Abortus

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 5e klas havo | 1052 woorden
  • 4 februari 2004
  • 46 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
46 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

2.
abortus betekent letterlijk verloren gaan

Er zijn 2 soorten abortussen:
een spontane abortus, beter bekent als een miskraam
en een abortus provocatus, dat wil zeggen dat je de zwangerschap voortijdig stopt door medisch ingrijpen.

3. WAT GEBEURT ER VOORAF
vooronderzoek
voor de behandeling heb je eerst een gesprek met een van de medewerkers van de kliniek of het ziekenhuis. Dit gesprek gaat over het besluit, of je het goed over je keuze hebt nagedacht, en de arts zal kijken of de abortus voor jou noodzakelijk is. Verder zal de arts het over het gebruik van voorbehoedsmiddelen na de ingreep hebben. Er wordt een echo onderzoek gedaan om de ligging van de baarmoeder te bepalen en de duur van de zwangerschap vast te stellen.
bedenktijd
Iedere vrouw die een abortus wil laten doen, moet 5 dagen bedenktijd krijgen. Dus er zit vijf dagen tussen het eerste contact met de arts en de afbreking van de zwangerschap. Het doel van deze wachttijd is om de vrouw en eventuele partner de tijd te geven de beslissing nogmaals te overwegen. Wordt de abortus binnen 16 dagen over tijd gedaan dan is de bedenktijd niet nodig, deze behandeling noem je de overtijdbehandeling.

4. DE SOORTEN BEHANDELINGEN
overtijdbehandeling
de overtijdbehandeling kan plaatsvinden tot 4 weken na de bevruchting, hier ligt ook de grens met een echte abortus. Je hebt dus pas na 4 weken na de bevruchting te maken met een abortus. Bij een overtijdbehandeling wordt dezelfde behandeling toegepast als bij een zuigcurretage

Zuigcurretage
deze behandeling kan tiegepast worden tot 12 weken na de bevruchting. Eerste wordt de baarmoedermond verdoofd. Via de schede wordt de baarmoederhals geopend en geopend en opgerekt. Vervolgens wordt er met een zuigslang de inhoud van de baarmoeder weggezogen.

Finks-methode
Na de 12e week van de zwangerschap is het hoofdje te stevig om weggezogen te worden. Finks, een aborteur, ontwikkelde een soort tang waarmee de vrucht eerst in stukken geknipt kan worden. Hierna kan zuigcurretage wel toegepast worden. Deze behandeling kan plaatsvinden tot de 16e week want hierna zijn de schedelbeenderen te hard.

Prostaglandine-methode
Prostalandinen zijn hormonen die ervoor zorgen dat de weeën ontstaan. Door deze hormonen toe te dienen kan de bevalling dus eerder opgewekt worden. Tot de 20e week is de vrucht kan de vrucht niet buiten de baarmoeder leven en zal het kindje dus overlijden. Vlak voor de vruchtuitdrijving wordt de vrouw onder narcose gebracht.

Arbortuspil
Dit is de nieuwste manier om een zwangerschap te beëindigen. Deze pil is tot ong. 7 weken na de bevruchting bruikbaar.
De patiënt neemt eerst 3 tabletten in. in deze pillen zit een stof die ervoor zorgt dat het embryo loskomt van de baarmoederwand. Na 48 uur kom je terug naar de kliniek en slik je een ander middel dat ervoor zorgt dat het vruchtje wordt uitgestoten, er komen een soort van weeën op gang. Er komt dan een bloeding op gang dat vergelijkbaar is met een menstruatie alleen dan veel heviger. Dit kan gepaard gaan met krampen, braken en misselijkheid. De bloeding duurt ongeveer 7 tot 10 dagen.
2 tot 3 weken later kom je terug voor controle. In ong. 5 procent van de gevallen blijkt dat de abortuspil niet heeft gewerkt en moet als nog zuigcurretage plaatsvinden.

als je onveilig gevrijd hebt, en je wilt niet zwanger worden, kan je binnen drie dagen je huisarts om de morning after pil vragen. als het korter dan een week geleden is kan je huisarts je verwijzen om een spiraal in je baarmoeder te plaatsen. Dat voorkomt het doorgaan van de zwangerschap en beschermt je tegen een nieuwe zwangerschap.

