Islam

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • Klas onbekend | 1051 woorden
  • 22 oktober 2003
  • 179 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
179 keer beoordeeld

Wat is de islam?

Het woord islam betekent letterlijk de overgave aan de wil van God. Iemand die dit doet, is een moslim. Het woord moslim betekent gehoorzaam aan god. Alle moslims samen vormen de ummah, de geloofsgemeenschap van de islam. Tegenwoordig zijn 1,2 miljard mensen op de wereld moslim. Het is daarmee, na het christendom, de 2e wereldgodsdienst. De moslims vinden dat er maar één god is, en dat is Allah. Alles wat er gebeurt, geschiet volgens de wil van God, ook kwaad. Ze moeten volgens de koran leven, want dit is "het woord van God". De koran is het heilige boek van de islam, en is in het Arabisch geschreven. Er staat in geschreven hoe je moet leven en hoe je na je dood in de hemel kan komen.

Wat moet je als moslim doen?

Er zijn 5 dingen heel erg belangrijk in de islam. Daar zijn alle moslims het over eens. Maar hoe je ze precies moet doen, en wat je daarnaast nog allemaal wel en niet mag, daar denkt bijna iedereen anders over. De vijf belangrijke dingen worden 'zuilen' genoemd. De vijf zuilen zijn:


-geloofsbelijdenis. Dit betekent dat je gelooft dat er maar één God is en Mohammed zijn boodschapper is. Dit is het allerbelangrijkste in de Islam.
-bidden. Vijf keer per dag, met het gezicht richting de heilige stad Mekka. Als moslim móét je vijf keer per dag bidden. Er wordt hun ook aangeraden om het gebed zoveel mogelijk in de moskee te doen. Maar als dit onmogelijk is, dan mag het ook op elke andere reine plek. Een moslim die gaat bidden, moet ritueel rein zijn. Geslachtsgemeenschap, menstruatie en bevalling worden als grote onreinheid beschouwt. Overgeven, plassen, bloeden en het doen van een behoefte worden als kleine onreinheid gezien. Bij kleine onreinheid volgt een wudu: het reinigen van het gezicht, nek, handen, onderarmen en voeten. Bij grote onreinheid dient het hele lichaam te worden gewassen. Met een eenmaal schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerpen ze zich aan Allah. De eerste keer is 's ochtends vroeg, als het nèt licht is. De tweede keer om ongeveer 12 uur, en de derde keer aan het eind van de middag. Dan 's avonds, vlak na zonsondergang. En de laatste keer is ongeveer 2 uur na zonsondergang.
-vasten. Moslims kennen een vastenmaand, dat is de Ramadan. Tijdens de Ramadan moeten moslims vasten tussen zonsopgang en zonsondergang. Dit betekent dat men overdag niet mag eten, drinken, roken en dat men geen seksuele omgang mag hebben. Kleine kinderen, bejaarden, zwangere vrouwen en zieken hoeven deze verplichting niet te volgen. Maar zij moeten dit vasten op een ander tijdstip weer inhalen. Vasten heeft als doel, dat je lichamelijk en geestelijk weer 'gereinigd' wordt. Je leert jezelf te beheersen en je voelt een beetje wat het is om honger en dorst te hebben, en daardoor voel je je ook weer afhankelijk van God. Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de hele wereld het zogenaamde Suikerfeest.
-geld geven aan de armen. Dit zuivert je vermogen. In de beginperiode van de Islam was dit nog vrijwillig, maar later is dit een verplichting geworden. Nergens in de koran staat precies hoeveel een moslim moet geven, maar dit is meestal rond de 2,5% van het jaarinkomen.
-bedevaart. De bedevaart is een reis naar de heilige stad Mekka, het is een samenkomst van mannen en vrouwen van alle rassen in de laatste maand van het islamitische kalenderjaar. Ieder die er lichamelijk toe in staat is en er genoeg geld voor heeft, is verplicht om één keer in zijn leven deze reis te maken. De bedevaart wordt afgesloten met het offerfeest, waarbij een lam of een schaap wordt geslacht. Het offerdier wordt ritueel geslacht, en dit gebeurt heel vakkundig, want het dier mag niet onnodig leiden. In Nederland gebeurt het rituele slachten tegenwoordig in slachthuizen. Bij dit feest gaat men zoveel mogelijk in het wit gekleed. Door de witte kleding is er geen onderscheid tussen de mensen, want op het Offerfeest zijn alle moslims gelijk aan elkaar.

