Beslan

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • Klas onbekend | 3234 woorden
  • 4 februari 2005
  • 22 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.5
  • 22 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
De invloed van de media is enorm. Alleen al het feit dat je op een bepaalde manier tegen dingen aan kijkt door de media doordat er soms zoveel informatie word achtergehouden, om nog maar te zwijgen van de acties die daaruit volgen. Kijk, ik had wel een beetje verwacht dat het zo was, maar zo erg. Maarjah genoeg daarover, het gaat namelijk om het volgende: toen ik het gijzelingsdrama van beslan na 1 september te horen kreeg dacht ik zoiets van: Wat vervelend voor die kinderen. De terroristen zullen er vast wel een heel klein beetje een goede reden voor hebben, in hoeverre je daar dan van kan spreken. Maar ze hadden het nooit op zo’n drama af mogen laten lopen. Dus ik dacht: nou ik heb wel een mooi standaard-spreekbeurt onderwerp te pakken. Ik verkeek me daar wel flink op, ik zal het proberen aan jullie uit te leggen. Ik begin bij het begin, de geschiedenis van het conflict waar deze gijzeling een gevolg van is.
De Tsjetsjenen hebben al sinds halverwege de 19de eeuw te maken met Russische overheersing. Eerst onder de tsaren, later onder het communisme. Toen de Sovjet-Unie uiteenviel, zagen separatistische rebellen hun kans en begonnen een gewelddadige opstand tegen de Russen. Sindsdien is er veel gebeurd tussen de Russen en de Tsjetsjeense rebellen ik ga het even in sneltrein vaart bij langs. In het najaar van 1991 werden er regionale presidentsverkiezingen gehouden, luchtmachtbevelhebber in het Sovjet leger Dzjochar Doedajev wint die verkiezingen en verklaart Tsjetsjenië onafhankelijk. De Russische president Jeltsin is het hier niet mee eens en stuurt militairen naar het gebied, en na 3 dagen zonder bloedvergieten erkent Tsjetsjenië zich lid van Rusland en de militairen trekken zich terug. In 1994 word Doedajev beschuldigd van het bedrijven van anti Moskou politiek en moet Doedajev van Moskou meer Rusland vriendelijke politiek bedrijven anders volgen er maatregelen. Doedajev trekt zich te weinig van aan en in december komen de Russische militairen en gooien de hoofdstad van Tsjetsjenië plat. In juni 1995 vallen ongeveer 100 terroristen de Russische plaats Boedjonnovsk, 70 kilometer vanaf de Tsjetsjeense grens, aan en houden ongeveer 1000 duizend burgers gegijzeld. De gijzelaars mogen gaan op voorwaarde dat er een einde komt aan het conflict, en Tsjetsjenië een onafhankelijke staat wordt. Bij een poging de gijzelaars te bevrijden vallen 120 doden. Uiteindelijk worden de eisen van de rebellen ingewilligd en krijgen de rebellen een vrije aftocht. Er volgen nog een paar terroristen acties, en dan in de zomer van 1996 trekken de Russen zich uiteindelijk gedeeltelijk terug uit Tsjetsjenië. Er volgen onderhandelingen en een akkoord, maar dit word niet lang in stand gehouden en eind augustus is Tsjetsjenië weer onder controle van Rusland. Dan volgen nog meer dan 10 aanslagen en gijzelingen tot en met de gijzeling in beslan die ik hier niet allemaal ga opsommen. Steeds weer proberen de terroristen met gewelddadige acties Tsjetsjenië onafhankelijk te maken, wat tot nu toe nog steeds niet gelukt is.Je zou nu denken dat de terroristen steeds de enige zijn die iets fout doen maar dat is helemaal niet zo. De Russen zijn zelfs begonnen met het conflict. In de tijd dat Rusland nog het grootste land van de wereld was, hadden ze Tsjetsjenië ingepikt , dit hadden ze gedaan zonder in overeenstemming te zijn met de Tsjetsjenen. Dus eigenlijk is Tsjetsjenië helemaal niet van Rusland, de terroristen vechten dan ook nog steeds voor de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië. Dit is dus al een grote misdaad van Rusland, Tsjetsjenië hebben ingepikt en het niet terug geven aan de Tsjetsjenen zelf. Maar Rusland heeft nog meer gedaan. Rusland heeft in de periode 1994 tot en met 1996 – dus toen het conflict in volle gang was – een grote massaslachting aangericht met als gevolg meer dan 100.000 doden. Dit met als doel om de Tsjetsjenen daar weg te krijgen