Satanisme

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • Klas onbekend | 3578 woorden
  • 13 februari 2002
  • 60 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
60 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Anton Szandor Lavey
Het jaar was 1966. De "Black Pope" schoor zijn hoofd kaal, en kondigde het begin van een nieuwe eeuw aan, de SATANISCHE eeuw. De tijd was aangebroken om eem nieuwe kerk te stichten, een kerk die de hypocrisie tot de wortel uitroeide, een kerk die de ego aanbad, de kerk van het vlees! In 1966 stichtte Anton lavey de CoS, de Church of Satan. Zijn motivatie: de vleselijke natuur van de mens. Al op jonge leeftijd was hij hij getuige van de hypocrisie van het Christendom. Als orgelspeler op feesten zag hij de geestelijken zich vergrijpen aan de naakte lichamen van de meisjes, stomdronken verkeerden ze in staat van doodzonde. Als orgelspeler tijdens de zondagmis zag hij dezelfde geestelijken prediken over de verleidende Duivel, over de Hel, over het zondigen...Toen besefte hij dat het Christendom nooit zou kunnen overleven. Het Christendom voedt zich met schijnheiligheid, zag hij. In 1968 was hij het beu. De Duivel had zich tweeduizend jaar stilgehouden, en lavey vond dat de Duivel ook eens mocht vertegenwoordigt worden. Hij schreef de Satanic Bible, het handboek voor de moderne Satanist. Hij werd de stem van Satan, hij werd de BLACK POPE! Lavey was een artiest. Hij had enkele jaren in een circus gewerkt, en wist hoe hij de mensen kon entertainen. Zijn huis in San Francisco, werd "The Black House" genoemd. Het bevatte onder andere zijn fameuze rituele kamer, waar hij persoonlijk rituelen leidde. Deze rituelen waren duidelijk beinvloed door zijn talenten als showman. Het was een spektakel, een tentoonstelling van het vlees en trok veel volk. Vaak werd hij bekritiseerd als een faker, een geldwolf. Dit deerde de Black Pope niet, hij fakete helemaal niet, hij aanbad gewoon zijn ego..... Rond Lavey zijn vele urban legends ontstaan, die hij waarschijnlijk zelf heeft verspreid. Een van hen is dat zijn grootmoeder van Roemeense afkomst was, em hem inlijfde in de occulte wetenschappen. Dit was dus een verzinsel. Ook claimde hij te hebben gewerkt bij de politie, daar was ook niets van waar. Een leuk verhaaltje waar nog dikwijls over gesproken wordt is een vervloeking die hij heeft uitgesproken. Een of andere kerel die hem blijkbaar tegenwerkte had hij grondig vervloekt. Hij raadde deze man zijn vriendin aan niet in dezelfde auto als haar vriend te zitten. Beiden zijn omgekomen in zwaar auto ongeval......

“De Negen Satanische Verklaringen”

1. Satan vertegenwoordigt bevrediging in plaats van onthouding.

2. Satan vertegenwoordigt een vitaal bestaan, in plaats van spirituele luchtkastelen.

3. Satan vertegenwoordigt onbezoedelde wijsheid, plaats van schijnheilig zelf bedrog

4. Satan vertegenwoordigt goedheid jegens hen die dit verdienen, in plaats van liefde te
verspillen aan ondankbare.

5. Satan vertegenwoordigt wraak in plaats van de andere wang toe te keren!

6. Satan vertegenwoordigt verantwoordelijkheid voor de verantwoordelijken, in plaats van
aandacht voor psychische vampiers.

7. Satan vertegenwoordigt de mens als ieder dier, soms beter, doch meestal slechter dan de
dieren op vier poten lopen, en die vanwege zijn “goddelijk, spirituele en intellectuele
ontwikkeling” het ergste en wreedste beest van allen is geworden!

8. Satan vertegenwoordigd alle zogenaamde zonden, daar zij allen leiden tot lichamelijke, geestelijke of emotionele bevrediging.