Wat is de Moskee?

De moskee is een gebouw waar moslims bidden. Een moskee bestaat uit verschillende ruimten. Eén hiervan is ingericht voor de rituele wassingen. Verder is er een ruimte waar de mannen kunnen vergaderen, of gewoon wat met elkaar kunnen praten. Hier krijgen de kinderen ook koranlessen. Meestal kent de moskee ook een aparte ruimte voor de vrouwen. De voorkant van de gebedsruimte is in de richting van Mekka gebouwd. Een nis in de muur geeft die richting aan. Hier gaat de imam, deze persoon kun je vergelijken met een dominee, staan als hij voorgaat in gebed. Daarnaast is een trapje naar de preekstoel. Verder staat er geen meubilair in de ruimte, want de mensen knielen op een kleurrijk tapijt op de grond. De muren zijn behangen met versierde Arabische koranteksten. Andere afbeeldingen, van mensen of dieren, zijn er niet.

De rol van de vrouw.

De positie van de vrouw in de samenleving is een groot verschilpunt tussen onze cultuur en de islamitische. Belangrijke begrippen in de islamitische cultuur zijn: eer, schande en schaamte. Een man of vrouw die zich niet eervol en fatsoenlijk gedraagt, maakt de hele familie ten schande. Vooral vrouwen kunnen de eer van de familie in gevaar brengen. Het ergste wat een man kan overkomen, is als er over zijn vrouw of dochters wordt gezegd dat ze niet fatsoenlijk zou zijn. Uit bezorgdheid hierover is het gedrag van vrouwen en meisjes aan veel regels gebonden. Een van deze regels is dat in de traditionele kringen een meisje na haar eerste menstruatie niet meer met jongens of mannen mag omgaan zonder begeleiding van een familielid. Een van de redenen is, dat een islamitisch meisje als maagd het huwelijk in moet gaan (dit geldt overigens ook voor jongens). Daarom wordt elk contact met vreemde mannen en jongens verboden. Het is voor meisjes van traditionele islamitische gezinnen soms heel erg moeilijk om zich aan bepaalde gewoonten in ons land aan te passen. Dit geldt vaak voor de nederlands scholen, waarin meisjes en jongens veel dingen samen doen.


Het huwelijk.

Trouwen en kinderen krijgen is een heilige plicht van elke moslim. Het is geen besluit van twee verliefden, maar een contract tussen twee families. Toch gaat het contact tussen de families meestal vanuit de geliefden.

REACTIES

T.

T.

Trouwen en kinderen krijgen is een heilige plicht van elke moslim. Het is geen besluit van twee verliefden, maar een contract tussen twee families. Dat slaat nergens op. de contact tussen twee families komen ook af van die twee verliefden dus als ik jou was zou ik voor de volgende keer beter uit zoeken ok???
je moet niet zomaar iets verzienen

20 jaar geleden

H.

H.

beste Cindy bedankt voor je spreekbeurt
Ik moest zo snel mogelijk een spreekbeurt hebben thanx XxX

20 jaar geleden

S.

S.

nou nou jij heb je nog niet zo goed verdiept in de islam want een meisje en jongen moeten allebei maagd het huwelijk in gaan.

19 jaar geleden

H.

H.

Ik vind het en zeer leuke spreekbeur.
Ik weet niet wat je bent maar aan je naam denk ik dat je een nederlander ben. (cindy)
Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand van een andere godsdients het over een andere godsdienst houdt no0u later.

19 jaar geleden

H.

H.

Goeie spreekbeurt!

De hele klas moest het over de Islam doen. Ik ben zelf moslim, dus had de informatie niet nodig, maar vond het wel gewoon leuk om te lezen.

Mijn complimenten!

Liefs (k)
Hanae

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.