en heel Tsjetsjenië voor Rusland zelf te krijgen. Maar het had te weinig migratie tot gevolg, dus ging Rusland in september 1999 weer aan de slag. Rusland begon een aanval met 125 tot 200 aanvallen vanuit de lucht per dag, elke met 15 tot 45 oorlog vliegtuigen per aanval. De laatste technologie werd toen gebruikt voor de aanval zoals de nieuwste M-16 straaljager en de M-1 gunship helikopters. Cluster bommen, Napalm bommen, en ook Chemische bommen werden gebruikt bij deze massa slachting in 1999. Alle grote steden van Tsjetsjenië werden compleet verwoest, het hele land lag letterlijk in puin. Mensen werden naar concentratie kampen gestuurd, massagraven werden gemaakt. Dit had tot gevolg dat meer dan 300.000 mensen van de 1,2 miljoen die er woonden migreerde naar een. Ook de Politieke leiders van Tsjetsjenië werden kei hard aangepakt. Toevallige explosies bij de aanwezigheid van politieke leiders van Tsjetsjenië kwamen veelvuldig voor. Ook de politieke leider Doedajev die als eerste Tsjetsjenië uitriep tot onafhankelijke staat is door een bom aanslag om het leven gekomen.En dan de meest recente toevoeging aan deze geschiedenis is het gijzelingsdrama in beslan. Het was woensdag 1 september, de eerste schooldag in het nieuwe schooljaar. Heel veel ouders waren meegekomen om met hun kinderen kennis te maken met de nieuwe juf of meester. De school was de beste in beslan, een stad in een deelrepubliek van Rusland, noord Ossetië. Om 18 minuten over acht bestormden een groep terroristen de school. Tijdens de bestorming blazen twee terroristen zichzelf op, daarbij alleen al zouden ongeveer 20 mensen zijn gestorven. De terroristen installeerden toen allemaal explosieven in de school en ze zeiden dat ze de school zouden op blazen als de school bestormd zou worden. Om half elf ontsnapten ongeveer 50 kinderen uit de school. De lokale moslimleider doet dan om 12 uur een onderhandelingspoging met de terroristen, maar faalt omdat de terroristen hem niet belangrijk genoeg vinden om te onderhandelen. Daarna vinden nog wat onderhandelingspogingen plaats maar zonder veel succes, af en toe werden wat gijzelaars vrijgelaten, maar het overgrote deel van de gijzelaars zijn nog gegijzeld. Er mochten geen medicijnen kleren voedsel of wat dan ook worden gegeven aan de gijzelaars en de gijzelnemers. Om vrijdagochtend is dan afgesproken met de terroristen dat de lijken rondom het gebouw geborgen mogen worden. Maar als de lijkwagen aankomt rijden, en te dicht naast de school stopt, raken de terroristen in paniek. De terroristen schieten met granaatwerpers op de lijkwagen en de andere auto’s die rondom de school stonden geparkeerd en het dak stort in. Een groep gegijzelden weet te ontsnappen. Als reactie op de chaos, wordt besloten tot bestorming van de school; de bestorming is begonnen wat achteraf een grote fout bleek. Weer 10 minuten daarna zijn zo’n 30 kinderen in veiligheid gebracht, de vuurgevechten die begonnen zijn tijdens de bestorming blijven nog doorgaan. Zon 15 minuten daarna probeert een groep terroristen uit te breken, wat tot nog meer gevechten lijdt, en de rest blijft nog binnen.. 3 terroristen proberen te ontsnappen in burgerkleding, maar worden aangehouden. Het gevecht gaat nog door, een groep terroristen heeft zich verschanst in huis vlakbij de school, 3 terroristen hebben zich in de kelder van de school verstopt. Heel veel meer details geef ik ook niet, want die ben je toch zo weer vergeten. Maar uiteindelijk om vrijdag half tien hadden de terroristen verloren, alle terroristen gingen dood op 1 na. Counter Terrorists win.Ik zal jullie niet verder vermoeien met de gruwelijke dingen die beide partijen gedaan hebben. Ik heb dit gezegd om aan te tonen dat allebei de partijen zeker schuldig zijn aan het conflict. Maar in hoeverre, dat probeer ik nu beter te belichten. En om, als jullie nog niet ergens anders zijn met je gedachten, jullie een beter begrip te laten hebben van mijn argumentatie die hieruit moet volgen. Zoals verwacht werd van hem, zei Poetin dat het verschrikkelijk was dat het gijzelingsdrama zo heeft moeten lopen en dat het überhaupt gebeurd is. Hij schoof de schuld