9. Satan is de beste vriend die de kerk ooit had, aangezien Hij de kerk al die jaren draaiende
heeft gehouden!

“De Negen Satanische Zonden”

1. Stommiteit.

De nummer één op de lijst van satanische zonden. De hoofdzonde van het satanisme. Het is erg jammer dat stommiteit geen pijn veroorzaakt. Onwetendheid is iets heel anders, maar onze samenleving drijft steeds meer op stommiteit en op mensen die alles geloven wat hen wordt verteld. De media propageren gecultiveerde stommiteit als een houding die niet alleen acceptabel maar ook lovenswaardig is. Satanisten moeten leren om deze trucs te doorzien en kunnen het zich niet veroorloven om stom te zijn.

2. Pretentie.

Je beter voordoen dan je bent kan heel irritant zijn en hiermee past men de hoofdregels van de lagere magie niet toe.staat op voet van gelijkheid met stommiteit als het gaat om dat wat het geld laat rollen dezer dagen. Iedereen kan zich tegenwoordig als een belangrijk persoon voordoen, of hij dit nu kan waarmaken of niet.

3. Naïviteit.

Kan zeer gevaarlijk zijn voor satanisten. Het projecteren van je eigen reacties, responsen en gevoeligheden op iemand anders die hoogstwaarschijnlijk veel minder gevoelig is afgestemd dan je zelf bent. Er van uitgaan dat mensen jou dezelfde beleefdheid, hetzelfde begrip en respect, betonen als jij vanzelfsprekend naar anderen toe uitdraagt. Dat doen ze niet. derhalve zouden Satanisten er beter naar streven om de leuze “behandel anderen zoals ze jou behandelen” toe te passen. Dit is minder eenvoudig dan het lijkt voor de meeste van ons vergt constante oplettendheid om niet weg te zakken in de aangename illusie dat iedereen hetzelfde is als jij. Zoals al eerder is gezegd, zouden bepaalde utopieën ideaal zijn in een natie van filosofen, maar helaas (of misschien gelukkig maar, vanuit een Machiavellisch standpunt), is dit nog ver van ons verwijderd.

4. Zelfbedrog.

Dit staat al in de Negen Satanische Verklaringen maar verdient het hier herhaald te worden. Nog een hoofdzonde. We mogen geen eer betuigen aan de vele “heilige huisjes”die worden opgetrokken; noch hoeven wij de rol te spelen die van ons verwacht wordt. Zelfbedrog is alleen toegestaan als het leuk is, en indien men er zich van bewust blijft. Maar dan is het geen zelfbedrog meer!

5. Conformeren aan de kudde.

Dat is vanzelfsprekend vanuit een Satanisch standpunt. Het is prima om jezelf te conformeren aan andermans wensen, als het ten langen leste ten goede van je zelf komt. Alleen idioten volgen de kudde en laten een onpersoonlijk Godheid bepalen wat ze moeten doen of laten. Kies je meester wijs in plaats van slaaf te worden van de opwellingen der massa’s.

6. Gebrek aan perspectief.

Dit kan alweer leiden tot een hoop ellende voor Satanisten. Verlies nooit uit het oog wie en wat je bent en wat voor bedreiging je kunt vormen door je feitelijk bestaan. We maken nu geschiedenis, iedere dag weer. Houdt altijd het bredere historische en sociale plaatje in gedachten. Dit is belangrijk bij zowel Hogere als Lagere Magie. Bekijk de patronen en leg de plaatjes zo neer zoals jij vindt dat ze in elkaar moeten zitten. Laat je niet wegdrukken door kuddebeperkingen; weet, dat jij op een totaal ander niveau werkt dan de rest van de wereld.

De spreekbeurt gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

7. het vergeten van verleden en gewoonten.

Wees je bewust hiervan, want dit is één van de middelen die gebruikt worden om mensen te hersenspoelen en ze iets te laten aanvaarden als “nieuw” en “anders” , terwijl het in feite vroeger al bestond en nu slechts in een nieuwe verpakking verschijnt. Er wordt dan van ons verwacht weg te zijn van de “uitvinder” en we vergeten het origineel. Dit resulteert in een wegwerp-samenleving.

