Anne Frank

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • Klas onbekend | 1344 woorden
  • 12 november 2002
  • 96 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
96 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Combineer alle b├Ętavakken met techniek

In de universitaire opleiding Science, Technology & Innovation vertaal je theorie uit alle bètavakken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen van deze tijd. En met je handen bouw je een prototype van je ideeën. Benieuwd geworden? Meld je aan voor de Bachelorweek en kom naar de Open Campus Dag! 

Ontdek meer!
Anne Frank Anne Frank is geboren in Frankfurt am Main in Duitsland. Op 12 juni 1929. In 1933 komt in Duitsland de nationaal-socialistische,anti-joodse partij van Hitler aan de macht. Anne Franks joodse ouders Edith en Otto Frank zien in Duitsland geen toekomstvoor henzelf en de kinderen. Zij vluchtten in 1933 naar Nederland. Anne is dan vier jaar. Tot haar elfde jaar groeit zij onbezorgdop in het betrekkelijk veilige Nederland. In 1940 werd Nederland door Duitsland bezet en kwam er een eind aan de veiligheid in Nederland. Anne dook samen met haar ouders en haar oudere zus onder in het achterhuis (bij het bedrijf van haar vader) in Amsterdam. In die twee jaar (25 maanden) schreef Anne een dagboek. Hoewel ze met acht mensen in een paar kleine kamertjes moestleven en nooit naar buiten kon had ze het idee dat zij geboft had. Ze hoorde hoe al hun joodse kennissen werden opgepakt enin veewagons naar kampen werden getransporteerd waar ze haast niets te eten kregen. Zij en haar familie en de andere onderduikersdacht namelijk dat ze het einde van de oorlog zouden halen. Alleen zij stierf in maart 1945 in Bergen Belsen. Familie van Anne Frank Otto Frank 'Pim is een grote optimist,' heeft Anne Frank eens over haar vader gezegd, maar hij weet er altijd een reden voor.' Toen OttoFrank samen met zijn twee broers en jongere zuster in het welvarende westerlijke deel van Frankfurt opgroeide, had hij allegoeds van het leven te verwachten. Het was een aardige, vertrouwde buurt waar voornamelijk liberaal joodse gezinnen woondendie hard hadden gewerkt om zich hier te kunnen vestigen. maar Otto Frank moest samen met zijn broers tijdens de eerste wereldoorlog in het leger. De Franks waren de oorlog weliswaarongedeerd doorgekomen.Otto was de laatste van de Franks die trouwde. Hij trouwde me Edith Hölander op zijn 36ste verjaardag, op 12 mei. Otto frank overleefde als enige van de acht onderduikers de tweede wereldoorlog. Hij ging terug naar Amsterdam na de oorlogen bleef daar wonen tot 1953. Toen verhuisde hij naar Zwitserland, naar Basel, waar zijn zuster met haar familie en zijn broerwoonde. Hij huwde Elfriede Geiringer uit Wenen, die net als hij Auschwitz had overleefd, en haar man en zoon in Mauthausenhad verloren. Tot zijn dood op 19 augustus 1980 woonde Otto Frank in Birsfelden bij Basel en wijde zich aan het dagboek vanzijn dochter Anne en de boodschappen daarin.
Edith Hölander Frank Edith Holländer is geboren op 16 januari in 1900 in de Duitse plaatsAken, net over de grens van Nederland. Ediths achternaam verwijst naar Holland. De voorouders van Edith woonden aan het beginvan de achttiende eeuw in Amsterdam. Rond 1800 migreerden ze naar Duitsland. De ouders van Edith heetten Abraham HolländerenRosa Stern. Haar twee broers Julius en Walter waren zes en drie jaar ouder dan Edith, haar zusje Betti was twee jaarouder. Edith was de jongste thuis. Ze wou haar dochters als vriendinnen zien. Anne kon dat niet helelemaal begrijpen zij vond juist dat een moeder iemand moestzijn aan wie je een voorbeeld kon nemen.Edith Frank stierf in het vrouwenkamp Auschwitz-Birkenau in Polen van honger en uitputting. dat was op 6 januari 1945 Margot Frank Margot Frank is geboren op 16 febrauri 1926 zij was slim, knap,serieus en was erg goed op school. Anne was erg jaloers ophaar bril, want die stond haar erg volwassen. Margot is enkele dagen na Anne overleden. Tussen eind februari begin maart. Haar lichaam ligt waarschijnlijkin een van de massagraven in Bergen-Belsen. Andere onderduikers Meneer van Pels (meneer van Daan) Ik weet niet erg veel van meneer van Pels. Ik weet wel dat hij onderdook in het achterhuis bij de familie Frank. En dat hijdaar altijd honger had (In het dagboek van Anne Frank wordt hij Meneer van Daan genoemd, dat was zijn schuilnaam.)Hij is volgens het Nederlandse Rode kruis nog op de dag van aankomst,6 sept. 1944, kort voordat de vergassingen gestaakt werdenvermoord. Mevrouw van Pels (Mevrouw van Daan) Mevrouw van Pels kwam via Auschwitz, Bergen-Belsen en Buchenwald op 9 april 1945 in