gedeeltelijk in de schoenen van de moslims omdat het zo zou zijn dat de moslims Tsjetsjenië onafhankelijk willen maken zodat zij er een moslim land van maken en dan via Tsjetsjenië de islam in Rusland kunnen brengen. Ook werd enige tijd daarna de minister van binnenlandse zaken van Tsjetsjenië en het hoofd van de regionale veiligheidsdienst ontslagen omdat zij niet waakzaam genoeg zouden zijn geweest. Het brein achter deze gijzeling is radicale Tsjetsjeense leider Shamil Basajev. Hij is een beruchte verzetsstrijder, hij heeft ook de leiding gehad over eerdere terroristische aanslagen, ook over de gijzeling in 2002 van het Moskou theater. Hij eiste de verantwoordelijkheid op voor de gijzeling in beslan, in een brief die hij plaatste op de website “kavkazcenter.com”een website van separatistische Tsjetsjenen: De gijzelingsactie zou zijn uitgevoerd onder leiding van kolonel Orstchojev. In totaal zou de groep terroristen hebben bestaan uit 33 terroristen waar onder 14 Tsjetsjenen, negen Ingoesjen, drie etnische Russen twee Arabieren twee Osseten en drie mensen van een andere etniciteit. Volgens Basajev zijn de Russische autoriteiten verantwoordelijk voor het bloedige einde van de gijzeling, omdat zij het initiatief zouden hebben genomen voor de bestorming van de school. Ook het voedsel en medicijnen probleem schoof hij naar de Russische autoriteiten, als ze begonnen waren met het uitvoeren van de eisen (terugtrekking van de Russische troepen uit Tsjetsjenië of aftreding van president Poetin) had er gewoon eten ontvangen kunnen worden en konden de jongste kinderen de school verlaten. Ook heeft Amnesty international zich samen met een coalitie van Russische en internationale mensenrechten zich op de website van Amnesty international uitgelaten over deze gijzeling. Amnesty en de coalitie had het volgende over de gijzeling te vertellen: gedurende 48 uur, hebben de gehele gegijzelde groep gegijzelden en gijzelnemers zonder voedsel en drinken gezeten, er is gerapporteerd dat 325 gijzelaars, onder wie voor bijna de helft kinderen, werden gedood tijdens de gijzeling, meer dan honderd mensen werden naar het ziekenhuis vervoerd. De acties uitgevoerd door de terroristen - het nemen van meer dan 1.000 mensen als gijzelaar onder wie kinderen, de meest kwetsbare groep uit de samenleving, hen onthouden van voedsel en drinken gedurende 48 uur, en herhaaldelijke bedreigen met de dood – zijn alle een gruwelijk misbruik van macht en zijn in strijd met de wet. Het is een aanval op het meest fundamentele recht van de mensheid, het recht hebben op leven, onze organisaties keuren deze aanval dan ook af. We zijn ook bezorgd over het feit dat de autoriteiten de waarheid gedeeltelijk achterwege heeft gelaten aangaande het verstrekken van misleidende gegevens over het aantal mensen dat gegijzeld werd gehouden. We dringen aan op een onderzoek dat alle informatie naar buiten geeft het zij naar het publiek, hetzij naar de families van de slachtoffers. De gijzeling was een reactie op de mensenrechten schendende acties die Russische troepen hebben uitgevoerd tegen Tsjetsjeense burgers die weer een reactie waren op de acties van terroristen zoals de gijzelingen en aanslagen. Naar onze mening kan vrede alleen behaald worden door de verantwoordelijken van al deze misdaden te laten berechten. We roepen de autoriteiten op om alle medeplichtigen, of ze nou aan de kant van Rusland stonden of aan de kant van Tsjetsjenië, te laten berechten door een onafhankelijke rechtsinstantie gebaseerd op de internationale wetgeving. In deze tragische tijd, onze condoleances en diepste sympathie gaan uit naar de slachtoffers en omringende personen van Beslan. Dan zijn er ook nog belangrijke personen die er wat over te zeggen hadden; volgens Balkenende is terrorisme altijd volstrekt verwerpelijk, maar als er de ontreddering bij die kinderen ziet snijd dat je dwars door je ziel, George Bush karakteriseert het als een van de zovele herinneringen aan de slechtheid van acties waarmee terroristen de beschaafde wereld bedreigen. De meningen van regeringsleiders liggen niet ver van elkaar af. Ze keuren het allemaal af, wat op zich niet zo