8. Tegenproduktieve trots.

Het eerste woord is het belangrijkste: trots is prima tot het punt dat je het kind met het badwater weggooit. De regel van het Satanisme is als het voor jou werkt prima als het niet meer voor jou werkt en je hebt je in een positie gemanoeuvreerd waaruit de enige uitweg is te zeggen:”het spijt me , ik heb een fout gemaakt kunnen we een compromis sluiten”, doe het dan!

9.Gebrek aan esthetiek.

De zichtbare toepassing van de balansfactor: esthetiek. Dit is belangrijk bij lagere magie en vraagt derhalve ontwikkeling! Aan esthetiek verdient echter doorgaans niemand geld en daarom wordt dit ontmoedigd in een consumentenmaatschappij; het is echter een essentieel Satanisch werktuig voor Magische effectiviteit.

Niet wat aangenomen wordt dat plezierig is, is plezierig; wat daadwerkelijk plezierig is daar gaat het om. Esthetiek is een zeer persoonlijke aangelegenheid die de eigen natuur reflecteert, maar er bestaan universeel aantrekkelijke en harmonieuze configuraties die niet ontkend mogen worden.

Dit is de eerste doctrine die geproclameerd wordt in ruim twee decennia en geeft enkele belangrijke richtlijnen voor het Satanisme in de praktijk. Het zal duidelijk zijn dat deze tekst op geen enkele wijze de Negen Satanische Verklaringen of de Elf Satanische Regels der Aarde overtreft of vervangt, maar bedoeld is om voor genoemde principes verder aan te vullen.

“De Elf Satanische Regels Der Aarde”

1. Geef geen advies of mening tenzij u dit gevraagd wordt.

2. Vertel uw problemen niet aan anderen tenzij u zeker weet dat zij hiernaar willen luisteren.

3. Als u in iemands woonstede ben, betoon dan uw respect of blijf er anders weg.

4. Indien een gast in uw woonstede u irriteert, behandel hem dan wreed en zonder medeogen.

5. Zoek geen sexuele toenadering tot een ander tenzij u het paringssignaal is gegeven.

6. neem niet datgene wat een ander toebehoort tenzij het een last voor hem is en hij smeekt
ervan verlost te worden.

7. Erken de Krachten der Magie indien u deze krachten succesvol heeft gebruikt om datgene
te verkrijgen wat u wenste. Indien u echter de Krachten der Magie ontkent nadat u ze met
succes heeft gebruikt zult u alles verliezen dat u middels deze weg heeft verkregen.

8. Klaag niet over zaken die niet direct met uzelf te maken hebben.

9. berokken nooit schade aan kleine kinderen.

10. dood nooit niet-menselijke dieren tenzij men aangevallen wordt of voor voedselvergaring.

11. als men zich op openbaar gebied begeeft, val dan niemand lastig. Indien iemand u lastig

valt, vraag hem hiermee op te houden. Indien hij niet ophoudt, vernietig hem dan.

De één en twintig Satanische Punten
van het Satanische zwaard der gerechtigheid

01: Respecteer geen medelijden of zwakheid, want deze zijn een ziekte die de sterken zwak maakt.

02: Test altijd je kracht, want hierin ligt succes.

03: Zoek vreugde in overwinning, maar nooit in vrede.

04: Geniet van een korte rust, beter dan van een lange.

05: Kom als een oogster, want zo zul je zaaien.

06: Houd nooit zoveel van iets dat je het nooit kan zien sterven.

07: Bouw niet op zand, maar op steen, en bouw niet voor vandaag of gisteren, maar voor eeuwig.

08: Strijd altijd voor meer, want verovering is nooit af.

09: En sterf liever dan je over te geven.

10: Maak geen werken van kunst, maar zwaarden van dood, want hierin ligt grote kunst.

11: Leer om jezelf boven jezelf te verheffen, zodat je iedereen kan overwinnen.

12: Het bloed van de levenden is goede mest voor de zaden van de nieuwen.

13: Hij die op de hoogste piramide van schedels staat kan het verst zien.