5. RISICO’S
alhoewel overal zorgvuldig gewerkt wordt is infectie het grootste risico. Om dat te om dat te voorkomen krijg je antibiotica mee. Ook bestaat, meestal bij een late abortus, het risico van langdurig navloeien. Dit treedt meestal op als er weefsel na de behandeling in de baarmoeder is achtergebleven. Als dat weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet er een nabehandeling worden gedaan om het er alsnog uit te zuigen.
Heel soms kan bij de behandeling de baarmoeder worden beschadigt. Meestal kan dat in een ziekenhuis worden hersteld.
Bij een overtijdbehandeling kan er een vruchtzakje gemist worden. Artsen raden deze behandeling ook niet aan.

6. REDENEN VOOR ABORTUS
vitale indicaties
dit is als het leven van de moeder wordt bedreigt wanneer de zwangerschap zou voortduren

medische indicaties
als de zwangerschap een bepaalde aandoening zal verergeren of blijvende schade oplevert voor de moeder

psychische indicaties
als er een ernstige bedreiging voor de psychische gezondheid aanwezig is

psychosociale indicaties
als er sprake is van een extreme noodsituatie. Bijvoorbeeld zwangerschap op zeer jonge leeftijd, of zwangerschap voor het huwelijk.

eugenetische indicaties
Als bij onderzoek blijkt dat een kind met afwijkingen geboren zal worden

Criminele indicaties
Als de zwangerschap een gevolg is van verkrachting of incest.

7. ABORTUSWET IN NEDERLAND
dit zijn een aantal belangrijke punten uit de abortuswet:
• Abortus mag alleen verricht worden in een ziekenhuis of kliniek met een vergunning
• Abortus is alleen toegstaan als er sprake is van een noodsituatie
• Er moet een periode van 5 dagen zitten tussen het eerste gesprek met de arts en de behandeling
• Klinieken en ziekenhuizen zijn verplicht om een anonieme registratie bij te houden.
• Abortus blijft in het wetboek van strafrecht
• Als je nog geen 18 bent, had je vroeger de handtekening nodig van tenminste 1 ouder. Deze leeftijdsgrens is in een nieuwe wet verlaagd naar 16 jaar.
• Abortus is toegestaan tot de 24e week van de zwangerschap.
• Als je officieel in Nederland woont hoef je niets te betalen. De abortus wordt betaald door de algemene wet bijzondere ziektekosten.

8. FEITEN EN CIJFERS
het abortuscijfer in Nederland is 8.4. dit is het aantal abortussen per duizend vrouwen en meisjes in de vruchtbare leeftijd. Na een daling in de jaren ’70 stijgt het abortuscijfer sinds begin jaren ’90.in 1990 was het abortuscijfer nog 5.2; in 2001 was het abortuscijfer 8.0
het aantal abortussen was in 2001 ongeveer 34 duizend.
Nederland telt 17 abortusklinieken. In de klinieken wordt ruim 95% van de abortussen uitgevoerd, de andere 5% vindt plaats in een ziekenhuis. Ruim honderd ziekenhuizen hebben een vergunning om abortus uit te voeren.
Een op de drie vrouwen die een abortus laat plegen heeft al eerder een zwangerschap afgebroken.

9. EIGEN MENING
ik vind het goed dat vrouwen zelf kunnen beslissen om een abortus te plegen of niet. Ik ben niet voor abortus, maar zoals je gezien hebt zijn er, vind ik, veel goede redenen om een abortus te plegen. Als je naar de cijfers kijkt denk ik dat er met het punt ‘noodzakelijk’ uit de wet te soepel mee om wordt gegaan. Ik denk dat dit beter gecontroleerd moet worden.

REACTIES

A.

A.

heey..goede spreekbeurt :) ik heb er veel aan gehad..Mag ik vragen wat voor cijfer je had ??

17 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.