vreemd is. Je kunt de standpunten ongeveer onderverdelen in vier groepen; Rusland, de rebellen, de kritische mensenrechten orginasaties en de meelijhebbende weinig kritiekloze regeringsleiders. Ik ga nu alle groepen afzonderlijk bij langs en eindig met mijn eigen mening. Ik begin bij de Russische regering, Poetin. Ik ben het alleen met hem eens dat het verschrikkelijk is, voor de rest vind ik dat hij heel scheinheilig doet. Ten eerste schuift hij de schuld op de moslims en wijst hij hun, en de terroristen als verantwoordelijk aan. Dat is niet zo. Rusland is zelf eerst begonnen toen het Tsjetsjenië inviel terwijl ze daar geen enkele rechtvaardiging voor hadden. Ook hebben ze Tsjetsjenië nog steeds niet terug gegeven aan de Tsjetsjenen zelf, ik zie de gijzeling meer als een min of meer logisch gevolg van het inpikken door Rusland, Rusland weet dat Tsjetsjenië niet van hun is, dan kunnen ze ook verzetsacties verwachten, ik zeg niet dat daarmee die verzetsacties gerechtvaardigd zijn, ik schuif de schuld grotendeels terug naar Rusland omdat zij waren begonnen met het conflict. Ook is het zo dat Rusland perscensuur kent, de kritische berichten over Moskou worden zoveel mogelijk geprobeerd tegen te houden. Dit merkte ik ook toen ik informatie zocht over de Russische regering, bij veel onderwerp heb jij bij google zo een paar goede artikelen, maar als je gaat zoeken naar kritische artikelen over Rusland, ben je wel wat langer bezig. Toen twee Russische beroemde journalisten Andrei Babitsky en Anna Politkovskaja (die erom bekend zijn dat ze erg kritisch tegenover militair optreden in Tsjetsjenië staan) naar de school wilden gaan toen de gijzeling aan de gang was, werd Babitsky toen hij van Moskou naar Zuid Rusland wilde vliegen, tegengehouden op het vliegveld omdat hij explosieven bij zich zou hebben. Toen zijn tas leeg bleek te zijn kwamen er twee mannen aan en gingen wellicht opzettelijk met hem ruzie maken, wat als gevolg had dat de twee mannen en Babitsky gearresteerd werden en naar het politie bureau gebracht werden. Ook Anna Politkovskaja werd tegengehouden, ze heeft “heel toevallig” in het vliegtuig naar zuid Rusland een voedselvergiftiging opgelopen. Dit zorgde ervoor dat deze twee kritische journalisten niet verslag konden doen van de gijzeling. Al met al vind ik dat Poetin niet zo zielig moet doen, omdat hij zelf ook heel veel fout doet. Ook vind ik het dom dat het hoofd van de regionale veiligheidsdienst is ontslagen, volgens mij is dit alleen gedaan om maar een beetje een schuldige aan te wijzen, want een terroristische aanslag is moeilijk te voorkomen. Ik kan me iets meer vinden in de mening van de terroristen. Zij stelden als eis dat niemand in de buurt van de school mocht komen, en als daaraan werd voldaan dat de gijzeling geen bloedige afloop zou krijgen. Dat was een heel duidelijke eis, de russen wisten het en toch begonnen ze in de buurt van de school te komen toen ze de doden (die bij de bestorming gevallen waren) probeerde te gaan bergen, daarmee voldeden zij niet aan de eis die gesteld werd. Maar de eis die zij stelden was een gevolg van de gijzeling die ze helemaal niet hadden mogen gebeuren. Aan de andere kant weer, is het ook niet goed dat Rusland Tsjetsjenië bezet houd. De mening van de mensenrechtenorganisaties komt het dichtst bij de mijne. Ik ben het ermee eens dat het een aanval is op het meest fundamentele recht van de mens, het recht hebben van leven. Maar de organisaties zijn ook van mening dat alle mensen die bloed aan hun handen hebben door een internationaal gerechtshof moeten worden berecht, hier ben ik het niet 100 procent mee eens - hier kom ik zo nog op terug als ik mijn eigen mening vertel. En dan heb je ook nog de meningen -die samen ongeveer wel een mening zijn - van de regeringsleiders, ze keuren het af maar meer ook niet. Ik vind het geen goede mening, ze tonen wel medelijden voor de slachtoffers in Beslan, maar aan de slachtoffers door Rusland gemaakt, besteden ze weinig tijd. Ik vind dat ze-. zeker als regeringslijders-. zich beter en meer gedetailleerd hadden moeten uitlaten, want nu ze alleen maar hun medelijden tonen met de slachtoffers