14: Verwerp liefde niet, behandel haar als een indringer, maar wees altijd eerlijk.

15: Al wat groot is, is gebouwd op verdriet.

16: Ga niet alleen voorwaarts, maar ook naar boven, want grootsheid ligt het hoogst.

17: Kom als een verse sterke wind, die breekt maar ook creeert.

18: Laat liefde voor het leven een doel zijn, maar laat je hoogste doel grootsheid zijn.

19: Niets behalve man is mooi, maar het meest mooi is vrouw.

20: Verwerp alle illusies en leugens, want die hinderen de sterken. 21: Dat wat je niet doodt, maakt je sterker.

‘Ik ben de tegenstander’

Ik ben de "Tegenstander"van diegenen die beven wanneer zij mijn naam horen, uit angst dat ik hen ontmasker en hun leugens, schijnheiligheid en wreedaardige bedoelingen aan hun goedgelovige slachtoffers kenbaar zal maken. Ik ben de "Tegenstander" van hen die alle mensonterende praktijken op hun geweten hebben, zich verstoppend achter ingebeelde autoriteit van hun Goden. Ik ben de "Tegenstander" van de godsdienstdictators, ijdele moraalpredikers en betweterige filosofen. Ik ben de "Tegenstander"van hen die hun medemens met angsten en schuldgevoelens opzadelen onder het mom van Godsdienst en moraal. Ik ben de "Tegenstander" van allen die de anderen met sexuele frustraties belagen. Ik ben de "Tegenstander"van van allen die trachten hun medemens te beroven van hun recht op genot, vreugde, vrijheid, en zelfbeschikking. Ik ben de "Tegenstander"van alle zogenaamde wijsneuzen die over alles en iedereen oordelen zonder zelf enige wijsheid te bezitten. Ik ben de "Tegenstander"van van alle Slaven die tradities blijven navolgen uit schuldgevoel of gebrek aan zelfvertrouwen. Ik ben de "Tegenstander" van de goedgelovigen die beweren dat lijden met geluk beloont wordt. Ik ben de "Tegenstander" van allen die, direct of indirect, gelijk welke vorm van menselijk leed in stand trachten te houden. Ik ben de "Tegenstander"van hen die direct of indirect, zwakheid, domheid, goedgelovigheid en andere gebreken in de mens trachten in stand te houden. Ik ben de "Tegenstander" van alle sukkels die zwak en dom willen blijven en aldus het leven oneer aandoen. Ik ben de "Tegenstander"van alle misdadigers die de natuur, direct of indirect, geweld aandoen. Ik ben de "Tegenstander" van de leeghoofden die spotten met de beoefenaars van de hoogste edele kunst: de Magie
Ik ben de "Tegenstander"van allen die hun medemens verhinderen om in zijn totaliteit te ontwikkelen. Ik ben de "Tegenstander van alle On-Satanische organisaties, die andere doelbewust in onwetendheid willen laten om ze zo te kunnen manipuleren en hersenspoelen.

