidsinsluiting ook iets mis gaan, maar dat zal in de praktijk niet voorkomen. Wetenschappers hebben uitgerekend dat de kans dat iemand in de bevolking overlijdt als gevolg van een ongeluk in de kerncentrale Borssele, per jaar 1 op de vijf miljoen jaar is. Het is dus gevaarlijker om naar de kerncentrale te rijden. Elke kerncentrale heeft altijd nog een adequaat alarmplan dat is afgestemd op de alarmregeling van de overheid. In al die tijd dat er gebruik wordt gemaakt van kerncentrales zijn er een paar ongelukken gebeurd. Het bekendste is Tsjernobyl. Dat ongeluk gebeurde omdat er in het ontwerp ongelooflijke fouten waren gemaakt, en doordat er een menselijke fout werd gemaakt. Hierdoor kwam er een brand waarbij radioactieve stoffen in de omgeving werden verspreid. Omdat er niet genoeg veiligheidsvoorzieningen waren, zoals een veiligheidsinsluiting verspreide het radioactieve afval zich direct in de omgeving. In Amerika in Harrisburg is het ernstigste ongeluk geweest wat in het westen ooit plaatsvond. Het gebouw raakte ernstig radioactief besmet, maar buiten de centrale bleef iedereen ongedeerd. De rommel is intussen opgeruimd en de centrale van Harrisburg behoort nu tot de meest winstgevende centrales van Amerika. Een kerncentrale heeft verder nog 1 nadeel, dat is dat kerncentrales radioactief afval produceren. Het radioactieve afval dat wordt geproduceerd is uiterst weinig, maar er wordt wel zorgvuldig mee omgegaan. Het licht radioactieve afval uit de kerncentrale van borssele wordt opgeslagen bij COVRA uit Vlissingen. Daar wordt het de komende 100 jaar volledig veilig buiten het bereik van mensen gehouden en na ongeveer 100 jaar is het overgrote deel niet meer radioactief. Nogmaals, iedere vorm van elektriciteitsproductie heeft zijn nadelen. Alternatieven zijn er wel, maar de nadelen wegen voor mij zwaarder dan die van kernenergie. De laatste tijd wordt er gelukkig weer gediscussieerd over kernenergie. De Amerikaanse President George Bush heeft aangekondigd dat hij weer gebruik wil maken van kernenergie, en ook in Europa lijkt kernenergie een steeds belangrijkere plaats in te nemen in het energiebeleid. Volgens Eurocommissaris voor Energie en Transport Loyola de Palacio zijn voor 2040 alternatieve energiebronnen geen reële optie voor de Europese energievoorziening en kan de Europese Unie tot die tijd niet zonder kernenergie. Toen ik over dit onderwerp informatie begon te zoeken, dacht ik tegen kernenergie te zijn. Na dat ik veel meningen en feiten had gezien veranderde mijn mening en werd ik voor kernenergie. Dat komt omdat ik de nadelen niet zodanig vind dat ze de wereld uit moeten. Ik ben ook van mening dat kernenergie een belangrijkere plaats moet innemen in het energiebeleid wat over de wereld wordt gevoerd. Het belangrijkste argument hiervoor is dat kerncentrales vrijwel geen co2 uitstoten. Kortom, Kerncentrales moeten blijven omdat: ik vind dat de nadelen niet zodanig zijn dat ze uit de wereld moeten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.