De Politiek rond Mond en Klauwzeer

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas vmbo | 1186 woorden
  • 20 maart 2002
  • 24 keer beoordeeld
Cijfer 4
24 keer beoordeeld

Spreekbeurt Nederlands, 4M1, Joris Paijmans. De Politiek rond de Mond en Klauwzeer crisis. Ik ga mijn spreekbeurt houden over de Politieke ontwikkelingen rond de Mond en Klauw Zeer crisis. Ik ben op dit onderwerp gekomen omdat dit tijdens het schrijven van het werkstuk zeer actueel was. Ik heb de politieke kant van de crisis gekozen omdat ik wilde weten of Minister Brinkhorst nou fout gehandeld heeft of niet en ook wilde ik weten wat er in het vervolg gedaan kan worden om rampen zoals deze te voorkomen. Ik ga het dus hebben over het beleid van Brinkhorst, en ik ga het hebben over wat we moeten doen om rampen zoals deze in het vervolg te verkomen en toch een goed klimaat voor de Nederlandse veeboeren te behouden. Ook zal ik wat vertellen over de gevolgen van MKZ op de toeristen industrie. Als laatst zal ik mijn eigen mening geven over dit onderwerp. De vraag die vele mensen en partijen hebben is “Was het juist om duizenden varkens en koeien te vernietigen en pas laat te beginnen met vaccineren tijdens de crisis”. Toen Brinkhorst duizenden dieren liet vernietigen en geen toestemming gaf om te vaccineren noemden veel mensen Brinkhorst namelijk een dierenbeul en een kritiekloze marionet. Dit werd gezegd door de SGP bijvoorbeeld, maar als hun plannen werkelijkheid zouden worden zou de export van vlees plat liggen en 75% van de boeren werkloos worden. De oorzaak dat Brinkhorst geen toestemming kon geven voor het vaccineren was dat de EU-lidstaten in 1991 akkoord zijn gegaan met het gebruiken van een non-vaccinatie beleid tijdens een Mond en Klauw zeer crisis. Er zijn 3 grote voordelen te noemen voor dit beleid. Ten eerste kost vaccineren veel geld dat bespaard blijft bij dit beleid, ten tweede bied vaccinatie geen 100% bescherming tegen de ziekte en is de kans op uitbreken van MKZ soms zelfs groter dan als er niet gevaccineerd wordt. Ten derde is er een grotere markt met een non-vaccinatie beleid, sommige landen willen namelijk geen gevaccineerd vlees kopen. Dit was dus de rede voor brinkhorst om niet te beginnen met het grootscheeps vaccineren van beesten. Toch heeft De Mond en Klauwzeer crisis en de Varkenspest goed duidelijk gemaakt dat Nederland en ook de rest van de Europese Unie sterk toe is een ander landbouw beleid. Hoewel de partijen in het Parlement in 1991 hebben ingestemd met een non-vaccinatie en de voordelen er van zeer groot zijn zoals een groter export gebied, willen veel partijen toch een ander beleid. Op korte termijn gaat het er dan om dat we massaal vaccineren binnen de EU mogelijk maken. Op langere termijn zijn er meer diepgaandere veranderingen nodig. De partijen SGP, Groenlinks, Christen Unie en het CDA hebben al een paar ideeën om een uitbraak van MKZ tegen te gaan. Een paar andere kleine partijen vinden dat we de landbouw in Nederland helemaal moeten afschaffen omdat ons land hier veel te klein voor zou zijn. De grotere partijen vinden dit onzin omdat de natuurgebieden dan beheerd moeten worden door Natuurorganisaties wat handen vol geld kost. De Christen Unie is niet voor totale liberalisering van de wereld handel. Dit zorgt er namelijk voor dat de producten steeds minder duur worden en de boeren een steeds slechter inkomen krijgen en de derde wereld geen kans meer heeft op de westerse markt. Zij zijn juist voor sterke maatregelen van de overheid zoals productiebeheersing. Dit zorgt ervoor dat de producten een beetje duurder worden maar dat de boeren minder dieren hoeven