Levenswijze van een satanist
1. De Satanist(e) beloont wie het verdient beloont te worden. 2. De Satanist(e) straft wie het verdient bestraft te worden. 3. De Satanist(e) geeft liefde aan wie liefde toekomt
4. De Satanist(e) haat hen die zijn/haar leven dreigen tot een puinhoop te transformeren. 5. De Satanist(e) pijnigt niemand ten onrechte of uit puur egoïstische motieven. 6. De Satanist(e) zadelt niemand op met angsten , frustraties en/of schuldgevoelens. 7. De Satanist(e) laat zich, op zijn/haar beurt, door niemand te onrecht angst inboezemen of
schuldgevoelens aanpraten. 8. De Satanist(e) geeft alleen raad aan anderen, wanneer hij/zij erom gevraagd wordt. 8. De Satanist(e) neemt geen raad van anderen aan die niet overeenkomt met zijn/haar
Satanische wijsheid. 10. De Satanist(e) laat zich door niemand manipuleren, ook niet door zijn/haar eigen ouders, kinderen, familie, partner, of zo genaamde vrienden. 11. De Satanist(e) laat zich niet hersenspoelen door de consumptie maatschappij, die hem/haar wil vertellen hoe hij/zij zich dient te kleden en te voeden. 12. De Satanist(e) laat zich door geen enkele Godsdienst indoctrineren. 13. De Satanist(e) ontmaskert alle godsdienstdictators en schijnheilige moraalpredikers. 14. De Satanist(e) leeft los van alle tradities, conventies en conformismen, die hem/haar
verhinderen om van het aardse geluk te kunnen genieten. 15. De Satanist(e) heeft respect voor andermans territorium en duldt bijgevolg geen
vervelende gasten op eigen terrein. 16. De Satanist(e) is vrij van alle sexuele frustraties, maar zal niemand en onder geen enkele
voor waarde of omstandigheid dwingen tot sexuele handelingen. 17. De Satanist(e) ontwikkeld zijn intellectuele vermogens in die richting en op die wijze, die
hijzelf/zijzelf verkiest. 18. De Satanist(e) neemt het niet dat lijden met geluk zou beloond worden, maar schept
zijn/haar eigen genot, plezier en vreugde in het hier en nu. 19. De Satanist(e) oordeelt over niets of niemand, zonder zelf de nodige wijsheid ter zake te
bezitten. 20. De Satanist(e) ontmoedigt het in stand houden van zwakheid, domheid, en andere
gebreken in de mens. 21. De Satanist(e) draagt geen verantwoordelijkheid waar anderen verantwoordelijk zijn. 22. De Satanist(e) leeft volgens de wet van de sterkste. 23. De Satanist(e) gelooft niet, maar onderzoekt. 24. De Satanist(e) pleegt geen geweld tegen de Natuur, tenzij hij/zij in levensgevaar verkeert
en/of uit pure noodzaak zichzelf te voeden. 25. De Satanist(e) doodt geen (zoog)dieren, tenzij hij/zij in levensgevaar verkeert en/of uit
noodzaak zichzelf te voeden. 26. De Satanist(e) is trots op het feit Satanist te zijn, doch vermijdt hij/zij overdreven ijdelheid
die hem/haar zouden kunnen schaden. 27. De Satanist(e) is Meester(es) geen Slaaf. 28. De Satanist(e) bepaald zelf wat hij/zij doet, hoe hij/zij het doet en wanneer hij/zij het doet. 29. De Satanist(e) leeft hier en nu, en hoopt niet op geluk in een onbewezen toekomst of
luchtkasteel. 30. Om alle bovenstaande kwaliteiten te verwerven zal de Satanist(e) zich zoveel mogelijk verdiepen in de materie van het Satanisme, zich constant oefenen in de bevrijding van fnorden en de edele kunst der Magie bedrijven.

In mijn naam
1. In mijn naam heeft men nooit iemand enige aard van angst ingeboezemd. 2. In mijn naam werd er nooit iemand met sexuele frustraties opgezadeld. 3. In mijn naam heeft men nooit het intellectuele denken onderdrukt. 4. In mijn naam is er nooit enige vorm van indoctrinatie toegepast. 5. In mijn naam heeft er nog nooit iemand enige geestelijke kwelling ondergaan. 6. In mijn naam onderging nooit iemand enige vorm van vrijheidsberoving. 7. In mijn naam werd nooit iemand tot slaaf gemaakt. 8. In mijn naam werd er nooit iemand gemarteld. 9. In mijn naam belandde nooit iemand op de brandstapel of aan de galg. 10. In mijn naam werden mensen nooit aangezet om kinderen die een armmoedig leven tegemoet zien op deze wereld te zetten. 11. In mijn naam werd nooit een lijdend mens tegen zijn wil in leven gehouden. 12. In mijn naam heeft geen enkel mens zichzelf ooit enige kwelling aangedaan. 13. in mijn naam zijn er nooit volkeren uitgemoord. 14. in mijn naam zijn er nooit oorlogen uitgevoerd. 15. in mijn naam werd het leven nooit enig geweld aangedaan. Dit alles gebeurde echter wel in naam van de God der Godsdiensten, gesteund door misbruik van mijn naam. Weet, dat zonder mijn bestaan het onmogelijk zou geweest zijn en nog steeds is, de God der Godsdiensten enige autoriteit toe te kennen!