Theresienstadt terecht. Daar vandaan werdze klaarblijkelijk verder getransporteerd. Ze is omgekomen, maar haar sterfdatum is onbekend. Peter van Pels (van Daan) Anne Frank schreef in haar dagboek op 14 augustus 1942 over die peter van Daan, een tamelijk saaie en verlegen slungel van nog geen 16 jaar, van wiens gezelschap niet veel te verwachtenis. maar later veranderde haar gedachten over hem wel er bloeide iets moois tussen hen.hij werd op 16 januari 1945, met een evacueringsmars van Auschwitz naar Mauthausen (oostenrijk) overgebracht, waar hij op5 mei 1949, slechts drie dagen voor de bevrijding, stierf. Meneer Pfeffer (Dussel) Pfeffer kwam later in het achterhuis. Hij was een begaafd zanger en verwoed sporliefhebber. Hij kwam uit een gezin van zeskinderen en was op 30 april 1889 in het Duitse Giessen geboren. Zijn moeder stierf al op jonge leeftijd en zijn vader, dieeen bloeiende textielzaak had, was hertrouwd. Pfeffer volgde een opleiding voor tandarts en werd een beroemd kaakchirurg. Na een kort huwelijk met een Vera (die eveneens voor de oorlog naar Nederland kwam en later getransporteerd is), richtte hijzich op zijn carriére en de opvoeding van zijn zoontje Werner Peter.
Het Achterhuis Het gebouw zit als volgt in elkaar: parterre is een groot magazijn, dat als pakhuis gebruikt wordt. Dit is weer onderverdeeldin verschillende hokjes, zoals de maalkamer, waar kaneel, kruidnagelen en peper-surrogaat gemalen werden en de voorraadkamer.Naast de magazijndeur bevindt zich de gewone huisdeur, die door een tussendeur toegang tot een trap geeft. Bovenaan de trapbereikt men een half-matglazen deur, waarop eenmaal in zwarte letters 'kantoor'stond. Dit is het grote voorkantoor, zeer groot,zeer licht, zeer vol. Overdag werkten daar Bep, Miep en Mijnheer Kleinman. Via een kabinetje met brandkast, garderobe en grotevoorraadkast komt men in het kleine, muffe, tamelijk donkere achterkamertje. Daar zaten vroeger mijnheer Kugler en mijnheerVan Daan. Men kan ook vanuit de gang Kuglers kantoor de lange smalle gang door, langs het kolenhok,vier treden op, het pronkstuk van het hele gebouw, het privé-kantoor. Deftige donkere meubels, linoleum en kleden opde vloer,radio, sjieke lamp, alles prima-prima. Daarnaast een grote, ruime keuken met warmwatergeiser en twee gaspitten en daarnaastwc. Dat is de eerste verdieping. Vanuit de benedengang loopt een gewone houten trap naar boven. Bovenaan is een klein portaaltje,een soort overloop met deuren, de linker leidt naar het voorhuis met pakhuisruimten, voorzolder en voorvliering. Van dit voorgebouw loopt aan de andere kant ook nog een lange, hypersteile, echt Hollandse been-breektrap naar de tweede straatdeur. Rechts van de overloop ligt 'het achterhuis'. Geen mens zou vermoeden dat achter de simpele, grijsgeschilderde deur zoveelkamers schuilgaan. Voor de deur is een stoepje en dan ben je binnen. Recht tegenover de ingangsdeur een steile trap, linkseen klein gangetje en een kamer. Deze kamer zou de huiskamer en slaapkamer van de familie Frank worden, daarnaast is nogeen kleinere kamer, slaap- en werkkamer van de twee jongedames Frank. Rechts van de trap, een kamer zonder raam, met wastafelen afgesloten wc-hokje, ook weer een toegangsdeur naar Margots en Anne's kamer. Als men de trap op gaat en de deur aan hetboveneinde opent, staat men verbaasd, dat in zo'n oud grachtenhuis zo'n groot, licht en ruim vertrek bestaat. In dit vertrekstaat een fornuis (dat we hebben te danken aan het feit dat het vroeger Kuglers labratorium was) en een gootsteen. De keukendus en tevens ook slaapkamer van het echtpaar Van Daan, algemene huiskamer, eetkamer en werkkamer. Een heel klein doorloopkamertjezal Peter van Daans appartement worden. Dan, net als voor, een zolder en vliering. Anne's Dagboek Anne hield in de twee jaar dat zij onderdook een dagboek bij. Zij schreef daar al haar gevoelens in en wat ze beleefde diedag. Ze wilde graag met iemand corresponderen maaar dat mocht niet wegens veiligheidsreden. Dus verzon ze zelf een vriendinaan wie ze in haar dagboek brieven schreef, genaamd Kitty.Ze heeft ooit eens in haar dagboek geschreven dat ze wilde dat ze na de oorlog een boek uitgaf, genaamd "Het achterhuis".Hierbij zou ze haar dagboek bij gebruiken. Alleen jammer genoeg heeft ze het einde van de oorlog niet gehaald, maar haar dagboekwel. En ze isook nu erg beroemd, zo beroemd als ze zelf niet eens had durven dromen.

REACTIES

K.

K.

Ik heb er veel aan gehad bedankt

20 jaar geleden

1.

1.

ik vind het eenm heel mooi werkstuk.

20 jaar geleden

D.

D.

Dankjewel voor dit prachtig museumwerk

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.