te hebben om toch winstgevend te zijn. Gelijktijdige import heffingen zorgen ervoor dat er niet veel goedkoper vlees uit het buitenland komt. Dit zorgt ervoor dat er minder veetransporten komen wat de grootste oorzaak is van het verspreiden van MKZ. Ook de SGP en CDA vinden dat het transpoort van beesten verboden moet worden en dat boeren een betere prijs voor hun waren moeten krijgen. Groenlinks gaat verder en vind dat er boeren moeten verdwijnen. Zij vinden dat de intensieve kalvermesterei moet verdwijnen uit Nederland en dat er meer Biologisch verantwoorde boerderijen moeten komen. Ook vind Groenlinks dat er een Europees keurmerk moet komen zodat boeren die zich houden aan dieren welzijn en zich inzetten voor een beter milieu een subsidie van de EU krijgen. De SGP vindt ook dat er minder vee in Nederland moet zijn maar niet minder boeren zoals Groenlinks vindt maar kleinere bedrijven. En dan niet met biologische veeteelt. Omdat daar bij de dieren los rondlopen en dan juist sneller besmet raken. Daarom pleit de SGP voor kleinschalige gesloten veehouderij. Maar dit alles zo zeggen de partijen kan alleen als Frankrijk en Duitsland ook mee willen werken want anders kan het niet door het samenwerkingsverband van de EU. Alleen de VVD wil weinig veranderen. Zij zijn juist voor verdere liberalisering van de wereld markt. Ze vinden dat de bedrijven juist niet moeten krimpen anders zijn ze niet winstgevend en heb je er weinig aan. Het beperken van veetransport voor grote afstanden vinden ze helemaal onzin omdat we dan ook de mensen moeten verbieden zich te verplaatsen omdat ze zelf de MKZ ook overbrengen. Als laatste gedeelte van de spreekbeurt wil ik het hebben over de slechte voorlichting van de overheid. Want behalve de boeren lijd ook de toeristische sector door de MKZ crisis. Er is bijvoorbeeld door de ANWB en de VVV’s de wereld ingestuurd dat er in de gevaren zone niks te doen is en dat je uren in de rij moet staan voor controles. Maar je hoeft helemaal niet lang te wachten en de broodjes met kaas en ham worden ook zelden afgenomen want de controles bleken helemaal niet zo streng te zijn. Alleen vrachtwagens met zuivelproducten worden streng gecontroleerd. De Recon heeft uitgerekend dat de schade voor de Toeristische sector zo’n 500 miljoen euro zal bevatten. Toch zeggen veel camping bazen dat ze weinig merken van de crisis en dat ze weinig klanten missen. We zien dat er veel verschillende ideeën zijn voor het aanpakken van het probleem. De ideeën van de politieke partijen lopen ver uit een. De ene wil verdere liberalisering van de wereld markt, de ander wil juist meer ingrijpen van de overheid. En als we het dan eens kunnen worden in ons land moeten we het ook nog eens worden met de rest van de landen in de Europese Unie. En omdat we weten dat het in Brussel allemaal erg langzaam gaat kan het waarschijnlijk nog lang duren voordat er echt goede maatregelen worden getroffen. Ik zelf vind Brinkhorst geen dierenbeul, ik vind het doden van zoveel dieren wel verschrikkelijk maar Brinkhorst kon hier niets aan doen want het mocht niet van de Europese Unie. Wel vind ik het stom dat dieren die niet voor consumptie worden gebruikt niet werden ingeënt zoals dieren in een dierentuin of kinderboerderij. Ik ben niet voor vaccineren omdat het geen 100% zekerheid biedt tegen MKZ en dat de markt dan verkleint en veel boeren dan failliet gaan en werkloos worden. Wel ben ik voor een goede Europese samenwerking, maar vind dat deze gebruikt moet worden om problemen zoals deze snel af te handelen. Dit is het einde van mijn spreekbeurt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.