Mijn naam werd slecht gemaakt, doch vergeet nooit dat de vertegenwoordigers en de volgelingen van de God der Godsdiensten deze gruweldaden op hun geweten hebben, en niet mijn volgelingen. Die ellendige predikers van de God der Godsdiensten hebben ten onrechte de betekenis van mijn naam veranderd om hem in hun voordeel te gebruiken. Mijn naam is Satan, afstammend van het Hebreeuwse "Sheitan", hetgeen "Tegenstander" betekend, niets meer en niets minder. Die verfoeilijke monsters hebben er echter "Slechte Tegenstander" van gemaakt, om de zwakke kuddemens te kunnen manipuleren, misleiden en te onderdrukken en dit onder het mom van hun Godsdienst. Ik ben ook niet die "Duivel" waarover deze vernietigers van het leven het alsmaar hebben. Ik ben "De Duivel"! Inachtnemend dat het woord "Duivel" ("Devil", "Teufel") afstamt van het Sankriet woord "Devi", en dit laatste "Moedergodin" betekend, kan men nogmaals bewijzen hoe de volgelingen van de God der Godsdiensten alles in hun voordeel verdraait hebben. Maar ik ben de "Tegenstander", hun "Tegenstander". En wanneer ze ons "Duivelse Satan" noemen, vergeet dan niet dat dit eigenlijk "De Goddelijk Tegenstander" betekent “Pentagonaal Revisionisme: een vijf punten programma” In het verleden hebben we veel tijd verkwist met uitleggen dat het Satanisme niets te maken heeft met ontvoering, drugsmisbruik, kindermishandeling, dieren en/of kinderoffers of ontelbare andere misdaden die idioten, hysterici of opportunisten aan ons zouden toekennen. Het Satanisme is een rationele filosofie die het leven aanhangt en waar miljoenen mensen naar leven. Nu zijn we klaar voor iets dat een stap verder gaat dan het uitleggen van onze principes. Iedere revisionistische beweging heeft doelstellingen nodig: richtlijnen die helder en concreet zijn en die belangrijke veranderingen zullen veroorzaken.

Mijn naam werd slecht gemaakt, doch vergeet nooit dat de vertegenwoordigers en de volgelingen van de God der Godsdiensten deze gruweldaden op hun geweten hebben, en niet mijn volgelingen. Die ellendige predikers van de God der Godsdiensten hebben ten onrechte de betekenis van mijn naam veranderd om hem in hun voordeel te gebruiken. Mijn naam is Satan, afstammend van het Hebreeuwse "Sheitan", hetgeen "Tegenstander" betekend, niets meer en niets minder. Die verfoeilijke monsters hebben er echter "Slechte Tegenstander" van gemaakt, om de zwakke kuddemens te kunnen manipuleren, misleiden en te onderdrukken en dit onder het mom van hun Godsdienst. Ik ben ook niet die "Duivel" waarover deze vernietigers van het leven het alsmaar hebben. Ik ben "De Duivel"! Inachtnemend dat het woord "Duivel" ("Devil", "Teufel") afstamt van het Sankriet woord "Devi", en dit laatste "Moedergodin" betekend, kan men nogmaals bewijzen hoe de volgelingen van de God der Godsdiensten alles in hun voordeel verdraait hebben. Maar ik ben de "Tegenstander", hun "Tegenstander". En wanneer ze ons "Duivelse Satan" noemen, vergeet dan niet dat dit eigenlijk "De Goddelijk Tegenstander" betekent “Pentagonaal Revisionisme: een vijf punten programma” In het verleden hebben we veel tijd verkwist met uitleggen dat het Satanisme niets te maken heeft met ontvoering, drugsmisbruik, kindermishandeling, dieren en/of kinderoffers of ontelbare andere misdaden die idioten, hysterici of opportunisten aan ons zouden toekennen. Het Satanisme is een rationele filosofie die het leven aanhangt en waar miljoenen mensen naar leven. Nu zijn we klaar voor iets dat een stap verder gaat dan het uitleggen van onze principes. Iedere revisionistische beweging heeft doelstellingen nodig: richtlijnen die helder en concreet zijn en die belangrijke veranderingen zullen veroorzaken.

