De inhoud:
1 Wat is elektriciteit?
2 Het opwekken van elektriciteit Wat is een generator?
3 Wat is een krachtcentrale?
4 Het opwekken van elektriciteit
5 Gelijkstroom. wisselstroom, stroomkring, elektronen.
6 Wie was Thomas edison

Wat is elektriciteit

Alle voorwerpen om ons heen ontstaan uit kleine deeltjes: atomen.Ons lichaam bestaat eigenlijk ook uit atomen. Een atoom bestaat uit nog kleinere deeltjes: protonen, neutronen en elektronen. Neutronen hebben geen elektrische lading. Protonen en elektronen hebben dat wel. Hun ladingen zijn hetzelfde en hebben een tegengesteld effect. Als in een voorwerp de balans tussen protonen en elektronen is verstoord, dan is het voorwerp geladen.
Er zijn 2 soorten ladingen om ze te onderscheiden zeggen we dat elektronen negatief en protonen positief geladen zijn.Een voorwerp met een negatieve lading heeft meer elektronen dan protonen en een voorwerp met een positieve lading heeft meer protonen dan elektronen.

Een ballon kan je laden door er met een wollen trui overheen te wrijven.Door het wrijven krijgt de ballon een negatieve lading en de trui een positieve lading. 2 voorwerpen met verschillende lading trekken elkaar aan, voorwerpen met dezelfde lading stoten elkaar af. 2 ballonnen die geladen zijn door een wollen trui bewegen van elkaar af maar ze bewegen wel naar de wollen trui toe.
Alle geladen voorwerpen hebben 1 ding gemeen ze trekken allemaal lichte ongeladen voorwerpen aan.
Bijvoorbeeld: De tv is een geladen voorwerp dat een lichte ongeladen stoffen aantrekt zoals stof. Onder sommige omstandigheden is een lading van een voorwerp blijvend. De elektriciteit blijft dan waar hij is, deze elektriciteit word statische elektriciteit genoemd.
Elektriciteit is eigenlijk niets meer dan een elektrische lading. Elektriciteit bestaat al zolang de aarde bestaat en is niet uitgevonden toen het ontdekt werd.Wolken hebben soms ook een elektrische lading dat is statische elektriciteit. Deze elektriciteit kan soms als een grote vonk de aarde bereiken of naar een andere wolk stromen. Dat is stromende elektriciteit,Ook wel bliksem.Door de hitte van de bliksem zet de lucht in de buurt van de wolk in explosieve kracht uit.Dat is het donderende geluid bij onweer.

Wat is een generator?

Een generator is een draaiende magneet in een spel van koperdraad en wekt zo elektriciteit op.Een voorbeeld is een dynamo op een fiets.Die werkt net zo.De draaiende magneet zorgt voor beweging van elektronen in het koperdraad.Hoe sneller de magneet draait hoe meer elektrische stroom.
Wat is een krachtcentrale.
Een krachtcentrale zorgt voor stroom op de plekken waar stroom nodig is.Een krachtcentrale kan natuurlijk niet overal staan daarom maken ze gebruik van kabels boven of onder de grond.De elektriciteit loopt dan door de kabels naar de plaats waar ze het nodig hebben.Maar het is behoorlijk gevaarlijk dat vervoeren van elektriciteit.De energie reist met een snelheid van 250.000 km per uur dat is bijna even snel als het licht.Voordat de energie door de kabels stroomt veranderen transformatoren de sterkte van de elektrische stroom.Hoogspanningsmasten ondersteunen de kabels die deze gevaarlijke elektrische stroom vervoeren.In de steden worden de kabels onder grond aangelegd en maakt een onderstation de elektriciteit veilig zodat het gebruikt kan worden in huizen.

Het opwekken van elektriciteit

De meeste elektriciteit word opgewekt in elektriciteitscentrales met behulp van verbranding van steenkool,aardgas of olie word stoom gevormd.Die stoom word dan onder hoge druk door een turbine geperst.In de turbine is een as door die draaiende as komt de generator op gang.