door de terroristen gemaakt, word Rusland niet hard genoeg aangepakt waardoor ze verder gaan met het bezetten van Tsjetsjenië. Ze moeten niet met zn allen achter elkaar aan lopen en zeggen dat ze het heel zielig vinden, maar ze moeten samen Rusland aanpakken. Toen begin 2004 Rusland grootste mensenrechtenorganistatie, en Amnesty International en Human Rights Watch wereldwijd aandacht vroegen voor het conflict gaf geen enkele uitspraak van een regeringleiders of een ander belangrijk persoon aanstoot tot het overgaan op actie, ze zijn allemaal veel te passief, bang om hun handelsrelatie met Rusland te verliezen. Ik zal jullie nu vertellen hoe ik er zelf tegen aankijk. In de eerste plaats vind ik (zoals jullie misschien al hadden opgevangen) dat Rusland de grootste schuld heeft. Zij hadden onrechtvaardig rond 1850 Tsjetsjenië ingepikt waardoor zij het conflict begonnen. De Tsjetsjenen zijn het daar uiteraard niet mee eens, dus ze eisen de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië waar ze volgens mij 100% recht op hebben. Hun eisen werden niet geaccepteerd, de Tsjetsjenen wachtten op een goede kans, en die kans kwam toen de sovjet unie uiteenviel, Tsjetsjenië werd tot onafhankelijk uitgeroepen. Ik ben het er helemaal mee eens dat Tsjetsjenië zichzelf weer onafhankelijk wilden maken, maar Rusland niet, ze stuurde militairen naar het gebied, en het echte conflict was begonnen. Ik vind het nergens op slaan dat Rusland Tsjetsjenië met geweld probeerde her te veroveren. Uiteraard werd er onafhankelijkheid geëist, maar geen reactie. Praten helpt dus niet. En wat voor keus heb je als je praten niet helpt als je toch een erg redelijk iets vraagt. De acties van de terroristen, kwaad met kwaad vergelden vind ik niet goed, toch moeten ze wel wat doen als je onrecht aangedaan wordt. Naar mijn mening hadden ze moeten proberen aandacht van buitenaf te krijgen van andere landen en dat die dan hun helpen, dat zullen ze wel geprobeerd hebben maar in ieder geval helaas niet voldoende. Komt dan toch “wie niet horen wil moet maar voelen?” om de hoek kijken? Nee, dat nooit, ik vind dat de rest van de wereld(de verenigde naties bijvoorbeeld) in moet grijpen en maatregelen moet treffen om het conflict op te lossen. Daarmee is de zaak niet afgedaan, er zijn veel misdaden gepleegd van beide kanten. Er moet een onderzoek komen van een onafhankelijke instantie die alle informatie omtrent dit gebeuren naar voren brengt, en aan de hand van die informatie moeten de verantwoordelijken berecht worden aan de hand van internationale afspraken en wetten. Naar mijn mening moeten ze niet met gelijke maten berecht worden, de Russen moet zwaarder bestraft worden omdat zij steeds de onredelijkheid handhaafde, zij wilden steeds niet Tsjetsjenië onafhankelijk laten zijn. Tussen 1999 en 2003 zijn 3000 Tsjetsjenen spoorloos verdwenen, dat is 43 per 10.000 inwoners, Stalin was nog erger: hij haalde 44 per 10.000 Tsjetsjenen. Het is toch niet vreemd dat wanhoop en radicalisering de kop opstaken? Daarom moeten de terroristen minder zwaar bestraft worden omdat zij een logisch en recht doel nastreefden, de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië. Maar zij hebben ook onschuldige mensen vermoord, dus moeten zij ook berecht worden, maar wel veel minder zwaar dan de Russen.

Ik heb nu wel een in theorie haalbare oplossing hier neergezet, maar in praktijk is die verre van realiseerbaar. Ik heb gezegd dat Poeting berecht moet worden, alle informatie omtrent het conflict boven water moet komen, en dat een machtige instantie zich gaat bemoeien met deze ruzie. Ik zie deze dingen niet zo snel gebeuren, een interventie van de verenigde naties(wat mij de beste oplossing lijkt) is vrijwel uitgesloten, want als de Verenigde Naties gaat stemmen of er een interventie moet komen, dan gebruikt Rusland haar veto recht. Al met al is het een hopeloze zaak; we zullen moeten wachten totdat de boel escaleert, want dan alleen grijpt de rest van de wereld in.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

ja de oorlog in tsjetsjeni
is verschrikkelijk rusland viel binnen en veroverden het land

11 jaar geleden