Het onderstaande vijf punten programma bevat punten die anderen de keuze om zich al dan niet bij het Satanisme te voegen gemakkelijker zal maken. Elk punt is van belang voor het veroorzaken van Satanische maatschappelijke veranderingen. Indien iemand vraagt waar het Satanisme voor staat, dan heeft u hier al een paar antwoorden.

1. Stratificatie

De Basis van waar alle punten van uitgaan. De mythe dat “iedereen gelijk is” kan niet langer opgaan: dit vertaalt zich alleen maar naar “middelmatigheid” en ondersteunt de zwakken ten koste van de sterken. Ieder hoort zijn eigen niveau te kunnen bereiken, als water, zonder oponthoud of blokkering van lieden die constant excuses zoeken voor hun incompetentie. Niemand zou bescherm mogen worden tegen de gevolgen van zijn eigen stommiteiten.

2. strikte belastingplicht voor alle kerken.

Als kerken belasting moesten betalen over hun inkomsten en eigendommen zouden ze binnen één nacht ten onder gaan aan eigen overbodigheid en zou de nationale schuld even snel zijn afgelost. De produktieven, de creatieven en de vindingrijken daarentegen zouden subsidies moeten krijgen. Zo lang de nutteloze en de incompetenten betaald worden, zouden ook zij flink belasting moeten betalen.

3. geen tolerantie voor religies die zich mengen in kwesties van de Wet en Orde.

Om “Lex Taliones” wederom te installeren zou het huidige onrechtvaardige, op Judeo-Christelijke religieuze waarden gebaseerde systeem, dat van het slachtoffer de misdadiger maakt, omver geworpen moeten worden. Algehele amnestie voor alle mensen, die wegens hun “vermeende” invloed op de werkelijke misdadigers in de gevangenis zitten, hoort overwogen te worden. Immers, iedereen wordt beïnvloedt bij alles wat hij of zij doet. Een zondebok zoeken en vinden is een manier van leven geworden, een overlevingsmethode voor de zwakken. Als verlengstuk van het Judeo-Christelijke denken dat de “Duivel”alle schuld treft, kunnen misdadigers tegenwoordig genade, ja zelfs lof, krijgen door de schuld aan een geschiktere schurk te geven. Volgens het Satanische credo “verantwoordelijkheid voor verantwoordelijke”zou , in een Satanische samenleving, iedereen zelf de consequenties van zijn of haar daden onder ogen moeten zien –ten goede of ten kwade.

4. ontwikkeling en productie van kunstmatige humanoïde gezellen.

De verboden industrie. Een economisch “godsgeschenk” dat iedereen in staat stelt “macht” over een ander te kunnen hebben. beleefde, subtiele technologisch haalbare slavernij. De meest winstgevende industrie sinds de televisie en de computer.

5. de mogelijkheid voor iedereen om in een totale omgeving te leven, met een voor buitenstaanders verplichte gedragscode voor de esthetische regels van deze omgeving.

Een totale omgeving (“Total environment”) die het individu in eigen handen heeft en die hij nu zelf invult naar eigen inzicht en voorliefde, en zelf onder controle houdt in tegenstelling tot de veeltalige en “alles-is-het-zelfde” geprefabriceerde omgevingen. De vrijheid om zichzelf te isoleren binnen een sociaal milieu van persoonlijk welzijn. De mogelijkheid om te voelen, te zien en te horen wat men zelf het mooist vindt, zonder onderbreking van hen die deze omgeving zouden verstoren of vervuilen.

.Bronnen: http://www.truesatanisthorde.nl/dutch/indexdutch.htm
http://www.skobelgium.org/combine.html

Auteur: Michel Muysers

REACTIES

F.

F.

Puik werk! Dit is briljant en integer bronmateriaal.

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.