Er zijn een paar elektriciteitscentrales die op deze manier werken.
Zoals:
Een kolencentrale
Een gascentrale
Een kolen/gascentrale
Een STEG-centrale (stroom en gas)
Een oliecentrale
Een kerncentrale
Een vuilverbrandingcentrale
Water,wind en zonlicht kunnen ook elektriciteit afgeven.
Deze centrales werken op die manier:
Een windturbinecentrale (windmolen)
Een waterkrachtcentrale
Een getijdencentrale
Een spaarbekkencentrale
Een golfslagcentrale

Gelijkstroom, wisselstroom, stroomkring, elektronen.

Een elektrische stroomkring of circuit is te vergelijken met het circuit van de centrale verwarming thuis.
Wisselstroom is voor te stellen door een heen- en weer bewegende zuiger binnen een met water gevulde cilinder. Als de zuiger wordt aangedreven, zorgt hij binnen de cilinder voor een heen- en weergaande waterstroom in de buizen.Als je deze beweging gaat tekenen wordt de wisselstroom weergegeven als een golfbeweging.
Gelijkstroom is net als wisselstroom voor te stellen als een 'waterstroom'. Gelijkstroom kun je je voorstellen als een stroom die steeds dezelfde kant opgaat.
Een elektron is een klein negatief elektrisch geladen deeltje dat draait om een positief geladen kern.

Wie was Thomas edison?

Thomas Alva Edison is geboren op 11 februari 1847 in Ohio.Hij was een Amerikaanse zakenman die geld verdiende door succesvolle uitvindingen op te kopen en op zijn name te zetten,en de uitvindingen dan later te perfectioneren en in productie te nemen.Hij is opgegroeid in Port huron dat ligt in michigan en hij had Nederlandse voorouders.
Hij begon als telegraafbediende bij de spoorwegen.Later werd hij uitgever van zijn eigen gemaakt krant die hij in de spoorwagon verkocht aan passagiers.Daarna werkte hij voor een firma die aandelentikkers,gebaseerd op de telegraaf,voor de beurs in New York produceerde.
Hij wist in die apparaten verbeteringen te brengen en maakte daarmee zijn eerste kleine fortuin.Met dat geld zette hij zijn beroemde laboratorium op.Zijn grootste bijdrage was misschien wel het onderzoekslaboratorium, dat hij in menlo park in New jersey,liet bouwen.Dat was het eerste laboratorium dat speciaal werd opgezet om technologische vooruitgang te boeken.
Ieder technologie bedrijf heeft tegenwoordig zo’n zelfde soort lab.De meeste dingen die daar bedacht werden stonden op edison zijn naam hoewel hij wel de eigenaar was maar echt niet alles zelf bedacht had.Zijn twee bekendste producten zijn de fonograaf en de gloeilamp.
Hij liet veel onderzoek doen op het gebied van de telegrafie. In 1883 ontdekten onderzoekers het edisoneffect,dat is de stroomovergang in vacuüm tussen een gloeidraad en een metaalplaat, die ontdekking was in belang voor de ontwikkeling van de elektronenbuizen. Edison werkte ook mee aan de ontwikkeling van de elektrische stoel. Edison was in een felle concurrentiestrijd gewikkeld met George Westinghouse en zijn belangrijkste medewerker Nicola Tesla. Edison was een voorstander van een lichtnet op gelijkstroom. Westinghouse was een voorstander van wisselstroom.
Bij deze 'elektriciteitsoorlog' werden allerlei onfrisse manieren gebruikt om elkaar zwart te maken. Edison benadrukte het gevaar van wisselstroom om dit te gebruiken voor de eerste executie met de elektrische stoel. Uiteindelijk won de voorstander van de wisselstroom het.
Dit was mijn spreekbeurt zijn er verder nog vragen?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

B.

B.

grotendeels geknipt en geplakt van www.energiewereld.nl

11 jaar geleden

N.

N.

ik vind hem goed maar ik denk dat ie een beetje lang duurt.

5 jaar geleden